Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Eördöghné Miklós Mária dr.
Eördöghné Miklós Mária dr.
Egyetemi docens
eordoghne@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

 Eördöghné Dr. Miklós Mária

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

 egyetemi, PhD

Idegen nyelvtudás:

szlovák, német, orosz, angol

Eddigi munkahelyek, beosztással:

PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék, egyetemi oktató, egyetemi docens

Heva KFT., kereskedelmi igazgató, mérnök tanácsadó

Pécsi Tervező Vállalat, tervezőmérnök

Dunaszerdahelyi Járási Építési Hivatal, önálló szakreferens

Kutatási területei:

Ivóvízhigiénia, baktérium-mentes vízellátás

Fenntartható vízhasználat

Szivattyú szabályozási módok és az energetikai, hidraulikai változások összefüggése, energiahatékony szivattyúzás

Zöldtető szerepe a vízellátás-csatornázásban

Díjak, kitüntetések:

BME - diploma különdíj

Év Épületgépész oktatója 2015

Pollack Mihály ezüstplakett 2017

 

Oktatási tevékenység:

Vízellátás-csatornázás, Épületgépészeti szabályozástechnika, Szereléstechnológia, Épületek fenntartható vízellátása, Épületgenergetikai blokk tantárgyak oktatása, kísérése

Hallgatók tehetség-gondozása

TDK/OTDK-témavezetés - 6 hallgató, ebből 3 fő OTDK-ra bejutott

diplomadolgozat témavezetés - 67 végzett BSC hallgató, 9 végzett szakmérnök hallgató + 5 fő jelenleg kísért végzős

Breuer Marcell Doktoriskola keretében 3 fő doktorandusz témavezetés

 

Publikációk
Könyvek:

A biztonságos ivóvízellátás megteremtésének tervezési eszközei - Mérnökkönyvtár

Megoldási javaslatok fenntartható vízellátó rendszerek kialakításához - Ökoporta

A vidék jellemzőinek megjelenése Magyarország vízfogyasztás-térképén. Könyvrészlet. In: A geográfus útjai – Tóth József emlékkonferencia kötet, 2015

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:


Investigation of energy efficiency of pumping sístems by a newly specified energy parameter

Characteristics of the aquifer from the perspective of the water services, Pollack Periodica 9.2014.1.12, PTE PMMIK Pécs, Akadémiai Kiadó, Budapest

General characteristics of water consumption and sewage management in a rural area of SW Hungary: a case study,  Hydrocarpath International Conference, Sopron, 2013., ISBN-978-963-334-141-0

Effect of the Water Consumption Variation on the Energy Demand of the Water Supply System, Clima 2010 – 10th REHVA World Congress - Antalya, „Sustainable Energy Use in Buildings”

Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody. Sanhyga - 23. Nemzetközi Tudományos-műszaki Konferencia, Szlovákia, Pőstyén, 2018. október 11-12., ISBN 978-80-89216-81-9, Társszerző: Ján Takács, SvF STU Bratislava

Az ivóvízellátó rendszerek létesítése kapcsán szükséges paradigmaváltás szakmai háttere

Energia-megtakarítási lehetőségek a szivattyúzásban (Magyar Épületgépészet 2009/1-2.)

Költség- és környezetkímélő szivattyúzás (Magyar Épületgépészet 2010/1-2.)

A vízfogyasztás területi jellemzői Magyarországon (GEOGRÁFIA 2010 Pécs, V. Magyar Földrajzi Konferencia)

Alternatív vízhasználat a fenntarthatóságért (Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából, VII. kötet, 2010 Pécs)

Údaje ako efektívny nástroj ovplyvňovania spotreby vody. (Niekoľko charakteristík pozadia zásobovania vodou v Maďarsku) - TZB Haustechnik, Bratislava, 2012/3

Die Verwendung von Merkmalen der Versorgungsschere in der Konzept der Wasser-Infrastruktur - 8. PhD – DLA Symposium PTE PMMIK Pécs, 2012

 

Meghirdetett témák
  1. Ivóvíz-hálózati elemek, szerelvények hidraulikai veszteségeinek vizsgálata.
  2. A különböző térfogatú membrános légüstök és a szabályozás módjának hatása a vízellátás jellemzőire.
  3. Frekvencia szabályozott szivattyúk teljesítmény-szabályozása, illesztése szimulált változó fogyasztási viszonyokhoz.
  4. Frekvencia szabályozott és kaszkád kapcsolású szivattyúk működésének összehasonlítása, hatásuk az ellátott rendszer nyomásviszonyaira.
  5. A frekvencia szabályozású és a kaszkád kapcsolású szivattyúk fajlagos energia fogyasztásának mérése, összehasonlítása.