Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prof. Dr. Katona Tamás János MTA doktora  habil.
Prof. Dr. Katona Tamás János MTA doktora habil.
Professor emeritus
katona.tamas@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

Személyi adatok:

Dr. KATONA TAMÁS JÁNOS emeritus professor

Született: Báta, 1948. augusztus 8.

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

1973, kitüntetéses mérnök-hőfizikusi diploma atomerőművek és berendezések szak Moszkvai Energetikai Egyetemen, 1984, műszaki tudomány kandidátusa, 1991, Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi doktori cím, 2012, az MTA doktora, 2012, Dr. habil PTE

 

Idegen nyelvtudás:

orosz, német, angol

 

Eddigi munkahelyek, beosztással:

1973-1983 MTA KFKI - tudományos munkatárs

1983 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – tudományos tanácsadó

2004 PTE PMMIK tudományos főmunkatárs

2013 PTE PMMIK egyetemi tanár

2018 PTE MIK emeritus professor

 

Jelentősebb szakmai utak:

1977    NDK Tudományos Akadémia, Rossendorf Zentralinstitute für Kernforschung – zajdiagnosztikai kutatások;

1992    Japán, Tokió, Japan Electric Power Information Centre – földrengés-biztos tervezés;

1996    Japán, Tsukuba, National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention – rázóasztalos kísérletek a paksi üzemzavari zónahűtő-rendszer tartály modelljével.

Az International Atomic Energy Agency (Vienna) szakértőjeként:

Ország                                               időszak

Örményország                                   1992-1997

Bulgária                                             1995-2003

Kína                                                   2010

Irán                                                    2010

Szíria                                                 2010-2011

Litvánia                                             2010

Pakisztan                                           2007-2010

Marokkó                                            2000

Szlovákia                                          1996-2000

Ukrajna                                             2005-2013

 

EU NSREG szakértőjeként Fehéroroszország 2018-2021

 

Kutatási területei:

Atomerőművek biztonságának szerkezeti mechanikai aspektusai

Atomerőművek földrengésbiztonsága

Atomerőművek külső környezeti veszélyekkel szembeni biztonsága

Atomerőművek öregedése és élettartam-gazdálkodása

Atomerőművek telepítése és tervezése

 

Díjak, kitüntetések:

1974 – Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem;

1981 – Jánossy Díj;

1999 – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Tudományszervezési Díj;

2009 – Zsolnai Díj a Dél-Dunántúl Tudományosságáért;

2011 – Alkotói Díj, Tolna Megyei Mérnökkamara;

2012 – Meskó Attila Díj (Magyar Geofizikusok Egyesülete);

2012 – Katasztrófavédelmi Díj;

2012 – Gábor Dénes Díj;

2013 - címzetes egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2016 - Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

2018 – Bánki Donát Emlékérem

2019 – Pollack Mihály Emlékérem arany fokozat


 

Oktatási tevékenység:

A Pécsi Tudományegyetemen 1992-től a földrengésre történő tervezés tárgyában meghívott előadó voltam. 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem címzetes főiskolai tanár címet adományozott. 2004-2013 között tudományos főmunkatársa voltam a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Gépszerkezettan Tanszéknek. 2011-ben a Tanszék megbízott vezetője voltam. 2013 szeptemberétől a Gépszerkezettan Tanszéken egyetemi tanár vagyok. A Dékáni Tanács és a kari Tudományos Bizottság tagja vagyok.

Meghívott előadóként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendszeresen közreműködök az energetikus BsC, MsC és szakmérnök-képzésben, az „Atomerőművek” és az „Atomerőművek biztonsági elemzése” tantárgy oktatásában, illetve a Reaktortechnika Szakmérnök képzésben vettem, veszek részt meghívott előadóként. Államvizsga Bizottság elnöke vagyok az elmúlt tíz évben BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanika Tanszéken. 2010-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar címzetes docens, majd 2013-ban címzetes egyetemi tanár címet adományozott.

Nemzetközi workshopok előadója és vezetője a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és más nemzetközi szervezetek megbízásából.

 

Doktori iskolák:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, tag

Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Doktori Tanács és Egyetemi Habilitációs Bizottság, tag

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola (oktató)

PTE Breuer Marcell Doktori Iskola (törzstag)

PTE Művészeti és Műszaki Tudományterületi Tanács, tag

 

Tudományszervezési tevékenység:

1980-1986 között az atomerőművel kapcsolatos kutatás-fejlesztési munkákat vezettem, alprogram-felelőse voltam az Atomenergetikai Tárcaközi Kutatási Programnak (A/11. alprogram), valamint az Országos Középtávú Kutatás- Fejlesztési Tervnek (G-11.3 alprogram).

Szentágothai János Kutatóközpont Ipari Tanácsadó Testületi tagja.

 

Részvétel nemzetközi kutatási programokban:

1980-1983 között részt vettem a Rheinsbergi Atomerőmű reaktorán folyó reaktor-diagnosztikai nemzetközi kísérleti vizsgálatokban.

1993-1997 között az időszakban részt vettem a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett, a VVER típusú atomerőművek földrengésállósága tárgyában folyó koordinált kutatási programban mint nemzeti koordinátor, illetve mint önálló kutatási téma felelőse.

2003-2006 között részt vettem és munkacsoport vezető voltam a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Safety Aspects of Long Term Operation of Water Moderated Reactors (SALTO) kutatási programjában.

2005-2006 között az OECD Nuclear Energy Agency Plant-Life Management munkacsoport társelnöke voltam.

2007-2010 között az Extra-budgetary Project on Seismic Safety of Existing Nuclear Power Plants keretében, a Steering Committee tagja voltam.

2010-2013 között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség International Generic Ageing Lessons Learned Project-ben résztvevő, illetve a Clearing Group tagja voltam.

2010-től folyamatosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség International Seismic Safety Centre nemzeti koordinátor vagyok.

 

Tudományos közéleti tevékenység:

Magyar Mérnökakadémia tagja

MTA Köztestület tagja, az Energetikai Tudományos Bizottság tagja

MTA Pécsi Területi Bizottsága tagja, 1996-2003 között, s jelenleg a Bizottság alelnöke

MTA Pécsi Területi Bizottsága Műszaki és Földtudományi, valamint Környezetvédelmi és Fizikai Szakbizottságai tagja

Magyar Nukleáris Társaság tagja

Magyar Nemzeti Földrengés Bizottság tagja

Magyar Mérnökkamara (a Tolna Megyei szervezet etikai bizottság tagja),

MMK Nukleáris Energetikai Szakosztály vezetőségének tagja

Publikációk

Publikációk:

lásd: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002569

Könyvek, könyvfejezetek:

T J Katona, Materials management strategies for VVER reactors, In: KL Murty (szerk.), Materials ageing and degradation in light water reactors: Mechanisms and management, Raleigh: North Carolina State University, 2013. pp. 335-384, Woodhead Publishing Series in Energy; No. 44.ISBN:978-0-85709-239-7 (Print) 978-0-85709-745-3 (Online)

Katona TJ: Plant life management practices for water-cooled water-moderated nuclear reactors, In: Tipping PhG (szerk.) Understanding and mitigating ageing in nuclear power plants: Materials and operational aspects of plant life management (PLiM). Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2010. pp. 633-705. Woodhead Energy Series; No. 4., .) ISBN 1 84569 511 9, ISBN-13: 978 1 84569 511 8

Tamás János Katona, Seismic Safety Analysis and Upgrading of Operating Nuclear Power Plants (Chapter 4), In: Wael Ahmed (szerk.), Nuclear Power - Practical Aspects, New York: InTech, 2012. pp. 77-124. ISBN:978-953-51-0778-1

Katona TJ, 
Nuclear power generation as a reasonable option for energy strategies (Chapter 1) In: Tsvetkov P (szerk.)
Nuclear Power 
Rijeka: SCIYO, 2010. pp. 1-15. (ISBN: 978-953-307-110-7)

Katona TJ, A Paksi Atomeroőmű biztonságának szerkezet-dinamikai aspektusai In: Györgyi J (szerk.)
Szerkezetek dinamikája 
Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2006. pp. 375-392. ISBN: 963-420-868-1

Katona Tamás János, A tervezési alap, In: Elter J, Gadó J, Holló E, Lux I (szerk.), Atomerőművek biztonsága I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 289-312, (ISBN:978-963-312-180-1)

Katona Tamás János, A determinisztikus tervezési elvek, In: Elter J, Gadó J, Holló E, Lux I (szerk), Atomerőművek biztonsága I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 313-353. (ISBN:978-963-312-180-1)

Katona Tamás János, Bareith Attila, Külső veszélyek hatásának elemzése, In: Elter J, Gadó J, Holló E, Lux I (szerk.) Atomreaktorok biztonsága II. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2013. pp. 259-292. (ISBN:978-963-312-182-5)

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

Katona Tamás János, Vilimi András: Design of Severe Accident Management Systems for Beyond Design Basis External Hazards at Paks Nuclear Power Plant, JOURNAL OF NUCLEAR ENGINEERING AND RADIATION SCIENCE 4: (2) UNSP 020907

Tamás János Katona: Assessment of Adequate Margin to Liquefaction for Nuclear Power Plants, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NUCLEAR INSTALLATIONS 18: p. 7.

T J Katona, A Vilimi: Seismic Vulnerability Assessment of Site-Vicinity Infrastructure for Supporting the Accident Management of a Nuclear Power Plant, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NUCLEAR INSTALLATIONS 2017: 2929353

András Vilimi, László Tóth, Tamás János Katona: Analysis of consequences of a design basis earthquake for the region around a nuclear power plant, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 11: (2) pp. 43-54.

Zoltán Bán, Tamás János Katona, András Mahler: Comparison of empirical liquefaction potential evaluation methods, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 11: (1) pp. 55-66.

Tamás János Katona, Zoltán Bán, Erzsébet Győri, László Tóth, András Mahler: Safety Assessment of Nuclear Power Plants for Liquefaction Consequences, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NUCLEAR INSTALLATIONS 2015: 727291

Tamas Janos Katona: Options for the Treatment of Uncertainty in Seismic Safety Assessment of Nuclear Power Plants, JOURNAL OF DISASTER RESEARCH 8: (3) pp. 465-472.

Győri E, Tóth L, Gráczer Z, Katona T: Liquefaction and post-liquefaction settlement assessment — A probabilistic approach, ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 46: (3) pp. 347-369.

Halbritter AL, Krutzik NJ, Boyadjiev Z, Katona T: Dynamic analysis of vver type nuclear power plants using different procedures for consideration of soil-structure interaction effects, NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN 182: (1) pp. 73-92.

Katona T, Mesko L, Por G, Valko J: Some aspects of the theory of neutron noise due to propagating disturbances, PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY 9: pp. 209-222.

Meghirdetett témák

Új módszerek az épített környezet, különösen a stratégiai infrastruktúra létesítményei, mint például az atomerőművek extrém külső veszélyekkel – földrengés, extrém meteorológiai hatások, tornádó, repülőgép rázuhanás – szembeni biztonsága, a biztonság kritikája, az értékelés-elemzés módszereinek fejlesztése.