Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés kötelezettségei

    

Felsőoktatási Duális Képzés Fehérkönyve

A duális képzés kereteinek lefektetésére központilag, a Duális Képzési Tanács által elfogadott a Felsőoktatási Duális Képzésről szóló Fehérkönyvet adtak ki, melynek célja, hogy a duális képzésben részt vevők jogaikat és kötelezettségeiket tisztán lássák. A részt vevők köre, a Hallgató a Partnerszervezet és a Felsőoktatási Intézmény. A duális képzést érintő eljárás rendek és a szabályozási környezet, ebből teljeskörűen megismerhető.

Elérési út: Felsőoktatási Duális Képzési Fehérkönyv

Partnerintézmény jóváhagyás

A partnerszervezeteknek a DKT (Duális Képzési Tanács) szakmai jóváhagyását is meg kell szerezniük a képzésben való részvételhez.

Hallgatói díjazás (munkabér) fizetése a képzés duális formában folytatott teljes ideje alatt

A duális képzés időtartama alatt a partnerszervezeteknek hallgatói díjazást (munkabért) kell fizetniük a hallgatóknak. A díjazás a hallgatónak nemcsak a gyakorlati, hanem a szorgalmi időszakban is jár, havi összege legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65%-a. A partnerszervezet tehát vállalhat ennél nagyobb összeget is. Ezen felül a partnerszervezet saját döntése alapján további juttatásokat adhat a duális képzési hallgatói számára.

Hallgató mentorálása és folyamatos értékelése

A partnerszervezeteknek külön duális kapcsolattartót, illetve a hallgatók képzésével foglalkozó mentorokat kell kijelölniük. Emellett folyamatosan értékelnie kell a hallgató munkavégzését, hozzáállását, aktív jelenlétét, technikai feladatainak teljesítményét.

Duális Képzési Tanács minőségbiztosítási eljárása

A partnerszervezeteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a duális képzés feltételeinek való megfelelést a DKT látogatóbizottságai rendszeresen ellenőrzik a minőség folyamatos biztosításának érdekében.



PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003