Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Erasmus + kreditmobilitás program

 Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program a klasszikus Erasmus+ program kiterjesztése nem európai partneregyetemeken történő hallgatói (és oktatói) mobilitások megvalósítására.

A hallgatók az Erasmus+ klasszikus programhoz hasonlóan pályáznak az aktuális pályázati felhívásban elérhető partneregyetemekre (saját tudományterületükön) majd egy vagy két félévre kiutaznak, tanulnak és a felvett tantárgyakból levizsgáznak (PhD hallgatók kutathatnak is).

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 3-5 hónap.

A program keretében megpályázható helyek:  

1 fő BSc, MSc hallgató részére a Metropolitan State University of Denver egyetemen (USA, építészet, építőmérnök területen)
https://www.msudenver.edu/internationalstudies/

1 fő BSc, MSc hallgató részére a San Carlos University-n (Fülöp szk., építészet területen)
http://www.usc.edu.ph/category/index/1

1 fő BSc, MSc hallgató részére a BINUS-n (Indonézia, építészet területen)
https://curriculum.binus.ac.id/


Jelentkezési határidő: 2021. március 12.
Aktuális tanulmányi felhívásITT


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

SOMFAI Réka
email: somfai.reka@mik.pte.hu 
Nemzetközi Programok és Kapcsolatok Központ
B-011 iroda