Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE MIK Tudományos publikációs támogatási pályázat

A PTE Műszaki és Informatikai Kara pályázatot hirdet oktató, kutató kollégák számára publikációs tevékenység finanszírozásához.

 1. A támogatás célja

A publikációs támogatási pályázat célja a kari munkatársak tudományos tevékenységének támogatása, a nemzetközi, rangos, idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez való kapcsolódás elősegítése és ezáltal a munkatársak tudományos szintlépéseinek elősegítése.

A támogatott publikációs tevékenységnek kapcsolódnia kell a PTE Műszaki és Informatikai Karán zajló kutatásokhoz, illetve a kari oktatási tevékenységekhez.

 1. A támogatandók köre

Pályázhatnak a Karon főállású közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó oktatók, kutatók vagy hallgatói jogviszonyban lévő PhD hallgatók, továbbá professor emerita/professor emeritus megbízással foglalkoztatottak.

 1. A támogatás formája

    3.1 Hozzájárulás tudományos cikk megjelenítési költségeihez, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén:

 • a cikk nemzetközi, lektorált folyóiratban jelenik meg;

 • a pályázó szerzője a cikknek. (Több szerző esetén adott cikkel a szerzők közül egy személy pályázhat a PTE MIK publikációs támogatási pályázatára.);

 • Amennyiben a pályázó legalább docensi fokozattal rendelkezik, hallgatója, ill. kari munkatársa is társszerzője az adott cikknek;

 • a cikk köszönetnyilvánításában a kapcsolódó kutatási keret támogatását feltünteti;

 • a cikk szerzőinek affiliációja a PTE MIK-hez kötődik;  

 • a pályázó MTMT adatbázisa folyamatosan karbantartott.

A támogatás legmagasabb összege, amennyiben nem Open Access megjelenés, cikkenként legfeljebb 150 000 HUF.

3.2 Hozzájárulás konferencia részvétel igazolt regisztrációs költségéhez, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • amennyiben a konferenciakötet a fentieknek megfelelő rangos folyóirat különkiadásának számít; vagy

 • ha a társszerző fokozatszerzéséhez az adott doktori iskola, mint rangos cikket elismeri. (Ezt a doktori iskola hivatalos honlapján kell hivatkozni, vagy a doktori iskola vezetőjének nyilatkoznia; és

 • a pályázó MTMT adatbázisa folyamatosan karbantartott.

A támogatás legmagasabb összege alkalmanként legfeljebb 150 000 HUF.

  

 1. Egyéb feltételek

Amennyiben a publikáció futó pályázathoz kötődik, a futó pályázat szakmai vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati forrásokban nincs keret a publikáció megjelenítésére.

 1. A pályázati kérelmek benyújtása

A pályázatok benyújtása folyamatosan, elektronikus úton történik a PTE MIK tudományos dékánhelyettesének címezve (varady.geza@mik.pte.hu), a tárgyban megjelölve a „Tudományos publikációs támogatási pályázat” hivatkozást.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 • Pályázati kérelem;

 • a cikk, konferencia előadás elfogadásáról szóló visszajelzés a folyóirattól, konferencia szervezőktől;

 • a cikk rövid leírása;

 • a cikk végleges, elfogadott változata (a folyóirat által visszaküldött PDF formában);

 • a célzott folyóirat megnevezése, IF és Q értékeinek feltűntetésével;

 • konferencia előadás esetén a konferencia leírása, a konferencia kiadvány megjelölésével.

 

A pályázatokat 2019. június 7-től a keret kimerüléséig lehet beadni.


 1. A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a Tudományos Bizottság ülésrendjétől függően legfeljebb egy hónap. A feltételeknek megfelelő támogatási kérelmet a PTE MIK Tudományos Bizottsága véleményezi és a PTE MIK dékánja ítéli oda. A támogatás a megjelenítési költségekre illetve adott esetben a konferencia regisztrációs költségeire vonatkozik. A támogatás arányát a Tudományos Bizottság javasolja, a fenti célok megvalósulása és a tudományos keret mindenkori helyzete alapján. Az irányadó támogatás a költségek 80%-a.

A támogatásban előnyt élveznek azok a publikációk, megjelenések, melyek több kari hallgató, oktató közös munkáját mutatják be.

Az Open Access (OA) megjelenéseket a szerteágazó OA változatok és bekerülési költségek okán az adott egyedi szempontok alapján bírálja a Tudományos Bizottság.

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntést követő öt munkanapon belül.

Pécs. 2019. június 6.

Dr. Medvegy Gabriella
dékán