Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Mészáros Bernadett dr.
Mészáros Bernadett dr.
Adjunktus
m.bernadett@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

név: Mészáros Bernadett

születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1972. 11. 30.

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

1996 okleveles (MSc) közgazdász, PTE Közgazdaságtudományi Kar

regionális gazdálkodás és marketing szakirányokon

2016 PhD PTE Földtudományok Doktori Iskola (oklevél szám: 131/2016/Ph.D, summa cum laude)

Téma: "Az épített örökség népszerűsítése és értékre emelése, az örökség menedzsment rendszere"

Egyéb végzettségek:

mérlegképes könyvelői oklevél (1994 - PTE KTK)

kisvállalkozási tanácsadó képesítés (1996 - Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University - PTE KTK)

Idegen nyelvtudás:

1994 német, középfokú C típusú nyelvvizsga

2016 angol, alapfokú C típusú nyelvvizsga

 

Eddigi munkahelyek, beosztással:

2017 - : PTE - MIK, egyetemi adjunktus

2012 - 2017: PTE - MIK (InnoPont menedzser, kari marketing vezető)

2009 ápr. - 2012: gazdasági vezető - marketing vezető, TÉDÉEM PÉCS NKft.

2003  - 2009: örökség menedzser, Pécs/Sopianae Örökség NKft.

ugyanitt 2004-2006 között „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” című, 1,5 mrd Ft értékű projekt koordinátora, a projekt kommunikációs, marketing, kiállítási munkarészek szakmai vezetője

1997 febr - 2003 ápr. városmarketing referens, Pécs M. J. Polgármesteri Hivatal (2001-től örökség marketing, örökség menedzsment területen)

 

Jelentősebb szakmai utak:

Graz, 2013. szept. Erasmus ösztöndíj

Bourgs, 2004. Nyári Egyetem, örökségkezelés, örökségmenedzsment témában

Lyon, 2000. Nemzetközi Lyoni Vásár – Foire Internationale de Lyon, Pécs-Baranya turizmusa bemutatkozik kiállítás és gasztronómiai program magyar részvétel szervezése

Stuttgart, 1999: Fest der Regionen, Pécs-Baranya turizmusa bemutatkozik – kiállítás, kulturális program, valamint „Erős régiók egy erős Európáért” konferencia – magyar részvétel (főszervező)

New York, 1998: “2000 éves Pécs” c. kiállítás, New York-i Magyar Főkonzulátus (társszervező)

Kutatási területei:

örökség menedzsment - örökség marketing  történeti városokban 

Díjak, kitüntetések:

 

Oktatási tevékenység:

2003- tól PTE TTK : örökség marketing, turizmus marketing, marketing, turisztikai kutatások módszertana, projekttervezés, turizmus gazdaságtana

2012-től PTE MIK: projekttervezés, marketing, multimédia, örökség menedzsment, vállalkozás a kivitelezésben, kutatásmódszertan


2004 PTE - TTK Örökség menedzser szakirányú posztgraduális szak szakalapítási és indítási előkészítésében részvétel

Tudományos közéleti tevékenység:

 MTA PAB, Idegenforgalmi Munkabizottság, tag

Publikációk
Jelentősebb lektorált könyv:

MÉSZÁROS B., 2017: Az épített örökség menedzsmentje, Kiadó: Globe Edit, ISBN: 978-620-2-48621-7, pp: 1-200

Jelentősebb lektorált könyvfejezetek és folyóiratcikkek:
 • MÉSZÁROS B., 2018: Kezelési terv, mint lehetőség szakmák együttműködésére. Barát vagy versenytárs? Örökségi szakma és turizmus kapcsolódása. In.: Múzeumi Örökség - Közösség - Múzeumandragógiai tanulmányok, esszék magyar és nemzetközi nézőpontból. Budapest, Pulszky Társaság kiadásában, szerkesztette: Kriston-Vízi József, pp.: 159-164
 • B. MÉSZÁROS, 2017: The management of built heritage in the system of cultural tourism, in: InterpNews, The international heritage interpretation e-magazine, pp.: 35-43, Volume 6,#5 Sep/Oct 2017, published bx: John Veverka & Associates pubplication
 • MÉSZÁROS B. – CSORNAY B.: Pécs World Heritage Management and TourismIn.: Proceedings of TCL2016 Conference Tourism and Cultural Landscapes: Towards A Sustainable Approach 12 - 16 June 2016. Budapest, Hungary Foundation for Information Socediety (szerk) Ferenc Kiss. pp 118-128
 • MÉSZÁROS B. – PAIS E. R.: Gondolatok a mérnöktanári pályaszocializációról (in Kutatási jelentések Szakmai tanárképzés országos módszertani és képzésfejlesztése.  PTE MIK, 2015.)

 • MÉSZÁROS B. – OROSDY B.: Városmárka a kultúra fővárosa projektév után Pécsett, Marketing és Menedzsment, PTE – Publikon Kiadó,2012
 • MÉSZÁROS B. Esettanulmány – Turisztikai vonzerőfejlesztés EU támogatással, avagy hogyan lesz attrakció egy régészeti lelőhelyből, szerk.: MICHALKÓ G.: Turizmológia, Akadémiai Kiadó Budapest,2012
 • AUBERT A. – JÓNÁS-BERKI M. - MÉSZÁROS B.: Cultural Investments and city image in Pécs. The role of tourism in territorial development, Babes – Bolyai University – Faxulty of Geography Iniversity Extension Gheorgheni, Gheorgheni, Romania, 2010
 • AUBERT A. - MÉSZÁROS B.: A városmarketingtől a turisztikai desztináció-menedzsmentig. Örökség és Turizmus tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Pécs, 2009
 •  Aubert A.- Maier J. - Mészáros B. - Schläger P. 2008: Grenzräume in der Europäischen Union In: Angelus Bernreuther; Jörg Maier (szerk.), Europas Grenzen aus aktueller Sicht. Bayreuth: Universität Bayreuth, pp. 6-10. (266.) Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung
 • AUBERT A. - ÉSZÁROS B. Imagewechsel - Stadtpolitik und Stadtmarketing in Pécs Univ. Bayreuth, 2006.
 • AUBERT - BERKI - CSAPÓ - GONDA - HEGEDŰS - MÉSZÁROS - SARKADI - SZABÓ, 2007: Fejlesztési stratégiák és modellek a térségi turizmusban. In: A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei (szerk.: Aubert A.), Pécs - PTE,
 • MÉSZÁROS B. – SARKADI E.: Pécs Világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése projekt - marketing program. In: Gulyás László (szerk.): "Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötet, Eötvös József Főiskola, Baja, 2007.
 • AUBERT A. - MÉSZÁROS B. 2006:  Városfejlesztés és image váltás Pécsett. Földrajzi Közlemények
 • MÉSZÁROS B. – SARKADI E. 2002: Pécs/Sopianae világöröksége, örökség kezelés és menedzsment egy 2000 éves városban. In: Országos Turisztikai Konferencia 2002. – Kutatás a turizmusban tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Pécs
 • MÉSZÁROS B.: Településmarketing. Marketing Menedzsment, 1998/3.
 • MÉSZÁROS B.: Önkormányzat és marketing. Magyar Közigazgatás 1997/7.       


Jelentősebb konferenciák:

 • Fókuszban az érték, a KET, mint lehetőség. In: Mi a kulturális örökség ma? szimpózium, Metropolitan Egyetem, Budapest, 2018. november 28.
 • Pécs - kultúrák egymásra rétegződése és megjelenése az örökség turizmusban. In: XI. Magyar Politika Földrajzi Konferencia "Military Landscape Baranyában", Pécs, MTA-PAB, 2018. november 22.
 • Az örökség kezelés működési módjai - kutatási alprojekt bemutatása / Heritage management in historical cities - sub project. In Annual meeting of the hexagonal research group, Villány, 2018. szeptember 22.
 • Kezelési terv, mint lehetőség szakmák együttműködésére, In.: Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, ICOMOS, Eger, 2018. június
 • Kezelési terv, mint lehetőség szakmák együttműködésére, In: VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia, Kecskemét, 2018 május 8.
 • Örökségre alapozott városfejlesztés - Műemléki épületek hasznosítása és fenntarthatósága Kőszeg város példáján, In.: XV. Településföldrajzi Konferencia, Bük, 2018. április 5-6.
 • Pécs World Heritage Management and TourismIn.: Proceedings of TCL2016 Conference Tourism and Cultural Landscapes: Towards A Sustainable Approach 12 - 16 June 2016. Budapest, plenáris előadás
 • Országos TDM konferencia, Balatonfüred, 2010. október 21-22. TDM szervezet létrehozása és első éves működési tapasztalatok Pécsett, plenáris előadás, vitaindító
 • Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése projekt - marketing program. In: "Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" nemzetközi tudományos konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, 2007. március 23.
 • „Création artistique et mécénat autour du Val-de-Loire á la Renaissance”, c. nemzetközi konferencia, Franciaország: Tours – Bourgs, 2004. július 5-10., Plenáris előadás: Pécs, egy magyar történelmi város értékeinek népszerűsítése a helyi szereplők körében címmel
 • „Világörökségek társadalmi-gazdasági hasznosítása, hatásuk, szerepük az oktatás-nevelésben” – Kultúra 2000 európai uniós együttműködési program – nemzetközi konferencia, Pécs, 2002. június 5-6., Pécs város örökség marketing terve - bemutató előadás
 • Világörökségi helyszínkezelés, nemzetközi konferencia, Sopron, 2003. november 27-30., plenáris előadás: Örökség kezelés és hasznosítás Pécsett címmel
 • „Településmarketing” Országos Városmarketing Konferencia, Budapest, 1998. (szervező: Miskolci Tudományegyetem), Pécs város marketing tervének és arculati kézikönyvének bemutató előadása


Egyetemi jegyzetek: