Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dékáni köszöntő

Kedves Érdeklődő,

köszönöm, hogy megtisztelte Karunkat érdeklődésével. Engedje meg, hogy röviden bemutassam Önnek hogyan vált a műszaki, építészeti főiskolából doktori iskolát, és angol nyelvű képzéseket is működtető egyetemi karunk nemzetközi szinten is egyre hangsúlyosabbá.

Bemutatom, miként tud frissen, lendületesen reagálni napjaink kihívásaira egy vidéki, „kicsi” intézmény, mely azonban a mérnökszakmai kínálat alapján lefedi a műszaki egyetemi képzés kínálati palettáját, sőt kiegészíti azt bizonyos területeken a művészképzéssel.

Szeretnék ízelítőt adni hallgatóink és oktatóink hazai és nemzetközi sikereiből. Képzéseink ismertetésénél pedig rámutatok azokra a jellemző kutatási témákra, laborháttérre, amelyekkel az oktatáson túl céges partnereink számára is tudunk szolgáltatásokat biztosítani, egyeseknél akár az eszközök, akár az alkalmazott módszerek tekintetében egyedülálló módon.

Infrastrukturális és energetikai fejlesztéseknél, a gyártásban, az építészeti tervezésnél és beruházásoknál, valamint az IT szolgáltatások esetében is kiemelten fontos a jól képzett munkaerő. A döntések előkészítése, végrehajtása naprakész, magas szintű, szakmai ismeretet és korszerű menedzsment módszereket igényel. Ennek ismeretére, használatára fel kell készülni, ehhez az oktatás során megfelelő tudást kell átadni.

A 21. század a technika és az innováció kora, amikor az ipari folyamatok egyre erőteljesebben globalizálódnak, így minden szakmán belül egyre fontosabbá válik a specializáció mellett, a határterületek határtudományok ismerete.

Célunk a gyorsan változó piaci igényeket kielégítő, gyakorlatorientált, rugalmas és minőségi oktatás, a magas presztízsű, nemzetközileg is elismert diploma, az időtálló ismeretek mellett a reflektív és önálló, felelősségteljes, alkotói gondolkodás kialakítása.

Jöjjön el hozzánk, győződjön meg róla személyesen, hogy karunkon, nem csupán a mérnökség színeit mutatjuk be, hanem valóban egy lépéssel előbbre járunk, a holnap kihívásaira keressük a választ!

Dr. Bachmann Bálint
dékán