Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE MIK Tudományos publikációs támogatási pályázat

A PTE Műszaki és Informatikai Kara pályázatot hirdet oktató, kutató kollégák számára publikációs tevékenység finanszírozásához.

 1. A támogatás célja

A publikációs támogatási pályázat célja a Kari munkatársak tudományos tevékenységének támogatása, a nemzetközi, rangos, idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez való kapcsolódás elősegítése és ezáltal a munkatársak tudományos szintlépéseinek elősegítése.

A támogatott publikációs tevékenységnek kapcsolódnia kell a PTE Műszaki és Informatikai Karán zajló kutatásokhoz, illetve a Kari oktatási tevékenységekhez.

2. A támogatandók köre

Pályázhatnak a Karon főállású közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó oktatók, kutatók vagy hallgatói jogviszonyban lévö doktorandusz hallgatók, továbbá professor emerita /professor emeritus megbízással foglalkoztatottak.

3. A támogatás formája

3.1 Hozzájárulás tudományos cikk megjelenítési költségeihez, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén: 

 • a cikk nemzetközi, lektorált, akár Open Access folyóiratban jelenik meg;
 • a pályázó szerzője a cikknek (Több szerző esetén adott cikkel a szerzők közül egy személy pályázhat a PTE MIK publikációs támogatási pályázatára.);
 • Amennyiben a pályázó legalább docensi fokozattal rendelkezik, hallgatója, ill. kari munkatársa is társszerzője az adott cikknek;
 • a cikk köszönetnyilvánításában a kapcsolódó kutatási keret támogatását feltünteti;
 • a cikk szerzőinek affiliációja a PTE MIK-hez kötődik, eltérő esetben a támogatás irányadó összege a PTE MIK-es és egyéb szerzők arányával módosul;
 • a  pályázó MTMT adatbázisa folyamatosan karbantartott.

4. Egyéb feltételek

Amennyiben a publikáció futó pályázathoz kötődik, a futó pályázat szakmai vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati forrásokban nincs keret a publikáció megjelenítésére.

5. A pályázati kérelmek benyújtása

A pályázatok benyújtása folyamatosan, elektronikus úton történik a PTE MIK tudományos dékánhelyettesének címezve (varady.geza@mik.pte.hu), a tárgyban megjelölve a „Tudományos publikációs támogatási pályázat" hivatkozást.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

 • pályázati kérelem;
 • a cikk elfogadásáról szóló visszajelzés a folyóirattól;
 • a cikk rövid leírása;
 • a cikk végleges, elfogadott változata (a folyóirat által visszaküldött PDF formában);
 • a célzott folyóirat megnevezése, IF és Q értékeinek feltüntetésével;

A pályázatokat 2020. január 14-től a keret kimerüléséig lehet beadni. 

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a Tudományos Bizottság ülésrendjétől függően legfeljebb egy hónap. A feltételeknek megfelelő támogatási kérelmet a PTE MIK Tudományos Bizottsága véleményezi és a PTE MIK dékánja ítéli oda. A támogatás a megjelenítési költségekre vonatkozik. A támogatás arányát a Tudományos Bizottság javasolja, a fenti célok megvalósulása és a tudományos keret mindenkori helyzete alapján. Az irányadó támogatás a költségek 80%-a.

A támogatásban előnyt élveznek azok a publikációk, megjelenések, melyek több kari hallgató, oktató közös munkáját mutatják be. 

Az Open Access (OA) megjelenéseket a szerteágazó OA változatok és bekerülési költségek okán az adott egyedi szempontok alapján bírálja a Tudományos Bizottság. 

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntést követő öt munkanapon belül. 

Pécs. 2020. február 19. 

Dr. Medvegy Gabriella
dékán 

Kapcsolódó tartalmak