Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pécsi Tudományegyetem Innovációs Díj

A Pécsi Tudományegyetem egyik fő célkitűzése a „vállalkozó egyetemi” szemlélet és működés kialakítása. Ennek keretében célunk az Egyetem azon kutatóinak, PhD hallgatóinak és hallgatóinak támogatása, akik olyan innovatív megoldásokon, kutatási projekteken dolgoznak, amelyek rendelkeznek akkora üzleti értékpotenciállal, amellyel a PTE eredményesen tud megjelenni a hazai vagy akár a világpiacon.

Továbbá célunk olyan üzletileg hasznosítható kutatási projektek beazonosítása, amelyekkel a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulhat közvetlen környezete, Pécs és a Dél-dunántúli Régió gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.

1. Pályázók köre
 1. Oktatók, kutatók: A Pécsi Tudományegyetem főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói / kutatói vagy e személyekből álló kutatói közösségek.
 2. PhD hallgatók: A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, doktori iskolák multidiszciplináris kutatócsoportjai.
 3. TDK - hallgatók: A Pécsi Tudományegyetem azon alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő hallgatói, akik a kari Tudományos Diákköri Konferenciára dolgozatot készítettek és a témavezetőjük alkalmasnak találta a munkát jelen pályázatunkra.
2. Elnyerhető díjak
 1. A legígéretesebb kutatómunkáért – Innovációs Díj
  1. helyezett: bruttó 500 000 Ft 
  2. helyezett: bruttó 250 000 Ft 
  3. helyezett: bruttó 150 000 Ft
 2. A legígéretesebb PhD-munkáért – Innovációs Díj
  1. helyezett: bruttó 300 000 Ft 
  2. helyezett: bruttó 150 000 Ft 
  3. helyezett: bruttó 100 000 Ft
 3. A legígéretesebb TDK-munkáért – Innovációs Díj
  1. helyezett: bruttó 150 000 Ft 
  2. helyezett: bruttó 100 000 Ft 
  3. helyezett: bruttó 50 000 Ft

Az összegek tetszőlegesen kiválasztott konferencia részvételre és a kutatás folytatásához szükséges dologi költségek fedezésére fordíthatók

3. Pályázni lehet

Olyan kutatási eredmény bemutatásával, amely létező piaci igényekre reagáló innovatív megoldásokat, felismeréseket tartalmaz, ezáltal üzleti értékpotenciállal rendelkezik.

4. Az értékelés szempontjai
 • az ötlet újszerűsége, innovatív jellege
 • fejlettségi fázis, megvalósíthatóság
 • hasznosíthatóság, piaci értékpotenciál
 • pénzügyi és infrastrukturális igény
 • társadalmi, gazdasági hatás a Dél-dunántúli Régióban

Bíráló Bizottság tagjai:

 • Rektor
 • Tudományos és Innovációs Rektorhelyettes
 • Kancellár
 • PMII igazgató
 • KTTO osztályvezető
 • Simonyi BEDC - igazgató
 • RowanHill Global - képviselő
 • NEGOS Zrt. képviselője
 • Mediklaszter képviselője

Bizottsági döntéshozatal

A Bíráló Bizottság a pályamunkák és a KTTO által elkészített összefoglaló alapján a KTTO által elkészített és kitöltött pontozási javaslatot tartalmazó pontozótábla segítségével készíti el bírálatát. A pontozás alapján a 3 kategóriában a 3 legtöbb pontszámot kapó pályamű kerül díjazásra (lásd jelen pályázati kiírás 3. pontja.) A Bíráló Bizottság tagjai 2017. május 17-én 10.00 óráig kapják kézhez a bírálati anyagot. A bírálatot 2017. május 19-én 13.00 óráig küldik meg Orosz Dániel részére, az orosz.daniel@pte.hu e-mailcímre. Az ez alapján elkészített bírálati összesített sorrendről (annak egyértelműsége esetén) a KTTO tájékoztatást készít a 2017. május 20-ai Vezetői Értekezlet számára, pontegyenlőség esetében a végleges sorrendet a Vezetői Értekezlet határozza meg.

5. A benyújtás technikai, formai követelményei

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva
 2. Jogi nyilatkozat aláírva
 3. A pályázat szakmai anyaga: maximum 10 gépelt oldal becsatolva az alábbiak szerint:
  • Leírás: A szellemi alkotás részletes leírása, a probléma és a megoldás kifejtésével (max. 5 oldal)
  • Hasznosítási lehetőségek kifejtése: a szellemi alkotás piaci alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírása, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetése (max. 5 oldal)
 4. TDK munkával nevező hallgatók esetében témavezetői nyilatkozat aláírva

Az elektronikus, és a nyomtatott pályázati anyag

Beérkezési határideje: 2017. május 12.

Az ezt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. Eredményhirdetés

Az ”Innovációs Napok” c. rendezvényen, 2017. május 22-én 15.00 órai kezdettel ünnepélyes keretek közt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Orosz Dánielnél a 72-501-500/20433-as telefonszámon vagy az orosz.daniel@pte.hu e-mail címen lehet.

További információ a PTE Kutatáshasznosítási és innovációs honlapján, a http://innovacio.pte.hu oldalon található az alábbi közvetlen linkeken:

Tájékoztatás: http://innovacio.pte.hu/hu/news/pte-innov%C3%A1ci%C3%B3s-d%C3%ADj-2017

Részletes pályázati kiírás: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/innov/PTE_Innov%C3%A1ci%C3%B3s_D%C3%ADj_ki%C3%ADr%C3%A1s_v%C3%A9gleges.pdf

Pályázati adatlap: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/innov/PTE_Innov%C3%A1ci%C3%B3s_D%C3%ADj_adatlap.docx

Hallgatói jogi nyilatkozat: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/innov/PTE_Innov%C3%A1ci%C3%B3s_D%C3%ADj_hallgat%C3%B3i_jogi_nyilatkozat.docx

Kutatói jogi nyilatkozat: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/innov/PTE_Innov%C3%A1ci%C3%B3s_D%C3%ADj_kutat%C3%B3i_jogi_nyilatkozat.docx

TDK-témavezetői támogatónyilatkozat: http://innovacio.pte.hu/sites/default/files/innov/PTE_Innov%C3%A1ci%C3%B3s_D%C3%ADj_TDK_t%C3%A9mavezet%C5%91i_nyilatkozat.docx

Kapcsolódó tartalmak