Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gulyás András dr.
Gulyás András dr.
nyugalmazott egyetemi docens
gulyas.andras@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Dr. Gulyás András 1951. augusztus 25-én született Budapesten.

Lakás: 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 31.

Tel: 06-20-339-9942,  e-mail: gulyasandras@hotmail.com

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

1975-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésépítő mérnöki oklevelet, majd 1980-ban ugyanitt városépítési-városgazdasági szakmérnöki diplomát kapott, és 1998-ban megszerezte a Ph.D. tudományos fokozatot. 2013-ban a Breuer Marcell doktori iskolában habilitált doktori oklevelet szerzett.

Idegen nyelvtudás:

Angol és orosz nyelvtudása felsőfokú.

Eddigi munkahelyek, beosztással:

Városi közlekedéstervezőként kezdte szakmai pályafutását a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben és a Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál, ezután a KTI-Transinnov leányvállalat alkalmazottjaként a közlekedéstudományi kutatásban dolgozott. 1991-től a közúti szakirányításban tevékenykedik, 1991-1996 között az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság osztályvezetője, 1996-tól az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. főosztályvezetője, majd 1999-től információs igazgatója volt. 2005-2009 között a Magyar Közút Kht. felsővezetőjeként végezte munkáját, 2014. december 31-ig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki tanácsadója. 2015. július 1-től nyugdíjas.

A PTE MIK Építőmérnöki Tanszék docense 2015 óta, előtte a jogelőd tanszékek adjunktusa 2011 óta.

Jelentősebb szakmai utak:

1991.   Transportation Study Tour 3 hét JICA Japán

1990.   Transport Management Course 5 hét NEA Hollandia

Kutatási területei:

Szakterületei az útüzemeltetés, útfenntartás, útgazdálkodás, útállapot vizsgálatok, forgalomfelvételek és elemzések, közúti adatbank, intelligens közlekedési rendszerek, városi közlekedés és forgalomtechnika, valamint a szabványosítás és műszaki szabályozás.

Díjak, kitüntetések:

2008-ban a Magyar Útügyi Társaság Vásárhelyi Boldizsár díja,

2012-ben a Közlekedéstudományi Egyesület Jáky József díja.

2014-ben Baross Gábor díj (miniszteri kitüntetés)

Oktatási tevékenység:

PTE PMMIK Városi közlekedés, Települési Infrastruktúra I., Közlekedési hálózatok, Úttervezés, Útgazdálkodás - útüzemeltetés, Infrastruktúra tervezés tantárgy előadások és gyakorlatok 2011-től MSc és BSc, valamint levelező hallgatőknak. 2016-tól óraadó angol és magyar nyelven oktatott tárgyakban.

BME Építőmérnöki Kar MSc és szakmérnöki képzésben előadások és kurzusok 2014-től: útüzemeltetés, burkolat-gazdálkodás és útfenntartás tárgyak

Tudományos közéleti tevékenység:

A Közlekedésépítési Szemle (korábban Közúti és Mélyépítési Szemle) szerkesztője volt 2003-tól 2011-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Közlekedéstudományi Bizottságának 2002-2005 között választott tagja, 2008-óta köztestületi tagja. 1992-2015 között részt vett az Útügyi Világszövetség (PIARC) műszaki bizottságainak munkájában: 1992-2004 között a C1 Technical Committee on Surface Characteristics, 2004-2008 között a C1.3 Technical Committee on Performance of Road Administrations, 2008-2011 között a D2.b Technical Committee on Flexible and Semi-rigid Pavements tagjaként, 2012-2015 között a Performance of Transport Administrations TC levelező tagja. 1996-1999 között az EU COST 323 Weigh-in-Motion Management Committee magyar tagja volt. 2003-2006 között az USA Transportation Research Board – Pavement Data Analysis Working Group vezetőségében működött.

Publikációk
Fontosabb publikációk
Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

35 angol és mintegy 50 magyar nyelvű publikációval, szakmai előadással rendelkezik. A külföldi publikációk közül kiemelhető az ASCE Journal of Transportation Engineering folyóirat 2000. 3. számában társszerzőként megjelent cikk, az európai Transport Research Arena konferencia sorozaton 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben tartott összesen 4 előadás, az Útügyi Világkonferenciákon (1995, 1999, 2003, 2007) megtartott előadások, valamint az USA Transportation Research Board 85th Annual Meeting-en 2006-ban társszerzőként jegyzett előadás. Több hazai és nemzetközi szakmai konferencia tudományos előkészítő bizottságában vett részt,

Részletes publikációs lista az mtmt adatbázisban található.

Egyetemi jegyzetek:

Városi közlekedés - Fenntartható mobilitás élhető városokban PMMIK 2012.

Részletes publikációk
Települések közötti kistérségi közlekedési kapcsolatok javítását célzó programok többkritériumos értékelése az útállapotok és a bizonytalanság figyelembevételével

Publikálva: 2013

ÚTÜGYI LAPOK : A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 51-59. ISSN 2064-0919

http://real.mtak.hu/7648/

Axle Load Trends in Hungary and their Effects on Pavement Structural Design

Publikálva: 2012

PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
48: pp. 888-896. (2012)

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/48

Intelligens közlekedési megoldások a biztonság növelésére

Publikálva: 2012

In: Koren Cs (szerk.)
A közúti infrastruktúra biztonsága

Győr: Universitas-Győr Non-profit Kft, 2012. pp. 303-315.
(ISBN:978-963-9819-86-3)

Kisforgalmú mellékutak burkolatgazdálkodása

Publikálva: 2012

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 

62:(5) pp. 4-13. (2012)

Bővebben

Az országos közutak keresztmetszeti forgalomszámlálásának korszerűsítése

Publikálva: 2010

KÖZLEKEDÉSÉPITÉSI SZEMLE 

60:(3) pp. 1-4. (2010)

Bővebben

A motorizáció előrebecslésének módszertani kérdései

Publikálva: 2009

Fleischer Tamás, Gulyás András, Koren Csaba, Makula László

A motorizáció előrebecslésének módszertani kérdései


KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 59:(2) pp. 37-47. (2009)

http://real.mtak.hu/3920/

A hideg helyszíni újrahasznosítás tapasztalatai Magyarországon

Publikálva: 2006

Gulyás András, Boromisza Tibor, Törőcsik Frigyes

A hideg helyszíni újrahasznosítás tapasztalatai Magyarországon

KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 56:(5) pp. 2-9. (2006)

Vagyongazdálkodás a közlekedési infrastruktúrában: (közúti közlekedési példákkal)

Publikálva: 2004

KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 

54:(4) pp. 24-28. (2004)
Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésénél használatos járműátszámítási szorzók felülvizsgálata

Publikálva: 2002

KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 

52:(6) pp. 258-261. (2002)
Use of friction and texture in pavement performance modeling

Publikálva: 2000

Fülöp I A, Bogárdi I, Gulyás A, Csicsely-Tarpay M

Use of friction and texture in pavement performance modeling

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE 126:(3) pp. 243-248. (2000)

IF: 0.175

Surface Distress Assessment

Publikálva: 1999

ROUTES ROADS 

301: pp. 15-30. (1999)

PIARC (World Road Association)

Meghirdetett témák

Településszerkezeti kapcsolatok fenntarthatósága az elérhetőség tükrében
Településszerkezeti kapcsolatok típusai, jellemzésük leíró változókkal. Az elérhetőség térszerkezeti, kulturális, örökségvédelmi és műszaki jelentősége. Elérhetőségi fogalom-meghatározások és mutatók a különböző tudományterületek felfogásában, összevethetőségük és egymásra hatásuk. Az elérhetőség szerepe a többtényezős értékelésben, a többszörös számbavétel kiküszöbölése. Hagyományos aprófalvas településszerkezet megtartása és fenntartható fejlődése az elérhetőség javításával, Baranya megyei példán bemutatva.