Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés kötelezettségei

   

Felsőoktatási Duális Képzés Fehérkönyve

A duális képzés kereteinek lefektetésére központilag, a Duális Képzési Tanács által elfogadott a Felsőoktatási Duális Képzésről szóló Fehérkönyvet adtak ki, melynek célja, hogy a duális képzésben részt vevők jogaikat és kötelezettségeiket tisztán lássák. A részt vevők köre, a Hallgató a Partnerszervezet és a Felsőoktatási Intézmény. A duális képzést érintő eljárás rendek és a szabályozási környezet, ebből teljeskörűen megismerhető.

Elérési út: Felsőfokú Duális Képzési Fehérkönyv

Jelentkezés

A duális képzésben való részvételhez a Műszaki és Informatikai Karon már aktív első féléves nappali tagozatos hallgatóként kell jelentkezni (részletesen lásd: Duális Képzésre történő jelentkezés).

Párhuzamos kötelezettségek

A hallgatóknak egyszerre kell megfelelniük tanulmányaik terén, illetve a gyakorlati helyszínen, amihez elhivatottság, szervezés és ehhez kapcsolódóan az idő megfelelő beoszt

Mintatanterv szerinti haladás

A duális képzési hallgatókkal szemben elvárás, hogy tantárgyaikat a mintatanterv által meghatározott félévben teljesítsék. A partnerszervezetek a jobb tanulmányi eredményt magasabb díjazással is jutalmazhatják.

Megfelelő informáltság

A két terepen való helytállás megköveteli, hogy a hallgatók partnerszervezeti és intézményi oldalról is folyamatosan tájékozódjanak, figyelemmel kövessék az új változásokat.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003