Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tudományos publikációk megjelenését támogató belső pályázat (3.0)

A PTE Műszaki és Informatikai Kara pályázatot hirdet a Karral munkaviszonyban álló oktató, kutató munkatársak számára tudományos közlemények nyilvános megjelentetésével járó kiadások terheinek csökkentésére. A publikációs támogatási pályázat célja a kari munkatársak tudományos tevékenységének motiválása, a nemzetközi, rangos, idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez való kapcsolódás elősegítése, és a kari tudományos kapacitások számosságának növelése.

Pályázati beadási határidő: folyamatosan, a keret kimerüléséig.

Bővebb tartalom

A támogatás célja

A publikációs támogatási pályázat célja a kari munkatársak tudományos tevékenységének motiválása, a nemzetközi, rangos, idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez való kapcsolódás elősegítése, és a kari tudományos kapacitások számosságának növelés.

A támogatott publikációs tevékenységnek kapcsolódnia kell a PTE Műszaki és Informatikai Karának alaptevékenységét jelentő, a kari portfoliót alkotó ágazatok tudományágaihoz.

https://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-nomenklatura-106809

A támogatandók köre

Pályázhatnak kari főállású oktatók / kutatók, továbbá professor Emerita/Professor Emeritus megbízással foglalkoztatottak közlésre befogadott cikkel, illetve a lenti feltételek teljesülésével.

A támogatás formája

Hozzájárulás tudományos cikk megjelenítési költségeihez, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén:

 • A cikk nemzetközi, lektorált folyóiratban jelenik meg (Q1 vagy Q2)
 • A pályázó szerzője a cikknek. (Több szerző esetén adott cikkel a szerzők közül egy személy pályázhat a PTE MIK publikációs támogatási pályázatára);
 • Amennyiben a pályázó legalább docensi fokozattal rendelkezik, min. 2 fő társszerző kari illetőségű, feltüntetése szükséges, akik lehetnek alacsonyabb beosztásban foglalkoztatott kutatói besorolású munkavállalók, tanársegédek, adjunktusok, vagy kari illetőségű doktoranduszok.
 • A cikk köszönetnyilvánításában a kapcsolódó kutatási keret támogatását feltünteti*1;
 • A cikk szerzőinek affiliációja­*2 a PTE MIK-hez kötődik, eltérő esetben a támogatás irányadó összege a PTE MIK-es és egyéb szerzők arányával módosulhat. A cikk első szerzője minden esetben a PTE MIK hez kötődik. Az affiliációban kutatócsoportot is meg kell jelölni;
 • A pályázó MTMT adatbázisa folyamatosan karbantartott. 

Egyéb feltételek

Amennyiben a publikáció futó pályázathoz kötődik, a futó pályázat szakmai vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati forrásokban nincs keret a publikáció megjelenítésére.

A pályázati kérelmek benyújtása

A pályázatok benyújtása folyamatosan, elektronikus úton történik a PTE MIK tudományos dékánhelyettesének címezve (varady.geza@mik.pte.hu), a tárgyban megjelölve a „Tudományos publikációs támogatási pályázat” hivatkozást.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Pályázati kérelem;
 • a cikk elfogadásáról szóló visszajelzés a folyóirattól;
 • a cikk rövid leírása;
 • a cikk végleges, elfogadott változata (a folyóirat által visszaküldött PDF formában);
 • a célzott folyóirat megnevezése, IF és Q értékeinek feltűntetésével;

A pályázatokat 2020.02.01-től a keret kimerüléséig lehet beadni.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a támogatási javaslatot megfogalmazó bizottság ülésrendjétől függően legfeljebb egy hónap. A feltételeknek megfelelő támogatási kérelmet a PTE MIK Tudományos Bizottsága véleményezi és a PTE MIK dékánja ítéli oda. A támogatás a megjelenítési költségekre vonatkozik. A támogatás arányát a Tudományos Bizottság javasolja, a fenti célok megvalósulása és a tudományos keret mindenkori helyzete alapján. Az irányadó támogatás a költségek 80%-a.

A támogatásban előnyt élveznek azok a publikációk, megjelenések, melyek több kari hallgató, oktató közös munkáját mutatják be.

Az Open Access (OA) megjelenéseket a szerteágazó OA változatok és bekerülési költségek okán az adott egyedi szempontok alapján bírálja a Tudományos Bizottság.

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést a kari Tudományos Ülése után, a döntést követő öt munkanapon belül.

Pécs, 2020.05.05.
Prof. Medvegy Gabriella sk.
dékán

*1

A cikk megjelenítését támogatta a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar által gondozott ‘Tudományos publikációk megjelenését támogató belső pályázat (2.0)’ / The publication was granted by the Faculty of Engineering at University of Pécs, Hungary, within the framework of the ‘Call for Grant for Publication 2.0)

*2

Affiliációs példák/ Affiliation examples:

Minta oktató, Kutató / sample instructor, researcher
'xy' Kutatócsoport / Research Group 'xy'

Minta Tanszék, Minta Intézet / Sample Department, Sample Institute
Műszaki és Informatikai Kar / Faculty of Engineering and Information Technology
Pécsi Tudományegyetem/ University of Pécs, Hungary

Minta oktató, Kutató / sample instructor, researcher
Marcel Breuer Doctoral School, Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs,
Boszorkány u. 2, H-7624 Pécs, Hungary, vagy

Minta oktató, Kutató / sample instructor, researcher
Department of Architecture and Urban Planning, Insitute of Architecture, Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs,
Boszorkány u. 2, H-7624 Pécs, Hungary (azaz tanszék  /intézet / kar / intézmény / cím), vagy

Minta oktató, Kutató / sample instructor, researcher
Department of Information Technology, Insitute of Information and Electrical Technology, Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs,
Boszorkány u. 2, H-7624 Pécs, Hungary (azaz tanszék  /intézet / kar / intézmény / cím)

Kapcsolódó tartalmak