Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Környezetmenedzsment szaktanácsadó

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a környezetvédelem szakterületei számára képzett szakemberek kibocsátása, akik kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással, naprakész szakmai és jogi információkkal, a környezetmenedzsment és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkezve képesek a környezetvédelmi problémák menedzsment és jogi szemléletű megközelítésére, a szükséges teendők integrált megfogalmazására.

A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérséklésére, illetve megszüntetésére, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatások prevenciójára. A képzés lehetőséget ad a szakirányú műszaki ismeretek további szélesítésére, a szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A továbbképzésben kiemelt cél, a fentiekben említett biztos technológiai tudásra alapozott stratégiai gondolkodásmód, szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása, fejlesztése.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – Levelező – Költségtérítéses – 4 félév

A megszerzett képzettség hasznosítási területei
  • A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szaktanácsadók alkalmassá válnak:
  • a különböző környezetvédelmi problémák felismerésére, azok káros hatásainak mérsékléséhez, illetve megszüntetéséhez, adott esetben azokat előre látva, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatásaik megelőzéséhez tanácsadásra
  • a különböző szakterületek közötti koordinálásra, többoldalú partnerség kialakítására, különös tekintettel, a hatóságokkal, a civil- és gazdasági szférákkal való kapcsolattartásra
  • olyan munkakörök betöltésére – akár egy környezetvédelemmel foglalkozó team tagjaként is –, ahol hasznosíthatják a környezeti szabályozással, környezeti kárértékeléssel, költség-haszon, illetve költséghatékonyság elemzéssel, környezeti hatásvizsgálattal, felülvizsgálattal, környezetvédelmi auditálással, környezeti szempontú technológiaértékeléssel, a vállalati környezeti teljesítmény értékelésével, a környezetközpontú irányítással, a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos ismereteiket
  • KIR-rendszerek üzemeltetésére, az ezzel kapcsolatos napi teendők ellátására, dokumentációjának kezelésére, környezeti elemek mérési adatainak feldolgozására, a modern menedzsment technikák alkalmazására, környezetvédelmi projektek kidolgozásában, koordinálásában, megvalósításában való közreműködésre, végrehajtói munkakörök betöltésére.
A felvétel feltétele

Alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél műszaki, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Környezetmenedzsment szaktanácsadó

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Környezetmérnöki Tanszék

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
Környezetmérnök Tanszék
tanszékvezető
+36 72 503 650/23965
kanita@mik.pte.hu

dr. KISS Tibor
Környezetmérnök Tanszék
szakfelelős
+36 72 503 650/23969
korny@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak