Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport

A tudományos kutatócsoport témája

Az interdiszciplin kutatócsoport a hazai klimatikus viszonyokhoz igazodó korszerű ökologikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatásával, fejlesztésével, ezirányú tudatformálással foglalkozik. A környezet-, épületgépész-, informatikus-, építő-, építészmérnökök önálló szakirányú, majd együttes munkájának eredménye mind az energia szektor, mind az integrált vízgazdálkodás és a zöldfelület gazdálkodás számos elemére is pozitív hatással lehet (pl. árvizek, vízellátás, csapadékvíz elvezetés- és hasznosítás, szennyvízkezelés, zöldfelület növelés- és hasznosítás, energiatakarékosság, CO2 kibocsátás, településüzemeltetés) a technológiák elterjedése során.

A tudományos kutatócsoport vezetője

Dolgosné dr. Kovács Anita, egyetemi docens PhD

A tudományos kutatócsoport személyi feltételei

A tudományos kutatócsoport belső tagjai

Környezetmérnöki Tanszék – Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

 • Dolgosné dr. Kovács Anita egyetemi docens PhD
 • dr. Kiss Tibor tudományos főmunkatárs PhD
 • dr. Dittrich Ernő mesteroktató PhD
 • Czimerman László tanszéki mérnök
 • Pécz Tibor tudományos segédmunkatárs
 • Jancskár Lajos mesteroktató
 • Vizvári Zoltán tudományos segédmunkatárs
 • Somfai Dávid tudományos segédmunkatárs
 • Vér Csaba tudományos segédmunkatárs

Gépészmérnök Tanszék – Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

 • Baumann Mihály adjunktus
 • Prof. Dr. Fülöp László főiskolai tanár PhD
 • Eördöghné dr. Miklós Mária adjunktus PhD
 • Budulski László tanszéki mérnök
 • Lenkovics László tanársegéd
 • Cakó Balázs műszaki ügyintéző 
 • Polics György tanársegéd

Mérnöki Ismeretek Tanszék – Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

 • dr. Füredi Balázs adjunktus PhD
 • Patyi Szabolcs doktorandusz hallgató

Műszaki Informatika Tanszék – Informatika és Villamos Intézet

 • Dr. Várady Géza egyetemi docens PhD
 • Jancskárné dr. Anweiler Ildikó főiskolai docens PhD

Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék – Informatika és Villamos Intézet

 • Prof. Dr. Klincsik Mihály főiskolai tanár PhD

Épületszerkezetek-Energiadesign Tanszék – Építész Szakmai Intézet

 • Dr. Perényi László Mihály egyetemi docens PhD

A tudományos kutatócsoport külső tagjai

 • Prekuta János (okl. építőmérnök, a ZÉOSZ alapító – vezetőségi tagja)
 • Dimitrievics Dóra (okl. tájépítész mérnök, ZÉOSZ vezetőségi tagja)
 • Soós Károly (okl. vegyészmérnök, analitikai szakmérnök)
A tudományos kutatócsoporthoz kapcsolódó szervezeti egységek
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Gépészmérnök Tanszék
 • Mérnöki Ismeretek Tanszék
 • Műszaki Informatika Tanszék
 • Épületszerkezetek-Energiadesign Tanszék
A tudományos kutatócsoport tervezett tevékenysége
 • Zöldfelületek, kiemelten zöldtetők energetikai és vízgazdálkodási viszonyainak, illetve hatásainak vizsgálata.
 • Korszerű és víztakarékos épületvízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
 • Komplex ökológikus települési zöldfelületi és vízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
 • Természetközeli szennyvíztisztítás kutatása, fejlesztése.
 • Csapadékvíz és szürke szennyvíz kezelés és hasznosítás kutatása, fejlesztése.
 • Szivattyúszabályozási módok fogyasztói rendszerhez illesztésének vizsgálata, célszerű megválasztása a víztudatosság, a vízhálózati nyomásmenedzsment, a teljes életciklus-költség aspektusából.
 • Monitoring tevékenység tervezése és kivitelezése során olyan mérési eljárások alkalmazásának kutatása, melyek költség-hatékonyan, egyszerűen végrehajtva képesek a legtöbb információ szolgáltatására. 
 • Szakirodalom gyűjtés, forráselemzés, adatbázis készítés, modellezés.
 • A kutatási eredmények konferencia kiadványokban, hazai, illetve nemzetközi folyóiratokban történő publikálása, ezzel gazdagítva a PTE MIK kiválósági mutatóit.
 • Tehetséggondozás keretében hallgatók bevonása a kutatási részterületekbe, tudományos diákköri témák kidolgozásának mentorálása.
 • A magyar és külföldi hallgatók kutatási tevékenységekbe történő bevonásával a hallgatói tudományos érdeklődés, nyitottság, kreativitás fejlesztése.
 • Tudástranszfer és tudatformálás céljából a kutatási mintatelep interaktív oktatási hasznosítása.