Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Perjésiné Dr. Hámori Ildikó PhD
Dr. Perjésiné Dr. Hámori Ildikó PhD
Egyetemi docens
perjesi.ildiko@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Születési hely: Pécs

Lakhely: Pécs

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

 Matematika- fizika szakos középiskola tanár, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar

 Egyetemi doktori diploma: Kísérleti fizika, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar

 PhD diploma: Matematika, Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Kar

Idegen nyelvtudás:

 angol középfok (C tipusú)

Eddigi munkahelyek, beosztással:

 1977-1980   tudományos segédmunkatárs, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Kísérleti Fizika Intézet

1980-1986    főiskolai tanársegéd, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Matematika és Számítástechnika Intézet

1986-1996    főiskolai adjunktus, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Matematika és Számítástechnika Intézet

1996-2000    főiskolai docens, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Matematika Tanszék

2000-2004    főiskolai docens, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Matematika Tanszék

2004- 2015   egyetemi docens, tanszékvezető Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Mérnöki Matematika Tanszék

2015-2019    egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar Villamos Hálózatok Tanszék

2019-    egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar Mérnöki Matematika Tanszék

Kutatási területei:

Távoktatási módszerek, számítógép algebrai rendszerek (CAS) valamint e-learning rendszerek alkalmazása a felsőfokú matematika oktatásában, illetve internet alapú oktatócsomagok kifejlesztése mérnökhallgatók számára.

Mérnöki problémák matematikai modellezése

Díjak, kitüntetések:

1987    Miniszteri dicséret

2001    Pollack Mihály Főiskolai Kar nívódíj

2008    PTE Excellence Publikációs Díj

Oktatási tevékenység:

A Műszaki és Informatikai Kar szakjain oktatott BSc, MSc  valamint az építőmérnök, építészmérnök, mérnök informatikus, településmérnök MSc képzés matematika tárgyai tematikái kidolgozásának koordinálása, véleményezése, előadások és gyakorlatok tartása magyar és angol nyelven.

A PTE TTK Matematikatanár tanári mesterszak ,,Egyetemi matematika’’ az iskolai matematikában tárgy tantárgyfelelőseként a tematika kidolgozása

Tudományos közéleti tevékenység:

A Pécsi Akadémiai Bizottság III. számú Matematikai És Informatikai Tudományok Szakbizottsága Matematikai és Informatikai Szakmódszertani Munkabizottság tag

Konferencia szervezés:

First Central- and Eastern European Conference on Computer Algebra- and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education CADGME 2007. június 20-23

1st Alps-Adria Conference and Exhibition on Passive Houses 2009. szeptember 4-5.

Mathematics in Architecture and Civil Engineering Design and Education 2011. május 26-28

Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 38. országos konferenciája 2014. augusztus 25-27.

Nemzetközi kapcsolatok:

Ceepus hálózatok PTE koordinátora:

CIII-BG-1103-1718 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management

AT-0050 Education Without Frontiers

HU-0028 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Publikációk
Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

I. Perjési-Hámori, M. Klincsik: An Interactive Method of Teaching Vectorcalculus via Internet ODL Networking for Quality Learning, Lisbon, Conference Proceedings 67-71. (2000)

I. Perjési-Hámori, M. Klincsik: Teaching Vectorcalculus via Internet 10 Sefi-MWG European Seminar on Mathematics in Engineering Education Miskolc Conference Proceedings 53-61. (2000)

Cs. Sárvári, M. Klincsik, I. Perjési-Hámori: Combining the CAS with authoring systems to create flexible learning environment Shriftenreihe Didaktik der Mathematik Technology in Mathematics Teaching, 203-206. (2001)

I. Perjési-Hámori: Application of CAS for teaching integral-transforming theorems Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 35 (2) 43-47 (2003)

I Perjési-Hámori, Cs. Sárvári, M. Klincsik_ Using CAS and Internet In Teaching Mathematics At University of Pécs (Hungary) EIESTA’03, International Conference on education and Information systems: Technologies and Applications, Orlando, Conference Proceedings 17-23. (2003)

I. Perjési-Hámori: Mathematical-didactical aspects of using CAS (examples from Vectorcalculus) ICTMT6, 6th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Volos, Conference Proceedings 350-357. (2003)

I. Perjési-Hámori Experiences using CAS and multimedia in teaching Vectorcalculus Teaching Mathematics and Computer Science 1/2 , 363-382. (2003)

I. Perjési-Hámori, Cs. Sárvári: Pragmatical, epistemological and heuristic values in CAS enhanced mathematics education Proceedings of “Sprout-Selecting Conference”/edited by Csaba Sárvári/, Pécs, 2005. p.48-68.

J. Vajda, I. Perjési-Hámori: Two dimensional mathematical model of heat-transmission of one- and double-layer building Pollack Periodica Vol. 2, No.3, pp.25-34, 2007.

I. Perjési-Hámori, Cs. Sárvári: Teaching Fourier series, partial differential equations  and their applications with help of computer algebra system Teaching Mathematics and  Computer Science 7/1 , 51-68. (2009)

E. Muller, C.  Buteau , M. Klincsik, I. Perjési-Hámori,  Cs. Sárvári: Systemic integration of evolving technologies in undergraduate mathematics education  and its impact on student retention, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology iJMEST Vol. 40, No. 1, 15 January 2009, 139-155

I. Perjési- Hámori:  Simulation of Heat Radiation Asymmetry With Maple 7th Vienna Conference on Mathematics Modelling Febr. 15-17, 2012

I. Perjési- Hámori: Teaching numerical methods using CAS, The Electronic Journal of Mathematics and Technology 2015 Vol. 9. No 2. 229-238

I. Perjési-Hámori: Two Dimensional Mathematical Model of Heat-transmission Using MAPLE poszter 8th Vienna Conference on Mathematics Modelling Febr. 17-20, 2015 Mathematical Modelling , Volume # 8 | Part# 1 689-690

I. Perjési-Hámori , Cs. Sárvári: More or less? Using CAS in Mathematics teaching based on 15 years of experience 7-10 September, CADGME 2016, Targu Mures, Romania

I. Perjési-Hámori: Fourier Series and their Engineering Applications Using Computer Algebra System 34th Science in Practice Subotica (Serbia) 2016

I. Perjési-Hámori: Maxwell Equations in the Courses of Mathematics 35th Science in Practice Pécs 2017


Egyetemi jegyzetek:

Fenyőháziné, Perjésiné Hámori I. : Basic alapismeretek Főiskolai segédlet Pécs 1986.

Horváth A., Perjésiné Hámori I. : Fizika 2. Távoktatási segédlet Széchenyi István Főiskola, Győr, 1993.

Klincsik Mihály, Perjésiné Hámori Ildikó: Vektoranalízis műszaki, fizikai és MAPLE alkalmazásokkal University Press Pécs, 1999.

Perjésiné Hámori Ildikó: Matematika III. „Az építész- és az építmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése” HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 egyetemi jegyzet 2007

 

Meghirdetett témák

Számítógépes algebra valamint Test and Assessment System rendszerek használata a  matematika oktatásában