Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Befektetés a jövőbe 2020

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  útján pályázatot hirdet „Befektetés a jövőbe Alap” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Felhívás célja a népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések korai diagnózisát és terápiáját segítő kutatásfejlesztési projectek támogatásának biztosítása.

Cél: Az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása:

a) népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó Országos szintű ellátását elősegítő új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása.

b) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak.

c) Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus, termék létrehozása 


Támogatott pályázatok várható száma 8-10 db

Pályázók köre:

 • Felsőoktatási intézmény, 
 • Egyéb költségvetési kutatóhely, 
 • Vállalkozói kutatóhely, 
 • Vállalkozás (nem kutató jellegű), 
 • Nonprofit kutatóhely, 
 • ELKH kutatóintézetei


Támogatási kérelem önállóan és konzorciumi formában nyújtható be. A konzorcium legfeljebb 5 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Gazdálkodási feltételek

 • A pályázó vállalkozás minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkezik. 
 • A vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 5 főnél. 
 • A vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb éves beszámolója szerinti árbevételénél.  
 • A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél. 
 • A vállalkozás 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál. 

További feltételek

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével.

Igényelhető támogatás 200-2000 M Ft

Pályázat futamideje 12-36 hónap

Finanszírozással kapcsolatos alapvető információk


A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 100 %-a egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet. 

Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 25%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható. 

Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható. 

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 200 millió Ft és maximum 2.000 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek I. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek:

 • Alkalmazott kutatás
 • Kísérleti fejlesztés


Elszámolható költségek

a) Személyi kiadások

b) Szolgáltatások költségei

c) Anyagköltségek

d) Eszközbeszerzés

e) Immateriális javak beszerzése


A projektben tett vállalások


A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbiakban részletezett feltételek közül legalább egy vállalása kötelező.  

Diagnosztikai eljárás tesztelésének bemutatása 

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig protokollt készít a diagnosztikai eljárásról. 

Az egészségnyereség vállalások bemutatása. 

Monitoring mutatók


A projektben résztvevő kutatók, fejlesztők száma [fő] 

A projektben résztvevő egyéb alkalmazottak száma [fő]

Fenntartási kötelezettség


A kedvezményezettet 2 év fenntartási kötelezettség terheli. A nagyvállalatot – amennyiben regionális beruházási támogatás kategória keretében igényel támogatást – 5 év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a regionális beruházási támogatást úgy a teljes konzorcium vonatkozásában 5 év a fenntartási kötelezettség.


További információk elérhetőek a teljes pályázati leírásban: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, PÁLYÁZATI KIVONAT