Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális partnerkapcsolat létrejötte, szerződéskötés menete

Ahhoz, hogy egy cég duális partnerkapcsolatba lépjen a Műszaki és Informatikai Karral, az alábbiakat szükséges megvalósítani.

1. Határozatlan idejű együttműködési megállapodás kitöltése, majd szerkeszthető formában történő visszaküldése.

Hasznos infó:

1.1. A szerződésben javasolt minden olyan duális képzésben meghirdetett szak feltüntetése, mely a cég arculatához illeszkedik, és várható, hogy a közeljövőben onnan is szívesen fogadna hallgatót.

Ez a pont amiatt fontos, mert minden új szak bevezetése esetén, új együttműködési megállapodás megkötésére köteles az Intézmény és a Partnerszervezet, ám ennek a folyamata hatósági eljáráshoz kötött.

1.2. A szerződésben javasolt minden szak esetében a tervezettnél némileg magasabb létszámot feltüntetni. Emiatt a munkáltatónak nem keletkezik kötelezettsége a magasabb hallgatói létszám felvételére, mint a tervezett, ám ha mégis bővítené a felvételi eljárás során a létszámot, nincs szükség szerződésmódosítást kötni. Bár a szerződésmódosítás folyamata gyorsabb, mint új szerződést kötni, de mégis előfordulhat, hogy a felvenni kívánt hallgatót nem tudja foglalkoztatni a cég, hiszen a hallgatói szerződéskötésre is adott a határidő, ezért javasoljuk a magasabb hallgatói létszám megjelölést a határozatlan idejű együttműködési megállapodásban.

1.3. Az együttműködési megállapodás hatályba lépése mindig az adott tanév tavaszi (február 01.)-, vagy a következő tanév őszi (szeptember 01.) szemeszterének első napja. Ebből kifolyólag és a szerződés elbírálásának folyamata miatt javasolt időben szerződést kötni, hogy esetleges hiánypótlások esetén se érintse a határidőt. Mivel a Műszaki és Informatikai Karon csak a második félévtől lehet elsőéves hallgatót duális képzési formában foglalkoztatni, így érdemes már szeptember - október környékén jelezni a szerződéskötés szándékát.

2. EDKP (Egyeztetett Duális Képzési Programok)

A felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet közötti együttműködés kialakításának egyik legfontosabb folyamata az EDKP létrehozása. Az EDKP a gyakorlati képzésre vonatkozó, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési terv, amely figyelembe veszi a felsőoktatási intézmény tantervét. A felek ebben tehát azt fektetik le, hogy a hallgatók képzésében pontosan hogyan működnek majd együtt.

Az EDKP a határozatlan idejű együttműködési megállapodás kötelező mellékletét képezi. A megállapodás tehát akkor lehet érvényes, ha az EDKP-t a Kar adott szakán lévő duális szakfelelőssel történő egyeztetés után, kitöltve csatolják a szerződés mellékleteként.

A határozatlan duális együttműködési megállapodás nyilvántartásba vételéig az alábbi folyamatoknak kell teljesülnie:

1. Együttműködési megállapodás az EDKP kitöltése

2. A szerződés jogosultak által történő aláírása

3. PTE Oktatási Igazgatóság felé történő beküldése

4. Oktatási Hivatal portáljára történő feltöltés, ellenőrzés /esetleges módosítások miatti visszaküldés/

5. Duális Képzési Tanács általi elfogadás

6. Oktatási Hivatal által történő nyilvántartásba vétele

7. Partnerszervezet számára postai úton történő hatályos együttműködési megállapodás eljuttatása

Ennek a folyamatnak a hossza akár 1-2 hónap -, de hiánypótlás kérése esetén akár hosszabb időszakot is jelenthet. Erre fontos odafigyelni már a képzési formába való csatlakozás tervezésekor.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003