Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Magasépítési beruházói munkakör

A paksi polgármesteri hivatal pályázatot hirdet magasépítési beruházói munkakör határozott/határozatlan időre szóló betöltésére.

A feladat jellege:

Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos magasépítési fenntartási, beruházási feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • I-es besorolási osztályban egyetemi vagy főiskolai szintű
  • asd építőmérnök: szerkezetépítő szakirány,
  • asd építészmérnök,
  • asd szerkezetépítő szakmérnök
 • II-es besorolási osztályban magasépítő technikus szakképesítés
 • érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
 • kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
Előnyt jelent:
 • közigazgatási szakvizsga megléte,
 • szakmai (tervezői, kivitelezői, beruházói) gyakorlat,
 • közigazgatási gyakorlat,
 • általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületen (ME-É vagy), vagy ugyanezen szakterületen – érvényes – korábbi műszaki ellenőri jogosultság megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a 45/2012. (III.2.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.
Illetmény és egyéb juttatások:
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 15.
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2017. szeptember 15-ei postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2017. szeptember 15. 12,00 óra értendő.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.
A munkakör 2017. október 2. napjától tölthető be.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.).

A borítékra a címzésen túl írják rá "PÁLYÁZAT MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE", valamint a pályázat azonosító számát: 8990/2017.

Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet a 75/500-526-os telefonszámon.