Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Disruptive Technológiák Kutatócsoport

A tudományos kutatócsoport témája

Az innováció a meglévő technológiák folyamatos, fokozatos fejlesztése és javítása. Ilyen például egy jobb, gyorsabb, hatékonyabb, költségkímélőbb gyártási eljárás. Az innovációk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megváltozzon az emberek gondolkodásmódja. 

A disruptive technológiák, vagy bomlasztó technológiák forradalmi váltást okoznak, alapjaiban rengetve meg azt az iparágat, amelyben megjelennek. Olyan újdonságként jelennek meg, amely hirtelen kvantumugrást jelent az addigi eljárásokhoz és megoldásokhoz képest. Gyakran drámaian csökkentik az előállítási, - üzemeltetési költségeket. 

A technológia fejlődésének sosem látott üteme garancia arra, hogy a legtöbb problémára, amit emberi korlátaink miatt ma még képtelenek vagyunk megválaszolni, előbb-utóbb megszületik a technológia válasza.

A Disruptive Technológiák Kutatócsoport feladata, hogy figyelemmel kísérje, felkutassa a műszaki és informatikai területen megjelenő disruptive technológiákat, a technológiákról fellelhető ismereteket összegyűjtésével, továbbgondolásával, saját kutatási eredményeivel maga is hozzájáruljon a technikai fejlődéshez.

Célunk a disruptive technológiák mielőbbi felsőoktatásba történő beemelésével hozzájárulni a kreatív, innovatív műszaki szakemberek képzéséhez.

A tudományos kutatócsoport vezetője

dr. Kvasznicza Zoltán, főiskolaii docens PhD

A tudományos kutatócsoport személyi feltételei

A tudományos kutatócsoport belső tagjai

 • dr. Iványi Péter egyetemi tanár PhD
 • Horváth Ildikó egyetemi tanársegéd
 • dr. Elmer György, egyetemi docens PhD
 • dr. Gyurcsek István mérnöktanár

A tudományos kutatócsoport doktorandusz hallgatói

 • Horváth Ildikó

A tudományos kutatócsoport külső tagjai

 • Frölich Balázs villamosmérnök hallgató
A tudományos kutatócsoporthoz kapcsolódó szervezeti egységek
 • PTE MIK Informatika és Villamos intézet
 • Automatizálási tanszék
 • Rendszer- és Szoftvertechnológia tanszék
 • Villamos hálózatok tanszék
A tudományos kutatócsoport tervezett tevékenysége
 • A Gartner cég Hype görbéinek elemzésével meghatározni, melyek a ma alkalmazható,- újdonságnak tekinthető technikák, illetve melyek azok a trendek, amelyekre alapozva megjósolható a jövő technikája az informatika és a műszaki tudományterületeken.
 • Szakirodalom gyűjtés, forráselemzés, modellezés és szimuláció alkalmazásával segíteni a témához kapcsolódó kutatásokat.
 • Az eredményekről konferencia kiadványokban illetve nemzetközi folyóiratokban történő publikálással segíteni a PTE MIK kiválósági mutatóinak eredményeit.
 • Tehetséggondozás keretében hallgatók bevonása a kutatási részterületekbe, TDK dolgozati témák kidolgozásának mentorálása.
 • A magyar és külföldi hallgatók kutatási tevékenységekbe történő bevonásával a hallgatói tudományos érdeklődés, nyitottság, kreativitás fejlesztése.
 • Olyan oktatásmódszertan kidolgozása, amely alkalmas a XXI. század technikai színvonalának megfelelő kereteket nyújtó disruptive technológiák hatékony oktatására, ezáltal szolgálva a mérnöki innováció fejlődését.
 • Az újdonságokkal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások tartása középiskolások számára, a diákok természettudományok iránti érdeklődésének felkeltése céljából.