Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Hallgatói ötletbörze

Ingatlanfejlesztési tanulmány készítése a kiíró által megajánlott témakörökből – pályázat szakmai mentorokkal

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA

Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint az alábbi hat témakör egyikét kell kidolgozni a továbbiakban részletezett formában és tartalommal. Bármely pályázó szabadon választhat az alábbi témák közül, amit a pályázatra történő regisztrációnál kell megjelölni:

 1. Váci út – iroda boulevard. Javaslat a közterület átalakítására, a jelenlegi „autópálya” jellegű közlekedés mellett/helyett közösségi terek és zöldfelületek kialakításával.
 2. BME „Z” épületének újrahasznosítása, megújítása. A Duna part budai látképének javítása, a városképből kilógó, idegen elem megváltoztatásával.
 3. Nyugati tér, Eiffel Csarnok hasznosítási lehetőségei. Vonatforgalom áthelyezés utáni állapot víziója, városi térként való hasznosítása.
 4. Károly körút – Városháza Park. Javaslat a terület beépítésére, új felépítmények elhelyezésével alapvetően a Városháza kiegészítésére. Kereskedelmi és lakó funkció nem javasolt.
 5. Városliget – közösségi terek. A Városliget projekt új fejlesztéseihez kapcsolódva közösségi terek kialakítása, ezek kölcsönhatásainak vizsgálata. Miként legyen egész napos program a Liget meglátogatása.
 6. Balatonkenese – Kenese Golfközpontként említett területéből 48 hektár hasznosítására javaslat – rekreáció, szállás, well-being.
A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal („IFK”) Magyarország vezető ingatlanfejlesztő társaságait képviselő szervezet.  Jelenleg 20 társaság a tagja, a tagok összesen több mint 6 milliárd EURO értékben fejlesztettek mintegy 3 millió m2 ingatlant, és ezen épületekben több mint 100 ezer ember dolgozik.

Az IFK munkájával arra törekszik, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos szabályrendszer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt tartásával, esztétikusan és gazdaságosan lehessen megvalósítani a tulajdonosok,  a felhasználók és az épített környezet használói érdekében.

Az IFK jelen pályázati felhívásával arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy mennyire összetett feladat az ingatlanfejlesztés, milyen sok különböző szempont és szakterület összehangolására van szükség akár csak egy megfelelő koncepció összeállításához is. Az idei kiírásban ezért olyan szakterületek kerültek kiválasztásra, ahol jelentős mértékű fejlődésre van lehetőség, gazdasági és közérdek találkozhat, emellett a megszokott és új eszközökkel teljesen friss kihívásokra kell a megfelelő választ megtalálni. Az ingatlanfejlesztők azon kihívásokat is szeretnék megmutatni az érdeklődőknek, pályázóknak, melyek egy-egy ingatlan megépítésével párhuzamosan rendszeresen felmerülnek. Ide sorolható a közterületek rendezésének kérdése, ugyanúgy, mint új külsőt vagy funkciót találni bizonyos területek és épületek számára.

Az egyes pályázati témákkal kapcsolatosan a következő kérdésekre keresi a válaszokat és ötleteket a kiírás:

Váci út – boulevard kialakítás:

 • Az elmúlt 27 év alatt az addigi főleg ipari beépítésű út teljesen átalakult, a modern irodapiac önálló lokációjává fejlődött, ahol folyamatosan zajlanak az építkezések, további irodaterületekkel bővítve a piacot.
 • Mindeközben a Váci út közlekedése a területet kettéosztja, kevés helyen teremtve kapcsolódási lehetőséget az úttest két oldala között.
 • Hiányoznak az egybefüggő közösségi terek, az esti órákban kihalt házak sem vonzóak.
 • A pályázó dönt arról, hogy a Váci út mely szakaszára, vagy akár az egészére vonatkozóan kíván pályázati anyagot összeállítani.

BME Z épület átalakítás:

 • Ebben az esetben a jelenlegi oktatási célú hasznosítás továbbvitele a cél. Ezen belül azonban a pályázó döntése, hogy milyen típusú funkciókkal kívánja megtölteni a tereket.
 • A pályázat nyomatékos eleme a homlokzat megújítása, korszerűsítése, azonban ennek az épületen belüli terekre is hatása van.
 • Vizsgálni szükséges a modern, környezetbarát technológiák alkalmazásainak lehetőséget, különös tekintettel az épület energiahatékonyságára.
 • A külső környezet – elsősorban az egyetemen belüli kapcsolódó területek – újragondolása is a pályázat részét képezi.

Nyugati tér, Eiffel Csarnok:

 • Számtalan alkalommal napirenden volt a vasúti forgalom megújítása ezen a területen, a jelenlegi pályázat a forgalom teljes megszüntetésével számol, és így a megmaradó épületek újrahasznosítása a cél.
 • Jelen esetben a műemlékvédelmi előírások figyelembevételével kell újragondolni a terek átalakítását városiassá, közösségi funkciókra.
 • Városi terek kialakításánál is cél az önfenntarthatóság, a különböző felhasználási lehetőségek harmonikus egymás mellé illesztése.
 • Az épület külső közterületi kapcsolatait is szükséges vizsgálni, a környezeti diszfunkcionalitás elkerülésére.

Károly körút, Városháza Park:

 • A terület fejlesztésére korábban számtalan elképzelés született. Jelen pályázati témánál egyiket sem lehet felhasználni.
 • A kiíró javaslatot vár a telek beépítési paramétereinek meghatározására, övezeti besorolására.
 • A pályázónak szükséges meghatározni, számításokkal alátámasztani a területre tervezett felépítmények hasznosítását, a finanszírozás összetételét.
 • Mindenképpen elvárás a meglévő Városházához való kapcsolódás kialakítása, annak az épületnek a városképileg is meghatározó, méltó lezárása.

Városliget – közösségi terek:

 • A Városligetben megvalósuló múzeumi fejlesztések mellett mindenképpen fontos megőrizni a terület közösségi térként való működését, ahol az új funkciók harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz.
 • Legyen lehetőség a legapróbbaktól kezdve minden korosztálynak egy egész nap tartalmas eltöltésére, a látogatók anyagi hátterétől függetlenül.
 • Olyan elemek alkalmazása a terek kialakításakor, mely lehetővé teszi az eddigi népszerű rendezvények lebonyolítását is (pl. tűzoltó nap), ugyanakkor ösztönöz további események meglátogatására.
 • A jelenlegi tervekben szereplő tájépítészeti tervektől feltétlenül szükséges eltérni.

Balatonkenese, rekreációs terület:

 • Pályázó feladata a turisztikailag attraktív funkció-együttes összeállítása.  Ehhez szükséges megtérülési számításokkal alátámasztani a terület hasznosítását.
 • A szükséges infrastruktúra kialakítása is fontos ennél a témánál, közlekedési kapcsolatok kialakítása és a közműkapacitások biztosításának vizsgálata is a pályázat része.
 • Balatoni turisztikai szezon meghosszabbítására is vár javaslatot a kiíró, cél a terület egy részének egész éves használhatóságát biztosítani.
 • Mivel a terület nem vízparti, így fontos kidolgozni a tóhoz való kapcsolódási lehetőségeket is.

Minden pályázati témával szemben elvárás a következő munkarészek kidolgozása:

 • Gazdasági megvalósíthatóság, pénzügyi feltételek;
 • Az adott téma urbanisztikai szerepe a felhasználók igényeinek figyelembe vételével;
 • Adott tervezési munkarészek részletes kidolgozása;
 • A célcsoportokhoz szükséges funkciók és szolgáltatások köre;
 • A területek rendezése, közlekedési kapcsolatai; 
 • Környezettudatosság; 

A pályázati témák pontosításában, a területek bejárásában és a pályázati anyagok elkészítésében az ingatlanszakma jeles szakemberei segítik majd a pályázókat mentorként, ezzel kapcsolatos igényüket a pályázóknak regisztrációkor kell jelezni.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
 1. Pályázat meghirdetése: 2017.05.10. 
 2. Területbejárások (igény esetén több is lehetséges- regisztrációhoz kötött): 2017. június és szeptember folyamán
 3. Pályázási regisztrációs határidő: 2017.09.30. 12.00 óra
 4. Pályaművek leadásának határideje: 2017.10.31. 12.00 óra 
 5. Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:2017.11.20.

Mentorokkal való konzultációs időpontok az igényeknek megfelelően lesznek meghatározva.

A kiíró fenntartja jogát a fenti időpontok módosítására.

Kapcsolódó tartalmak