Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pomezanski Vanda Olimpia dr.
Pomezanski Vanda Olimpia dr.
Egyetemi docens
vanda@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:
 • 2012 PhD, Építőmérnöki Tudományok tudományágban
 • 2006 Mérnöktanár MSc, Budapesti Műszaki Egyetem
 • 1996 Építőmérnök MSc, Szerkezetépítő szak, Budapesti Műszaki Egyetem
Idegen nyelvtudás:
 • Középfokú angol nyelvvizsga
 • Alapfokú orosz nyelvvizsga
 • Alapfokú francia és középszintű német nyelvértés
Eddigi munkahelyek, beosztással:
 • 2018- egyetemi docens
  PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építőmérnök Tanszék
 • 2007- 20018 egyetemi adjunktus
  PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék / 2016-tól PTE MIK Építőmérnök Tanszék
 • 2002-2006 tudományos munkatárs
  BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéken működő MTA – BME Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport tagja
 • 2000-2002 tudományos segédmunkatárs
  BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéken működő MTA – BME Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport tagja
 • 1996-2000 doktorandusz
  Építőmérnöki karának Informatikai Laboratóriuma /később Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék/
 • 1995 Szakmai gyakorlat
  Herkules Rt.-nél az építés előkészítő munkákban, árajánlatok készítésében
 • 1992-1993 demonstrátor
  1991/92-II és 1992/93-I félévekben  a BME Építőmérnöki karának Informatikai Laboratóriumában
Jelentősebb szakmai utak, tanfolyamok, továbbképzések:
 • 2015. június 8 – 2015. augusztus 8. Részvétel a Metropolitan State University of Denver által szervezett Professional development program on English Language and American culture c. képzésen. Oklevél a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2014. december 8- 2015. január 19. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” c. pályázat keretében szervezett „How to design materials for CLIL” témakörben tartott képzés Pécsett, PTE, PMMIK. Tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2014. Topology Optimization of Structures and Continua - Computational Aspects and Background címmel nemzetközi szeminárium Udinében, CISM, Olaszország
 • 2014. Részvétel az Öko-logikus Építészet 2014/Pécs szabadon választható továbbképzésen.
 • 2014. Részvétel a Könnyűszerkezetes Akadémia 2014. évi tavaszi ülésszakán.
 • 2014. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098 „Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és módszertani fejlesztése” c. pályázat keretében szervezett „Képzők képzése: Készített tananyagok oktatásának módszertana" és az "A MAPLE fejlesztői ismeretek” témakörökben tartott  képzéseket Pécsett, PTE, PMMIK. Tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2013. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” c. pályázat keretében szervezett „felkészítés idegen nyelvű szeminárium tartására” témakörben tartott coaching képzés Pécsett, PTE, PMMIK. Tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2013. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” c. pályázat keretében szervezett „IT képzés tananyagfejlesztőknek” elnevezésű képzés Pécsett, PTE, PMMIK. Tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2013. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” c. pályázat keretében szervezett „Szaknyelvi kompetenciafejlesztés szakoktatóknak” elnevezésű képzés Pécsett, PTE, PMMIK. Tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről.
 • 2012. Topology Optimization in Structural and Continuum Mechanics címmel nemzetközi szeminárium Udinében, CISM, Olaszország
 • 2007. High Performance Computations for Engineering címmel nemzetközi PhD kurzus Pécsett, PTE, PMMF. Oklevél a tanfolyam elvégzéséről
 • 1999. Tudományos kutatómunka Londonban: BRE, Garston, UK, TEMPUS JEP 11236-96. / 4 hónap /
 • 1998. Intenzív tanfolyam Párizsban Oklevél a tanfolyam elvégzéséről.
 • 1997. Tudományos kutatómunka Párizsban: ENPC - CERMICS, Paris, FR, TEMPUS JEP 11236-96. / 6 hónap /
Kutatási területei:
 • Topológia optimálás analitikus megoldásai
 • Topológiai optimáláskor megjelenő sakktáblamintázatok kiküszöbölése
 • Tartószerkezetek peremfeltételeinek numerikus vizsgálata
Díjak, kitüntetések:
 • Pollack Mihály Emlékérem Bronz fokozata kimagasló tehetséggondozói tevékenységért 2018.
 • XXXII OTDK, elismerő oklevél Bíráló Bizottsági munkáért 2015.
 • PTE PMMIK Dékánja és Tudományos Diákköri Tanácsa dicsérő oklevele konzulensi munkáért 2011.
 • BME Tudományos Diákköri Konferencia, elismerő oklevél titkári munkáért 2000-2004.
 • BME Tudományos Diákköri Dolgozat, III. díj, 1995.
Oktatási tevékenység:

A kétlépcsős építőmérnök, illetve építészmérnök, alap és mester szakok tantárgyainak oktatásában a tantárgy előadója és gyakorlatvezetője:

Szerkezet-építőmérnök MSc

 • Mechanika MSc (magyar és angol nyelven)
 • Végeselemek módszerének matematikai alapjai (magyar és angol nyelven)
 • Szerkezetek dinamikája (magyar nyelven)
 • Numerikus módszerek (magyar nyelven)
 • Szakdolgozat/diplomaterv témavezetés

Építőmérnök BSc

 • Statika (magyar nyelven)
 • Szilárdságtan (magyar nyelven)
 • Végeselemes modellezés (magyar nyelven)
 • Tartók statikája (angol nyelven)
 • Szakdolgozat/diplomaterv témavezetés

Mérnöktanár képzés

 • Szakmódszertan 2. (magyar nyelven)
 • Szakmódszertan 3. (magyar nyelven)
 • Szakmai gyakorlatot kísérő szeminárium (magyar nyelven)

Korábban a BME Építőmérnöki karán az osztatlan ötéves képzése keretében:

 • 2000 - 2006 Statika, Szilárdságtan és Rugalmasságtan tárgyak gyakorlati oktatása (magyar nyelven)
 • 1996 - 2000 Informatikai alapismeretek és Alkalmazott informatika tárgyak gyakorlati oktatása (magyar nyelven)
Hallgatókkal elért sikerek:
Tudományos közéleti tevékenység:
 • PTE MIK Építőmérnök Tanszék, megbízott tanszékvezető 2018 -
 • PTE MIK Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság tagja 2016 -
 • XXXII. OTDK Műszaki matematika, fizika 1 tagozat bíráló bizottsági tag, 2015.
 • Az MTA Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság Köztestületi tagja (2012)
 • A CC2011 Konferencián a szervezőbizottság tagja, szekció elnöke
 • A CC2009 Konferencián a szervezőbizottság tagja, szekció elnöke
 • A PTE PMMK Tanulmányi Bizottság tagja, 2009-2010.
 • PTE-PMMIK Mérnöktanár MA Záróvizsga Bizottság elnöke 2015. jan.
 • PTE PMIMK Építőmérnök BSc/MSc Záróvizsga Bizottság tagja, 2011- a téli és nyári vizsgaidőszakban.
 • PTE PMMK Építőmérnök BSc/MSc Záróvizsga Bizottság titkára, 2008, 2009, téli, nyári és 2010 téli vizsgaidőszakokban (5x)
 • BME Tudományos Diákköri Konferencia, bíráló (2x)
 • BME Tudományos Diákköri Konferencia, Mechanika Szekció titkára, 2003, 2004.
 • BME Tudományos Diákköri Konferencia, Alaptárgyi Szekció titkára, 2000, 2001, 2002.
Sport:
 • 2013-ban a Szervátiusz sítáborban "pop"síversenyben I. helyezést ért el
 • 2015-ben a Szervátiusz sítáborban síversenyen IV. helyezést ért el
Publikációk

 https://vm.mtmt.hu (feltöltve)

 http://mycite.omikk.bme.hu/www/ (megszűnik, MTMT-be átemelve)

 PhD

Saját közlemények száma: 63
Idézetek száma: 132
Független idézetek száma: 78
Függő idézetek száma: 54
Összegzett impakt faktor: 4,917
Várható IF-ek összege: 3,392
Összesen: 8,309
Meghirdetett témák

Régi, műemlék vagy műemlék jellegű történeti építmények erőjáték átrendeződésének vizsgálata
Egyes szerkezeti anyagok tulajdonságai az idő múlásával megváltoznak, s ez a szerkezetek belső erőiben változásokat, átrendeződéseket eredményez. A téma kidolgozása során fel kell tárni a választott építményre vagy építménytípusra jellemző tulajdonságváltozásokat majd az építmény(ek) erőtani változását szilárdságtani számításokkal és véges elemes modellezéssel nyomon kell követni.

Régi, műemlék vagy műemlék jellegű történeti építmények teherbírásának megerősítése változatlan funkció esetében
Az épületeket régen tapasztalat, vagy a kornak megfelelő tervezési szabványok alapján készítették. Ezek sokszor nem felelnek meg a mai igényeknek. A téma kidolgozása során fel kell tárni a választott építményre vagy építménytípusra jellemző igényváltozásokat majd az EC alapján, a meghatározott igénynövekedésnek megfelelő mértékben meg kell tervezni az optimális megerősítést, új megoldással vagy létező megerősítési technológiák összehasonlításával, fejlesztésével.

Régi, műemlék vagy műemlék jellegű történeti építmények teherbírásának megerősítése jelentősen megnövekedett teherigény esetében
A meglévő szerkezetet ilyenkor új teherhordó résszel kell kiegészíteni. A megerősítés tervezésekor a teherbírás biztosítása mellett geometriai és esztétikai követelményeknek is meg kell felelni. A téma kidolgozása során fel kell tárni a választott építményre vagy építménytípusra jellemző statikai és funkcióbeli igényeket, majd ennek megfelelően optimális geometriájú és minimális súlyú megerősítést kell tervezni. A feladat így a topológia optimálás témakörébe vezet.