Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Pál-Schreiner Judit PhD
Dr. Pál-Schreiner Judit PhD
Adjunktus
pal-schreiner.judit@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK
Születési idő, hely: Pécs
E-mail: schreiner@mik.pte.hu

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
2015         PhD PTE PMMIK BMDI
2008- 2011 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, abszolutórium
1993-1995  Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, marketing - menedzser szakokleveles közgazdász (MBA)
(oklevél szám: P-23/1995)
1981-1986   Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okleveles építőmérnök (oklevél szám: 121/1986)

MUNKAHELYEK BEOSZTÁSSAL
1997- től Egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
1994 – 1997 Főiskolai tanársegéd, Pollack Mihály Műszaki Főiskola
1994 Hatósági ügyintéző, Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vízkárelhárítási Osztály
1988 – 1994 GYED, GYES
1987 - 1988 Előkészítő csoportvezető, Dél-Dunántúli Állami Építőipari vállalat (BÁZIS), Műszaki Igazgatóság, Vállalkozási Osztály
1986 – 1987 Gyakorlómérnök, Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat (BÉV), Mélyépítési Igazgatóság 

NYELVTUDÁS
Angol nyelvvizsga B2 szint (középfok)(Anyakönyvi szám: A 046840; Bizonyítványszám: 063876)
Olasz Ph.D. szaknyelvvizsga B1+ szint (erős alapfok) (PTE BTK Idegennyelvi Lektorátus: OL-F/2003/004)

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ, VENDÉGOKTATÓ
Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens (Görögország) - építőmérnök hallgatók részére gyakorlat vezetése; magyar hallgatók külföldön készített diplomadolgozatának előkészítése. European Commission TEMPUS II. (1994-1998) /PHARE Joint European Project 1998. 02.01.-1998.02.28.

TANULMÁNYÚT
Professional Development Program on English Language and American Culture-szakmai tanulmányi út, Metropolitan State University of Denver (USA). 2015.06.08.- 2015.08.08.
Szakmai tanulmányút Ausztria, Olaszország (Dél-Tirol). TÁMOP-4.2.1.B- 10/2/KONV-2010-0002 - A Dél-Dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése című projekt , „Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása” című alprojekt 2013.04.02.-2013.04.06.

KUTATÁSI PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Felsőoktatási Intézmények Kiválósági Program (támogató okirat száma: 20765-3/2018/FEKUTSRAT) című projekt keretében:”Vízgazdálkodás” tématerületen részvétel a kutatásokban és publikációk készítése. Tudományos munkatárs. 2018.08.01- 2019.05.31.
EFOP-3.5.1-16-2017-00003 – „A Duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen”- Duális Építőmérnök BSc szak, közreműködő (PTE MIK) 2018.01.01.-2018.12.31.
EFOP-3.4.3-16-2016-00005 – Korszerű egyetem a modern városban. Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben – „A PTE képzési szerkezetének bővítése, modernizálása, digitalizálása a gazdasági igények figyelembevételével” közreműködő, a „Hydrology” c. angol tananyag kidolgozása (PTE MIK) 2017.11.01.-2018.12.31.
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 – „Tudománykommunikáció a Z generációnak” – közreműködő (Breuer Marcell Doktori Iskola) 2014.02.01.-2014.04.30.
TÁMOP-4.2.1.B- 10/2/KONV-2010-0002 – „A Dél-Dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése”című projekt , „Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása” című alprojekt - közreműködő (PTE KTK) 2011.08.01.-2013.07.31.

OKTATÁS
Építőmérnök (BSc, egyetemi, főiskolai) szak: Műszaki áramlástan 2., Műszaki áramlástan 3., Hidrológia I., Hidrológia II., Hidraulika I., Hidraulika II., Hidrológia és vízépítés laborgyakorlat, Közművek, Regionális közművek, Infrastruktúra tervezés (szakirányú komplex projekt), EU ismeretek,Víz- és szennyvízkezelés I., Víz- és szennyvízkezelés II., Ipari vízgazdálkodás, Közmű üzemeltetés tantárgyak tantárgyfelelőse és előadója, nappali és levelező tagozaton
Civil Engineer (BSc) szak: Engineering Fluid Mechanics 2., Engineering Fluid Mechanics 3., Hydrology, Hydrology and Hydraulics, Hydrology Field Practise, Public Utilities tantárgyak tantárgyfelelőse és előadója, nappali tagozaton
Környezetmérnök (BSc) szak: Közművek és EU ismeretek tantárgy tantárgyfelelőse és előadója, nappali tagozaton
Településmérnök (MSc, egyetemi, főiskolai) szak: Települési infrastruktúra II., Közművek I.-II.-III, Vízellátás-csatornázás-vízgazdálkodás tantárgyak tantárgyfelelőse és előadója, nappali és levelező tagozaton
Építészmérnök (BSc), Gépészmérnök (BSc), Mérnök informatikus (BSc), Villamosmérnök (BSc) szak: EU ismeretek tantárgyak tantárgyfelelőse és előadója, nappali és levelező tagozaton
Épített környezetmérnök (asszisztens) szak: Közműépítés tantárgy tantárgyfelelőse és előadója nappali tagozaton
Erasmus hallgatóknak: Hydrology, Hydraulics, Public Utilities tantárgyak tantárgyfelelőse és előadója

OKTATÁS-SZERVEZÉS
PTE MIK Építőmérnök BSc képzés - operatív szakfelelős, mb.tanszékvezető
PTE PMMIK Építőmérnök BSc szak, Infrastruktúra ágazat, Vízmérnöki szakirány - szakindítási kérelem előkészítése MAB felé
PTE PMMIK Építőmérnök BSc képzés - operatív szakfelelős (Infrastruktúra ágazaton)
PTE PMMIK Építőmérnök BSc képzés – órarend felelős (Infrastruktúra ágazaton)
PTE PMMIK Építőmérnök BSc képzés – szakmai gyakorlat koordinátor (Infrastruktúra ágazaton)
PTE PMMIK Tanulmányi Bizottság - tag
PTE PMMIK Közmű, Geodézia és Környezetvédelmi Tanszék - Közmű csoportvezető
PTE PMMIK Közmű, Geodézia és Környezetvédelmi Tanszék - tanszéki Erasmus koordinátor
PTE PMMIK Fejlesztési Bizottság – titkár

Publikációk

MTMT adatbázis alapján https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10016181