Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Józsa Vendel PhD
Dr. Józsa Vendel PhD
Adjunktus
jozsa.vendel@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Mérnöki/oktatói tevékenység:

 Jelenleg egyetemi adjunktusként és geotechnikai tervezőként tevékenykedem:

Tantárgyi előadások MSc hallgatóknak:

- Geotechnikai tervezés

- Geotechnikai numerikus módszerek

- Geotechnikai esettanulmányok

Tervezéssel kapcsolatos témakörök:

- Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai tervezési beszámoló készítés, ill. szaktanácsadás családi háztól a nagyobb projekteig bezárólag.

Referencia:

- Támfal-kiborulás okainak feltárása

- Sík,- és mélyalap tervezés, kialakíthatóságának értékelése

- Épületkárosodás és helyreállítás

 

Iskolai végzettségei:

2016                PhD. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki tudományok tudományterület, Építőmérnöki tudományok tudományág.

2011-2014.      Doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola), Geotechnikai Tanszék

2011-2012.      Magyar Mérnöki Kamara - Energetikai Tagozat és Szilárdásvány Bányászati Tagozat - Geotermikus Szakosztály, Megújuló energiák – Geotermikus energia Mesteriskola

2009-2011.      Okleveles szerkezet-építőmérnök MSc, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Tartószerkezet- és geotechnika-mérnöki szakirány

2005-2009.      Építőmérnök BSc, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Geotechnika szakirány 

Idegen nyelvtudás:

 angol:     2005 Középfokú, „C” típusú (komplex) nyelvvizsga

 német:    2004 Középfokú, „C” típusú (komplex) nyelvvizsga

 olasz:   kezdő

Eddigi munkahelyek, beosztással:

2017 -             PTE MIK, Építőmérnök Tanszék, egyetemi adjunktus

2015. febr - 2017    PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék, tanársegéd

2014-2015      BME Geotechnikai Tanszék: tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt

2012-             Geosense Kft: ügyvezető, tulajdonos

2011-2014.     Doktorandusz, BME Geotechnikai Tanszék

Jelentősebb szakmai utak:

2014                ösztöndíj: Brazília

2014                ösztöndíj: Malajzia

2013                ösztöndíj: Vietnám

Kutatási területei:

-       Talajok túlkonszolidáltságának vizsgálata

-       Statikus szonda és laboratóriumi eredmények összehasonlítása túlkonszolidált talajoknál

-       Véges elemes modellezés támszerkezetekre vonatkozóan

-       4-es Metró talajfizikai paramétereinek vizsgálata, elemzése

-       FEM analízis, modellezés

-       Cölöpteherbírás, épület-alapozás megerősítése

-       Bányazáró támszerkezet-tervezés

Díjak, kitüntetések:

2011 – 2013     Doktoranduszi ösztöndíj

2009                Pest Megyei Mérnöki Kamara által odaítélt Diploma Díj

Oktatási tevékenység:

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék (2011-2015 között):

-       Talajmechanika

-       Alapozás

-       Földművek

-       Földalatti műtárgyak, mélyalapozás

Tudományos,- szakmai közéleti tevékenység:

2013.03.28. -   Magyar Mérnöki Kamarai tagság

2013.01.01. -   Fiatal Geotechnikusok Társasága (FGT) alapító tag

2013.10.10. -   Magyar Alagútépítő Egyesületi tagság

2012.10.18. -   ISSMGE (International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) tagság

Publikációk

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032782&view=simpleListBíró, B., Hegedűs, M., Imre, E., Józsa, V., Juhász, M., Singh, V.P. (2014): CPTu simple dissipation tests in saline environment. Proceedings of 3rd International Symposium on Cone Penetration Testing, Las Vegas, Nevada, USA. Omnipress Paper # 2-41b 2014.05.12-14. ISBN: 978-0-615-98835-1,

Czap, Z., Józsa, V. (2014a): Az épületek alapozása I. Síkalap típusok. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. március, pp. 42-44. ISSN 2063-4447

Czap, Z., Józsa, V. (2014b): Az épületek alapozása II. Cölöpalapozás. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. április, pp. 43-46. ISSN 2063-4447

Czap, Z., Józsa, V. (2014c): Az épületek alapozása III.A mélyalapok további típusai. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. május, pp. 42-46. ISSN 2063-4447

Czap, Z., Józsa, V. (2014d): Az épületek alapozása IV. Síkalap tervezése. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. június, pp. 37-40. ISSN 2063-4447

Czap, Z., Józsa, V. (2014e): Az épületek alapozása V. A mélyalapok további típusai. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. július, pp. 44-48. ISSN 2063-4447

Czap, Z., Józsa, V., Vásárhelyi, B. (2013): Gyöngyösoroszi bánya mátraszentimrei telérének tömedékelése és gáttervezése. Konferencia kiadvány, III. Kézdi Konferencia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2013.05.28. pp. 101-118. ISBN: 978-963-313-081-0

Farkas, J., Józsa, V. (2014a): Alapozás (BMEEOGTAT15): elektronikus BSc egyetemi jegyzet, p. 102.

Farkas, J., Józsa, V. (2014b): Egy árvízvédelmi vasbeton támfal kiborulása. Műszaki Ellenőr III. évfolyam 2014. június, pp. 41-45. ISSN 2063-4447

Horváth-Kálmán, E., Józsa, V. (2014a): In-situ measurements and back-analysis in Overconsolidated Clay and between structure and soil: Earth Pressure at rest. Proceedings of the World Tunnel Congress 2014, Iguassu Falls, Brazil, 2014.05.09-15. ISBN 978-85-67950-00-6

Horváth-Kálmán, E., Józsa, V. (2014b): Túlkonszolidált talaj és szerkezet kapcsolatának vizsgálata helyszíni, laboratóriumi kísérletek és back-analysis alapján, Alagút- és Mélyépítő Szakmai Napok 2014.11.12-13. Budapest

Józsa, V. (2010a): Ritkán vizsgált talajjellemzők hatása befogott támszerkezeteknél. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2010 Konferencia, Ráckeve, 2010.10.26-27. No.9. ISBN 978-963-89016-0-6 2010.10.26-27. ., p.8.

Józsa, V. (2010b): Ritkán vizsgált talajjellemzők hatása befogott támszerkezeteknél. TDK Dolgozat, BME Építőmérnöki Kar, Geológia és Geotechnika szekció, 2010.11.17.

Józsa, V. (2011a): Boulderscape, avagy támszerkezet sziklamódra. Magyar építéstechnika, 49. évf. 2-3. sz. / 2011., pp. 84-85.

Józsa, V. (2011b): Effects of rarely analyzed soil parameters for FEM analysis of embedded retaining structures. Proceedings of the 21st European Young Geotechnical Engineers Conference, Rotterdam, Netherlands, 2011.09.04-07., pp. 15–20. ISBN: 978-1-60750-807-6

Józsa, V. (2011c): Konszolidáltsági fok meghatározása CPT szondázással és hatása befogott támszerkezetekre. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2011 Konferencia, Ráckeve, 2011.10.25-26. No.3. ISBN: 978-963-89016-2-0

Józsa, V. (2012): Túlkonszolidáltság hatása a geotechnikai eredményekre. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2012 Konferencia, Ráckeve, 2012.10.16-17. No.21. ISBN: 978-963-89016-4-4

Józsa, V. (2013a): Soil Classification and Determination of Overconsolidation from CPTu in Deep Excavation. Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences, Vol. 8, No. 1, 2013, pp. 53–63. DOI: 10.1556/Pollack.8.2013.1.5

Józsa, V. (2013b): Empirical correlations of overconsolidation ratio, coefficient of earth pressure at rest and undrained strength. Second Conference of Junior Researchers in Civil Engineering, Budapest Hungary, 2013.06.17-18., pp. 88-92

Józsa, V. (2013c): A parciális tényezők értékelése az egyes tervezési módszereknél befogott támszerkezet esetén. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2013 Konferencia, Ráckeve, 2013.10.15-16. No.4. ISBN: 978-963-89016-7-5

Józsa, V. (2014): Profiling and Analysis of the Overconsolidation Ratio and Strength Parameters in Hungarian Soils of the Metro 4 Stations in Budapest, Hungary. RMZ-Materials and Geoenvironment Vol. 60. No. 3. 2014

Józsa, V., Czap, Z. (2014): A földnyomások határértékeinek alakulása túlkonszolidált talajok esetén. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2014 Konferencia, Ráckeve, 2014.10.13-15.

Józsa, V., Czap, Z., Vásárhelyi, B. (2014a): Geotechnical Design of Underground Mine Dam in Gyöngyösoroszi, Hungary. IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) XII. Congress – Torino Italy. 2014.09.15-19. Eds: G. Lollino; D. Giordan; K. Thuro; C. Carranza-Torres; F. Wu; P. Marinos; C. Delgado. Engineering Geology for Society and Territory - Volume 6, Applied Geology for Major Engineering Projects, Springer, pp 443-447. ISBN: 978-3-319-09059-7, DOI: 10.1007/978-3-319-09060-3_77

Józsa, V., Czap, Z., Vásárhelyi, B. (2014b): Gyöngyösoroszi bánya mátraszentimrei telérének zárógát-tervezése monitoring mérések alapján. Konferencia kiadvány, Geotechnika 2014 Konferencia, Ráckeve, 2014.10.13-15.

Józsa, V., Móczár, B. (2013): Talaj és szerkezet kölcsönhatása (BMEEOGTMST8): elektronikus MSc egyetemi jegyzet, p. 160.

Józsa, V., Tompai, Z. (2014): Felújítások geotechnikai kérdései (BMEEOGTMA09): elektronikus MSc egyetemi jegyzet, p. 125