Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD habil.
Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD habil.
Egyetemi docens
eordoghne.maria@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

 Eördöghné Dr. Miklós Mária

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

 egyetemi, PhD, habilitáció

Idegen nyelvtudás:

szlovák, német, orosz, angol

Eddigi munkahelyek, beosztással:

PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék, egyetemi oktató, habilitált egyetemi docens

Heva KFT., kereskedelmi igazgató, mérnök tanácsadó

Pécsi Tervező Vállalat, tervezőmérnök

Dunaszerdahelyi Járási Építési Hivatal, önálló szakreferens

Kutatási területei:

Ivóvízhigiénia, baktérium-mentes vízellátás

Fenntartható vízhasználat

Szivattyú szabályozási módok és az energetikai, hidraulikai változások összefüggése, energiahatékony szivattyúzás

Zöldtető szerepe a vízellátás-csatornázásban

Díjak, kitüntetések:

Év Legjobb oktatója Különdíj 2022

Év Épületgépész oktatója 2021

PTE MIK HÖK oktatói díj 2021

Pollack Mihály Nívódíj 2019

Pollack Mihály ezüstplakett 2017

Év Épületgépész oktatója 2015

BME - diploma különdíj

 

Oktatási tevékenység:

Gépészmérnök képzés szakfelelős

Létesítményenergetikai szakmérnök képzés szakfelelős

Műszaki Felsőoktatási szakképzés szakfelelős

Vízellátás-csatornázás, Épületgépészeti szabályozástechnika, Szerelőipari technológiák, Épületek fenntartható vízellátása, Épületgenergetika/Épületgépészeti ismeretek tantárgyak oktatása, kísérése

Hallgatók tehetség-gondozása

TDK/OTDK-témavezetés - 15 hallgató, ebből 3 fő OTDK-ra bejutott

diplomadolgozat témavezetés - 80 végzett BSC hallgató, 11 végzett szakmérnök hallgató + 34fő jelenleg kísért végzős

Breuer Marcell Doktoriskola keretében 2 fő doktorandusz témavezetés, 1 fő témavezetett doktori fokozatot szerzett

 

Konferenciaszervezés:

Magyar Tudomány Ünnepe Pécs -  Gépészmérnöki Tudományok Népszerűsítése konferenciaszekció szervezés - 3 alkalommal

I.-IV. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia szervezése - 4 alkalommal


Tudományos - közéleti tevékenység:

  • MTA VI. Műszaki Tudományok Osztálya, Vízgazdálkodástudományi Bizottság
  • MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, VI. Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága, Gépészeti és Épületgépészeti Munkabizottság, elnök
  • MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, VI. Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága, Vízgazdálkodási Munkabizottság
  • Országos Tudományos Diákköri Tanács


Publikációk
Könyvek:

A biztonságos ivóvízellátás megteremtésének tervezési eszközei - Mérnökkönyvtár

A zöldtető szerepe a csapadékvíz-gazdálkodásban - Konferencia kiadvány

Az ivóvízellátó rendszerek létesítése kapcsán szükséges paradigmaváltás szakmai háttere - In.: Sustainable resource management : Scientific conference proceedings. Szerk. Kiss Tibor

Baktériummentes ivóvízellátás felelős szolgáltatói szemlélettel - In: A városi környezet egészséghatásai.  Szerk.:Girán J.ISBN 978-615-00-5996-9, pp. 135-151

Megoldási javaslatok fenntartható vízellátó rendszerek kialakításához - Ökoporta

A vidék jellemzőinek megjelenése Magyarország vízfogyasztás-térképén. Könyvrészlet. In: A geográfus útjai – Tóth József emlékkonferencia kötet, 2015

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:


Szivattyúszabályozás az energiahatékonyság növelésére. Magyar Épületgépészet, 2020. LXIX. évf. 11. szám, pp.3-5, ISSN 1215 9913

DRINKING WATER ULTRAFILTRATION WITH WATER SAVING. 12th International Symposium 'EXPRES 2020' on Exploitation of Renewable Energy Sources, effectivness, security and PhD Student Meeting, 2020, társszerző: Boór András

Investigation of energy efficiency of pumping systems by a newly specified energy parameter.11th International Symposium 'EXPRES 2019' on Exploitation of Renewable Energy Sources, effectivness, security and PhD Student Meeting, April 11-13, 2019, in Subotica

Characteristics of the aquifer from the perspective of the water services, Pollack Periodica 9.2014.1.12, PTE PMMIK Pécs, Akadémiai Kiadó, Budapest

General characteristics of water consumption and sewage management in a rural area of SW Hungary: a case study,  Hydrocarpath International Conference, Sopron, 2013., ISBN-978-963-334-141-0

Effect of the Water Consumption Variation on the Energy Demand of the Water Supply System, Clima 2010 – 10th REHVA World Congress - Antalya, „Sustainable Energy Use in Buildings”

Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody. Sanhyga - 23. Nemzetközi Tudományos-műszaki Konferencia, Szlovákia, Pőstyén, 2018. október 11-12., ISBN 978-80-89216-81-9, Társszerző: Ján Takács, SvF STU Bratislava

Az ivóvízellátó rendszerek létesítése kapcsán szükséges paradigmaváltás szakmai háttere

Energia-megtakarítási lehetőségek a szivattyúzásban (Magyar Épületgépészet 2009/1-2.)

Költség- és környezetkímélő szivattyúzás (Magyar Épületgépészet 2010/1-2.)

A vízfogyasztás területi jellemzői Magyarországon (GEOGRÁFIA 2010 Pécs, V. Magyar Földrajzi Konferencia)

Alternatív vízhasználat a fenntarthatóságért (Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából, VII. kötet, 2010 Pécs)

Údaje ako efektívny nástroj ovplyvňovania spotreby vody. (Niekoľko charakteristík pozadia zásobovania vodou v Maďarsku) - TZB Haustechnik, Bratislava, 2012/3

Die Verwendung von Merkmalen der Versorgungsschere in der Konzept der Wasser-Infrastruktur - 8. PhD – DLA Symposium PTE PMMIK Pécs, 2012

 

Meghirdetett témák
  1. Ivóvíz-hálózati elemek, szerelvények hidraulikai veszteségeinek vizsgálata.
  2. A különböző térfogatú membrános légüstök és a szabályozás módjának hatása a vízellátás jellemzőire.
  3. Frekvencia szabályozott szivattyúk teljesítmény-szabályozása, illesztése szimulált változó fogyasztási viszonyokhoz.
  4. Frekvencia szabályozott és kaszkád kapcsolású szivattyúk működésének összehasonlítása, hatásuk az ellátott rendszer nyomásviszonyaira.
  5. A frekvencia szabályozású és a kaszkád kapcsolású szivattyúk fajlagos energia fogyasztásának mérése, összehasonlítása.