Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Nemzetközi pályázati lehetőségek

A következő 4 nemzetközi pályázati lehetőségre hívnánk fel a figyelmeteket, melyek közül az első 3 egy-egy ország közötti együttműködést támogat különböző tudományterületeken, az utolsó (ERA PerMed) pedig a személyre szabott orvoslás témájában nyújt támogatási lehetőséget.
1. Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz (ANN_21, SNN_21)


beadási határidő: 2021. március 18.

 
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. Kiemelt cél a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.

 
2. A Magyar-Kínai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása (2020-1.2.4-TÉT-IPARI (alkód: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-CN))

beadási határidő: 2021. február 12.

 
A pályázati felhívás célja:

1.      a magyar-kínai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése,

2.      a magyar vállalatok piacképességének növelése,

3.      a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,

4.      a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával,

5.      nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

Az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:

1.      Közegészség- és járványügy,

2.      Idegtudomány,

3.      Mesterséges intelligencia,

4.      Fizika.

 
3. A Magyar-Török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása (2020-1.2.4-TÉT-IPARI (alkód: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-TR)

 

beadási határidő: 2021. február 12.

 

A pályázati felhívás célja:

1.      a magyar-török kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése,

2.      a magyar vállalatok piacképességének növelése,

3.      a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,

4.      a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,

5.      nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

A pályázat fókusztémái az alábbiak lehetnek:

1.      Egészségipar, gyógyszerészeti kutatások, biotechnológia

2.      Fizika (különösen lézerfizika és nagy energiájú részecskefizika)

3.      Energetika (különösen a megújuló energiák)

4.      Információs és kommunikációs technológiák (különösen a mesterséges intelligencia és 5G technológiák területe)

5.      Biokémia, genetika és molekuláris biológia

6.      Műszaki tudományok (különösen csatlakoztatott és autonóm járművek, robotika és mechatronikai rendszertechnológiák, gyári automatizálási rendszerek)

7.      Agráripar és élelmiszeripari technológiák

 

 

4. ERA PerMed felhívás a személyre szabott orvoslás területén:

Az ERA PerMed „Multidisciplinary research projects on personalised medicine - Development of clinical support tools for personalised medicine implementation” címmel megjelent 2021-es felhívásában olyan interdiszciplináris, nemzetközi pályaműveket várnak, melyek a személyre szabott megoldások klinikai gyakorlatba való átültetését segítik.

A felhívás három kutatási területet foglal magában:


Minden projektjavaslatnak tartalmaznia kell az 1B (Clinical Research), a 2 (Towards application in health care) és a 3B (Ethical, Legal and Social Aspects) modulokat. Az 1A (Pre-clinical research) és 3A (Health Economic Research) modulok bevonása opcionális.

A minimum 3, maximum 7 tagú nemzetközi konzorciumok közösen nyújtják be pályázatukat az ERA PerMed felé, a pályázat kétlépcsős, az előpályázatok benyújtásának határideje 2021. március 4., a teljes pályázatoké pedig 2021. június 17.

A sikeres magyar partnereket az NKFIH támogatja, e célra összesen 300 000 euró forrás áll rendelkezésre.

 

A hazai pályázóknak az NKFIH „2019-2.1.7-ERA-NET: Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására” című felhívás feltételeit kell figyelembe venni.

Kapcsolódó tartalmak