Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzésre történő jelentkezés

Duális képzésre történő jelentkezéshez, az alábbi lépéseket szükséges megtenni.

Regisztráció

Regisztrációra minden év november 1. és november 30. között kerülhet sor a Regisztrációs oldalon.


Értesítés

A regisztráció zárása után értesítést kapnak a cégek arról, hogy ki jelölte őket duális képzőhelynek.


Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel során a cégek és a hallgatók is kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt.


Állásinterjú

Minden cég esetén más az eljárás, emiatt egyedi egyeztetés szükséges a partnercégekkel.


Duális Felvételi Nap

Minden év január 2. hetének pénteki napján zajlik Karunkon a Duális Felvételi Nap, amely lehetőséget biztosít arra, hogy ismert környezetben találkozzanak a duális képzőhelyek kapcsolattartóival és vezetőivel a hallgatók.

Hasznos infó:

A Duális Felvételi Nap egy lehetőség, mind a hallgatók, mind pedig a partnercégek számára. Figyeld az e-mailed és a neptun üzeneteket, melyben kiértesítünk arról, hogy mely cégek lesznek jelen a felvételi napon.


Szerződéskötés

Eredményes állásinterjú után, létrejön a hallgatói szerződés a cég és a hallgató között. A duális képzésre történő átsorolás ekkortól léphet érvénybe. A parnercégnek kötelessége értesíteni a Felsőoktatási Intézményt, hogy a neptunban a duális képzési formára történő átsorolás megvalósuljon.

Hasznos infó:

A hallgatókkal történő szerződéskötéskor figyelembe kell venni azt, hogy mindkét fél felmondási idő nélkül felbonthatja a szerződést.

/ A hallgatói munkaszerződésre vonatkozó részletes szabályokat a 230/ 2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 17. és 18. §- a tartalmazza. /

Szerződéskötéshez és szerződés bontáshoz mintát találnak a dokumentumtárban.

A hallgatói szerződést legkésőbb tárgy év február 28-ig meg kell kötni.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003