Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Kiss Tibor tud. kandidátusa
Dr. Kiss Tibor tud. kandidátusa
Tudományos főmunkatárs
kiss.tibor@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Dr. Kiss Tibor

Pécs, 1964. 02. 08.

+36-72-502-103

kiss.tibor@mik.pte.hu

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

2008: Ph.D. Tudományos fokozat - Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Mikovinyi Sámuel Földtudományi Doktori Iskola

1995: közgazdasági szakokleveles mérnök - Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

1991: okleveles környezetvédelmi szakmérnök - Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Kar (Veszprémi Egyetemmel közös képzés)

1988: Okleveles bányamérnök Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar

Idegen nyelvtudás:

 Angol: középszintű

Orosz: Szakmai nyelvismeret

Eddigi munkahelyek, beosztással:

1994-1995 műszaki igazgató, 1995-től jelenleg is ügyvezető igazgató - BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

2010-től jelenleg is: tudományos főmunkatárs - Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszék

2009-2010: meghívott egyetemi docens - Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszék

2009 - 2010: kirendelt cégvezető - Pécs Holding Zrt.

2008 - 2009 : miniszteri biztos - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2007: igazgatótanács tag - Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.

2005 - 2011: igazgatótanács tag - Komlói Fűtőerőmű Zrt.

2001 - 2003: ügyvezető igazgató - Szekszárdi Alisca-ONYX Hulladékgazdálkodási Kft.

1999 - 2005: igazgatótanács elnöke - Komlói Városgazdálkodási Rt.

1993 - 1994: projektvezető - Methane Master Kft.

1989 - 1993: környezetvédelmi szakreferens - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

1988 - 1989: termelésirányító - Mecseki Ércbányászati Vállalat

Műszaki készségek és kompetenciák:

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére jogosító engedély az alábbi szakterületeken:

 • zaj- és rezgésvédelem
 • víz- és földtani közeg védelem
 • levegő tisztaságvédelem
 • hulladékgazdálkodás
Kutatási területei:

 műszaki földtudományok, hulladékgazdálkodás, településüzemeltetés

Díjak, kitüntetések:

2017. Az „Év Településszolgáltatója” díj

2015. MagyarBrands-díjban részesült a BIOKOM NKft.

2013. „A Környezet Védelemért” kitüntetés, Magyar Mérnök Kamara Környezetvédelmi Tagozat

2012. „Baranya Gazdaságáért” díj, PBKIK

2010. Baranya Megyei Innovációs Díj, PBKIK

2010. Baranya megyei Környezetvédelmi Díj, PBKIK

2010. Az „Év Vállalkozója” díja, VOSZ

2010. Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj, DDRIÜ

2009. Miniszteri Elismerő Oklevél, KvVM

2006. Pro Civitate Elismerés, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

2006. Területfejlesztési Díj, Baranya Megyei Közgyűlés

2005. Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetés

2004. PRO FACULTATE RERUM METALLICARUM emlékérem, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Tanácsa

2004. MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának területfejlesztési Zsolnay díja

2001. „A környezet védelméért” díj, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének díja

2000. „Baranya Megyei Innovációs Díj”, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi díja

1999. „Ipar a környezetért díj”, Ipari Műszaki Fejlesztésért Alapítvány

1998. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Környezetünkért Emlékplakett

1991. Az Országos Energiahivatal díja az ipari környezetvédelmi hatékonysági pályázaton elért eredményért

1988. Országos Találmányi Hivatal díja az ipari környezetvédelemben elért eredményekért

Felsőoktatási tevékenység:

2013- : Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán a Dékáni Tanács elnöke

2009- : Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszékén meghívott egyetemi docensként, majd tudományos főmunkatársként oktató a Környezetgazdaságtan, illetve Településgazdálkodás és -üzemeltetés tárgyakban

2006-2008: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, címzetes docens, az ökomarketing tárgy oktatója

2006-2007: Budapesti Műszaki Egyetem Környezetmérnök szak meghívott előadó

1999-2006: Miskolci Egyetem Földtudományi Kar meghívott előadó

Tudományos közéleti tevékenység:

2016- Mecsek Egyesület Elnöke

2016- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Közszolgáltatói és önkormányzati bizottságának tagja

2013-tól Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán a Dékáni Tanács elnöke

2013- A Magyar Környezettechnológiai Gyártó- és Fejlesztő Klaszter alapítóelnöke

2012- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos küldöttje

2009- Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagja

2008- Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete Földtudományok Osztálya tagja

2008- 2010 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Közszolgáltató Vállalati Tagozat elnökségi tagja

2007- 2010 Pécsi Tudományegyetem Tudományos Tanács tárgyalási jogú tagja

1997- MTA PAB Hulladékgazdálkodási Munkabizottság elnöke

1991- MTA PAB Föld- és Környezettudomány Szakbizottság tagja

Szakmai tevékenység, referenciák
 • 2014, 2016 Pécs Zöld Főváros pályázatának koordinálása.
 • 2013-tól a Magyar Környezettechnológiai Gyártó- és Fejlesztő Klaszter elnöke, az alapításban főszervező
 • 2012-től a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont SMART CITY Technologies Kutatócsoportjának vezetője
 • 2011-2012 között Pécs városüzemeltetési feladatainak reorganizációja (racionalizációja).
 • 2008-2009 között a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál miniszteri biztosként az európai uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében szervezetfejlesztési intézkedések megvalósítása.
 • 2005-2007 között a Pécs Fejlesztési Pólus Stratégiai Irányító Tanács tagja, a környezetipari projektek kidolgozásáért és koordinálásáért felelős vezető.
 • KvVM hulladékmennyiség csökkentési ágazatközi munkacsoport tagja.
 • A hulladékkezelés és környezetgazdálkodás területéhez kapcsolódó K+F tevékenység, mely eredményeképpen több szabadalmi eljárás is folyamatban van.
 • 2005-ben a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió Program koncepciójának, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pólus Programot megalapozó környezetipari stratégiájának kidolgozását végző munkacsoport vezetője.
 • Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Program szakmai és pénzügyi rendszerének kidolgozása és a megvalósításban való részvétel.
 • 1996-2003 között az állam által koordinált termékdíjas rendszer keretein belül Dunántúl és az Alföld területén a Dunántúli Hulladékhasznosító Konzorcium és az Alföldi Hulladékhasznosító Konzorcium koncepcióinak kidolgozása és létrehozása.
 • 1998-ban az első magyarországi hulladék-válogatómű megépítése és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és eredményes működtetése.
 • A két tanácsi vállalatból létrehozott, majd vegyes tulajdonúvá alakított BIOKOM Kft. reorganizációja és regionális – Baranya, Tolna és Somogy megyében a hulladékgazdálkodás területén piacvezető – cégcsoporttá szervezése.
 • Részvétel a volt tanácsi vállalatok gazdasági társasággá történő átszervezésében, és az 1993-ban elfogadott városüzemeltetési koncepció kidolgozásában.
 • 1990-ben az újonnan létrejött az önkormányzathoz átkerülő környezetvédelmi feladatok megszervezése, helyi környezetvédelmi jogszabályok megalkotásában való részvétel.
 • 1990-1993 között OMFB kutatás szakmai vezetése és új eljárások kidolgozása az alábbi tárgykörben: külfejtési nagy robbantások szeizmikus és környezeti kárt okozó hatásának csökkentése különös tekintettel a védendő lakó és ipari épületekre. Ennek keretében javaslattétel egy új magyar szabvány létrehozására.
 • Mecseki Ércbányászati Vállalatnál közvetlen vezetési és szervezési tapasztalatok megszerzése termelési környezetben, részvétel kutatás-fejlesztési tevékenységben
 • 1998-2006 között a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán a Környezetmérnöki szak oktatásában rendszeres részvétel. Meghívott előadóként a Hulladékgazdálkodás I. és II. tárgyak keretében a települési hulladékgazdálkodás, regionális hulladékkezelő központok tervezése és működtetése, a rendszerszemléletű hulladékkezelés és hasznosítás tématerületek oktatása. A környezetmérnök hallgatók részére évente szakmai tanulmányutak szervezése és vezetése. A graduális képzés mellett 2000-2005 között előadóként részvétel a hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés és hasznosítás témakörökben a kar által szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon is.
 • 2006-2009 között a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán címzetes docensként az Ökomarketing tantárgy kidolgozása és oktatása.
 • 2009-től a Pécs Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki Tanszékén meghívott egyetemi docensként, majd 2010-től tudományos főmunkatársként a Környezetgazdaságtan, Településgazdálkodás és üzemeltetés, Hulladékgazdálkodás és Kommunális technológiák II. tantárgyak tantárgyfelelőse és oktatója.
 • Az elmúlt 20 évben évente 4-5 szakmai előadás megtartása szakmai rendezvényeken, konferenciákon és különböző vállalati továbbképzéseken elsősorban a környezetgazdálkodás, a településüzemeltetés és a vállalati menedzsment területén.