Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prof. Dr. Hübner Mátyás DLA habil.
Prof. Dr. Hübner Mátyás DLA habil.
Professor emeritus
hubner.matyas@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Szekszárd, 1942. június. 29.

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

1960-65     ÉKME Építészmérnöki Kar - Okleveles építészmérnök

1970-72     BME Városépítés és Városgazdaság szakmérnöki tagozat

1978-80     Urbanisztikai mesteriskola, urbanisztikai továbbképzés

2006-07     PTE – PMMK DLA mesteriskola

Idegen nyelvtudás:

Német (felsőfok)

Eddigi munkahelyek, beosztással:

1965-66      Ajkai Timföldgyár - Műszaki ellenőr

1966-79      Szegedi Tervező Vállalat - Építészeti vezető tervező

1979-91      Pécsiterv - Építészeti és település vezető tervező, műteremvezető

1991-         PMMFK, MAJD PTE-PMMK - Főiskolai tanár, tanszékvezető

1995-2003  AEDIS Kft.- vezető tervező

2003-         HÜBNER Tervező Kft. - vezető tervező

2002-2007  PTE - Fejlesztési és beruházási rektorhelyettes

2007-         PTE - Egyetemi tanár, Doktoriskola vezető tanár

Jelentősebb szakmai utak:

1993      DAAD ösztöndíjjal a Würzburgi főiskolán előadások és szakmai kurzusok vezetése

1994      Előadások az aacheni, würzburgi és dortmundi Műszaki Főiskolákon, Aachenben hallgatói tervezési gyakorlat vezetése

1994-96 FEFA pályázat keretében a településmérnök képzés fejlesztése, tapasztalatok szerzése, témavezető

             Velence, Párizs, Gent, Amsterdam, Karlsruhe

1995-97 TEMPUS pályázat keretében az urbanisztikai képzés fejlesztése, az egyetemi képzés programjának kialakítása,

             együttműködés Cheltenham, Bristol, Edinburgh, Athén, Karlsruhe, Kaiserslautern egyetemeinek urbanisztikai intézeteivel

1995      Tapasztalat-csere az urbanisztikai képzésről – Franciaország-Belgium –Hollandia

1995      TEMPUS projekt keretében Anglia, Skócia, Wales egyetemein,

             önkormányzatainál a településfejlesztés és felsőfokú szakember képzés tanulmányozása

1996      TEMPUS projekt keretében Görögország-Athén településüggyel foglalkozó szakember képzés és a görög városfejlesztés tanulmányozása

2002      Sydney, IAUP Konferencia

2007      Kína – ÉVOSZ tanulmányút

2007      Új-Zéland - tanulmányút

Kutatási területei:

 Történelmi települések szerkezetének alakulása- vizsgálat, elemzés, javaslat - értékelési módszertan kidolgozása

Történelmi városmagok tereinek, utcáinak morfológiai és használati értékelése

Díjak, kitüntetések:

Kiváló munkáért kitüntetés, 1979

Habitat emlékérem, 1993

YBL Miklós díj, 1995

Hild János Díj, 2003

Magyar Felsőoktatásért emlékplakett, 2007

Baranya Megye Önkormányzatának Tudományos Díja, 2008

MUT Magyar Urbanisztikáért díj,  2011

Oktatási tevékenység:

A Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 1982-1986 között óraadó tanárként épülettervezést oktattam.

1991-től a JPTE-Pollack Mihály Műszaki Karán kezdetben főiskolai docensként, 1998-tól főiskolai  2008-tól egyetemi tanárként oktatok az alábbi szakokon:

 • településmérnök főiskolai szak (szakfelelős)
 • településmérnök egyetemi szak
 • építészmérnök szak, majd kiegészítő szak, BSc
 • építész szak
 • környezetmérnök szak
 • építész doktoriskola (DLA)

Oktatott tantárgyak (tantárgyfelelősként)

településmérnök szakon

 • településtervezés I-IV
 • stúdió I-VI, valamint I-VIII. (főiskola, egyetem)
 • város-rehabilitáció
 • lakásgazdálkodás
 • szakdolgozat (főiskola)
 • diplomatervezés I-II. (egyetem)

más szakon

 • települési ismeretek
 • településtervezés
 • települések tervezése I-II.

doktoriskolában

 • társadalmi, történelmi elemzés, vizsgálati módszerek I-II
 • a történelmi települések integrált örökségének vizsgálata, rendezési terv I-II-III
 • lakásépítés, lakásgazdálkodás

egyéb:

 • 1993-ban DAAD ösztöndíjjal (3 hónap) a wüzburgi főiskolán előadásokat tartottam, gyakorlatokat vezettem
 • 1994-ben az aacheni, dortmundi és würzburgi főiskolákon egy-egy hétig hallgatói tervezési gyakorlatot vezettem
 • 2006. OAB tagjaként részvétel DTE Főiskolai Kar akkreditációjában
 • 2006. OAB tagjaként részvétel az Ybl Miklós Főiskolai Kar akkreditációjában
 • 2002-2004. illetve 2004-2006. MAB szakbizottsági tag
 • 1996. OAB tagjaként részvétel a Debreceni Főiskola akkreditációjában
 • 1996 OAB tagjaként részvétel a Győri Főiskola akkreditációjában
Tudományos közéleti tevékenység:

A szakmai egyesületek közül

 • az Építőipari Tudományos Egyesületnek       1970 óta
 • a Magyar Építőművészek Szövetségének     1971 óta
 • a Magyar Urbanisztikai Társágnak               1977 óta
 • a Magyar Építész Kamarának                      kezdettől fogva
 • az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának        1979-től

tagja vagyok, fenti szervezetek helyi csoportjainál rendszeresen vezetőségi, a MUT-nak két cikluson keresztül országos elnökségi tagja voltam, jelenleg a PAB VI. sz. műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottságának elnöke vagyok.

Az országos, regionális és városi főépítészek vezetésével működő településrendezési és építészeti – műszaki tervtanácsnak rendszeresen tagja, szakértője, esetenként opponense vagyok.

Több alkalommal voltam tagja országos tervpályázatok zsűrijének.

Pécsett a Városszépítő Egyesületnek a kezdetektől tagja vagyok, négy éven át az Építészeti Szekció elnöke is voltam.

 
Meghirdetett témák

Történelmi települések szerkezetének alakulása- vizsgálat, elemzés, javaslat - értékelési módszertan kidolgozása
Az épített környezet (funkció, morfológia) a természeti környezet és a népesség változásának vizsgálata, elemzése. Értékelési módszertan kidolgozása.
Javaslat az örökségvédelem szempontjaira, a települési környezet minőségének javításra. (szöveges és rajzi munkarészek). Vizsgálandó a településszerkezet alakulása a kis, közepes és nagyvárosi kategóriákban.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia / akcióterületi tervek hatása a fejlesztési feladatokra. A lezajlott vagy folyamatban lévő projektek értékelése. Javaslat a Városfejlesztési Kézikönyv szükség szerinti módosítására, továbbfejlesztésére.
 
Történelmi városmagok tereinek, utcáinak morfológiai és használati értékelése
Magyarországi és európai történeti belvárosok összehasonlító elemzése és értékelése. A közterületek funkciók változása, a térsíkok és térfalak kapcsolata, alakulása egymásra hatása. Pozitív és negatív hatások az utcák és terek kialakulására, fejlődésére.
Konkrét városmagok vizsgálata, javaslatok készítése (szöveges és rajzi munkarészek)