Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

A PTE MIK 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdet oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez az intézetek számára pénzügyi támogatást biztosít.

Benyújtási határidő:2020.02.14.

A program célja, a karon folyó oktatási munka gyakorlattal-, tanulmányutakkal történő támogatása. Az üzemlátogatásokon a hallgatók megismerkedhetnek a saját szakterületükön kiemelkedő mérnöki teljesítményekkel, friss projektekkel, részt vehetnek szakmai eseményeken, workshopokon, megtekinthetnek a szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokat.  

Az üzemlátogatások elsődleges célja a hallgatók gyakorlatorientált szemléletmódjának erősítése. További cél a Kar ipari-, szakmai kapcsolatainak a bővítése. Az üzemlátogatások megvalósításának stabil hátterét adhatja a Kar mérnök kamarai és meglévő ipari-, szakmai kapcsolatrendszere. 

A 'Szakmai üzemlátogatások’ program egynapos belföldi mobilitást támogat, azaz abból kizárólag hazai buszos, csoportos, oktató által vezetett tanulmányutak útiköltsége finanszírozható!

A program az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat finanszírozásával kerül megvalósításra.

Pályázó vállalja a pályázati előírás szerinti formai és tartalmi követelmények teljesítését!

A pályázati keret: bruttó 500.000 Ft/intézet/félév (1,5 millió Ft/kar/félév). 

Az intézet az adott félévben fel nem használt forrásának a következő félévre történő továbbgördítésére van mód, de az intézetek közötti forrásátcsoportosításra nincs lehetőség! A program utolsó félévében, ha marad fel nem használt forrás, amelyre az adott intézet nem tart igényt, akkor a maradvány az intézetek között átcsoportosíthatóvá válhat!

A program kezdete és vége: 2018/2019 őszi szemesztere – 2020/2021 tavaszi szemesztere.

A költségfelhasználást a PTE személyszállításra kötött keretszerződése és árai alapján számoljuk, melynek részleteit az előzetes kalkulációhoz a pályázati kiírás tartalmazza.

Az aktuális kiírás elérhető a kapcsolódó tartalmakban

Pályázatot nyújthat be: PTE MIK oktatója, akinek az adott szemeszterben aktív kurzusa van (intézetvezető támogatásával)

Benyújtási határidő:2020.02.14.

Kapcsolódó tartalmak