Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Medvegy Gabriella Prof.Dr.
Medvegy Gabriella Prof.Dr.
Egyetemi tanár
medvegy.gabriella@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
név: Medvegy Gabriella DLA, dr. habil
születési hely, idő: 1979. 09. 08. Szabadszállás
állampolgárság: magyar
beosztás: építész, egyetemi tanár, dékán
munkavégzés helye: PTE MIK Építészeti Intézet, Tervezési és Várostervezési Ismeretek Tanszék
végzettség: okleveles építész (2003)
tudományos fokozat: dr. habil fokozat (2011)
  DLA fokozat - építőművészet (2006)
e-mail: medvegygabriella@mik.pte.hu
telefon: +36 30 606 11 95
web: http://pmmik.pte.hu/oktato/Medvegy_Gabriella_dr_/
  http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
Teljes publikációs lista (Magyar Tudományos Művek Tára) https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013279
DÍJAK, ELISMERÉSEK
2013 - 2015Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a Nemzeti Kiválóság Program finanszírozásában „Kortárs lakóépülettervezés - a gyakorlatban" címmel. (A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg). Ösztöndíj időtartama: 16 hónap.
2012Junior Príma díj „ÉPÍTŐMŰVÉSZET" kategóriában
VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG
2010. decemberHabilitációs fokozat. Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem. (Oklevélszám: 13/2011/habil)
előadás címe:Speciális helyzetű város központjának születése - megélhető példán keresztül / The born of a downtown in a special location -by the help of a known example
  
2006. decemberDoktori tudományos fokozat (Doctor of Liberal Arts) Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem - summa cum laude (Oklevélszám: 41/2007/DLA)
mestermunka: Pécsi Világörökség Ókeresztény Temető- Apáca utcai sír együttesek rehabilitációja
témavezető:Dr. Bachman Zoltán DLA, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-, Szentgyörgyi Albert-, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjas építész, egyetemi tanár
disszertáció címe:„Az épített környezet térbeli minőségéről- összefüggések és ellentmondások vizsgálata elméletben és gyakorlati esettanulmányokon keresztül"
témavezető: Hübner Mátyás DLA, Ybl-, Hild- díjas építész, egyetemi tanár
opponensek: Farkas Gábor DLA, Ybl-, Pro Architectura díjas építész, tudományos főtanácsadó és Fejérdy Tamás DLA, KÖH elnökhelyettes
  
2003- 2005abszolváció Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem
kutatási terület:„közérthető építészet, közérthető műemlékvédelem (?! )
 „ a tér és a város- a XXI. század elvárásai a városi terek alakulásában, a köztér újraértelmezése"
  
1998- 2003Építész szak, egyetemi oklevél - Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, a JPTE jogutód intézménye. Oklevél sorszáma: PT F 003537, kelt: 2013. július 02.
diplomamunka:„Pécsi Planetárium rekonstrukció"
konzulens: Dr. Bachman Zoltán DLA, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-, Szentgyörgyi Albert-, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjas építész, egyetemi tanár
  
1994- 1998Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza emelt szintű német nyelvi osztály, rajzi- művészettörténeti fakultáció, érettségi kitűnő minősítéssel,
KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, ÖSZTÖNDÍJAK

2018

Erasmus Mobilitás Program rövid tanulmányút – University of Granada, Granada, Spanyolország.

2014

Erasmus Mobilitás Program rövid tanulmányút - University of Transsylvania, Brassó, Románia.
2013Campus Hungary Ösztöndíj a Metropolitan State University of Denver (Colorado, USA) Department of Civil Engineering. 2 hónap.
tevékenység:A PTE PMMIK-val közös képzés kidolgozása „Architect Minor" néven - tantárgyfejlesztés és akkreditációs előkészítés, a konkrét tantárgy címe: „Architectural Design Studio 1."
2006IAESTE építészeti szakmai ösztöndíj. Málta, Birkirkara városban Mannie Galea építész műhelyében. 3 hónap.
főbb munkák:Libanoni építészeti tervpályázat készítése Mr. Galea építésszel és szerb filmes díszlettervező művészekkel
2004IAESTE építészeti szakmai ösztöndíj. Spanyolország, Sevilla városában az „AYESA" Departamento de Edificación y Urbanismo- építész tervezői részlegén. 3 hónap.
főbb munkák:Építészeti tanulmánytervek a Parque Nacional de Doñana - Doñana Nemzeti Park fogadóépületének és biológiai- kutatói bázisépületének kialakítására
2003Erasmus hallgatói ösztöndíj, Spanyolország, Valencia, Universitad Politecnica de Arquitectura de Valencia. 1 szemeszter.
kutatási terület: „kerámia a spanyol építészetben", diplomaterv konzultáció
NYELVISMERET
2006TELC (The European Language Certificates) középfokú államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga angol nyelvből (ssz: 803606)
2003ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) középfokú államilag elismert középfokú nyelvvizsga német nyelvből (bizonyítványszám: 255530)
1998Állami Középfokú Nyelvvizsga német nyelvből (szóbeli) (ssz: 000879)
OKTATÓI PÁLYAFUTÁS
2018-tóldékán - Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK), Pécs, Magyarország.
2014-2018-igdékánhelyettes PTE MIK. A Kar nemzetközi képzési programjai bevezetésének, hazai és nemzetközi akkreditációk, nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció felelőse. A nemzetközi portfoliófejlesztés komplex feladatköre. Fejlesztés, működtetés, akkreditációszerzés, hallgatótoborzási stratégia, kommunikációs felületek.
2011-egyetemi tanár (PTE MIK Építészeti Szakmai Intézet) Jelenlegi feladatkörök részletezve a „jelenlegi oktatási tevékenység” címszó alatt.
2011-2018egyetemi docens (PTE MIK Építészeti Szakmai Intézet)
2008 - 2011adjunktus (PTE PMMK Építészeti Szakmai Intézet) Doktori Iskola témavezető, Tantárgyfelelős, tantárgyfejlesztő, tananyagfejlesztő, diplomabizottságok tagja. A PTE PMMK Építészeti és Tervezési Ismeretek Tanszékén - az Építőművész alapszak, Építőművész mesterszak, Tervező Építészmérnöki mesterszak, Okleveles Építész (kifutó) szak szakmai-operatív ügyekért felelős oktatója. Akkreditációs anyagok készítője, az Építészmérnöki Intézet stratégiaalkotó Intézeti Tanácsának tagja. A Kar Erasmus koordinátora, az építész szakok Erasmus koordinátora, az idegen nyelven indítandó építészképzés előkészítője. Kari Oktatási Bizottság tagja, kari Tanulmányos Bizottság tagja.
2007egyetemi tanársegédi oktatói munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben
2006megbízott óraadói munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben
2003 - 2006doktoranduszi tanszéki munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben
OKTATÓI KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Az építészképzés sajátja, hogy a műhely jellegű képzésből következően a gyakorlati tervezési kurzusok során kiadott hallgatói feladatok mindegyike élő problémafelvetésen alapszik. A folyamatos konzultáció végén a hallgatókkal építészeti projektek készülnek - mely természetesen hatással lehet az aktuális piaci feladatokra, és vica versa. A munkamódszer sajátos, hiszen több pilléren áll, és ezek folyamatosan, szoros összefüggésben mozognak egymás mellett, hogy összekapcsolódjanak, majd újra szétváljanak. Egy városrehabilitációs feladat alatt felmerülő kérdések, ötletek, eredmények, publikációk később bemosódnak az egyetemi oktatói munkába, a kettős eredmények után tananyagok, további publikációk születnek. Behozhatatlan és sajátságos előny, hogy e munkák gyakran építészeti produktum, épület formájában is leképezhetők, de a vizuális megjelenés, a terv, modell elkészülte is mindenképpen kettős - írott és vizuális - kommunikációt eredményez. Ily módon eredményeink „szokásos" publikációs formák mellett megjelennek kiállításokon, tervbemutatókon, fórumokon is.

A folyamatos kísérletezésből új témák is születnek, előadásanyagok formálódnak. Kutatási eredményeimet lehetőség szerint bemutatom a Hallgatóknak. „Architectural Planning 1." és „Design Methods 1-2" címmel TÁMOP pályázat finanszírozásában tananyag készült.

A napi építészeti munkák alapján változnak az aktuális témakiírások a Doktori Iskolában.

ISD-Uni Project' címmel 2017-től 16 hónapos felsőoktatási együttműködésben zajló integrált területfejlesztéssel foglalkozó projektet vezetek horvát felsőoktatási intézménnyel, hallgatók kétoldali bevonásával.

A Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE Kancellária megbízására építészeti szakmai feladatokat látok el 2016-tól.

JELENLEGI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Tantárgyfelelősi minőségben a Kar graduális programjain:

Building Design 4. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 3. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

Building Design 5. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 3. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

Design Methods 1. (Elméleti kurzus az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 4. évfolyamán)

Design Methods 2. (Elméleti kurzus az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 4. évfolyamán)

Tervezés- módszertan 1. (Elméleti kurzus a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 4. évfolyamán)

Tervezés- módszertan 2. (Elméleti kurzus a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 4. évfolyamán)

Építészeti tervezés 1. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 1. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

További oktatott tantárgyak a graduális képzéseken:

Komplex tervezés / Complex Design (Gyakorlati kurzus konzultációval a magyar nyelvű 'Építész' mester szintű programon, illetve az angol nyelvű osztatlan 'Architect' 5. évfolyamán)

Diplomatervezés / Diploma Design Project (Heti konzultáció és témavezetés egyéni jelentkeztetés alapján angol és magyar nyelven az építész képzéseken)

Doktori iskolai témavezetés:

Angol és magyar nyelven, a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájában.

Aktuális témakiírás:

A város új definícója - az urbanizáció után / New Wish of the City - After Urbanism!

Nemzetközi Mesterkurzusok:

Önálló témavezetés 2015 nyarán a 'Summer Architecture Special' -ban https://www.engineeringstudies.net/services2

A szaúdi építész hallgatóknak szervezett egy hetes program tematikája a friss 'kortárs lakóépülettervezés a gyakorlatban' kutatáson alapult, 12 fő jelentkezett.

https://www.engineeringstudies.net/copy-of-summer-special

TEHETSÉGGONDOZÁS
Doktori Témavezetések
2018SYLEJMANI, Mimoza (Kosovo)  SYLEJMANI, Mimoza (Kosovo)  PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola- Evaluation of Social Multi-Family Apartments-Case Study, Kosovo - 2018 június 08.
2018WANG JIE (China) PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola-  Applied Research on Semiotics in Interior Design  - 2018 június 08.)
2016Szatlóczki Dóra Lilla, "LAKÓ / TÉR / TRANSZFORMÁCIÓ A térszervezés aspektusai az idő és a forma függvényében" (2015) (építőművészet tudományágban), Védés időpontja: 2015-XII-10 12:00, helye: BMDI K013. Webes elérhetőség: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15412
2011Csaba Ders, PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola- Városépítészet a térbeli tervezés átalakuló rendszerében: egy személyes mentális térkép és három terv - 2011 (közös témavezetés Dr. Tóth Zoltánnal)
2016Szatlóczki Dóra Lilla, "LAKÓ / TÉR / TRANSZFORMÁCIÓ A térszervezés aspektusai az idő és a forma függvényében" (2015) (építőművészet tudományágban), Védés időpontja: 2015-XII-10 12:00, helye: BMDI K013. Webes elérhetőség: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15412
2013-Sztojka Gábor - folyamatban lévő doktori cselekmény
2015 -SHIH, Rowell Ray (The Philippines) (50%) - abszolútórium várható éve: 2018
2014 - SYLEJMANI, Mimoza (Kosovo) folyamatban lévő doktori cselekmény
2015 -Tárnoki István - abszolútórium várható éve: 2018
2014 -Sike Ildikó (50%) folyamatban lévő doktori cselekmény
TDK Dolgozatok:
2016GONZALEZ, Ramos Niclás - Babel Baths - I. hely, OMDT továbbjutó
2013Friedrich Ivett Éva, és Sárközi Réka - PTE PMMIK - „Paksi Tulipános Lakóházak - az atomerőmű lakótelepének története
2012Kutyifa Ágnes, Makaji Máté, Nagy András, Onhausz Roland - PTE PMMIK -Globalizáció az építészetben
2009Sajn Emil - PTE PMMIK -Variációk egy témára: a gyufásdoboz metamorfózisa és vizsgálata építészeti elemként, egységként - III. hely
Diploma Dolgozatok:
2018MÉSZÁROS Marcell (Tervező Építészmérnök MSc) - Borászat, Göngyös - PTE MIK
 KOVÁCS József  (Tervező Építészmérnök MSc): Rendezvény- és közösségi épület, Ebes
 NAGY Gábor  (Tervező Építészmérnök MSc) - Buszpályaudvar és Piac Uránváros, Pécs
2017KISS Krisztina(Tervező Építészmérnök MSc): Fizio - és Balenoterápiás Gyógyközpont, Tiszakécske - PTE MIK, érdemjegy: 5.
 RÁTHI Tibor (Tervező Építészmérnök MSc) - ) - Lovarda
2016KNIGHT, Victor - (Architecture MSc) House of Music, Pécs, Hungary - PTE MIK, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.
 SHABANOVÁ, Dilá - (Architecture MSc) Architecture Workshop Builiding, Pécs, Hungary - PTE MIK, érdemjegy: 4
2015Hrabovszkiné Tóth Beatrix (Tervező Építészmérnök MSc) - Paprikaüzem, Békéscsaba - PTE MIK, érdemjegy: 4
 Aouka Karim (Tervező Építészmérnök MSc) - Sportközpont, Pécs - PTE MIK, érdemjegy 5
 Tárnoki István (Tervező Építészmérnök MSc) - Sportuszoda, Pécs - PTE MIK, érdemjegy: 5
 Szabó Krisztina (Szerkezettevező Építészmérnök MSc) - Fókaház Pécsi Állatkert, Pécs - PTE MIK, érdemjegy: 3
 Terhes Krisztián (Szerkezettevező Építészmérnök MSc) -Pécs - Pogány Sportrepülés Központ, Pogány - PTE MIK, éremjegy: 5
 Kőhídi Tamás (egyetemi építész) - Szent Márton Zarándokközpont, Csököly - PTE MIK 2015, érdemjegy: 5.
 Hajba Csaba (Tervező Építészmérnök MSc) - Termelői- és kézműves piac, Káptalantóti - PTE MIK , érdemjegy: 5
 Szigeti Renáta (egyetemi építész) - Növényház, Pusztavacs - PTE MIK, érdemjegy: 4
 Sebestyén Petra (Építőművész MA) Látvány - Ásványvíz palackozó Üzem, Zirc - PTE MIK, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.
 Márkus Péter (Tervező Építészmérnök MSc): Visegrád Fellegvár Látogatóközpont, Visegrád - PTE MIK - érdemjegy 5. A diplomamunkára a MÉSZ MÉK Diplomadíjat adományozott
2014Sipos Ákos (Tervező Építészmérnök MSc) - DAMAS Csónakház és Sportklub, Ipolydamásd - PTE MIK, érdemjegy: 4
 Tamics Nikolett (Tervező Építészmérnök MSc) - Rubik Ernő Kisrepülőtér Szombathely, Szombathely - PTE MIK, érdemjegy: 4
2013Kelemen Péter (Tervező Építészmérnök MSc) - Tűzoltóállomás, Biatorbágy - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5
 Török Ferenc (Tervező Építészmérnök MSc) - Paprikanemesítő Kutatóintézet, Szeged - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4
 Papp Dávid (Tervező Építészmérnök MSc) - Óvoda, Budapest - PTE PMMIK 2012, éremjegy: 4
 Kovács Zsombor (Építészmérnök Bsc) érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.
 Sebestyén András (Építészmérnök Bsc) - Válságmúzeum, Pécs - PTE MIK, érdemjegy: 5. A diplomamunkát az Építéstudományi Egyesület 2013. Évi Diploma Díj pályázatára benyújtott dolgozatát dicsértében részesítette
2012Fehér Zsolt (egyetemi építész) - Lakodalmas Ház, Rábapordány - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4
 Dinnyés Magdolna (egyetemi építész) - Pisztrángfüstölde és Étterem, Mátrafüred - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4
 Posta Orsolya (egyetemi építész) - Mandulasajtoló és Naturálkozmetikai Üzem, Pellérd - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4
 Laki Berta (egyetemi építész) - Divatiskola, Baja - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5
 Koválcsik Dóra (egyetemi építész) - Atlétaiskola és Futófolyosó, Zalaegerszeg - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5
 Hegedűs Anett (egyetemi építész) - Barlangászház és Kilátó, Orfű - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5
2011Fekete Emese (építőművész alapszak) - Ehető Mecseki Növények Háza, Óbánya - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 4
 Sümegi Ramóna (építőművész alapszak) - Üveges Iparművész Háza, Óbánya - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5
 Balogh Balázs (egyetemi építész) - Sötét Égbolt Park Fogadóépület, Zselickisfalud - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5
 Szatlóczki Dóra Lilla (egyetemi építész) - Botanikus Kert Főépület, Nyíregyháza - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.
2010Hegyesi Csilla (egyetemi építész) - Lőtér, Püspökladány - PTE PMMIK 2010, érdemjegy: 5
 Vas Natália (építőművész alapszak) - Gyógynövénykertészet és Teaház, Óbánya - PTE PMMIK 2010, érdemjegy: 4
ÉPÍTÉSZETI SZAKMAI PÁLYAFUTÁS
2007-tőlönálló szakmagyakorlás felelős építész tervezőként
2005-2014tervezői, projektfelelősi tevékenység a K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft -vel - folyamatos, kötetlen együttműködés
2002-tőltervezői, projektfelelősi tevékenység a Szálas Bt. Kivitelező- Tervező- és Szolgáltató Irodánál - folyamatos, hivatalos együttműködés
2004- 2005Magyar Turisztika Rt. Pécsi Iroda, építész projektmenedzser
2004- 2005Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztő Rt., építész projektmenedzser
2003Nagy és Perényi Kft. Építésziroda, építész munkatárs
KÜLFÖLDI AKADÉMIAI ÉS SZAKMAI AKTIVITÁS
2018. decemberEAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meetingin Zagreb (Zágráb) (University of Zagreb, Faculty of Architecture, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb, Croatia). Téma: Posztgraduális programok/oktatás (PhD programmes/education), Építészeti folyóiratok (periodicals), tudománytámogatás (Advocacy) Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként, 2018. 12. 08-09.
2018. novemberHUBEI UNIVERSITY(Wuhan, China). '1+2 Program' kihelyezett műszaki előkészítő Kínában, 08-12 November 2018
2018. októberBEIHAI COLLAGE OF ART AND DESIGN(Beihai, China). '2+4 Program' kihelyezett műszaki előkészítő Kínában, 08-12 Október 2018
2018. május2018 INNOVATION FORUM FOR MAYORS OF INTERNATIONAL SISTER CITIES OF CHENGDU(Chengdu, Kína), Részvétel a PTE delegáltjaként, a PTE képviseletében. 2018. május 16-20
2018. áprilisHABITAT LAB VISITING - SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT(Milánó, Olaszország) - Vállalati kapcsolat és prototípus-épület bejárás, 2018. április 23-24.
2018. áprilisDZEMAL BIJEDIC TUDOMÁNYEGYETEM (Mostar, Bosznia), és MOSTARI TUDOMÁNYEGYETEM(Mostar, Bosznia). PTE képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2018. április 19 - 20.
2018. novemberMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER(Denver, Colorado, USA) Rektori szintű delegált, 2018 március 24 - 28.
2018. februárCENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Beijing, Kína), és Pingao UNESCO falu (Kína).PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2018. február 24 - március 01.
2017. szeptemberMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) és TEXAS TECH UNIVERSITY (Lubbock, Texas, USA). Akadémiai látogatás a PTE Külügyi Igazgatóság szervezésében, egyeztetés a közeljövőben várható közös projektekről, illetve kapcsolatfelvétel, 2017. 09. 06- 13.
2017. szeptemberMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) és TEXAS TECH UNIVERSITY (Lubbock, Texas, USA). Akadémiai látogatás a PTE Külügyi Igazgatóság szervezésében, egyeztetés a közeljövőben várható közös projektekről, illetve kapcsolatfelvétel, 2017. 09. 06- 13.
2017. áprilisCENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Beijing, Kína), és Yantai University, (Yantai, Kína), Beihai College of Art and Design (Beihai, Kína). PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2017. április 24 - május 03.
2017. április"3D Project PTE" - Berlin, Németország, 'Ottobock Sciece Center'
2017. februárZenicai, Szarajevói és Tuzlai Tudományegyetemek (Bosznia- Hercegovina) - a Pécsi Tudományegyetem delegációjának tagjaként, a PTE Rektora, Pécs MJV és Magyarország Nagykövetsége Szarajevó szervezésében. Egyeztetések nemzetközi akadémiai együttműködésekről. 2017. 02. 23-25.
2017. januárEAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting in Praha (Prága) (Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.), Prága, Csehország. Téma: Posztgraduális programok/oktatás (PhD programmes/education), Építészeti folyóiratok (periodicals), tudománytámogatás (Advocacy) Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként, 2017. 01. 10-11.
2016. novemberMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) PTE MIK delegált, közös akkreditáció, 11 - 16 November 2016.
2016. októberEAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting in Ljubljana (Ljubljana, Slovenia), Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 13-14 October 2016
2016. augusztusThe EAAE (European Association for Architectural Education) Annual Conference 'For Example Delt: A case study discussed in the context of institutional profile(s) and the future of architectural education' & The EAAE General Assembly ( University of Delt, Faculty of Architecture, Delft, Neederland). Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 01-02 September 2016
2016. júniusINVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts) June 2016
2016. júniusCENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) Beijing, China, GENGDAN INSTITUTE (Beijing, China) és BEI HAI COLLAGE OF ART AND DESIGN (Bei Hai, China). '2+4 Program' kihelyezett műszaki előkészítő Kanában, 20 - 24 June 2016
2016. májusPTE Stipendium Hungaricum Scholarship Entry Exam' (Amman, Jordan) felsőoktatási szakmai képviselet az ösztöndíjprogramban, találkozók a hazai külképviseleten és a Jordán Oktatási Minisztériummal egyetemi szintű delegáltként, 22-24 May 2016
2016. áprilisSKVC (Centre of Quality Assesment in Higher Education) nemzetközi felsőoktatási auditor az építészképzésben (Lithuania), 18-13 April 2016
2015. decemberMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) és UNIVERSITY OF FLORIDA (Gainswille, Florida, USA). Akadémiai látogatás a PTE Külügyi Igazgatóság szervezésében, egyeztetés a közeljövőben várható közös projektekről, illetve kapcsolatfelvétel, 29 - 03 December 2016.
2015. novemberCENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Beijing, China), és SHANDONG NORMAL UNIVERSITY Ji Nan, (Shandong, China). PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 10-15 November 2015.
2015. augusztusEAAE - ENHSA (The European Association for Architectural Education - The European Network of Heads of Schools of Architecture) '18th Meeting Perspectives of Architectural Education' (Milan, Italy). Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 28-29 August, 2015.
2015. augusztus'BRAZIL ROADSHOW' a Campus Hungary szervezésében a hazai felsőoktatást képviselve, és a PTE nemzetközi portfolioját népszerűsítve. Universidade de São Paulo (USP) SP., Universidade Estadual Paulista (UNESP) SP., Universidade Católica de Brasília (UCB) Braziliaváros, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Florianópolis, (Brasil) 02 - 16 August 2015
2015. júliusMETROPILITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA). Delegációvezető a PTE Műszaki Kar küldöttjeként, informatikus és építőmérnöki oktatókkal . Akadémiai együttműködések, 01-16 July 2015
2015. júniusNANJING AUDIT UNIVERSITY (Nanjing, China) és SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Shanghai, China). A PTE delegációja tagjaként a műszaki képzések képviseletében. Angol nyelvű előadás 'Focus on Engineering' címmel, 23 - 30 June 2015
2015. áprilisACCREDITAION BOARD FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ABET) SYMPOSIUM, (Atlanta, Georgia, United States) a PTE Műszaki és Informatikai Karának delegáltjaként, April 2015
2015. márciusINVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), March 2015
2015. márciusSECOND INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION' (Amman, Jordan). 'Második Nemzetközi Felsőoktatási Konferencia és Kiállítás 2015, Jordánia' . A Campus Hungary szervezésével részvétel és közreműködés a magyar delegáció tagjaként a Pécsi Tudományegyetem és a hazai felsőoktatás akadémiai programjainak képviselőjeként, March 2015
2015. januárUNIVERSITY OF SANTO TOMAS MANILA and UNIVERSITY OF SAN CARLOS CEBU (The Philippines). Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként, 16-24 Jan 2015
2015. januárKALINGA INSTITUTE of TECHNOLOGY UNIVERSITY (Bubhaneswar, Odisha, India). Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként. Architecture and Engineering - Plenáris előadás, KIIT University, KIIT-MSU-PTE Meeting, 02-13 Jan 2015
2014. decemberUNIVERSITÁ degli STUDI di FERRARA ( Italy), Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként 'Inspired by Nowdays' előadás az USF nemzetközi építészeti doktori iskolájában.
2014. augusztusEuropean Heads of European Schools (ENHSA- EAAE) '17th Meeting Perspectives of Architectural Education', Chania, Crete, Greeceland. Részvétel a PTE PMMIK küldöttjeként.
 What Next? - After the Digital.' Session 3. Architecture Edication After the Digital' Felkért előadó
2014. szeptemberSubotica Technical Serbia University of Novi Sad, Serbia, Subotica, 'IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics'. Részvétel az eseményen a PTE PMMIK küldöttjeként
2014. májusINVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), May 2014
2014. májusThe Faculty of Education Sciences University of Shkodra 'Luigj Gurakuqi' Shkodër, Albania. A PMMIK kiküldöttjeként, intézményközi együttműködések.
2014. májusUniversity for Business and Technology Pristhina, Kosovo. A PMMIK kiküldöttjeként, építészeti hallgatói kiállítás kurátoraként. A PMMIK hallgatói jelenléte a UBT kiállításán.
2014. márciusUniversity for Business and Technology Pristhina, Kosovo. A PMMIK kiküldöttjeként.
 Focus on Architecture! előadás a UBT hallgatóinak.
2014. márciusINVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, Beijing, China, Central Academy of Fine Arts
2013. novemberUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Colégio Santo Américo, Casa Húngara, Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Cidade Universitária Sao Pauo, illetve State University of Rio de Janeiron, Word Science Fórum, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. Szakmai kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként.
2013. szeptemberCentral Academy of Fine Arts, Beijing, Cina. China National Arts and Crafts Group, China Arts Architecture Design & Research Institute. Szakmai kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként.
2013World Science Forum, Rio de Janeiro, Brazil - Registered Participant
2013'Days of ORIS' Conference, Zagreb, Croatia- Registered Participant
PUBLIKÁCIÓK, KIÁLLÍTÁSOK, WORKSHOPOK
2019Istambalay: A mobile Vending Cart, portable Shelter for the Homeless- Danilo RAVINA, Rowel Ray SHIH (CEBU, The Philippines), Gabriella MEDVEGY: POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES. DOI: 10.1556/606.2018.13.3.,Vol. 13, No. 3, pp. 3–9 (2019), www.akademiai.com) Print ISSN: 1788-1994 Online HU ISSN 1788–1994
2018SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS AT 'ARCHITECTURAL DESIGN AND PROCESSPROCESS' - 5th International Academic Conference - Places and Technologies 2018 Keeping up with Technologies to Adapt Cities for Future Challenges, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrád, Szerbia, 2018. április 27.
2018CREATING THE EASTERN CAMPUS CONCEPT AT THE UNIVERSITY OF PÉCS - CONNECTED THE FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICSECONOMICS - PAÁRI, Péter (PTE), MEDVEGY Gabriella (PTE), BACHMANN Bálint (PTE) -5th International Academic Conference - Places and Technologies 2018 Keeping up with Technologies to Adapt Cities for Future Challenges, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrád, Szerbia, Április 26-27. 2018, Megjelent: Conference Book. 461-467. oldal, Kiadta: Belgrade University, Faculty of Architecture, 2018, Szerbia, ISBN 978-86-7924-199-3, COBISS.SR-ID 262556428, 711.4.01(082)(0.034.2), 711.4:005.591.6(082)(0.034.2), http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2018.pdf
2018INVITED TUTOR at 'COLLABORATIVE WORKSHOP AT THE TEXAS TECH SEVILLE CENTER'.Téma: 'Imagineering Emotions' , a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés. Résztvevők: Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Magyarország), Texas Tech University (Lubock, Texas, USA), KIIT University (Bibaneshwar, India). helyszín: Sevilla, Spanyolország, 2016. május 20-26.
2018Community Architecture: The Use of Participatory Design in the Development of Community Housing Project in The Phipippines- Danilo RAVINA, Rowel Ray SHIH (CEBU, The Philippines), Gabriella MEDVEGY: POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES. DOI: 10.1556/606.2018.13.2.20 Vol. 13, No. 2, pp. 207–218 (2018), www.akademiai.com) Print ISSN: 1788-1994 Online HU ISSN 1788–1994
2017Spatial layout of the functions in Kulla - Gabriella Medvegy, Mimoza Sylejmani (Kosovo), Lulzim Beqiri (Kosovo), POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12:(1) pp. 159-170. (2017) Print ISSN: 1788-1994 Online ISSN: 1788-3911
2017Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy). Kurátorok: FUSZ György DLA, NÉMET Pál DLA
 Bemutatott alkotások:
< ''MIK É81_G56' (2017)
< ''UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC) (2017)
< ''SKILL LABOR' Szimulációs Központ (2017)
< ''VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET (2016)
< ''650 LAKÁS TAMÁSI (2016)
< 'SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG (2016)
2017Kme202 / A Közelítés Művészeti Egyesület kiterjesztett jubileumi kiállítása, NICK Galéria, Pécs, Király utca 1. Hungary. Pécs, 2017.02.17.-2017.03.01. Válogatott mű.
 Bemutatott alkotások:
< Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
2017CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017). Kurátor: Bachmann Bálint DLA
 Bemutatott alkotások:
< ''MIK É81_G56' (2017)
< ''UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC) (2017)
< ''SKILL LABOR' Szimulációs Központ (2017)
< ''VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET (2016)
< ''650 LAKÁS TAMÁSI (2016)
< 'SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG (2016)
2017Metropolitan State University of Denver and University of Pécs Future plans of the academic collaboration - BALOGH, Zsuzsa (USA) and MEDVEGY Gabriella (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 20. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017Concepts for university developments, focusing on Campus of Rókus str., Pécs, Hungary - TÁRNOKI István, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella, VERES Gábor and SIKE Ildikó (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 128. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017Research and Education: The Renewed Medical Campus of Pécs -GREG András, KOKAS Balázs, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 45. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017The unifying role of the University Business Center (UBC) Campus - PAÁRI Péter, MEDVEGY Gabriella and BACHMANN Bálint (Hungary) - )- 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 103. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'November 2017
2017The Development of the 'Western Campus' ÉG 81-56 - SIKE Ildikó, TÁRNOKI István, PAÁRI Péter, GREG András, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 118. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017Assisting simulation teaching method with architectural tools - GREG András, MEDVEGY Gabriella, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, PERÉNYI László and JAKAB Zsófia (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 46. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Pécs), Aug 2017
2017SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION UNIVERSITY DEVELOPMENT AND ARCHITECTURE' A 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2017. november 3-4
2016INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 14 Nov 2016. Válogatta: Prof. Akbarali Thobhani
 Bemutatott alkotás:
< 'PTE MVP MIK 'C Épület' (2016)
< MIK NOÉ (2016)
2016SESSION CHAIR / / SZEKCIÓVEZETÉSAT SESSION ARCHITECTURE 12th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 3-4
2016LET'S MEET VASARELY, Dr Borsos Ágnes, Dr Gyergyák János and Dr Medvegy Gabriella 12th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 3-4, Megjelent: Abstract Book. 21. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2016, ISBN: 978-963-429-094-0
2016DEVELOPMENT of THE CONCEPT of COLLECTIVE HOUSING in KOSOVO, Sylejmani, Mimoza (Kosovo) and Dr Medvegy Gabriella 12th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 3-4, Megjelent: Abstract Book. 112. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2016, ISBN: 978-963-429-094-0
2016INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), June 2016
2016LAKÓFORMÁK, LAKÓHÁZ ÉPÍTÉS GENERÁCIÓS METSZETBEN, Dr Medvegy Gabriella "Fogyasztás és Generációk" II. Fogyasztás Interdiszciplináris Symosium - Fogyasztás és generációk, PTE KTK, Pécs, Hungary, 2016. május 12., Plenáris felvezető előadó. Az esemény programja és az előadás felvétele: http://ktk.pte.hu/kiemelt-programok/fogyasztas-interdiszciplinaris-szimpozium/ii-fogyasztas-interdiszciplinaris. https://www.youtube.com/watch?v=ICHZeZkpCx)
2015SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION URBAN DESIGN', 11th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2015, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2015. október 19-20
2015METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER and UNIVERSITY OF PÉCS ACADEMIC COLLABORATION, Dr Balogh, Zsuzsa (USA) and Dr Medvegy Gabriella 11th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2015, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Megjelent: Abstract Book. 34. oldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2015, ISBN: 978-963-642-876-1, 2015. október 19-20
2015INVITED TUTOR / FELKÉRT TÉMAVEZETŐ: CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), March 2015
2015WHAT NEXT - CONCLUSIONS, POSSIBLY COOPERATION in HIGHER EDUCATION and RESEARCH in ARCHITECTURE, Dr Medvegy Gabriella on 11th of March 2015, on meeting of the visiting group from China, USA, and Faculty Members - Felkért előadó, PTE MIK, Pécs, Hungary
2015ARCHITECTURE AND ITS AFTERLIFE - GREEN URBANITY, Dr Medvegy Gabriella - Places and Technologies 2015' "Keeping up with Technologies to make Healthy Places: Book of Conference Proceedings" kötetében (Nova Gorica, Slovenia), 2015.06.18-2015.06.19. Ljubljana: Narodna in Univerzitetna Knjiznica, 2015. pp. 347-352. (ISBN:978-961-6823-71-5) szerk: Alenka Fikfak, 18-19 June 2015. Előadás angol nyelven.
2015ARCHITECTURE and ENGINEERING, Dr Medvegy Gabriella, Plenáris előadás, KIIT University, KIIT-MSU-PTE Meeting,(Bubhaneswar, Odisha, India), 02-13 Jan 2015
2014INSPIRED by NOWDAYS (University degli Studi di Ferrara, Italy), előadás az 'International PhD Architecture and Urban Planning IDAUP' nemzetközi építészeti doktori iskolában, Dec 2014
2014ARCHITECTURAL SPACE-TRANSITIONS of the FLOOR PLAN of DESIGN PROJECT'S, Dr Medvegy Gabriella, ICRAE 2014 - 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future" (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 30-31 May 2014, Előadás angol nyelven.
2014CONCEPTUAL RESIDENTIAL BUILDING DESIGN and POSSIBLY RESULTS, Dr Medvegy Gabriella, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. - International Scientific Conference, Romania, Kolozsvárt (Cluj Napoca). A teljes konferenciakötet online elérhető: http://eda.eme.ro/handle/10598/28187, ISSN: 2067-6 808, 2014. március 20-21.
2014SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION ARCHITEURAL DESIGN', ICRAE 2014 - 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future" (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 2014. 05. 30-31.
2014INVITED TUTOR / FELKÉRT TÉMAVEZETŐ: CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), May 2014
2014ARCHITECTURE EDUCATION AFTER THE DIGTAL, Dr Medvegy Gabriella, EAAE - ENHSA (The European Association for Architectural Education - The European Network of Heads of Schools of Architecture) '17th Meeting Perspectives of Architectural Education' (Chania, Crete, Greeceland) What Next? - After the Digital.' Session 3., Felkért szónok. 2014. August 31. 09:00-13.00.
2014EXPERIENCES ON THE TIMELINE OF ARCHITECTURE - Parallel Contemporary Design by the Manifesto of the Modernism' Dr Medvegy Gabriella, 41st ICOHTEC Symposium, 2014, „Technology in Times of Transition" (Brasov, Romania). 157-167. oldal. Előadás angol nyelven. A kötet digitális elérhetősége: http://www.icohtec.org/brasov2014/files/technology-in-times-of-transition-icohtec-2014-brasov-romania.pdf. CNCSIS kód: 201, ISBN: 978-606-19-0382-5 (nyomtatott példány), ISBN: 978-606-19-0391 (CD formátum) Kiadó: Transilvania University of Brasov, Romania. Szerzők: Sławomir Łotysz, Elena Helerea, Társszerzők: Marina Cionca, Bíborka Bartha Acreditat, 29 July - 2 August 2014.
2014EVOLUTION of LIVING SPACES, Dr Medvegy Gabriella, 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2014, University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology (Pécs, Hungary). Megjelent: Abstract Book. 80. Oldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2014, ISBN: 978-963-7298-56-1, 20-21 October 2014. Előadás angol nyelven.
2014RESIDENTIAL BUILDING DESIGN EXPERIENCES, Dr Medvegy Gabriella, 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2014, University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology (Pécs, Hungary). Megjelent: Abstract Book. 81. ldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2014, ISBN: 978-963-7298-56-1, 20-21 October 2014. Előadás angol nyelven.
2014EGY LAKÁS EVOLÚCIÓJA PÉCSETT, Dr Medvegy Gabriella, megjelenés dátuma: 2014.05.16., közlés helye: http://epiteszforum.hu/egy-lakas-evolucioja-pecsen , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X
2014MILD HOME és ECO GREEN VILLAGE" posztgraduális tervpályázat, részvétel 2 doktorandusz hallgatóval (Szatlóczki Dóra Lilla és Farkas Petra) doktori témavezetőként. Kiíró: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék és Tatabánya Önkormányzata
2014Kutatók Éjszakája Pécs - műhelybeszélgetés moderátora. A Pécsi Tudományegyetem és Tempus Közalapítvány szervezésében, Pécs, Magyarország, 2014. szeptember 26. PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Médianegyed Egyesület t, 'Spontán emlékművek: a kockaház' című műhelykiállítás megnyitója a re:public galériában (Pécs, Zsolnay Negyed, E-25), lletve Katharina Roters Hungarian Cubes - szubverzív ornamentikák a szocializmusban (Park Books, 2014) című könyvének bemutatója. A beszélgetés résztvevői: Katharina Roters képzőművész, Somogyi Krisztina építészkritikus, Szijártó Zsolt kultúrakutató és Szolnoki József. A beszélgetés moderátora: Medvegy Gabriella építész.
2014'DesignPécs - Bemutatkozik Dél Designja' a Design Hét Budapest 2014 program keretében. Kiállítás és szakmai programok a Nádor Galériában. Pécs, Magyarország. A fő kiállítás társkurátora, koncepciófelelős. 2014. 10. 03 - 12.
2014SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: III: Interdiszciplonáris Doktorandusz Konferencia / 3RD 'INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE', Pécs, Magyarország, 2014. április 15 - 17. http://nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/files/Konferenciak/Felhivas_IDK2014.pdf
2013PUEBLO LAKÓHÁZAK ÚJ-MEXIKÓBAN, Dr Medvegy Gabriella, megjelenés dátuma: 2013.09.17., közlés helye: http://epiteszforum.hu/pueblo-lakohazak-uj-mexikoban, felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X
2013PAKSI TULIPÁNOS LAKÓHÁZAK - AZ ATOMERŐMŰ LAKÓTELEPÉNEK TÖRTÉNETE, hallgatói TDK dolgozat, részvétel tutorként. A dolgozatot készítették: Friedrich Ivett Éva, és Sárközi Réka, Osztatlan Építészmérnöki MSc szakos hallgatók. A TDK dolgozat bemutatása: 2013. november 27 szerda, 14.00 7624 Pécs, Rókus u. 2. K013 terem
2013KÓDOKBÓL ÖSSZEÁLLT BELSŐ TÉR - PANNON VOLÁN ÜGYFÉLCENTRUM PÉCS, Megjelent: Alaprajz Építészeti Folyóirat, 2013, február- március szám, 18- 24 oldal (Felelős szerkesztő: Csanády Pál, Kiadó: Springler Media Magyarország Kft., ISSN: 1417-6939)
 Bemutatott alkotás:
< Pécs, Pannon Volán Ügyfélcentrum (2011)
2013World Science Forum, Rio de Janeiro, Brazil - Registered Participant
2013'Days of ORIS' Conference, Zagreb, Croatia- Registered Participant
2012JUNIOR PRÍMA DÍJ 'Építőművészet' kategóriában. Művészetek Palotája, Budapest, Magyarország, 2012. 10. 31. Zsűritagok: Gazdag Imre, a TriGranit Zrt. építész főmérnöke által vezette zsűri - Finta József építész, Zoboki Gábor építész, Sáros László a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke és Noll Tamás a Magyar Építész Kamara elnöke. http://www.primaprimissima.hu/junior-prima-eddigi-dijazottak/, https://hu.wikipedia.org/wiki/Junior_Prima_díj
 A díj kapcsán pályázati anyagban legjelentősebbnek jelölt alkotások:
< Pannon Volán Ügyfélcentrum Pécs (2011)
< Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
< Miskolctapolca Turisztikai Fejlesztése (2012)
< Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója - Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei (2005)
< Pestszentlőrinc Óvodacentrum (2010)
2012Breuer Marcell Doktori Iskola / Marcel Breuer Doctoral School '06-'11 (könyvfejezet) Szerző: Zoltán Bachman, Bálint Bachmann, 148-157 oldal. ISBN 9789633030523
2011PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, Petőfi Sándor utca 5.. Budapest, Magyarország. Csoportos kiállítás. Megjelenés ideje: 2011.07.28.-2011.09.11.
 Bemutatott alkotás:
< Kozármisleny Városközpont - Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
2011PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása Helyszín: NAGYGALÉRIA, Pécs, Széchenyi tér, Magyarország. Csoportos kiállítás. Megjelenés ideje: 2011.
 Bemutatott alkotás:
< Kozármisleny Városközpont - Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
2010PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület aula. Budapest, Magyarország. 2010.12.
 Bemutatott alkotás:
< Kozármisleny Városközpont - Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
2010KÖZ_TÉR_KÖZ - PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA_ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATOK ÉS KÖZTÉRFELÚJÍTÁSOK, Könyv, Könyvfejezet. Szerző: Somogyi Krisztina, Felleős Kiadó: Hungarofeszt Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Budapest, Magyarország, ISBN: 978-963-8872-47-0
 Bemutatott alkotások:
< Pécs- Kelet központi területeinek megújítása nyílt tervpályázat a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" projekt keretében, 3. díjat nyert pályamű (2008)
2009Farsang Barbara cikke fiatal alkotókkal foglalkozó rovatban, megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft a Nemzeti Kiválóság Program támogatásával, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában) ISBN: ISSN: 1418 -5229
 Bemutatott alkotások:
< Kozármisleny Városközpont - Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)
< Lakóház Magyarürögben, Pécs - családi ház bővítés (2007)
< Többlakásos lakóépület üzletekkel, Pécs, Garay utca (2008)
2009ZeitZug/TimeTrain kiállítás a berlini Collegium Hungaricumban, Helyszín: Collegium Hungaricum, Berlin, Németország. Csoportos kiállítás.
 Bemutatott alkotások:
< Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója - Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei (2005)
< Komló város belvárosi rehabilitációja (2005)
2008Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás - Pécs 2010 Menedzsment Központ, Mária utca, Pécs, Hungary, (2008. 10.)
 Bemutatott alkotás:
< Pécs- Kelet központi területeinek megújítása - 3. díjas pályamű
2008PÉCS- EKF városrész közterületeinek megújítása Pécs ÁRKÁD Bevásárlóközpont, Pécs, Magyarország (a "Pécs- Indóház tér és környéke rendezése", és „Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" tervpályázat pályaműveiből kiállítás (Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11.), 2008. 10. 20. - 30.
 Bemutatott alkotás:
< Pécs- Kelet központi területeinek megújítása - 3. díjas pályamű
2008Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja" országos ötletpályázat 2008" megvételt nyert pályamű
2008Zöldfelületi- közterületi arculati koncepció készítése Kiskunmajsa város számára - a munkát és a folyamatot számos helyi fórumon publikálta a városvezetés és a helyi civilek
2007"Pécs-Tettye városrész közterület megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás - Pécs 2010 Menedzsment Központ, Mária utca, Pécs, Hungary, (2007 11. 30. - 2007.12.30.) (Tervzsűri: Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Nemes Zoltán, az NFÜ delegáltja, Böjte Tibor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium delegáltja, Gajdos István, a Magyar Építészkamara delegáltja, Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke Weiler Árpád okleveles műemléki szakmérnök, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Dr. Tóth Zoltán, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke, Guttmann Szabolcs Nagyszeben főépítésze, Jankovics Tibor okleveles építészmérnök.
Bagoly Attila szakmai titkár, Pécs MJV főépítésze, további szakértők: Dr. Illés Judit jogi szakértő - hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Gonda Tibor PMJV alpolgármestere, Dr. Schmidt József, a Közbiztonsági tanács delegáltja, Gáspár Gabriella önkormányzati képviselő, Kővári János önkormányzati képviselő, Mindum Károly önkormányzati képviselő, Hegyi Dóra művészettörténész, kurátor
Szokolai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség delegáltja)"
 Bemutatott alkotás:
< Pécs-Tettye városrész közterület megújítása - pályamunka (Veres Gáborral)
2007„Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola bővítése" - kritikai írás -
2007„Ercsi mentőállomás"- kritikai írás-
2007Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében civil ötletpályázat nyertes pályamunkáinak bemutatója a „CODE Csoport" tagjaként; Pécs, Konferenciaközpont
2006Nagyatád belváros rendezés pályázat nyertes munkái, megvételt nyert mű; Nagyatád
2005„33 tabló, 33 kiállító" - a PTE PMMK Mesteriskola kiállítása, Pécs
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK, ALKOTÁSOK
2017MIK É81_G56' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Dr Veres Gáborral, Sike Ildikóval, Greg Andrással, Paári Péterrel, Kokas Balázzsal és Tárnoki Istvánnal) Pécs, Hungary. Koncepcióterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2017. 05. 03-án 10.00 Pécs, Városháza
< 'Kancellária Hírlevél (2017 11)
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 71.
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
< The Development of the 'Western Campus' ÉG 81-56 - SIKE Ildikó, TÁRNOKI István, PAÁRI Péter, GREG András, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 118. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2017UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC)' -Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE KTK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével és Dr Németh Istvánnal), Pécs, Hungary. Koncepcióterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2017. 05. 03-án 10.00 Pécs, Városháza
< 'Kancellária Hírlevél (2017 11)
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 73.
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
< The unifying role of the University Business Center (UBC) Campus - PAÁRI Péter, MEDVEGY Gabriella and BACHMANN Bálint (Hungary) - )- 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 103. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'November 2017
2017SKILL LABOR' Szimulációs Központ - Koncepcióterv és Beslőépítészeti kiviteli terv, társtervezőként (Dr Perényi Lászlóval, Greg Andrással, Kokas Balázzsal, Dr Veres Gáborral, Dr Bachmann Bálinttal, Jakab Zsófiával) (Pécs, Hungary)
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
< Assisting simulation teaching method with architectural tools - GREG András, MEDVEGY Gabriella, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, PERÉNYI László and JAKAB Zsófia (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 46. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2016UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC)' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában vezető tervezőként a PTE KTK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Paári Péterrel), Pécs, Hungary
2016VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és 'Ajánlattételi Terv' a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában társtervezőként a PTE ÁOK új oktatási épülete, környezetrendezése és meglévő épületének átalakítása kapcsán Dr Bachmann Bálinttal, Dr Hutter Ákossal, Szamosközi Imrével, Greg Andrással, Kokas Balázzsal, Patyi Szabolccsal, Tárnoki Istvánnal, Paári Péterrel, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2016. 09. 26-án 10.00 Pécs, Városháza
< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 70.
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
< Research and Education: The Renewed Medical Campus of Pécs -GREG András, KOKAS Balázs, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) - 13th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2017, University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Hungary, 3-4 November 2017, Megjelent: Abstract Book. 45. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'
2016650 LAKÁS TAMÁSI' - Tanulmányterv, Társtervezőként (Dr Veres Gáborral, Greg Andrással, Sike Ildikóval, Nagy Mártonnal, Jakab Zsófiával)
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
2016MIK NOÉ' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével, Németh Istvánnal), Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2016. 09. 26-án 10.00 Pécs, Városháza
< 'Kancellária Hírlevél (2016 12)
< 'INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 14 Nov 2016
2016PTE MVP MIK 'C Épület' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK oktatási épülete rekonstrukciója kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével, Patyi Szabolccsal), Pécs, Hungary
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 14 Nov 2016
2016PTE MVP NOÉ és MIK 'C Épület' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány építész felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Tárnoki Istvánnal), Pécs, Hungary
2016PTE MVP Damjanich' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában felelős tervezpként a PTE Damjanich utcai épülete kapcsán (Tárnoki Istvánnal), Pécs, Hungary
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Kancellária Hírlevél (2016 12)
2016SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG épületének tervei, vezető tervezőként (Dr Veres Gáborral, Sike Ildikóval, Greg Andrással), Siklós, Magyarország. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)
< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma) a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. 11. 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)
2016PTE ÁJK KTK B-épület belsőépítészeti átalakítás, kivitelezése - belsőépítészeti tervezés társtervezőként (Dr Bachmann Bálinttal, Dr Füredi Balázzsal, Markovics Renátával, Patyi Szabolccsal)
2015Lakás belsőépítészete Pécs 2015 (Pécs, Hunyadi J. u.) - Belsőépítészeti Tervezés, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
2014MILD HOME és ECO GREEN VILLAGE" posztgraduális tervpályázat, részvétel 2 doktorandusz hallgatóval (Szatlóczki Dóra Lilla és Farkas Petra) doktori témavezetőként. Kiíró: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék és Tatabánya Önkormányzata
2014Lakás belsőépítészete Pécs (Pécs, Surányi M. u.) - Belsőépítészeti Tervezés felelős tervezőként, Pécs, Hungary
2014Lakás belsőépítészete Pécs 2014 (Pécs, József A. u.) - Belsőépítészeti Tervezés, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium 2014, University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology (Pécs, Hungary)
< http://epiteszforum.hu/egy-lakas-evolucioja-pecsen , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft.azonosító: HU ISSN 1586-409X
< 'ARCHITECTURAL SPACE-TRANSITIONS of the FLOOR PLAN of DESIGN PROJECT'S, Dr Medvegy Gabriella, ICRAE 2014 - 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future" (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 30-31 May 2014, Előadás angol nyelven.
2012Miskolctapolca Turisztikai Fejlesztése nyílt építészeti tervpályázat - második díjat nyert pályamű, Miskolctapolca, Hungary - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< ÉPÍTÉSZFÓRUM, megjelenés dátuma: 2014.05.16., közlés helye: http://epiteszforum.hu/miskolctapolca-turisztikai-fejlesztese-bede-istvan-es-munkatarsainak-megosztott-ii-dijas-terve , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X
< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)
2012Lakóház Mecsekszentkúton, Pécs - Építészeti tervezés és belsőépítészet, Pécs, Hungary Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
2011Pannon Volán Ügyfélcentrum - belsőépítészeti komplex terv grafikákkal, teljes arculattal (Veres Gáborral és Rétfalvi Donáttal), Pécs, Hungary - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon, illetve médiumban, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< KÓDOKBÓL ÖSSZEÁLLT BELSŐ TÉR - PANNON VOLÁN ÜGYFÉLCENTRUM PÉCS, publikáta: Alaprajz Építészeti Folyóirat, 2013, február- március szám, 18- 24 oldal (Felelős szerkesztő: Csanády Pál, Kiadó: Springler Media Magyarország Kft., ISSN: 1417-6939)
< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)
2011Lakóház Kiskunfélegyházán
2010Lakóház bővítés Jászszentlászlón
2010Pestszentlőrinc Óvodacentrum nyílt építészeti ötletpályázat (Veres Gáborral), Pestszentlőrinc, Hungary - bemutatva Pestszentlőrincen kiállítás keretében, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)
2010Kozármisleny településközpont közterei a K.L.M.V. Csoport Építészirodával. Publikálva megjelent számos szakmai fórumon, webes felületen, kiállításon és előadáson.
2009Lakóház a pécsi Makár tetőn
2009Multifunkcionális Kulturális Központ - belsőépítészeti tervezés, kivtiteli tervek, (B. Soós Klára belsőépítész iparművésszel és Gaál Saroltával), Kaposvár, Magyarország, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
2009Többlakásos lakóépület Kiskunmajsa
2009Pécs, lakás belsőépítészete, Garay utca - Belsőépítészeti tervezés, Pécs, Hungary
2009Kiskunmajsa, lakás belsőépítészetének tervei - Belsőépítészeti tervezés, Pécs, Hungary
2008Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny- Építészeti tervezés - engedélyezési tervek, kiviteli tervek, belsőépítészet (a K.L.M.V. Csoporttal), Kozármisleny, Hungary - Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< 'Kme202 / A Közelítés M. E. kiterjesztett jubileumi kiállítása, NICK Galéria, Pécs, Király utca 1. Hungary. Pécs (2017)
< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában) ISBN: ISSN: 1418 -5229
< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)
< Kiállításon bemutatott; PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (2011)
< Kiállításon bemutatott; PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása, Helyszín: NAGYGALÉRIA, Pécs, Széchenyi tér, Magyarország (2011)
< Kiállításon bemutatott; PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása, Helyszín: BMGE, Központi épület aula (2010)
2008Kozármisleny Polgármesteri Hivatal belső terei, okmányiroda, Kozármisleny, a K.L.M.V. Csoporttal
2008Pécs, BAT Pécsi Dohánygyár irodahelyiségek belsőépítészetének tervei
2008Pécs- Kelet központi területeinek megújítása nyílt tervpályázat a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" projekt keretében (Veres Gáborral), Pécs, Hungary. Harmadik díjat nyert pályamű - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< KÖZ_TÉR_KÖZ - PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA_ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATOK ÉS KÖZTÉRFELÚJÍTÁSOK, Könyv, Könyvfejezet (2010)
< „Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás - Pécs 2010 Menedzsment Központ (2008)
< "PÉCS- EKF városrész közterületeinek megújítása" kiállítás, Pécs ÁRKÁD Bevásárlóközpont, 2008. 10. 20. - 30.
< ÉPÍTÉSZFÓRUM, megjelenés dátuma: 2008.10.07., közlés helye: http://epiteszforum.hu/pecs-kelet-kozponti-teruleteinek-megujitasa3 , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X
< "Pécs Európa Kulturális Fővárosa városrész közterületeinek megújítása valamint a Pécs-Kelet központi területeinek megújítása tárgyú építészeti tervpályázatok díjnyertes és nem díjazott pályázati anyagainak nyilvános bemutatója és vitája", Magyar Építész Kamara (MÉK) Építészek Háza Kós Károly kiállítóterem (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.). 2008. november 17-én 15.00
2008Többlakásos lakóépület üzletekkel, Pécs, Garay utca - Építészeti tervezés - vázlatterv és építési enegedélyezési tervezés, (Veres Gáborral), Pécs, Hungary, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft a Nemzeti Kiválóság Program támogatásával, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában) ISBN: ISSN: 1418 -5229
2008Zöldfelületi- közterületi arculati koncepció készítése Kiskunmajsa város számára - közterületi tervezés, a város szabályozási tervébe emelt javaslatok. A projekt során a kísérlet bemutatásra került több civil és szakmai fórumon, ahol a társadalmi kommunikáció elindítása volt a cél. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
2007Pécs Tettye városrész közterület megújítása - nyílt tervpályázat a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" projekt keretében (Veres Gáborral), Pécs, Hungary - bemutatva helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< "Pécs-Tettye városrész közterület megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás - Pécs 2010 Menedzsment Központ, Pécs 2010 Menedzsment Központ, (2007 11. 30. - 2007.12.30.)
2007Zalakaros gyógyfürdő- város ötletpályázat (Veres Gáborral), megvételt nyert pályamű - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
2007Lakóház Magyarürögben, Pécs - családi ház bővítés. Építészeti és belsőépítészeti tervezés.Pécs, Hungary, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában) ISBN: ISSN: 1418 -5229
2007Bányászati Múzeum Komló, koncepcióterv- Veres Gáborral.
2006Pécs, Delta étterem átalakítása, építészeti- belsőépítészeti tervezés Schrancz Mihállyal
2006Győr, Cellini ékszerüzlet belsőépítészeti tervezés
2006Kozármislenyi Polgármesteri Hivatal kültereinek és belsőépítészetének tervezése a K.L.M.V. Csoporttal - publikálva az Építészfórumon
2006Szentendre Park Tábor környezetrendezése, hasznosítása, nyílt tervpályázat
2006Nagyatád központi területeinek rendezése tervpályázat, második díjat nyert pályamű - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon
2006Nyári Pál utcai budapesti nyílt országos tervpályázat társasház tervezésére Veres Gáborral - bemutatva helyi kiállításokon
2005Komló város belvárosi rehabilitációja - vonalas infrastrukturális létesítmények- megvalósíthatósági tanulmányterv (Bachman Zoltánnal, Hübner Mátyással, Veres Gáborral, illetve ROP pályázat a DDRF Rt.-vel) a város szabályozási tervébe emelt javaslatok, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< ZeitZug/TimeTrain kiállítás, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország (2009)
2005Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója - Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei - rekonstrukció- építészeti- műemléki tervezés, engedélyezési terv (Bachman Zoltánnal), Pécs, Hungary - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon és médiumokban, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy
 Nyilvánosság előtt bemutatva:
< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)
< ZeitZug/TimeTrain kiállítás, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország (2009)
2005Játszótér, Szajk, a K.L.M.V. Csoporttal
2005Nagydorog Művelődési Központ versenyterve
2003Spanyolország, Sevilla, irodaépület Parque Technológico de la Cartuja- design- és belsőépítészeti tervezés az AYESA-val
2003Donana spanyolországi nemzeti park központi épületegyüttes ötletterve az AYESA val
2002-tőlszámos lakóház, épület a kiskunmajsai Szálas Építészirodával
SZAKMAI- KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
2018-A Pécsi Tudományegyetem Nagykövete
2017-tőlA Pécsi Tudományegyetem Építészeti Szakmai Intézete és a Beihai College of Art and Design (Kína) közös 2 éves építőművészeti képzésének, a 'PÉCS CLASS Program' -nak Operatív Működtető Testület tagja.
2017XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Művészeti és Művészettudományi Szekció bíráló bizottsági tag
2017XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Művészeti és Művészettudományi Szekció bíráló bizottsági tag
2017 -tőlISD Uni projekt - projektvezető (horvát -magyar regionális szintű nemzetközi kutatás az építészet területén, integrált területfejlesztési stratégiák készítése), a PTE, Baranya Megye Kormányhivatal, illetve Universitiy center Varaždin (Horvátország) konzorciumában.
2016-tólAz "Európai Építész Képzőhelyek Szövetsége" által szervezett, és a posztgraduális szintű építészképzések fejlesztésének közös, európai szempontrendszerét kialakítani megcélzó csoport PTE MIK delegáltja a reguláris tanácskozásokon "Research Academy" EAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting
2016-tólA Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Program Képzésfejlesztési Bizottság (PTE MVP KFB) kari delegáltja
2016-tólDiplomazsűri bíráló bizottsági elnök a reguláris diplomavédéseken a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építész programjain
2016-tólSKVC (Centre of Quality Assesment in Higher Education) nemzetközi felsőoktatási auditor az építészképzésben (Lithuania), 18-13 April 2016
2015Baranya Megyei Területi Tervtanács Tagja
2015-tőlChina Building Decoration Association' tagja. tagszám: 010 88389050
2015-tőlRendszeres szekcióvezető a 'PhD & DLA Symposium' rendezvényeken, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának szervezésében
2014-tőlPTE Egyetemi Külügyi Bizottság tagja
2014-tőlAz 'Európai Építész Képzőhelyek Vezetőinek Meetingje"-n a PTE építész képzéseinek képviselője a reguláris meetingeken és választmányokon / European Heads of European Schools (ENHSA) (European Association for Architectural Education) EAAE
2014-2015A Pécsi Tudományegyetem 'PTE 650 Projekt' Projektirányító Bizottságának tagja
2014-tőlAz akadémiai döntéshozó csoport tagja a Nemzetközi Építészeti és Várostervezési PhD Doktori Iskolának (International Doctoral School of Architecture and Urban Planning ) a POLIS University (Albania), University of Malta (Malta), Slovak University of Technology Pozsony, Slovakia), University of Ferrara (Ferrara, Italy) és Pécsi Tudományegyetem részvételével.
2013-tólRendszeres felkérés tudomáynos cikk lektorálására tudományos folyóiratban - Pollack Periodica, Akadémiai Kiadó
2013-tólAz építészhallgatók programok közötti átjárhatóságot koordináló akadémiai irányító bizottság tagja a Pécsi Tudományegyetem és School of Urban Construction and Safety Engineering, Shanghai Institutre of Technology, Shanghai, Kína közös építőművészeti programjában
2012 -tőlRendszeres bizottsági tag építész tervzsűrikben a Pécsi Tudományetem Építész Szakmai Intézetének diplomavédéseiben
2011-2014Tolna Város építészeti tervtanácsának tagja
2010-2013Óbánya Község építészeti tervtanácsának tagja
2009-tőlPTE PMMK Oktatási Bizottság tagja
2009-tőlPTE PMMK Tanulmányi Bizottság tagja
2008-tólMTA köztestületi tagság
2008-tólMTA Pécsi Akadémiai Bizottság Építészeti Munkabizottság
2007-tőlMagyar Építészkamara tagja
2005Iaeste Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete kari oktatói segítője
2003-2005Iaeste Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete kari vezetője
2001-2003PTE PMMK HallgatErasmus Mobilitás Programói Önkormányzat Diákjóléti Bizottságának vezetője
Publikációk
2017
1.

Balogh Zsuzsa, Medvegy Gabriella

Metropolitan State University of Denver and University of Pécs Future plans of the academic collaboration

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 20.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

2.

Gabriella Medvegy, Mimoza Sylejmani, Lulzim Beqiri

Spatial layout of the functions in Kulla

POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12:(1) pp. 159-170. (2017)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

3.

GREG András , JAKAB Zsófia, BACHMANN Bálint , PERÉNYI László, MEDVEGY Gabriella, VERES Gábor, KOKAS Balázs

Assisting simulation teaching method with architectural tools

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 46.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

4.

Greg András, Medvegy Gabriella, Kokas Balázs, Veres Gábor, Bachmann Bálint, Perényi László, Jakab Zsófia

Research and Education: The Renewed Medical Campus of Pécs

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 45.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

5.

Jie Wang, Medvegy Gabriella

The characteristics of traditional northern Chinese dwelling

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 140.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

6.

MEDVEGY Gabriella, BACHMANN Bálint, PAÁRI Péter

The unifying role of the University Business Center (UBC) Campus

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 103. 1 p.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

7.

TÁRNOKI István, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella, VERES Gábor , SIKE Ildikó

Concepts for university developments, focusing on Campus of Rókus str., Pécs, Hungary

In: Attila Fülöp, Péter Ivány (szerk.)

13th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium - Abstract Book : Architectural, Engineering and Information Sciences. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2017.11.03-2017.11.04. Pécs: Pollack Press, 2017. p. 128.
(ISBN:978-963-642-780-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

2016
8.

Medvegy Gabriella, Sylejmani, Mimoza

Development of the Concept of Collective Housing in Kosovo

In: Iványi Péter (szerk.)

12th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium: ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES ABSTRACT BOOK. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2016.11.03-2016.11.04. Pécs: Pollack Press, 2016. p. 112. 1 p.
(ISBN:9789634290940)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

9.

Medvegy Gabriella, Borsos Ágnes, Gyergyák János

Let's Meet Vasarely!

In: Iványi Péter (szerk.)

12th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium: ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES ABSTRACT BOOK. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2016.11.03-2016.11.04. Pécs: Pollack Press, 2016. p. 21. 1 p.
(ISBN:9789634290940)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

10.

Medvegy Gabriella

Lakóformák, lakóház - építés generációs metszetben: előadás


II. Fogyasztás Interdiszciplináris szimpózium - Fogyasztás és generációk, Pécs (2016)

Egyéb/Rádió műsor, TV műsor, film/Tudományos

2015
11.

Medvegy Gabriella, Veres Gábor

ARCHITECTURE AND ITS AFTERLIFE; GREEN URBANITY

In: Alenka Fikfak, Eva Vaništa Lazarević, Nataša Fikfak, Milena Vukmirović, Peter Gabrijelčič (szerk.)

Places and Technologies 2015 KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES TO MAKE HEALTHY PLACES: BOOK OF CONFERENCE PROCEEDINGS. Konferencia helye, ideje: Nova Gorica, Szlovénia, 2015.06.18-2015.06.19. Ljubljana: Narodna in Univerzitetna Knjiznica, 2015. pp. 347-352.
(ISBN:978-961-6823-71-5)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

12.

Medvegy Gabriella, Veres Gábor

Architecture and its afterlife; Green Urbanity

In: Alenka Fikfak, Eva Vaništa Lazarević, Nataša Fikfak, Milena Vukmirović, Peter Gabrijelčič (szerk.)

International Academic Conference Places and Technologies: KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES TO MAKE HEALTHY PLACES. 170 p.
Konferencia helye, ideje: Nova Gorica, Szlovénia, 2015.06.18-2015.06.19. Ljubljana: Narodna in Univerzitetna Knjiznica, 2015. p. 102. 1 p.
(Places and Technologies 2015 KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES TO MAKE HEALTHY PLACES BOOK OF CONFERENCE ABSTRACTS; 2.)
KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES TO MAKE HEALTHY PLACES
(ISBN:978-961-6823-70-8)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

13.

Medvegy Gabriella, Balogh Zsuzsa

Metropolitan State University of Denver and University of Pécs Academic Collaboration

In: Iványi Péter (szerk.)

Eleventh International Miklós Iványi Phd & DLA Symposium: Abstract Book. 128 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.10.19-2015.10.20. Pécs: University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, 2015. pp. 34-37.
1.
(ISBN:978-963-642-876-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

2014
14.

Farkas P, Szatlóczki D L, Medvegy G

A MILD HOME project

In: Ivanyi Peter (szerk.)

10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium: Abstract Book. 122 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.10.20-2014.10.21. (Pécsi Tudományegyetem)
Pécs: Pollack Mihály Műszaki Kar, Pollack Press, 2014. p. 35. 1 p.
(ISBN:978-963-7298-56-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


Borítón és címoldalon eltérő címmel. Címváltozat: Abstracts of the Tenth International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium
15.

Medvegy Gabriella

Egy LAKás evolúciója Pécsen

ÉPÍTÉSZFÓRUM 2014: pp. mg-vg. (2014)

Folyóiratcikk/Műkritika/Tudományos

16.

Medvegy Gabriella

Experiences on the Timesline of Architecture-Paralell Contemporary Design by the Manifesto of the Modernism

In: Elena Helera, Marina Cionca, Mircea Ivanoiu (szerk.)

ICOHTEC.Symposium International Technology in Times of Transition: The 41 st ICOHTEC Symposium. Konferencia helye, ideje: Brasov, Románia, 2014.07.29-2014.08.02. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2014. pp. 167-170.
(ISBN:9786061903825)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

17.

Medvegy Gabriella

Experiences on the Timesline of Architecture-Paralell Contemporary Design by the Manifesto of the Modernism: ICOHTEC 2014


Előadás (2014)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

18.

Medvegy Gabriella

Experiences on the Timesline of Architecture-Paralell Contemporary Design by the Manifesto of the Modernism

In: Elena Helerea (szerk.)

Programme&Abstracts: Technology in Times of Transition. 41. Icohtec Symposium. Konferencia helye, ideje: Brasov, Románia, 2014.07.29-2014.08.03. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2014. p. 106.
(ISBN:9789731312828)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

19.

Medvegy Gabriella

Architectural Space- Transitions of the Floor Plan of Design Projects

In: ICRAE 2014 – 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future”. Konferencia helye, ideje: Shkodër, Albánia, 2014.05.30-2014.05.31. Paper 29.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

20.

Medvegy Gabriella

Koncepciózus lakóépülettervezés és lehetséges eredményei: Conceptual Residential Building Design and Possibly Results

In: Bitay Enikő (szerk.)
Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. Nemzetközi Tudományos Konferencia. 480 p.
Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.03.20-2014.03.21. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), pp. 289-292.
(Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ; 19. )

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

21.

Medvegy Gabriella

Evolution of Living Spaces

In: Ivanyi Peter (szerk.)

10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium: Abstract Book. 122 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.10.20-2014.10.21. (Pécsi Tudományegyetem)
Pécs: Pollack Mihály Műszaki Kar, Pollack Press, 2014. p. 80. 1 p.
(ISBN:978-963-7298-56-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


Borítón és címoldalon eltérő címmel. Címváltozat: Abstracts of the Tenth International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium
22.

Medvegy Gabriella

Residential Building Design Experiences (poster)

In: Ivanyi Peter (szerk.)

10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium: Abstract Book. 122 p.
Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.10.20-2014.10.21. (Pécsi Tudományegyetem)
Pécs: Pollack Mihály Műszaki Kar, Pollack Press, 2014. p. 81. 1 p.
(ISBN:978-963-7298-56-1)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


Borítón és címoldalon eltérő címmel. Címváltozat: Abstracts of the Tenth International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium
2013
23.

Balogh Zs, Medvegy Gabriella

Metropolitan State University of Denver and University of Pécs Collaboration in new Architecture Minor development

In: Peter Ivanyi (szerk.)

Architectural, Engineering and Information Sciences - 9th International PhD & DLA Symposium: Abstracts Book. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.10.21-2013.10.22. Pécs: University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, 2013. p. 25.
(ISBN:978-963-7298-54-7)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

24.

Medvegy Gabriella

Kódokból összeállt belső tér: Pannon Volán Ügyfélcentrum, Pécs

ALAPRAJZ 19: pp. 56-62. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

25.

Medvegy Gabriella

Pueblo lakóházak Új-Mexikóban

ÉPÍTÉSZFÓRUM 2013: p. mg1. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

26.

D L Szatlóczki, G Medvegy

Information in area

In: Peter Ivanyi (szerk.)

Architectural, Engineering and Information Sciences - 9th International PhD & DLA Symposium: Abstracts Book. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.10.21-2013.10.22. Pécs: University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, 2013. p. 154.
(ISBN:978-963-7298-54-7)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

2012
27.

dr Medvegy Gabriella

Medvegy Gabriella

In: Bachmann Bálint, Bachman Zoltán (szerk.)

Breuer Marcell Doktori Iskola. 280 p.
Budapest: Vince kiadó, 2012. pp. 148-157.
(ISBN:978 863 303 052 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

28.

Rétfalvi Donát, Hutter Ákos, Rohoska Csaba, Szösz Klaudia, Veres Gábor, Medvegy Gabriella, Kondor Tamás, Gaál Sarolta, Gyergyák János, Bede István, Sári István

Miskolc-Tapolca kiemelt turisztikai fejlesztése: Bede István és munkatársainak megosztott II. díjas terve

ÉPÍTÉSZFÓRUM 21734:(21734) Paper 21734. 13 p. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2010
29.

Medvegy Gabriella DLA, Veres Gábor DLA

Egy fiatal város településközpontja

In: Bitay Enikő (szerk.)
Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XV.: Nemzetközi Tudományos Konferencia. 384 p.
Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2010.03.25-2010.03.26. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), pp. 205-208.
(Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ; XV. )

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

30.

Medvegy Gabriella DLA, Veres Gábor DLA

Egy fiatal város településközpontja


Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XV.: Nemzetközi Tudományos Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2010.03.25-2010.03.26. (2010)

Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

31.

Medvegy Gabriella DLA

Kozármisleny városközpont – építészeti arculatkeresés


Tudományos előadás az országos "Kutatók Éjszakája" rendezvénysorozaton belül, a Pécsi Tudományegyetem rendezésében Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. ('E' épület 421. előadó) (2010)

Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

2007
32.

Medvegy Gabriella

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Intézet bővítése

ÉPÍTÉSZFÓRUM 2007: (2007)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2006
33.

medvegy gabriella

Az épített környezet térbeli minőségéről: összefüggések és ellentmondások vizsgálata elméletben, és gyakorlati esettanulmányokon keresztül

79 p.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2006.

Disszertáció/DLA/Tudományos

Meghirdetett témák

Az építészet alapegységei - egy szegmens hatása az egészre. Az építészeti tervezési folyamtok során – egyáltalán, amikor az épített környezetünket alakítjuk – megfogalmazódnak célok, szempontok, koncepciózus elemek. Ha a tervezési folyamatokat szigorúan nézzük, ezeket úgy is elképzelhetjük, hogy mint a molekulát az atomok, felépítik az a házat, és mind-mind hozzátesznek, alakítják saját tulajdonságaikkal és ezzel együtt a tervezési folyamtokra gyakorolt hatásukkal végül az épület esszenciáját, ízét. Ily módon azt mondhatjuk, az építészeti koncepciót a koncepció alapelemei, alapegységei egységesen határozzák meg, és előfordulhat, hogy ezek jellemezőinek megváltoztatásával már nem azonos végeredményt kapunk / The Fundamental Units of Architecture - the impact of one segment on the whole In between of the architectural design processes – or rather, when we change our built environment – goals, aspects, conceptual elements are formulated. If we look closely at the design process, we can imagine that these, as the atoms in the molecule, build the house, add to and form the essence of the building with their own characteristics and impacts on the design process. We can say that the architectural conception is determined by the fundamental elements and units of the conception collectively, and we may find that with the modification of these characteristics we no longer get the same final outcome

 

 

A város új definícója - az urbanizáció után
Mint egy kortárs vízió rajzolódik ki a ma építésze fejében a 'zöld' tartalma az épített környezetünkben. Új tervezési szemlélet definiálódik. Az 'élő környezet' (úgymint városi vegetáció) pusztán inspirációt jelentő effetté válik a tervezési folyamatban. A 'zöld' és az 'épület' új értelmet nyer, az épületet a természeti elemek is formáják, és mintegy szürreális vízió a 'természet' fogalma is új tarmat bír a  maga urbanizált közegében.

A fentiek alapján az épület együtt terveződik elő környezetével. A 'zöld' alapegységgé válik (hívhatjuk építőanyagnak). A további alapelemek, mint 'zöld környezet', 'idő', 'föld', vagy 'sár', 'pára' és 'köd' stb. építőanyaggá avanzsál, a tervezési koncepció fontos  részévé.

A jelenség semmi mást nem jelent, mint az élő környezet megváltozott jelentését; a 'neo- urabizált' ember újfajta szükségleteire való reakciót a tervezési folyamatokban, egyúttal a ma designereiben reakcióként megfogalmazódott új- manufesztumot: vissza a természetbe! Ez az új, vársolakó 'neo- urbanizált' embertípus egsyébként jellemzően magasan képzett, (elvben) menekül a városból - annak ellenére, hogy annak minden szegletét használja. Akárhogyan is, ezek a városlakók mégsem képesek csökkenteni ökológiai lábnyomukon - még a fenti szürreális szemlélettel sem -, az új építészeti projektek a sok 'zöld' ellenére is másképpen szolgálják ki a szomjazott 'természeti' tartalmakat. A 'természeti' jellemző helyett jobb is inkább a 'kézműves', 'ökológikus', 'megújuló', vagy ‘agri-tectural’ (DC+Renfro után) szavakat használni, és be kell vezetni az ‘urban-design’, vagy ‘landscape-urbanism’ kifejezéseket is az eszköztárba. Úgy tűnik, a 'reneszánsz ember' fog újjászületni bizonyos értelemben. Az építészeti projekt szinte szociológiai tanulmánnyá avanzsál - akár tetszik ez a környezetalakítóknak, akár nem. Úgy gondolom, a fentiekből inspirálódva egy újfajta tervezési módszer van kialakulóban. / New Wish of the City - After Urbanism! As a contemporary vision, the picture of placing greenery in the built environment is becoming clear in the minds of today’s architects. This is a new design method. The ‘Living Environment’ is an inspiring effect. The symbiosis of the ‘building’ and the ‘greenery’ is made certain; the designed building is formed by nature, just like a surreal vision with easy indications for its urban origin.


Regarding to the above mentioned visions, the designed building is formed together with its surroundings. The greenery is becoming ‘substantial’ (so to say a construction material) around the building.  The elements of ‘living nature’, the ‘weather’, the ‘soil’, the ‘mud’, the ‘fog’ (etc.) become ‘building materials’ and important parts of the concept.

The phenomenon characteristic of the design process is nothing more than the result of the changed thinking about living in a city; when the needs of the ‘neo-urbanised’ humans are built into the conception by the designer during the design process, and the designers are inspired by the new manifesto ‘back to the nature’. The ‘neo-urbanised’ types of humans are highly skilled, escaping from the city despite of using every corner of it. Nevertheless, these new citizens cannot change their environmental footprint any more – even with the help of the above mentioned urban and ecological aspects –, and the designed project at the end cannot be as ‘natural’ as it was understood in the old times. Instead of the idiom ‘natural’, it is better to use ‘craft-designed’, ‘ecological’, ‘sustainable’, ‘agri-tectural’ (after DC+Renfro), or the expressions of ‘urban-design’, or ‘landscape-urbanism’ have to be used – in fact, today’s ‘renaissance man’ is being reborn now. The architectural project almost becomes a sociological case study whether the designer wants it or not – we can even call it a ‘pathography’. I guess a new type of design method is emerging.