Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

LEXINFO nyelvvizsga

PTE Műszaki és Informatikai Kar 6. számú akkreditált LEXINFO Nyelvvizsgahely.

Általános jellemzők

A LEXINFO informatikai szaknyelvi nyelvvizsga angol, valamint német nyelvből tehető le alap, közép és felső fokon. A nyelvvizsga kétnyelvű, a közvetítési készség vizsgálatára is kiterjed. A vizsga választhatóan írásbeli és/vagy szóbeli részvizsgából áll.

Vizsgafeladatok

Mintafeladatok

ALAPFOKÚ NYELVVIZSGA

Írásbeli feadatok:

 • Olvasott szövegértés
 • Szakmai szókincsteszt
 • Témakifejtés

Szóbeli feladatok:

 • Szakmai tárgyú beszélgetés
 • Közvetítés
 • Kép, ábra ismertetése
 • Laborfeladat (feleletválsztás,mellérendelés)

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Írásbeli feadatok:

 • Olvasott szövegértés
 • Szakmai szókincsteszt
 • Témakifejtés
 • Fordítás (idegen nyelvről magyarra)

Szóbeli feladatok:

 • Közvetítés
 • Irányított szakmai beszélgetés
 • Laborfeladat (feleletválsztás,mellérendelés)

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA

Írásbeli feadatok:

 • Olvasott szövegértés
 • Szakmai szókincsteszt
 • Témakifejtés
 • Magyar nyelvű szakszöveg tömörítése

Szóbeli feladatok:

 • Közvetítés
 • Magyar szakszöveg tömörítése
 • Szakmai kiselőadás
 • Irányított szakmai beszélgetés
 • Laborfeladat (feleletválsztás,mellérendelés)

Bővebb információt talál a http://www.lsi.hu/nyelvvizsga oldalon!

Egyéni felkészüléshez tananyag elérhető ITT.

Vizsgabizonyítvány
Az államilag elismert nyelvvizsgák
A LEXINFO vizsgarendszer szintjei
Az Európai Tanács hatfokú skálájának
Felsőfokszóbeli, írásbeli, komplex
C1
Középfokszóbeli, írásbeli, komplex
B2
Alapfokszóbeli, írásbeli, komplex
B1

A vizsga értékelése ellen jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba esetén, az eredmény közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni.

Jelentkezés

Aktuális vizsganaptár

Vízsgadíjak

E-mailen, postai úton, személyesen A jelentkezési lap letölthető: http://www.lsi.hu/lexinfo/nyelvvizsga/jelentkezes, postai úton és személyesen 7624 Pécs, Boszorkány u. 2 B. épület 032) annak kitöltésekor kérjük kiválasztani a vizsgahelyet és visszajuttatni a befizetést igazoló csekkszelvény másolatával, vagy a banki átutalást igazoló bizonylat másolatával együtt a Nyelvvizsgacentrum címére.

Vizsgaszabályzat

PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 12:00-17:00
Kedd, csütörtök, péntek: 08:00-11:30

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. földszint B032.
Tel.: 72/503-614; 06 30/ 579-34-74
e-mail: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu

facebook: PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ