Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Számítógép algebrai és dinamikus geometriai rendszerek a felsőfokú oktatásban

A kutatócsoport témája

A számítógép algebrai (Computer Algebra Systems, CAS) és dinamikus geometriai rendszerek (Dynamic Geometry Systems, DGS), valamint a két rendszer kombinációját megvalósító rendszerek integrált számítási/reprezentációs környezetet képeznek, amelyben a szimbólikus és numerikus számítások, és a grafikus megjelenítés integrált használata válik lehetővé. Ezeket a rendszereket alkalmazva definiálhatjuk, felderíthetjük, megoldhatjuk, optimalizálhatjuk a matematikai, műszaki vagy fizikai problémákat. Modellalkotás, szimuláció, elméleti analízis, mérnöki tervezés és tudományos alkalmazás alkotják a kutatás főbb területeteit. Új didaktikai módszerek kifejlesztése a közép- és felsőfokú matematika tanításában válik szükségessé. A kutatás főbb matematika-didaktikai problémakörei: Az Internet és számítógépes hálózatok matematika oktatásban való alkalmazhatósága, a CAS és a DGS oktatásba történő bevezetésének tapasztalatai, alkalmazásuk didaktikai megközelítése, a tanár szerepének változása, a hallgatói attitűdök és teljesítmények változása, a CAS és a DGS problémamegoldásban játszott szerepe, a modularizáció és elementarizáció szerepe, a vizuális információközlés változása. A CAS-nek a matematikai tudás mérésében és vizsgáztatásban játszott szerepe, a horizontális matematizáció, az azonnali visszajelzés a felfedezéses tanulásban, a különböző reprezentációs rendszerek (grafikus, szimbólikus, numerikus) közötti átváltás lehetőségének vizsgálata.

A kutatócsoport vezetője

Prof. Dr. Kersner Róbert

A kutatócsoport tagjai:
  • dr. Klincsik Mihály
  • dr. Maróti György
  • Pethőné dr. Vendel Teréz
  • Perjésiné dr. Hámori Ildikó
  • Leipold Péter
  • Pánczél Róbert
  • Klingné Takács Anna
Külső tagok:
  • Markus Hohenwarter, Johannes Kepler University Linz, Austria
  • Zsolt Lavicza, Faculty of Education, University of Cambridge, United Kingdom