Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Intézményi (belső) nyelvvizsga

A PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központja a 2011. évi CCIV. törvény 107.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően – intézményi belső nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja a kar azon alapképzésben (BSc illetve BA) és főiskolai képzésben részt vett volt hallgatói számára, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tesznek záróvizsgát."

Fontos információ:

Az intézményi belső vizsga egynyelvű és az államilag elfogadott nyelvvizsgák követelményrendszerével harmonizált, de nem számít államilag elismert nyelvvizsgának. Írásbeli vagy szóbeli államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázók fél vizsgát tehetnek.

Intézményi belső vizsgát a fentiek értelmében az érintett hallgatók az alábbi jogosultsági időszakok szerint tehetnek:
Záróvizsga teljesítése
Intézményi nyelvi vizsga
2009/2010 tanévben vagy korábban
2013-tól kezdődően
2010/2011 tanévben vagy korábban
2014-től kezdődően
2011/2012 tanévben vagy korábban
2015-től kezdődően
2012/2013 tanévben vagy korábban
2016-től kezdődően
A vizsga típusa, részei

Műszaki szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből

ALAPFOK

Írásbeli

 • Olvasott szöveg értése: Két összesen kb. 700 szó terjedelmű idegen nyelvű, műszaki témájú szöveg olvasása szótár használatával, majd az ezekhez tartozó szövegértési feladat megoldása (igaz-hamis, feleletválasztós, információátvitel).
  Pontszám: 30 pont
 • Íráskészség: 110-120 szavas fogalmazás, levél, e-mail írása megadott szempontok alapján szótár használatával. A vizsgázó két megadott téma közül választhat.
  Pontszám: 30 pont

Idő: 90 perc

Szóbeli: 

 • Szakmai beszélgetés: kötetlen párbeszéd általános témákról, illetve a jelölt szakmai tevékenységéről.
  Önálló beszédprodukció: beszédprodukció a szóbeli témalistához kapcsolódó kép/ábra alapján.
 • Szituációs párbeszéd: szerepjáték az egyik vizsgáztatóval szituációs feladat alapján.

Pontszám: 50 pont
Idő: 15 perc

 • Hallott szöveg értése: 2 kb. 2-3 perces, műszaki témájú szöveg meghallgatása háromszor, majd az ehhez tartozó szövegértési feladat megoldása (igaz-hamis, feleletválasztós, információátvitel). Szótár nem használható.

Pontszám: 20 pont
Idő: 10 perc

KÖZÉPFOK

Írásbeli

 • Olvasott szöveg értése: Két, összesen kb. 900-1000-szó terjedelmű idegen nyelvű, szaknyelvi szöveg olvasása szótár használatával, majd az ezekhez tartozó idegen nyelvű feladat megoldása (igaz-hamis állítások, információátvitel, feleletválasztós teszt).
  Pontszám: 60 pont
 • Íráskészség: kb. 150 szavas fogalmazás, levél, e-mail írása megadott szempontok alapján szótár használatával. A vizsgázó két megadott téma közül választhat.
  Pontszám: 40 pont

Idő: 120 perc

Szóbeli:

 • Szakmai beszélgetés: kötetlen párbeszéd általános témákról, illetve a jelölt szakmai tevékenységéről.
  Önálló beszédprodukció: beszédprodukció a szóbeli témalistához kapcsolódó kép/ábra alapján.
 • Szituációs párbeszéd: szerepjáték az egyik vizsgáztatóval szituációs feladat alapján.

Pontszám: 50 pont
Idő: 15 perc

 • Hallott szöveg értése: 2 kb. 2-3 perces, műszaki témájú szöveg meghallgatása kétszer, majd az ehhez tartozó szövegértési feladat megoldása (igaz-hamis, feleletválasztós, információátvitel). Szótár nem használható.

Pontszám: 30 pont
Idő: 15 perc

A vizsga lefolytatása

Az írásbeli vizsga, a szóbeli vizsgához tartozó hallásértési vizsgarész valamint a szóbeli vizsga egy napon történik.

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga megkezdése előtt a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes, fényképes igazolvány és a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat bemutatása szükséges. Ezeknek hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát.

Az írásbeli vizsgán nyomtatott szótárakat nem tudunk biztosítani, azt a vizsgázónak kell magával hoznia.

Meg nem engedett eszközök használata a vizsgázó azonnali felfüggesztését vonja maga után.

Az írásbeli és szóbeli vizsga 60%-os teljesítés esetén sikeres.

A vizsga eredményéről a vizsga után 2 héttel adunk tájékoztatást.

Jelentkezés

A vizsgára és a tréningre a Műszaki Szaknyelvi Központban lehet jelentkezni (tel: 06 72 503 614, 06 30 579 3474, email: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu) legkésőbb a vizsga előtt egy héttel a jelentkezési lappal (ld. kapcsolódó fájlok) és a befizetést igazoló csekkszelvény másolatával. Csekket a megadott email címen, vagy személyesen a Műszaki Szaknyelvi Központban lehet kérni.

A vizsgázók számának függvényében új szóbeli vizsganap kiírására kerülhet sor. A szóbeli vizsgák beosztása jelentkezési sorrendben történik, ezért fontos a vizsgára való mielőbbi regisztráció.

Legközelebbi vizsgaidőpont:  
Jelentkezési határidő:

Írásbeli vizsga (alap- és középfok): 10.00 óra

Labor: 12.15 óra (alap- és középfok)

Szóbeli vizsga: 13.00 óra

Vizsgadíjak

Komplex vizsga: 20.000 Ft

Írásbeli vizsga: 10.000 Ft

Szóbeli vizsga: 10.000 Ft
Kapcsolódó tartalmak