Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prof. Dr. Iványi Miklósné PhD, MTA doktora
Prof. Dr. Iványi Miklósné PhD, MTA doktora
Professor emerita
amalia.ivanyi@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata
 • 1963. jún. 26. Villamosmérnöki Oklevél, Budapesti Műszaki Egyetem, okl.sz. 86/1963,
 • 1968. márc. 31. Mérnöktanári Oklevél,  Budapesti Műszaki Egyetem, okl.sz. 124,
 • 1981. máj. 18. Műszaki Doktor, Dr. Tech. Budapesti Műszaki Egyetem, okl.sz. 3083,
 • 1991.nov.25. a Műszaki Tudomány Kandidátusa, Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, okl.sz. 13.862,
 • 1997. febr. 20. doktor (PhD), Budapesti Műszaki Egyetem, okl.sz. 485–PhD,
 • 1999. dec. 17. az MTA Doktora, Magyar Tudományos Akadémia, okl. sz. 3.832,
 • 2000. jún. 26.Habilitált Doktor, (Dr. Habil), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, okl. sz. 216-H,
 • 2004. szept. 1. egyetemi tanári kinevezés, Oktatási Minisztérium,
 • 2005. február, Honorary Professor at Transilvania University of Brasov, Ministry of Education, Romania,
Idegen nyelvtudás
 • angol állami középfokú nyelvvizsga, 1985. jún. 10. okl.sz. A 053562/1985
 • orosz állami középfokú nyelvvizsga, 1978. máj. 19. okl. sz. A 6954/78
Eddigi munkahelyek, beosztással
 • 1963 - 1981 egyetemi tanársegéd, BME, Elméleti Villamosságtan Tanszék,
 • 1981 - 1992 egyetemi adjunktus, BME, Elméleti Villamosságtan Tanszék,
 • 1993 -2003  egyetemi docens, BME, Elméleti Villamosságtan/Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, 
 • 2000.-2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj,
 • 2003. júl.1-2004. aug.31. tudományos tanácsadó, PTE, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Műszaki Informatika Tanszék,
 • 2004. szept.1- 2010. jan. 7. egyetemi tanár, PTE, Pollack Mihály Műszaki Kar, Műszaki Informatika Tanszék,
 • 2010. jan. 7.- Professor Emeritus
Jelentősebb szakmai utak
 • 1993. augusztus, Hokkaido University Visiting Professzora, 3 hét, Sapporo, Japan, Előadás sorozat tartása, R-functions in Electromagnetism címmel ,
 • 2001. április, Meghívás a Helsinki University-re előadás tartása és kozultációk, 1 hét, Az előadás címe: Hysteresis models with applications,
 • 2002. április, Meghívás a Colorado State University-re, USA, előadás tartása és kozultáció, 1 hét, Az előadás címe:Hysteresis models in non-linear systems,
 • 2003. április, Meghívás a Helsinki University-re, előadás tartása és konzultáció, 1 hét, Az előadás címe: New results on magnetic simulation in numerical methods.
 • 2004. március, Meghívás a  Metropolitan State Denver Coolege, az előadás címe, Simulation of Magnetic Hysteresis,
 • 2004. június, Meghívás előadás tartására, Postgraduate Seminar on Electromechanics, Helsinki University of Technology, az előadás címe:Hysteresis Models in Nonlinear Systems,
 • 2005. június Meghívás előadás tartására, Helsinki University of Technology, az előadás címe: Recent Development in Hysteresis,
Kutatási területei

(1) az elektromágneses terek numerikus módszerei,

 • a globális variációszámítás,
 • függvények a peremfeltételek kielégítésében,
 • lineáris és nemlineáris elektromágneses tér analízise,
 • súlyozott maradék elve az elektrodinamikában

(2) elektromágneses terek numerikus szimulációja,

 • Laplace és Helmholtz egyenlet megoldása zárt és nyitott térrészen,
 • elektromágneses terek tranziens jelenségei nyitott térrészen,
 • nemlineáris elektromágneses tér analízise,

(3) ionizációs problémák, koronakisülések elektromos terének szimulációja,

 • elektrosztatikus porleválasztó terének elemzése,
 • mágneses tér az MHD plazmában,

(4) mágneses anyagok hiszterézis karakterisztikájának szimulációja,

 • skalár és vektor modellek szimulációja,
 • anizotrop mágneses anyag viselkedése elektromágneses térben,
 • hiszterézis veszteségek a mágneses lemezekben,
 • forgó mágneses tér hatása az anyagok hiszterézis karakterisztikájára,
 • mágneses árnyékolás.

(5) hiszterézis modellek a numerikus térszámításban, mérnöki alkalmazásokkal.

 • mechanikai rendszerek hiszterézisének szimulációja

(6) Nemlineáris rendszerek stabiltásvizsgálata,

(7) Hysteresis in Dynamical Systems,

Díjak, kitüntetések
 • Rektori Dicséret, 1986,
 • OMFB Jutalom A TDK Témavezetésért, 1993. (két hallgatóját Pro Scientia éremmel való kitüntetése alkalmával),
 • TDK Munkáért Emlékplakett, 1994. BME,
 • számos oklevél az I. ill. II. díjban részesült TDK munkák szakmai irányításáért,
 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Oktatási és Kulturális Miniszter, 2010,
 • A Magyar Elektrotechnikai Egyesület nívódíja, 1979.
 • A Magyar Elektrotechnikai Egyesület nívó Jutalma, 1983.
 • A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 2000. évi Pollack-Virág díja
  a Szabó Zs. Ivanyi A. Anizotróp anyagok hiszterézis karakterisztikájának vektoriális szimulációja, Hiradástechnika, (HU ISSN 0018-2028), Budapest, 1999. vol.L. No.9. pp.15-38. cikkért
 • A Lietraty Club 2003 évi Highly Recommended Award-ja
  amelye a Kuczmann M, Iványi A, Neural Network Model of Masgnetic Hysteresis, COMPEL, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, (ISSN 0332-1649), (IF=0.188), vol.21. 2002. pp. 364-376.
 • A Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó 2003. évi Nívódíja
  az A. Ivanyi, Magnetic Field Computation with R-functions, Akadémiai Kiadó, 1998. könyvért.
 • Polack Aranyérem, 2007,
 • 2008 évi Kiemelkedő Szellemi Alkotás Díj, Pécsi Tudományegyetem
 • Az MTA és az Akadémiai Kiadó 2009 évi nívódíja, (M. Kuczmann, A. Ivanyi, The Finite Element Method in Magnetics, ISBN 978 963 05 8649 8, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008)
 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Oktatási és Kulturális Miniszter, 2010,
 • A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetés, 2016
 • Aranydiploma, 2013. 05. 21, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki Kar
Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyak

 • BMEVIEV1019 Hálózatok és Rendszerek I, (2+2 óra/hét)
 • BMEVIEV2015 Hálózatok és Rendszerek II. (4+2 óra/hét)
 • BMEVIEV2018 Elektromágneses Terek, (4 óra/hét)
 • BME VIHVA204 Elektromágneses terek (3+1 óra/hét), Villamos, BSC,
 • BME VIHVA109 Jelek és rendszerek I, (2+2 óra/hét), Villamos, BSC,
 • BME VIHVA200 Jelek és Rendszerek II, (4+2 óra/hét), Villamos, BSC,
 • BMEVIEV9331 Mágneses eszközök modellezése CAD rendszerekben, (4 óra/hét)
 • BMEVIEV9222 Számítógépes mezőszimuláció I.(4 óra/hét),
 • BMEVIEV9177 Folytonos és diszkrét szimulációk az elektrodinamikában, (4 óra/hét)
 • BMEVIEV4087 Önálló Laboratórium
 • BMEVIEV5140 Önálló Laboratórium
 • BMEVIEV5156 Diplomatervezés
 • BMETKVIB404, Electromagnetics, (4 óra/hét)
 • BMETKVIM117 Network Theory, (2 óra/hét)
 • BMETKVIM314 Electromagnetic Fields, (2 óra/hét)
 • PTE PMMFK VHNA905 Fizika I (Villamosságtan) (2+2 óra/hét) Műszaki Informatika, BSC,
 • PTE PMMK VHNB061 Fizika I (Villamosságtan) (2+2 óra-hét), Műszaki Informatika, BSC,
 • PTE PMMK MINB951 Fizika I (Villamosságtan) (2+2 óra-hét), Műszaki Informatika, BSC,
 • PTE PMMK VHNB062 Fizika II (Műszaki Fizika) (2+1 óra-hét), Műszaki Informatika, BSC,
 • PTE PMMFK MINA020 Mérésadatgyűjtés és Jelfeldolgozás (2+0+2 óra/hét), Műszaki Informatika,
 • PTE PMMK MINB200 Mérésadatgyűjtés és Jelfeldolgozás (2+0+2 óra/hét), Műszaki Informatika, BSC
 • PTE PMMK RminB135 Harverek Villamosságtani alapjai, (2+2+0 óra/hét), Műszaki Informatika, BSC
 • PTE PMMK TMINB156 Transzport Folyamatok Modellezése, (2+1+0 óra/hét), Műszaki Informatika, BSC
 • PhD képzés
 • BMEVIEVD002 Hiszterézis modellek a numerikus térszámításban (4 óra/hét)
 • BMEVIEVD024 Számítógépes mezőszimuláció a mérnöki tervezésben (4 óra/hét)
 • Mágneses laboratórium létrehozása a Villamosmérnöki Önálló Laboratóriumi tárgy és a PhD képzés támogatására,
Tudományos közéleti tevékenység
 • A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja
 • A Magyar Tudományos Akadémia Elektrotechnikai Bizottságának titkára 2002-2005, 2005-2008.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi területi Bizottsága VI.sz. Műszaki és Földtudományok Szakbizottság tagja, az Információtechnológiai Munkabizottság elnőke, 2005-2008.Osztály
 • A Magyar Alkalmazott Elektrotechnikai Egyesület alapító tagja, (alapítva 1992.),Titkára volt 1992-1997.
 • Alapító tagja a COMPUMAG Society-nek, (alapítva 1993.)
 • Tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 1989.-
 • Tagja az Applied Computational Electromagnetic Society-nek 2001-2011.
 • Számos hazai és nemzetközi konferencia szervezője, szekció elnöke, előadója és lektora,
 • Guest Editor Physica B, vol. 372, 2006.
 • Egyik editorja a Journal of Physics: Conference Series , Vol. 268, 2011.
 • Pollack Periodica c. folyóirat alapítója és egyik editorja, alapítva 2006.
Publikációk
Könyvek
 • A. Iványi, Hysteresis Models in Electromagnetic Computation , Akadémiai Kiadó, Budapest, (ISBN 963 05 7416 0), 1997.
 • A. Iványi, Magnetic Field Computation with R–functions, Akadémiai Kiadó, Budapest, (ISBN 963 05 7562 0),1998.
 • A. Iványi, Folytonos és diszkrét szimulációk az elektrodinamikában, Akadémiai Kiadó, (ISBN 963 05 7998 7), Budapest, 2003.
 • A. Ivanyi, ed, Preisach Memorial Book, Hysteresis Models in Mathematics, Physics and Engineering, Akadémiai Kiadó, Budapest, (ISBN 963 05 8264 3) 2005.
 • M. Kuczmann, A. Ivanyi, The Finite Element Method in Magnetics, (ISBN 978 963 05 8649 8) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

Több mint 300 publikáció, lásd MTMT

Egyetemi jegyzetek
 • Szerk. Gy. Fodor, Villamosságtan Példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. Iványi, Miklósné, 2. Váltakozóáramú hálózatok, c) Többfázisú hálózatok, pp.81–114, 4. Átmeneti jelenségek, a) Időfüggvények számítása, pp.256–311, 5. Négypólusok és kétpólusok, b) Kétpólusok analízise és szintézise, pp.404–445, c) RC négypólusok szintézise, pp.446–457.
 • Szerk. Gy. Fodor, Villamosságtan Példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. Iványi, Miklósné, 3.2. Többfázisú hálózatok, pp.104–108, pp.348–355.
 • Szerk. Gy. Fodor, Villamosságtan példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, (1997, 2001). Iványi, Miklósné, 1. Kétpólusokból álló hálózatok, pp.25-140, 2. Sokpólusokból álló hálózatok, pp.155–244.,
 • A. Iványi, functions in Electromagnetism, Lecture Notes to the Lectures at Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Hokkaido University, Sapporo, Japan, Aug. 20–Sept. 9. 1993. p.218. Technical Report, Ser. Electrical Engineering, No.8. Technical University of Budapest, Hungary, 1993. p.203.
 • A. Ivanyi, Műszaki Fizika Informatikusoknak, Pollack Press, Pécs, 2010.