Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE MIK Demonstrátori Ösztöndíj - 2019.02

A PTE MIK ebben a felévben is meghirdeti a „Demonstrátori Ösztöndíj”-at a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók oktatást támogató munkájának anyagi és tanulmányi jellegű elismerésére.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy ösztönözze a szakmai fejlődésre, tudományos tevékenységre nyitott hallgatókat az oktatásban nyújtott támogató szerepük elismerésével, erősítse az oktatók-hallgatók közötti együttműködést és felkeltse a hallgatók érdeklődését az oktatói életpálya iránt. 

A támogatott demonstrátori tevékenység magában foglalja a tudományos kutatómunkában való közreműködést, oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódást, tudományos diákköri tevékenységet és az oktatómunka támogatását.

Pályázni kitöltött jelentkezési lappal lehet, hallgatónként legfeljebb 40.000 HUF/hó ösztöndíjra a 2018/19-es tanév II. szemeszterében, 4 hónapra (2019. februárjától 2019. májusáig terjedő időszakra).

A pályázat keretében egy szemeszteren keresztül sikeres demonstrátori tevékenységet ellátó hallgatók az ösztöndíj mellett 2 szabadon választható kredit akkreditálására jogosultak a Kar kurzuselismertetésre vonatkozó általános szabályai szerint, az intézet vezetője által kiállított igazolás alapján. 

A „Demonstrátori Ösztöndíj” pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 11.
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő öt munkanapon belül bírálja el a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság.  

2018/2019. tanév II. félévre kiírt hallgatói ösztöndíjak nyertesei

Név Szak Évfolyam
MAHROUSEH Rayan Szerkezet-építőmérnöki (MSc) 2.