Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dolgosné Dr. Kovács Anita PhD
Dolgosné Dr. Kovács Anita PhD
Egyetemi docens
kovacs.anita@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Név: Dolgosné dr. Kovács Anita

Születési adatok: Zalaegerszeg, 1976. 07. 01.

Családi állapota: férjezett (Dolgos Gergely András)

Gyermekei: Csenge (2005) és Bence (2011)

Állampolgárság: magyar

Telefonos és e-mail elérhetőségek: +36 30 209 5291

kovacs.anita@mik.pte.hu

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

Tudományos fokozat: PhD, Földtudományok, 2008 (Okl. szám: 125/2008/PhD, summa cum laude)

Legmagasabb iskolai végzettség: Okleveles kémia-környezettan szakos tanár, Veszprémi Egyetem, 1999 (Okl.szám: Kkt-7/1999)

Idegen nyelvtudás:
Orosz középfokú komplex (C) állami nyelvvizsga (1994)

Angol középfokú nyelvtudás; Földtudományok szakterületből PhD nyelvvizsga PTE BTK Idegennyelvi Lektorátusán (2007)

Eddigi munkahelyek, beosztással:

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, illetve jogelődei

     2009. 07- :                egyetemi docens, tanszékvezető

     2008. 10 - 2009.06  : egyetemi docens, megbízott tanszékvezető

     2004 - 2008:             egyetemi adjunktus

     1999-2004:               egyetemi tanársegéd

Jelentősebb szakmai utak:

 

Kutatási területei:

 Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében

Díjak, kitüntetések:

 "Környezetvédelmi műszaki felsőoktatásért" kitüntetés, Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége adományozásában, 2008

Oktatási tevékenység:

 Anyagtan I.; Műszaki kémia; Környezeti elemek védelmének alkalmazott kémiája; Környezetvédelmi méréstechnika, monitoring; Szakirányú méréstechnika I-II.; Környezeti mérések és monitorozás PED

Tudományos és közéleti tevékenység:

2012- : MTA PAB Földtani és bányászati munkabizottság tagja

2010- : Ökováros-Ökorégió Alapítvány kuratóriumi tagja

2008- : MTA PAB Kémiai szakmódszertani munkabizottság tagja

2008- : MTA PAB Hulladékgazdálkodási munkabizottság tagja

2008- : PTE PMMK Dékáni Tanács tagja

2008- : PTE PMMK Kari Tanács tagja

2008- : PTE PMMK Oktatási Bizottság tagja

2008- : PTE PMMK Tudományos Bizottság tagja

1999- : Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Oktatásért Közalapítvány kuratóriumi tagja

Publikációk
Könyvfejezetek:

Dittrich E.; Dolgosné Kovács A.: Vízminőség-védelem. In: Trócsányi B.; Ronczyk L.; Dr. Szabó-Kovács B.; Dittrich E.; Dolgosné Kovács A.; Ivelics R. (szerk.): Környezetipari E-tananyag III. kötet. Környezet- és természetvédelem. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2007, pp. 60-115.

Dolgosné Kovács A.; Fodor I.: Water Quality Analysis of the River Dráva between 1968 and 2006. In: Stekauerova V. (ed): Pollution and water resources. Environmental Problems in US and Central Europe Including Sorial Aspects of Both Areas - Columbia University Seminar Proceedings Volume 2006-2007 XXXVII, Slovak Academy of Siencinstitut of Hidrology, Bratislava, 2007, pp. 264–281. ISBN: 978-8089139-12-5

Kovács A.; Ronczyk L.; Czigány Sz.: Changes in the Water Quality of Pécs-víz. In: Halasi-Kun, G.J. (ed): Sustainable Development in Central Europe - Pollution and water resources - Columbia University Seminar Proceedings Volume XXXVI, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2006, pp. 147–157. ISBN: 963 905 2523

Dolgosné Kovács A.: Környezeti monitoring rendszer szerepe a Dráván. In: Pirisi G.; Trócsányi A. (szerk.): Tanulmányok Dr. Tóth József tiszteletére a PTE Földtudományok Doktoriskola hallgatóitól. PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudományok Doktoriskola, Pécs, 2005, pp. 239–245.

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

Dolgosné Kovács A.; Ronczyk L.: A Pécsi-víz vízminőségének alakulása az elmúlt 10 év folyamán. ÖKO. XIV.évf. 3–4. szám, 2008, pp. 15–30. ISSN: 0866-1731

Kovács A.; Ronczyk L.; Dr. Czigány Sz.: Water Quality Analyses of the Pécsi-víz between 1996 and 2005. In: Roose, A. (eds.): Proceedings of the 10th European Seminar ont he Geography of Water - Managing Drought and Water Scarcity in Vulnerable Environments101. Tartu, Észtország, 2006, pp. 128–137. ISBN: 13978-9985-4-0497-3; ISBN: 109985-4-0497-1

Kovács A.; Ronczyk L.: The role of the floodplain in the sustainable wateruse in Pécs. Földrajzi Közlemények Vol. CXXIX (LIII) 2005. International Edition, pp. 61–66. ISBN: 1406-3069, ISSN: 0015-5411

Dolgosné Kovács A.: Környezettudat a mezőgazdaságban. A Falu, 2004. XIX. évf. 4. sz., 2005, pp. 19–22. ISSN: 0237-4323

Dolgosné Kovács A.: Analitikai módszerek alkalmazása a Dráva folyó vízminőségének monitorizálása során. In: Börcsök E.; Albert L. (szerk.): A Magyar Tudomány Napja 2002. Kémiai Intézet Tudományos Ülése Kiadvány-kötetében 2002. november 7. NyME, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet, Sopron, 2003, pp. 22–25.

Kovács A.: A Dráva-folyó vízminőség vizsgálata és a korszerű adatgyűjtés, - feldolgozás lehetőségei. In: Krizsán J. (szerk.): VIII. International students conference of global enviroment protection. Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőtúr, 2002, p. 66.

Dolgosné Kovács A.: „Komplex projekt” mint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetősége. In: Cseh M. (szerk.): IX. Ipari Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás Kiadvány kötetében. A. A. STÁDIUM Kft., Szeged, 2002, pp. 202–204.

Kovács A.: Experiences on the water-quality analysis of the River Drava and the possible ways of the data-processing in the future. In: Jancskárné Anweiler I. – Orbán F. (szerk.): 40TH Anniversary of Pollack Mihály College of Engineering International Symposium. Proceedings volume I., PTE PMMFK, Pécs, 2002, pp. 387–394. ISBN: 963 641 880-2Ö, ISBN: 963 641 881-0

Egyetemi jegyzetek:

Dolgosné Kovács A.: Bevezetés a környezetvédelmi analitikába I. Multimédiás jegyzet, pdf, PHARE ERFP-DD 2002-HU-B-01 „A régió műszaki felsőoktatásának fejlesztése” c. projekt keretében, PTE PMMFK, Pécs, 2004, 158 p.

Dolgosné Kovács A.: Általános kémia praktikum környezetmérnök hallgatóknak. Multimédiás jegyzet, pdf, online verzióban is, PHARE ERFP-DD 2002-HU-B-01 „A régió műszaki felsőoktatásának fejlesztése” c. projekt keretében, PTE PMMFK, Pécs, 2004, 161 p.