Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Fegyverekhez fejlesztettek különleges tartószerkezetet a PTE hallgatói


PTE MIK

A Magyar Honvédség megbízásából katonai terepjáróra terveztek kollektív fegyverek működtetésére és köríves mozgatására alkalmas szerkezetet a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK) Ipari termék és formatervező szakán tanuló hallgatók. Az egyedülálló felépítmény a PTE MIK és a Magyar Honvédség (MH) Modernizációs Intézete között létrejött, a magyar honvédek felszerelésének hazánkon belül előállítható tárgyi eszközkészletének innovatív fejlesztésére irányuló együttműködés keretében valósult meg.

A hadviselésben a technikai fejlesztések, a smart technológiák használata jelentős mértékben külföldi gyártókhoz köthető, holott Magyarországon is minden feltétel adott a magas szintű, iránymutató fejlesztések megvalósítására. A Magyar Honvédség és a Pécsi Tudományegyetem közötti kapcsolat fő vonulatát a katonák eszközkészletének innovatív fejlesztése, az előremutató technológiák alkalmazása jelenti, így olyan fejlesztések válhatnak az együttműködés elemeivé, amelyek később a katonák mindennapi tapasztalataiból és a MIK mérnöki szaktudásából, hallgatói kreativitásából kovácsolódhatnak valós innovációvá.

A feladat ebben az esetben a Magyar Honvédségnél rendszeresített terepjáró átalakítása, kiegészítése volt egy olyan szerkezet létrehozásával, amely lehetővé teszi a támogató fegyverzet járműre illesztését, és működtetését. A hallgatóknak egy borulókerethez rögzített forgózsámolyt kellett megszerkeszteniük, amely alkalmas különböző fegyverek használatára kialakított bölcsők fogadására és a fegyverzet köríves mozgatására. A honvédség által megfogalmazott elvárások között nemcsak a fegyverzet használatára vonatkozó igények jelentek meg, hanem esztétikai szempontok is. A szerkezet kialakításánál fontos volt annak utólagos szerelhetősége, a megfelelő futáspozíció beállíthatósága és feszíthetősége. A felépítményre három megoldás is született.

„A feladat elvégzése során a hallgatók az oktatói instrukcióknak megfelelően haladtak a tervezési fázisokon keresztül. A megoldandó probléma megfogalmazásától a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészítéséig egy csoport részeként, de önálló feladatrészletek teljesítésével, végezték a munkájukat. Az oktatói konzultáció a hallgatók által felvázolt ötletek, tervek helyes irányban tartására, döntések meghozatalára és a feladat elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésére irányultak. A honvédség által megfogalmazott feladat összetettségében bőven kimeríti az ipari termék és formatervező alapképzés elvárásait” – fogalmaz dr. Vasváry-Nádor Norbert, az ipari termék és formatervező szak operatív szakfelelőse.

A pilot projektben létrejött fejlesztés az integrált terméktervezés tantárgy keretében valósult meg.

Ez a kurzus a felsőoktatás lehetőségein belül elvégezhető legkomplexebb tervezési folyamatot foglalja magában: a felmerülő probléma önálló megoldásában megjelenik az alapképzésben elsajátított mérnöki tudást adó tantárgyak ismeretanyaga. Ennek használatával jön létre a megrendelői igényeknek megfelelő termékkoncepció, amely gépészetileg és esztétikailag is kielégíti a magas elvárásokat. A most megvalósult projekt fontos mérföldkő lehet a szak szempontjából.

„Az ipari termék és formatervező szak, valamint a honvédség együttműködése mindkét fél számára fejlődést jelent, valós problémákra valós innovációk jöhetnek létre, aminek a dél- dunántúli régióban is érezhető gazdasági fejlesztő hatása lehet, tovább erősítve Magyarország védelmi innovációs ökoszisztémáját” – nyilatkozta Bakos Csaba Attila alezredes, az MH Modernizációs Intézet védelmi innovációs együttműködéséért felelős osztályvezetője.

A pilot projektben megalkotott innovatív szerkezet tervdokumentációja egyelőre nem gyártmányterv, vagyis annak minden részlete optimalizálható, és a gyártás megkezdése előtt egyéni gyártástechnológiák szerint módosítható.


További információ:

Dr. Vasváry-Nádor Norbert

egyetemi docens, PTE MIK

e-mail: vasvary.norbert@mik.pte.hu

telefon: +3620 9777000