Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Hasznos információk

    

 • Duális hallgató felvétele mikor lehetséges?
  Egyrészt a 2. féléves hallgatókat lehet felvenni, melynek szerződéskötési határideje tárgyév február 28.
  Másrészt, előfordulhat, hogy egy hallgató át szeretne jelentkezni az Önök cégéhez. Ennek semmi akadálya nincs, egyedül arra kell figyelni, hogy szerződéskötés dátuma mindenképp a korábbi céggel történt szerződésbontás naptári napját követő nap kell, hogy legyen.

 • Lehet-e külföldi székhelyű a partnerszervezet?
  Jogszabály értelmében kizárólag magyarországi székhelyű partnerszervezetekkel lehet duális együttműködési megállapodást kötni.

 • Mennyibe kerül egy duális képzési hallgató?
  A duális hallgatónak a képzés teljes időtartama alatt díjazást kell fizetnie. Ennek a legalacsonyabb értéke havonta a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.
   / Az erre vonatkozó eljárást az Nft. 44. § (3) bekezdése tartalmazza. /

      Munkáltatói hatáskörben a bérezés lehet magasabb, illetve egyéb juttatásokkal is szolgálhatnak.
      A minimálbér havi összegéig a duális képzésben folyósított díjazás adómentes, adót fizetni csak az ezt             
       meghaladó összeg után kell.
   
       A duális hallgatók után nincs járulékfizetési kötelezettség.
       Az állami ösztöndíjas duális hallgatók után a cég visszaigényelhet a kötelezően fizetett szakképzési hozzájárulásból.     
       A kedvezmény mértéke eltérő, de a legnagyobb arányban csökkenthető területek között szerepel a műszaki képzés.
       / Az erre vonatkozó szabályokat a 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet 6. §-a tartalmazza./

 • Miképp lehet megfogni a hallgatót? Létezik hallgatói hűség idő?
  Nagyon sok partnerszervezetet az tart vissza a duális képzési hallgatók fogadásától, hogy a rengeteg idő-, energia, és belefektetett munka mellett, a hallgató végül máshol vállal munkát.


A partnerszervezet a további foglalkoztatási hűségidő kikötésével védheti magát ez ellen: noha ilyet a hallgatói munkaszerződés alapesetben nem tartalmazhat (hiszen nem tanulmányi, hanem munkaszerződésről van szó), ettől a felek közös akarattal, többletjövedelem vagy juttatás biztosítása fejében eltérhetnek.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003