Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Tukora Balázs PhD
Dr. Tukora Balázs PhD
Egyetemi docens
tukora.balazs@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

név: Tukora Balázs

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

PhD fokozat, 2012

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola 

okleves villamosmérnök, 1996

Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Idegen nyelvtudás:

angol középfokú komplex nyelvvizsga

német alapfokú komplex nyelvvizsga

Eddigi munkahelyek, beosztással:

1998-

egyetemi tanársegéd majd adjunktus

PTE, PMMIK, Műszaki Informatika Tanszék 

Jelentősebb szakmai utak:

1999, tavaszi szemeszter

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg, Németország

Kutatási területei:

Többtengelyes megmunkálások szimulációja és forgácsolási erőinek becslése általános célú grafikus hardveren

Oktatási tevékenység:

oktatott tárgyak:

Digitális technika

Robottechnika I-II.

Publikációk
PhD disszertáció:

Tukora B. Material removal simulation and cutting force prediction of multi-axis machining processes on general-purpose graphics processing units. PhD disszertáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

B. Tukora, T. Szalay. Multi-dexel based material removal simulation and cutting force prediction with the use of general-purpose graphics processing units, ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 43, 2012, pp. 65-70.

B. Tukora, T. Szalay. Real-time determination of cutting force coefficients without cutting geometry restriction, INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS AND MANUFACTURE 51, 2011, pp. 871-879.

B. Tukora, T. Szalay. Real-time Cutting Force Prediction and Cutting Force Coefficient Determination during Machining Processes. Advanced Materials Research: Modelling of Machining Operations, 2011, pp. 85-92.

B. Tukora, T. Szalay. Cutting force prediction with adaptive method in the course of milling processes. Gyártásautomatizálás Konferencia, előadáskötet, 2011, pp. 89-92.

B. Tukora, T. Szalay. GPGPU-based Material Removal Simulation and Cutting Force Estimation. Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology, 2010, pp. 1-14.

B. Tukora, T. Szalay. Az új generációs grafikus hardverek bevonása a megmunkálás-szimulációs eljárásokba. GÉP LXI:(4), 2010, pp. 35-40.

B. Tukora, T. Szalay. LDNI alapú söpört térfogat generálása anyageltávolítás jellegű gépészeti szimulációhoz. V. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia, előadáskötet, Budapest, 2010, pp. 193-197.

B. Tukora, T. Szalay. Fully GPU-based volume representation and material removal simulation of free-form objects. Innovative Developments in Design and Manufacturing: Advanced research in virtual and rapid prototyping, 2009, pp. 609-614.

B. Tukora, T. Szalay. High performance computing on graphics processing units. POLLACK PERIODICA, 2008, 3(2): 27-34

B. Tukora, T. Szalay. Manufacturing simulation in the light of the recent GPU architectures. Proceedings of Gépészet Konferencia (electronical issue), 2008, C20

B. Tukora. Virtual Sculpture Project. POLLACK PERIODICA, 2006, 1(2): 99-106

B. Tukora. Mobile 3D Visualization. Proceedings of 4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, 2006, pp. 177-186

Tukora B. A mobiltelefon, mint vizualizációs eszköz. TÉRINFORMATIKA, 2005/6

Tukora B. A Mobile 3D technológia kihasználása a térbeli tájékozódásban. Acta Agraria Kaposváriensis, 2005

Egyetemi jegyzetek:

Robotok az iparban, multimédiás jegyzet, szerkesztőként, 2004

Robotok irányítása, elektronikus jegyzet, 2003

Digitális technika, elektronikus jegyzet, 2003

Jelek és rendszerek III., elektronikus jegyzet, 2000