Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pályázati Felhívás Demonstrátori Ösztöndíjra

A PTE MIK „Demonstrátori Ösztöndíj”-at hirdet a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók oktatást támogató munkájának anyagi és tanulmányi jellegű elismerésére.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy ösztönözze a szakmai fejlődésre, tudományos tevékenységre nyitott hallgatókat az oktatásban nyújtott támogató szerepük elismerésével, erősítse az oktatók-hallgatók közötti együttműködést és felkeltse a hallgatók érdeklődését az oktatói életpálya iránt. 

A támogatott demonstrátori tevékenység magában foglalja a tudományos kutatómunkában való közreműködést, oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódást, tudományos diákköri tevékenységet és az oktatómunka támogatását.

Pályázni kitöltött jelentkezési lappal lehet, hallgatónként 45.000 HUF/hó ösztöndíjra a 2018/19-es tanév I. szemeszterében, 4 hónapra (2018. szeptembertől 2018. decemberig terjedő időszakra).

A pályázat keretében egy szemeszteren keresztül sikeres demonstrátori tevékenységet ellátó hallgatók az ösztöndíj mellett 2 szabadon választható kredit akkreditálására jogosultak a Kar kurzuselismertetésre vonatkozó általános szabályai szerint, az intézet vezetője által kiállított igazolás alapján. 

A „Demonstrátori Ösztöndíj” pályázatok benyújtási határideje: 2018.09.16. 

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő öt munkanapon belül bírálja el a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság.  

Kapcsolódó tartalmak