Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Fekete Jenő György dr.
Fekete Jenő György dr.
nyugalmazott egyetemi docens
fekete.jeno@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

Személyi adatok:


Név: Dr. Fekete Jenő György


Szül. hely, dátum: Debrecen, 1943. 05. 12


Anyja neve: Boross Magdolna


Lakcím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B. V. 52.


Tel: 1-385-6373 


Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:


Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, okl. mérnök, 1966


Budapesti Műszaki Egyetem, okl. gazdasági mérnök, 1976


Testnevelési Főiskola, Budapest, edző, 1978


Műszaki doktori oklevél, Folyami vízépítés szaktudományból, 1978


PhD, Környezetstratégia témaköréből, 1997.


Idegen nyelvtudás:


Orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsga 1974


Német nyelvből középfokú nyelvvizsga 1976


Angol nyelv, társalgási szint


 Eddigi munkahelyek, beosztással:


1966-72.       Vízügyi Tervező Vállalat, tervező mérnök


1973-81.       Országos Vízügyi Hivatal, főelőadó


1982-96.       Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, osztályvezető, főosztályvezető


1997-2000.    Környezetgazdálkodási Intézet, Innovációs Iroda, irodavezető


2000-2001.    MagyarMérnöki Kamara, főtitkár


2002-2004.    Környezetgazdálkodási Intézet, stratégiai és K+F főtanácsadó


2005-2010.    Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, egy. docens


2010-            PTE PMMIK nyugdíjas, óraadó


Jelentősebb szakmai utak:


1970-72.        Moszkvai Építőmérnöki Egyetem, Szovjetunió, vízépítés (18 hómap)


1975-76.        Rajna- WesztfáliaiMűszaki Egyetem RWTH Aachen, NSZK, vízgazdálkodási tervezés, kutatás, fejlesztés (DAAD ösztöndíj, 10 hónap)


1988.              RWTH Aachen, NSZK, települési vízgazdálkodás, környezetvédelem (professzori ösztöndíj, 3 hónap)


1992.              USA, környezetvédelmi K+F (kormánymeghívással 1 hónap ösztöndíj)


 


Kutatási területei:


1966-72.       Vízépítési műtárgyak statikája, építéstechnológiája


1973-81.       Tervezésfejlesztés, számítógéppel segített műszaki tervezés, döntéselmélet, távérzékelés vízügyi alkalmazása


1982-2000.    Távérzékelés környezetvédelmi alkalmazása, vízűgyi, közlekedési és környezetvédelmi K+F, innováció


2002-            Környezetpolitika, környezetstratégia, vízminőségvédelem   


Díjak, kitüntetések:


Környezetünkért Díj a Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszter által adományozva, 1996.


Pro Facultate Rerum Metallicarum, a Miskolci Egyetem Földtudományi Karának Tanácsa által adományozva, 2001.


A Környezet Védelméért Díj, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata által adományozva, 2003.


Silva Díj, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség által adományozva, 2004.


A Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Díj, a Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi Tagozata által adományozva, 2009.


Pollack Mihály Emlékérem Arany fokozat, a PTE-PMMK Tanácsa által adományozva, 2010.


Skerletz Iván Életműdíj, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség által adományozva, 2011.


 


Oktatási tevékenység:


Környezetstratégia, 1996-tól, BME, BMGE


Környezetstratégia, 2001-től PMMF, PTE PMMK


Környezetvédelem, Környezetvédelem mérnököknek, 2001-től PMMF, PTE PMMK


Környezetállapot-értékelés I-II. 2004-től PTE PMMK


Vízgazdálkodás, 2007-től PTE PMMK


Környezetpolitika az EU-ban, 2007-től PTE PMMK


Vízépítési műtárgyak  építési technológiája, 1970-72 Moszkvai Építőmérnöki Egyetem (orosz nyelven)


Vízgazdálkodás, 1875-76 RWTH Aachen (német nyelven) 


Tudományos közéleti tevékenység


EU Környezetvédelmi Kutatásaok Intézete, Bruxelles (szakértő)


Környezetbarát Termék Minősítő Bizottság (tag)


Zöld Belépő Akadémiai Bizottság (tag)


EU Integrációs Nemzeti Bizottság, Környezetvédelmi Albizottság (tag 1996-2002.)


Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) tag 1991-98.


Sigma Xi, The Scientific Research Society Magyar Tagozata (alelnök, kincstárnok 1991-2000.)


Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (elnökségi tag 1976-88)


Budapesti Tájfutók Szövetsége (elnök, 1994-2004)


Budapesti Tájfutók Szövetsége (tiszteletbeli elnök, 2004-)


Környezetvédelmi Információs Klub, KVIK (1991- alelnök)


Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja (1997-)


MTA Földtani és Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság tagja (1997-)


Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata Minősítő Bizottság elnöke (2002-2010)


Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elnökségi tagja (2010-)


Szily Kálmán Kör (elnök 2010-)


Szkmai körben legalább 80 konferencia, szimpózium,, kiállítás, nemzetközi rendezvény szervezését vezettem, évente rendezem az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak Országos Tanácskozását, rendszeresen részt veszek országos stratégiák véleményezésében, Tudományos Diákköri munkák, diplomatervek, doktori disszertációk opponálásában, véleményezésében, államvizsga bizottságok munkájában elnökként, vagy tagként.


Sportvonalon több, mint 100 tájfutó versenyt rendeztem, köztük 4 világbajnokságot, 20 évig voltam a BEAC, ill. a MAFC tájfutó versenyzőinek edzője, és 8 évig a Magyar Tájfutó Válogatott egyik vezetője.

Publikációk

Könyvek:


Veszélyes hulladékok kezelése (OMFB 1992.április)


Települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése és hasznosítása (OMFB 1992.


július)


Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó hulladékok mennyiségének csökkentési lehetőségei és környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlantásuk (OMFB 1993.november)


Tamás P., Jávorka E., Vikor J., FEKETE J., Ferencz Z., Fülöpp G.: Innovációs folyamatok a magyar gazdaságban, környezetvédelmi fejezet (OMFB 1995.)


 


FEKETE J., Fiegler Zs., Frigyer A., Szebényi I.: A magyarországi  „környezetbarát termék” minősítő és tanúsító rendszer illesztése az EU szabályozáshoz (Zöld Belépő tanulmánysorozat 1997.)


 


Debreczeny I., Fejes F., FEKETE J.Gy., Olessák D., Moravcsik Ané, Polyánszky É., Rab A.: Életút-elemzés a papírgyártás területéről (Zöld Belépő tanulmánysorozat 1997.)


 


Láng I., FEKETE J.Gy., Hetényi Pálné: Környezetvédelmi Kalauz (OMIKK 1998.)


 


Láng I., FEKETE J.Gy., Málnási Cs. G., Hetényi Pálné: Környezetvédelmi Kalauz II. (OMIKK 1999.)


Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:


 Hazai vizeken – az uniós szabályozás és a magyar környezetvédelem (Mérnök Újság VII.évf. 7.szám, 2000.július, 18.old.)


 Egyre távolabb az Uniótól – Entsorga 2000., Köln, Környezettechnikai Szakvásár (Mérnök Újság VII.évf. 8-9.szám, 2000.augusztus-szeptember, 16.old.)


Meghitt találkozási pont Hannoverben - Gondolatok a XXI.század expójáról (Mérnök Újság VII.évf. 11.szám, 2000.november, 16-17.old.)


Környezetvédelem és innováció (Technika Műszaki Szemle, 48.évf.11-12.szám, 2005. november-december, 9-10.old.)


 The Two Cultures and Innovation in Environmental Protection (Environment&Progress – 5/2005. Cluj-Napoca, pp.157-164.)


 A környezetvédelmi innováció az EU egyik fontos stratégiai kérdése (Környezetvédelem XIV. évf. 4.szám, 2006. július, 13-14. old.)


A „két kultúra” és az innováció az energetikában (Energiagazdálkodás, 47.évf. 2006. 4.szám 12-16.old.)


 Education, Research and Development Tasks of Environmental Protection (Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Baia Mare. Volume I, 2006. Number 2. pp. 5-12.)


A „két kultúra” és a környezetvédelmi innováció (Vízügyi Közlemények, 2007. II. negyedév)


 Umweltschutz in Budapest (Wien und seine Nachbarn, Technische Universität Wien,  2007. II. negyedév)


 A fenntartható fejlődés stratégiája (Mérnök Újság, 2007/8.szám.)


 Hogy lesz belőlük környezetmérnök (Mérnök Újság 2010/9. szám)


 Gondolatok a környezetmérnök oktatásról (Környezetvédelem, XVIII. évfolyam 3. szám, 2010. június, 26-27. old.)


 


Egyetemi jegyzetek:


 FEKETE J. Gy., Varga T: Környezetvédelem mérnököknek (egyetemi jegyzet, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, 2006.)


FEKETE J.Gy.: Környezetállapot értékelés I. (egyetemi jegyzet, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, 2008.)


 FEKETE J. Gy.: Vízgazdálkodás, vízhasznosítás (egyetemi jegyzet, elektronikus, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, 2011.)


 FEKETE J. Gy.: Környezetpolitika az EU-ban (egyetemi jegyzet, elektronikus, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, 2009.)


FEKETE J.Gy.: Környezetvédelem (Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, egyetemi jegyzet kézirat 2003, www.witch.pmmf.hu)


 FEKETE J.Gy.: Környezeti hatásvizsgálat (Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, egyetemi jegyzet kézirat 2004., www.witch.pmmf.hu)


 FEKETE J.Gy.: Környezetstratégia, 2. bővített és átdolgozott kiadás (egyetemi jegyzet, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, 2007.)