Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Parlagfű mentesítési intelligens eljárások és eszközrendszerek kutatócsoport

A tudományos kutatócsoport témája

Az Észak-Amerikából származó parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L) Magyarországon mára a fellelhető gyomnövények között a legelterjedtebb (az 1950-es években a felvételezett 350 gyomfaj közül még csupán a 21., az V. Országos Gyomfelvételezéskor már az első helyet foglalja el); mintegy 700.000ha területen okoz erős fertőzést és kb. 5,4 millió hektáron található meg. Európában Magyarországot tekintik a faj által legfertőzöttebb területnek. Az érdeklődés központjába humánegészségügyi vonatkozásai miatt is bekerült: pollenje a légutakba kerülve allergiás megbetegedést okozhat, a nyálkahártyát ingerelve és szemgyulladást okozva. Virágpora nemcsak a leggyakoribb allergiát okozó pollen, hanem az egyik leghevesebb lefolyású tünet-együttes kiváltója is. Az érzékenység a lakosság körében az elmúlt években drasztikusan nőtt. Az elmúlt tizenkét évben kilencszeresére nőtt hazánkban az allergiás betegek száma; így mára minden 5. ember allergiás a parlagfű pollenre! A parlagfű elleni közérdekű védekezés a hatósági felderítésekkel együtt ugyanakkor jelenleg nem megfelelő hatékonyságú: az országos fertőzöttségi érték mintegy 1%-a került felderítésre 2011. évben (a korábbi évekhez hasonlóan) és a használatos módszerek nem vezetnek kielégítő eredményre. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan eljárás és alkalmazás, amely a parlagfüvet a szakhatósági felderítések, vagy a gyakorlati növényvédelmi eljárások számára fajspecifikusan felismerhetővé tenné.

Kutatócsoportunk célja olyan intelligens eljárások és eszközrendszerek kifejlesztése, amelyek segítségével lehetővé válna a parlagfű szelektív és automatizált fajfelismerése; továbbá a precíz fajfelismerésen alapuló alkalmazásokkal a flóra más, nem cél szervezeteit, így a faji diverzitást nem érintő, közterületeken is alkalmazható, környezeti és humán szempontból is minimális expozíciót jelentő, célzott és egyben költségkímélő védekezés előkészítése.

A tudományos kutatócsoport vezetője

dr. Ercsey Zsolt adjunktus PhD
PTE MIK, Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék

A tudományos kutatócsoport tagjai

Belső tagok

 • dr. Várady Géza, tanszékvezető egyetemi docens PhD
  PTE MIK, Műszaki és Informatikai Tanszék
 • dr. Sári Zoltán, adjunktus
  PTE MIK, Műszaki és Informatikai Tanszék
 • dr. Schiffer Ádám, adjunktus
  PTE MIK, Műszaki és Informatikai Tanszék

Külső tagok

 • dr. Morschhauser Tamás, habilitált egyetemi docens
  Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Biológiai Intézet
 • Storcz Tamás, okleveles mérnökinformatikus (PTE, MIK, MSC)
  DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • dr. Kovács Zoltán adjunktus PhD
  Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálás Tanszék
 • Vincze Nándor
  Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Informatika Alkalmazásai Tanszék
 • Kovács Tamás
  Optin Kft.
A tudományos kutatócsoport tervezett tevékenysége
 • Intelligens eljárások kifejlesztése növények (fajspecifikusan a parlagfű) automatikus képfelismerésére.
 • Intelligens eszközrendszerek fejlesztése növényfelismerési eljárások támogatására.
 • Pályázatokban való részvétel.
 • Az eredmények konferenciákon és nemzetközi folyóiratokban való publikálása.