Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

1. Félév, Duális Akadémia tantárgy

A duális képzés előszobájaként is nevezhetjük a Duális Akadémia tantárgyat.

A Duális Akadémia nevű tantárgy azon első éves hallgatók számára érhető el, akik Építőmérnök, Gépészmérnök, Környezetmérnök, Mérnökinformatikus vagy Villamosmérnök szakok valamelyikén kezdik első félévüket.

Ennek keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a duális képzéssel, a képzés nyújtotta lehetőségekkel, továbbá azzal, hogy ez a képzési forma milyen előnyökkel jár.

A tantárgy az ipari partnereink aktív részvételével valósul meg az alábbiak szerint:

A Duális Akadémia egyrészt üzemlátogatásokból, másrészt pedig előadás sorozatokból áll.

  • Üzemlátogatásokat szervezünk a képzésben résztvevő cégekhez, ahol a hallgatók testközelből megtapasztalhatják, hogy mit is jelent mérnöknek lenni, milyen feladatokat szükséges ellátnia egy mérnöknek, illetve, hogy hogyan is történik egy adott termék előállításának folyamata és maga a produktum létrejötte.

  • Az előadásokat az ipari partnereink tartják majd a Karon, ahol a hallgató megismerheti a partnercég történetét, a cég felépítését illetve működésének rendszerét.

A tantárgy teljesítésének feltétele egyrészt az üzemlátogatásokon és kari előadásokon való részvétel, másrészt a félév végén egy szakmai beszámoló elkészítése, mely a félév során szerzett tapasztalatokra épül.

Az tantárgy célja az, hogy

- a hallgatókat közelebb hozzuk a gyakorlatban történő tapasztalatszerzéshez,

- betekintést nyerjenek az ipar világába,

- a képzésük végeztével lássák, hogy milyen lehetőségek és feladatok várják majd őket a mérnöki pályán.A tantárgyban való részvételhez szükséges felvenni a tantárgyat és az alábbi linken regisztrálni.

A regisztrációra az őszi szemeszter tantárgyfelvételig van lehetőség!

PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003