Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Iványi Péter Prof. Dr.
Iványi Péter Prof. Dr.
Egyetemi tanár
ivanyi.peter@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Születési hely: Budapest

Jelenlegi lakhely: Pécs

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:
 • 1995, MSc, Okleveles építőmérnök, Szerkezetépítő szak, Budapesti Műszaki Egyetem
 • 2002, PhD, Computational Mechanics, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, (BME által honosítva, 2003)
 • 2008, Habilitáció, Breuer Marcell Doktori Iskola, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Pécsi Tudományegyetem
Idegen nyelvtudás:
 • 1989, orosz: középfok (C típusú)
 • 2003, angol: felsőfok (C típusú)
Eddigi munkahelyek, beosztással:
 • 1995-1996, Budapest Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Mechanika Tanszék - PhD hallgató
 • 1996-2002, Heriot-Watt University, Department of Mechanical and Chemical Engineering, Edinburgh, Nagy-Britannia - PhD hallgató
 • 2000-2003, Heriot-Watt University, Department of Mechanical and Chemical Engineering, Edinburgh, Nagy-Britannia - Research Associate
 • 2003-2004, Műszaki Informatika tanszék, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécsi Tudományegyetem - egyetemi adjunktus
 • 2003-2007, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport, MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája - tudományos munkatárs
 • 2007-2009, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport, MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája - tudományos főmunkatárs
 • 2004-2009, Műszaki Informatika tanszék, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécsi Tudományegyetem - egyetemi docens
 • 2009- , Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécsi Tudományegyetem - tanszékvezető
 • 2009- , Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécsi Tudományegyetem - egyetemi docens
 • 2009- , Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécsi Tudományegyetem - tudományos dékánhelyettes
 Jelentősebb tanulmányutak:
 • 2011. jul. Ecole Central Paris, Franciaország, kutató
 • 2011. aug-dec, Metropolitan State College of Denver, Denver, Colorada, USA, oktató
Kutatási területei:
 • Kábel-membrán szerkezetek számítása tervezése
 • Párhuzamos számítási módszerek a mérnöki gyakorlatban
 • Véges elemes hálógenerálás
 • Building Information Systems
 • Ipari Ethernet technológiák
 • Informatikai szolgáltatásmenedzsment
 • Információ megjelenítés
 • Hosszútávú adattárolás
Díjak, kitüntetések:
 • 1996-1999: UK Overseas Research Student Award és Heriot-Watt University Studentship
 • 2005. szeptember 1 – 2008. augusztus 31: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja
Oktatási tevékenység:

 Oktatott tárgyak

 • Programozás I, II
 • Algoritmusok és problémaosztályok
 • Információ megjelenítés
 • Assembly programozás
 • Kiszolgálók üzemeltetése
 • Hálózat és rendszermenedzsment
 • Web design
 • AutoCAD programozás
 • Térinformatika
Tudományos közéleti tevékenység:
 • Computers & Structures (Elsevier) nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának (Editorial Board) tagja
 • Advances in Engineering Software (Elsevier) nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának (Editorial Board) tagja
 • Pollack Periodica (Akadémiai Kiadó) nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának (Editorial Board) tagja
 • A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja (18940)
Szakmai tevékenység
 • 1995-1996. – Egy évig Magyarországon, mint professzionális programozó fejlesztettem egy GIS rendszert (Geographical Information System). A rendszer használatban volt a Richter Gedeon Gyógyszergyárban, a Fővárosi Önkormányzat Kertészeténél és a Parlamentben.
 • 2002 - Nemzeti falmászó központ, (Ratho, Nagy-Britannia) membrán lefedésének ellenőrző számításait végeztük el Prof. Barry Topping-gal.
 • 2005 – Részt vettem a RUUKKI Kft számára végrehajtott project-ben mely kifejlesztett egy új, rácsos keretszerkezetet.
 • 2005 –Részt vettem a RUUKKI Kft által csarnokszerkezetek tervezésére alkalmas informatikai rendszer kidolgozásában. A rendszer eredetileg AutoCAD alatt készült el. A rendszer ma már Internet alól is elérhető és a cég minden európai kirendeltsége használja.
 • 2009 – Részt vettem egy tanulmány elkészítésében mely a Miniszterelnöki Hivatal számára készült:

  Bagoly Zsolt, Balsai Péter, Dr Dudás Ágnes, Dr Iványi Péter, Kósa Attila, Pandur Béla, Dr Pázmándi Kinga, Szegfu László, Tomka Gergely, Dr Várady Géza, Wéninger Ákos, ODF Alliance Magyarország Egyesület, Szabad Szoftver Intézet Kht: A nyílt forráskódú szoftverek közigazgatási alkalmazhatóságának vizsgálata,

  http://ekk.gov.hu/hu/ekk/letoltheto/meh-floss.pdf (2009)

  A tanulmány hatására került kiadásra a következő kormány határozat:

  A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozata az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról”, Magyar Közlöny, 2011. évi 159. szám, pp. 39086.
Publikációk

MTMT adatbázis alapján

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013450

Meghirdetett témák

Épület védelem membrán szerkezetekkel
Membrán szerkezetek időleges és állandó szerkezetként is szolgálhatnak. Könnyű anyagból vannak, nagy húzó feszültséget képesek elviselni, viszonylag gyorsan lehet felállítani őket és áthelyezhetők megfelelő tervezés eseten. Membrán szerkezetek alkalmazásával műemlékek védelmet lehet megoldani időlegesen és állandó jelleggel. Ugyanakkor a membrán szerkezetek attraktív jelleget kihasználva alkalmasak műemlék helyek kiemelésére is, illetve a látogató közönség útvonalának védelmére is. A dolgozat keretében ezen lehetőségét lehet megvizsgálni.
 
Generalt es biomimetikus épületek
A számítógépek egyre jelentősebb szerepet játszanak a mérnöki és a mindennapi életben is. Az elmúlt évtizedben kifejlesztett szoftvereken keresztül a számítógépek mar jelentős mertekben segítik a mérnöki tervezés legtöbb fázisát, de továbbra is kérdés, hogy a számítógép képes-e az intuitív, alkotó részben is reszt venni. A téma keretében a PhD hallgatónak különböző algoritmusokat, technikákat es módszereket kell kipróbálnia, kifejlesztenie es azok életrevalóságát megvizsgálnia.