Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építőművész (MA)

4 félév

Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges.

A gyakorlati vizsga időpontja:  2019. május 23. (csütörtök) 9.00-13.00 óráig  

A vizsga helyszíne: PTE-MIK 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. A306 terem


A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2019. május  23. (csütörtök) 13.00 órától folyamatosan  

A vizsga helyszíne: PTE-MIK 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. A306 terem

Az építészet többarcúságát jellemzi, hogy a klasszikus mérnöki felfogás mellett az építőművészet, a design is komolyan definiálódik benne. Az európai trendek alapján egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakmában az a művészeti megközelítés, mely hosszú távon hazánkban is szemléletváltást eredményez majd az épített környezet alakításában, értelmezésében.

A képzés célja

Az építőművész mesterképzés célja az alkotó ember kulturális küldetését vállaló, értéket teremtő és közvetítő kutató értelmiségi szakemberek képzése. A végzettek megszerzett művészeti, tudományos és mesterségbeli ismereteik birtokában képesek az épített környezet tervezésében a művészi igényességet igénylő feladatok megoldására. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A pécsi képzés különlegessége

A karon folyó képzés nappali formában indul. A kiscsoportos foglalkozások, a műhely jellegű képzés eredményeképpen komplex feladat-megoldási folyamatok alakulnak ki a konzultációkon. A „pécsi” mesterek, a szakma nagy öregei, és nemzetközi diplomával és gyakorlattal rendelkező fiatal oktatók tudása adják a műhely „pollackos” hangulatát és nemzetközi hírnevét.

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Okleveles Építőművész (Architectural Designer)

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Építész Szakmai Intézet

dr. HEIDECKER Adél
Vizuális Ismeretek Tanszék
operatív szakfelelős
heidecker@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak