Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prof. Dr. Medvegy Gabriella DLA habil.
Prof. Dr. Medvegy Gabriella DLA habil.
Egyetemi tanár
medvegy.gabriella@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK:

név:

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

születési hely, idő:

1979. 09. 08. Szabadszállás

állampolgárság:

magyar

beosztás:

építész, egyetemi tanár, dékán

munkavégzés helye:

PTE MIK Építész Szakmai Intézet, Tervezési és Várostervezési Ismeretek Tanszék

végzettség:

okleveles építész (2003)

tudományos fokozat:

dr. habil fokozat (2011)

 

DLA fokozat – építőművészet (2006)

e-mail:

medvegy.gabriella@mik.pte.hu

telefon:

+36 30 606 11 95

web:

https://mik.pte.hu/szervezeti-felepites/szemely/medvegy-gabriella-profdr

 

http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

Teljes publikációs lista (Magyar Tudományos Művek Tára)

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013279

ORCid ID:

57194104032
0000-0002-3419-9922

Scopus Author ID:

Scopus Author ID: 57194104032

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK:

2023

Baranya Vármegyei Prima Díj - Magyar Tudomány Díj (VOSZ)

2023

Pécs Város Műszaki díja - Breuer Marcell Díj

2022

A Magyar Mérnök Kamara Tiszteletbeli Tagja kitüntetés

2020

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (Polgári tagozat)

2013 - 2015

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a Nemzeti Kiválóság Program finanszírozásában „Kortárs lakóépülettervezés – a gyakorlatban” címmel. (A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg). Ösztöndíj időtartama: 16 hónap.

2012

Junior Prima díj „ÉPÍTŐMŰVÉSZET” kategóriában

 

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG:

2010. december

Habilitációs fokozat. Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem. (Oklevélszám: 13/2011/habil)

előadás címe:

Speciális helyzetű város központjának születése – megélhető példán keresztül / The born of a downtown  in a special location –by the help of a known example

2006. december

Doktori tudományos fokozat (Doctor of Liberal Arts) Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem - summa cum laude (Oklevélszám: 41/2007/DLA)

mestermunka:

Pécsi Világörökség Ókeresztény Temető- Apáca utcai sír együttesek rehabilitációja

témavezető:

Dr. Bachman Zoltán DLA, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-, Szent-Györgyi Albert-, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjas építész, egyetemi tanár

disszertáció címe:

„Az épített környezet térbeli minőségéről- összefüggések és ellentmondások vizsgálata elméletben és gyakorlati esettanulmányokon keresztül”

témavezető:

Hübner Mátyás DLA, Ybl-, Hild- díjas építész, egyetemi tanár

opponensek:

Farkas Gábor DLA, Ybl-, Pro Architectura díjas építész, tudományos főtanácsadó és Fejérdy Tamás DLA, KÖH elnökhelyettes

2003-2005

abszolváció Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem

kutatási terület:

„közérthető építészet, közérthető műemlékvédelem (?! )”

„a tér és a város- a XXI. század elvárásai a városi terek alakulásában, a köztér újraértelmezése”

1998-2003

Építész szak, egyetemi oklevél - Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, a JPTE jogutód intézménye. Oklevél sorszáma: PT F 003537, kelt: 2013. július 02.

diplomamunka:

„Pécsi Planetárium rekonstrukció”

konzulens:

Dr. Bachman Zoltán DLA, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-, Szent-Györgyi Albert-, Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjas építész, egyetemi tanár

1994-1998

Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza emelt szintű német nyelvi osztály, rajzi- művészettörténeti fakultáció, érettségi kitűnő minősítéssel

 

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, ÖSZTÖNDÍJAK:

2018

Erasmus Mobilitás Program rövid tanulmányút – University of Granada, Granada, Spanyolország.

2014

Erasmus Mobilitás Program rövid tanulmányút – Transilvania University of Brasov, Brassó, Románia.

2013

Campus Hungary Ösztöndíj a Metropolitan State University of Denver (Colorado, USA) Department of Civil Engineering. 2 hónap.

tevékenység:

A PTE PMMIK-val közös képzés kidolgozása „Architect Minor” néven – tantárgyfejlesztés és akkreditációs előkészítés, a konkrét tantárgy címe: „Architectural Design Studio 1.”

2006

IAESTE építészeti szakmai ösztöndíj. Málta, Birkirkara városban Mannie Galea építész műhelyében. 3 hónap.

főbb munkák:

Libanoni építészeti tervpályázat készítése Mr. Galea építésszel és szerb filmes díszlettervező művészekkel

2004

IAESTE építészeti szakmai ösztöndíj. Spanyolország, Sevilla városában az „AYESA” Departamento de Edificación y Urbanismo- építész tervezői részlegén. 3 hónap.

főbb munkák:

Építészeti tanulmánytervek a Parque Nacional de Doñana – Doñana Nemzeti Park fogadóépületének és biológiai- kutatói bázisépületének kialakítására

2003

Erasmus hallgatói ösztöndíj, Spanyolország, Valencia, Universitat Politecnica de Arquitectura de Valencia. 1 szemeszter.

kutatási terület:

„kerámia a spanyol építészetben”, diplomaterv konzultáció

 

NYELVISMERET:

2006

TELC (The European Language Certificates) középfokú államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga angol nyelvből (ssz: 803606)

2003

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) középfokú államilag elismert középfokú nyelvvizsga német nyelvből (bizonyítványszám: 255530)

1998

Állami Középfokú Nyelvvizsga német nyelvből (szóbeli) (ssz: 000879)

 

OKTATÓI PÁLYAFUTÁS:

2018 -

dékán - Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK), Pécs, Magyarország

2014-2018

dékánhelyettes PTE MIK. A Kar nemzetközi képzési programjai bevezetésének, hazai és nemzetközi akkreditációk, nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció felelőse. A nemzetközi portfoliófejlesztés komplex feladatköre. Fejlesztés, működtetés, akkreditációszerzés, hallgatótoborzási stratégia, kommunikációs felületek.

2018-

egyetemi tanár - (PTE MIK Építész Szakmai Intézet) Jelenlegi feladatkörök részletezve a „jelenlegi oktatási tevékenység” címszó alatt.

2011-2018

egyetemi docens (PTE MIK Építész Szakmai Intézet)

2008-2011

adjunktus (PTE PMMK Építész Szakmai Intézet)  Doktori Iskola témavezető, Tantárgyfelelős, tantárgyfejlesztő, tananyagfejlesztő, diplomabizottságok tagja. A PTE PMMK Építészeti és Tervezési Ismeretek Tanszékén - az Építőművész alapszak, Építőművész mesterszak, Tervező Építészmérnöki mesterszak, Okleveles Építész (kifutó) szak szakmai-operatív ügyekért felelős oktatója. Akkreditációs anyagok készítője, az Építészmérnöki Intézet stratégiaalkotó Intézeti Tanácsának tagja. A Kar Erasmus koordinátora, az építész szakok Erasmus koordinátora, az idegen nyelven indítandó építészképzés előkészítője. Kari Oktatási Bizottság tagja, kari Tanulmányos Bizottság tagja.

2007

egyetemi tanársegédi oktatói munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben

2006

megbízott óraadói munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben

2003 - 2006

doktoranduszi tanszéki munka a PTE PMMK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén a PTE Építészmérnöki Intézetben

 

OKTATÓI KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Az építészképzés sajátja, hogy a műhely jellegű képzésből következően a gyakorlati tervezési kurzusok során kiadott hallgatói feladatok mindegyike élő problémafelvetésen alapszik. A folyamatos konzultáció végén a hallgatókkal építészeti projektek készülnek - mely természetesen hatással lehet az aktuális piaci feladatokra, és vica versa. A munkamódszer sajátos, hiszen több pilléren áll, és ezek folyamatosan, szoros összefüggésben mozognak egymás mellett, hogy összekapcsolódjanak, majd újra szétváljanak. Egy városrehabilitációs feladat alatt felmerülő kérdések, ötletek, eredmények, publikációk később bemosódnak az egyetemi oktatói munkába, a kettős eredmények után tananyagok, további publikációk születnek. Behozhatatlan és sajátságos előny, hogy e munkák gyakran építészeti produktum, épület formájában is leképezhetők, de a vizuális megjelenés, a terv, modell elkészülte is mindenképpen kettős – írott és vizuális – kommunikációt eredményez. Ily módon eredményeink „szokásos” publikációs formák mellett megjelennek kiállításokon, tervbemutatókon, fórumokon is.

A folyamatos kísérletezésből új témák is születnek, előadásanyagok formálódnak. Kutatási eredményeimet lehetőség szerint bemutatom a Hallgatóknak.  „Architectural Planning 1.” és „Design Methods 1-2” címmel TÁMOP pályázat finanszírozásában tananyag készült.


A napi építészeti munkák alapján változnak az aktuális témakiírások a Doktori Iskolában.

Interreg - 'ISD-Uni Project' címmel 2017-2018 között felsőoktatási együttműködésben zajló integrált területfejlesztéssel foglalkozó projektet vezettem horvát felsőoktatási intézménnyel, hallgatók kétoldali bevonásával (HUH/1601/4.1.1/0001)


A Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE Kancellária megbízására építészeti szakmai feladatokat láttam el 2016 - 2018 között.


Egyetemi szintű projektvezető a Pécsi Tudományegyetem 'Tématerületei Kiválósági Program 2020 "nemzeti kiválóság" alprogram- Biomedical Engineering' című tématerületben (2020-4.1.1-TKP2020) 2020, 2021, 2022.

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:

Tantárgyfelelősi minőségben a Kar graduális programjain:

Building Design 4. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 3. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

Building Design 5. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 3. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

Design Methods 1. (Elméleti kurzus az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 4. évfolyamán)

Design Methods 2. (Elméleti kurzus az angol nyelvű osztatlan 'Architect' program 4. évfolyamán)

Tervezés- módszertan 1. (Elméleti kurzus a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 4. évfolyamán)

Tervezés- módszertan 2. (Elméleti kurzus a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 4. évfolyamán)

Építészeti tervezés 1. (Gyakorlati kurzus heti konzultációval a magyar nyelvű osztatlan 'Építész' program 1. évfolyamán. Heti előadásokkal kísérve, további gyakorlatvezetők munkáját koordinálva)

 

További oktatott tantárgyak a graduális képzéseken:

Komplex tervezés / Complex Design  (Gyakorlati kurzus konzultációval a magyar nyelvű 'Építész' mester szintű programon, illetve az angol nyelvű osztatlan 'Architect' 5. évfolyamán)

Diplomatervezés / Diploma Design Project (Heti konzultáció és témavezetés egyéni jelentkeztetés alapján angol és magyar nyelven az építész képzéseken)

 

Doktori iskolai témavezetés:

Angol és magyar nyelven, a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájában.

Aktuális témakiírás:

A város új definícója - az urbanizáció után / New Wish of the City - After Urbanism!

 

Nemzetközi Mesterkurzusok:

Önálló témavezetés 2015. nyarán a ’Summer Architecture Special’ -ban https://www.engineeringstudies.net/services2

A szaúdi építész hallgatóknak szervezett egy hetes program tematikája a friss ’kortárs lakóépülettervezés a gyakorlatban’ kutatáson alapult, 12 fő részvételével.

 

TEHETSÉGGONDOZÁS:


Doktori Témavezetések:


2023-

Bittner Zsófia (50%) - abszolutórium várható éve: 2027

2023-

Varga Konrád (50%) - abszolutórium várható éve: 2027

2023-

Rosta Sándor Csaba (100%) - abszolutórium várható éve: 2027

2022-

Ojo, David Ayooluwa (Federal Republic of Nigeria) (50%) - abszolutórium várható éve: 2026

2022-

Hu Tianyu (China) (50%) - abszolutórium várható éve: 2026

2022-

Shi Tong (China) (50%) - abszolutórium várható éve: 2026

2022-

Varga Dániel (50%) - abszolutórium várható éve: 2026

2023

Lovig Dalma (50%) "INDIREKT INTERAKCIÓ TEREI" (2023). A védés időpontja: 2023. június 15. Helye: PTE MIK Pécs, Boszorkány u. 2.
Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=26810

2023

Ramos Gonzalez, Nicolas "Layers of interior archiecture" (2023) A védés időpontja: 2023. június 15. Helye: PTE MIK Pécs, Boszorkány u. 2.
Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=26833

2022

Kang Xue "Applied Research on Spatial Narrative in Rural Architectural Design" A védés időpontja: 2022. június 16. Helye: PTE MIK Pécs, Boszorkány u. 2.
Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=25024

2022

Ren Chao (50%) "Research on Cultural-oriented Regeneration of Urban Public Space" A védés időpontja: 2022. június 16. Helye: PTE MIK Pécs, Boszorkány u. 2.
Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=25026

2021

Tárnoki István (100%) - "RE_L0AD Az építész közvetlen és közvetett hatása a tervezés és revitalizáció során" - A védés időpontja: 2021. június 09. 11:00, helye: Teams program I.sz. Bizottság. Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23113

2019

Sike Ildikó (50%) Egy kortárs építészképző tér - és tervezésmódszertana. A védés időpontja: 2019. március 08. Helye: PTE MIK Pécs, Boszorkány u. 2. Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=19854

2019

Shih, Rowell Ray (The Philippines) (50%)  Ocho Balay: The Design and Developmental Construction of a Typhoon Shelter for the Rural Areas in the Philippines (közös témavezetés Dr. Ifj. Kistelegdi Istvánnal) A védés időpontja: 2019. június 07. 14:30
Helye: PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola, Pécs, Boszorkány u. 2. Webes elérhetőség: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/19347/rowell-ray-lim-shih-phd-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2018

Sylejmani, Mimoza (Kosovo) (100%) "Evaluation of Social Multi-Family Apartments-Case Study, Kosovo". A védés ideje. 2018. június 08. Helye: PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola, Pécs, Boszorkány u. 2. Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18851

2018

Wang Jie (China) (100%) "Applied Research on Semiotics in Interior Design" A védés időpontja: 2018. június 08. Helye: PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola, Pécs, Boszorkány u. 2.
Webes elérhetőség: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18848

2016

Szatlóczki Dóra Lilla (100%), "LAKÓ / TÉR / TRANSZFORMÁCIÓ A térszervezés aspektusai az idő és a forma függvényében" (2015) (építőművészet tudományágban), Védés időpontja: 2015. december 10. 12:00, helye: BMDI K013. Webes elérhetőség: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15412

2011

Csaba Ders (100%),  PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola- Városépítészet a térbeli tervezés átalakuló rendszerében: egy személyes mentális térkép és három terv - 2011. (közös témavezetés Dr. Tóth Zoltánnal)

 TDK Dolgozatok:

2016

Ramos Gonzalez, Niclolas – Babel Baths -  I. hely, OMDT továbbjutó

2013

Friedrich Ivett Éva, és Sárközi Réka - PTE PMMIK - „Paksi Tulipános Lakóházak – az atomerőmű lakótelepének története

2012

Kutyifa Ágnes, Makaji Máté, Nagy András, Onhausz Roland - PTE PMMIK -Globalizáció az építészetben

2009

Sajn Emil - PTE PMMIK -Variációk egy témára: a gyufásdoboz metamorfózisa és vizsgálata építészeti elemként, egységként - III. hely


Diploma Dolgozatok:

2018

Mészáros Marcell  (Tervező Építészmérnök MSc) - Borászat, Göngyös - PTE MIK

Kovács József  (Tervező Építészmérnök MSc): Rendezvény- és közösségi épület, Ebes

Nagy Gábor  (Tervező Építészmérnök MSc) - Buszpályaudvar és Piac Uránváros, Pécs

2017

Kiss Krisztina  (Tervező Építészmérnök MSc): Fizio - és Balenoterápiás Gyógyközpont, Tiszakécske - PTE MIK, érdemjegy: 5.

Ráthi Tibor  (Tervező Építészmérnök MSc) - Lovarda

2016

KNIGHT, Victor – (Architecture MSc) House of Music, Pécs, Hungary - PTE MIK, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.

Shabanová, Dilá –  (Architecture MSc) Architecture Workshop Builiding, Pécs, Hungary - PTE MIK, érdemjegy: 4

2015

Hrabovszkiné Tóth Beatrix (Tervező Építészmérnök MSc)  – Paprikaüzem, Békéscsaba – PTE MIK, érdemjegy: 4

Aouka Karim (Tervező Építészmérnök MSc) - Sportközpont, Pécs – PTE MIK, érdemjegy 5

Tárnoki István (Tervező Építészmérnök MSc) - Sportuszoda, Pécs – PTE MIK, érdemjegy: 5

Szabó Krisztina (Szerkezettervező Építészmérnök MSc) – Fókaház Pécsi Állatkert, Pécs – PTE MIK, érdemjegy: 3

Terhes Krisztián (Szerkezettervező Építészmérnök MSc)  -Pécs – Pogány Sportrepülés Központ, Pogány – PTE MIK, éremjegy: 5

Kőhídi Tamás (építész (egyetemi)) – Szent Márton Zarándokközpont, Csököly – PTE MIK  2015, érdemjegy: 5.

Hajba Csaba (Tervező Építészmérnök MSc) – Termelői- és kézműves piac, Káptalantóti – PTE MIK , érdemjegy: 5

Szigeti Renáta (építész (egyetemi)) – Növényház, Pusztavacs – PTE MIK, érdemjegy: 4

Sebestyén Petra (Építőművész MA) Látvány – Ásványvíz palackozó Üzem, Zirc – PTE MIK, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.

Márkus Péter (Tervező Építészmérnök MSc): Visegrád Fellegvár Látogatóközpont, Visegrád – PTE MIK - érdemjegy 5. A diplomamunkára a MÉSZ MÉK Diplomadíjat adományozott

2014

Sipos Ákos (Tervező Építészmérnök MSc) - DAMAS Csónakház és Sportklub, Ipolydamásd – PTE MIK, érdemjegy: 4

Tamics Nikolett (Tervező Építészmérnök MSc) – Rubik Ernő Kisrepülőtér Szombathely, Szombathely – PTE MIK, érdemjegy: 4

2013

Kelemen Péter (Tervező Építészmérnök MSc) - Tűzoltóállomás, Biatorbágy - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5

Török Ferenc (Tervező Építészmérnök MSc) - Paprikanemesítő Kutatóintézet, Szeged - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4

Papp Dávid (Tervező Építészmérnök MSc) - Óvoda, Budapest - PTE PMMIK 2012, éremjegy: 4

Kovács Zsombor (Építészmérnök Bsc) érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.

Sebestyén András (Építészmérnök Bsc) – Válságmúzeum, Pécs – PTE MIK, érdemjegy: 5. A diplomamunkát az Építéstudományi Egyesület 2013. Évi Diploma Díj pályázatára benyújtott dolgozatát dicsértében részesítette

2012

Fehér Zsolt (építész (egyetemi)) - Lakodalmas Ház, Rábapordány - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4

Dinnyés Magdolna (építész (egyetemi)) - Pisztrángfüstölde és Étterem, Mátrafüred - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4

Posta Orsolya (építész (egyetemi)) - Mandulasajtoló és Naturálkozmetikai Üzem, Pellérd - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 4

Laki Berta (építész (egyetemi)) - Divatiskola, Baja - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5

Koválcsik Dóra (építész (egyetemi)) - Atlétaiskola és Futófolyosó, Zalaegerszeg - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5

Hegedűs Anett (építész (egyetemi)) - Barlangászház és Kilátó, Orfű - PTE PMMIK 2012, érdemjegy: 5

2011

Fekete Emese (építőművész alapszak) - Ehető Mecseki Növények Háza, Óbánya - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 4

Sümegi Ramóna (építőművész alapszak) - Üveges Iparművész Háza, Óbánya - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5

Balogh Balázs (építész (egyetemi)) - Sötét Égbolt Park Fogadóépület, Zselickisfalud - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5

Szatlóczki Dóra Lilla (építész (egyetemi)) - Botanikus Kert Főépület, Nyíregyháza - PTE PMMIK 2011, érdemjegy: 5. Az alkotó diplomamunkájáért Breuer Marcell Diplomadíjat kapott a PTE Építészeti Szakmai Intézet javaslata alapján.

2010

Hegyesi Csilla (építész (egyetemi)) - Lőtér, Püspökladány - PTE PMMIK 2010, érdemjegy: 5

Vas Natália (építőművész alapszak) - Gyógynövénykertészet és Teaház, Óbánya - PTE PMMIK 2010, érdemjegy: 4

 

KÜLFÖLDI AKADÉMIAI ÉS SZAKMAI AKTIVITÁS:

2023. július

UIA - International Union of Architects at the UIA World Congress of Architects CPH 2023 by the UIA Architectural Education Comission and the UNESCO - UIA Validation Council, 2023 július 7., Koppenhága - Dánia, helyszín: Bella Center - B3 M1-2 13:45 - 15:15 https://www.uia-architectes.org/en/calendar/architectural-education-for-a-sustainable-future/, az esemény elnöke és házigazdája Asharaf M. Salama and Marilys Nepomechie. Előadók: Dr. Mohammad S. Arar (egyetemi docens, Ajman University, UAE), Dr. MEDVEGY Gabriella (egyetemi tanár, dékán PTE MIK, Magyarország), N. Papatya Seckin (egyetemi tanár, Mimar Sinan University of Fine Arts, Törökkország)

2023. május

1st European GREEN Conference EGC 2023, 2023. május 23-26., Vodice, Horvátország. Plenáris előadás: FOCUS ON CONTEMPORARY NORMALS IN ARCHITECTURE AND LIVEABILITY RESEARCH BY DESIGN https://iaesp.org/https-iaesp-org-egc-plenary-speakers-madvegy/  Dr. BACHMANN Bálinttal. 2023. május 24.

2023. április

7th Lecture Series event on "Trends in European Structures and Architecture"  2023 április 7., 9.00-12.00. Előadás címe: TRENDS in EUROPEAN STRUCTURES and ARCHITECTURE
‚NEW BUILDINGS FOR NEW TASKS’. Előadás helyszíne: Auraria campus Tivoli 440/540 (Adirondacks), Denver, Dr. BACHMANN Bálinttal.

2022. február

ARCC - EAAE 2022 International Conference  (Architectural Research Center Consortium, Texas Tech University, Lubbock, TX - European Association for Architectural Education). (Helyszín: Florida International University, Miami, FL) a PTE MIK küldöttjeként. Téma: "RESILIENT CITY: Physical, Social, & Economic Perspectives". 2022. március 02-05.

2021. augusztus

EAAE (European Association for Architectural Education) Annual Conference + General Assembly. (Faculty of Architecture CTU, Prága).  Téma:  “New Dimensions. Reflection of the Enlargement of Scale and Overlapping of Diciplines”.  Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként, 2021. augusztus 24-28.

2021. november

EXPO 2020 Dubai / Women's World Majlis session keretében meghívott résztvevő a "From City to Village: Ensuring access to resources in both urban and rural settings" kerekasztal beszélgetésben. Az előadás nyelve: angol, az esemény kurátora Ms. Emilija Stojmenova Duh (University of Ljubljana). Helyszín: UAE, Dubai, Women's Pavilion, 2021 november 01. 15:00 - 16:30.

2020. november

New Normal / New City Life' 2020 International Urban Space Design Workshop (online)  Résztvevők: Hubei University of Technology, School of Arts and Design (Wuhan, Kína), BINUS University, School of Design (Jakarta, Indonézia), Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Építész Szakmai Intézet (Magyarország), ENSA University, École Nationale Supérieure d'Art de Dijon (Dijon, Franciaország). Kinevezett oktató és műhelymentor. https://www.flickr.com/photos/engineering_pecs/albums/72157716757639888

2020. január

BINUS UNIVERSITY (Jakarta, Indonézia) látogatás és módszertani egyeztetés a PTE MIK küldöttjeként. Új közös tématerület 'Renewing of traditional design techniques'. 2020. január 06-08.

2020. január

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (Szingapúr) 'csapatmunkán és együttműködésen alapuló oktatási módszer' megismerése a PTE MIK küldöttjeként. Együttműködési témák egyeztetése 'Biomedical Engineering' területen. 2020. január 08-10.

2019. október

'Days of ORIS' konferencia (Zágráb, Horvátország) Regisztrált résztvevő. 2019. október 18-20.

2019. október

Nemzetközi szeminárium: Design Education for Sustainable Urban Development, Hubei University of Technology (Wuhan, Kína) 2019. október 30. - november 03.

2019. október

Architectural Practice in Dresden (Drezda, Németország) 2019. október 21-24.

2019. szeptember

Plin2019 Conference (Eszék, Horvátország) 2019 szeptember 26.

2019. augusztus

EAAE (European Association for Architectural Education) Annual Conference + General Assemply. (Faculty of Architecture University of Zagreb, Horvátország).  Téma: "The Hidden School". Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként,  2019. augusztus 28-31.

2019. június

BEIHAI COLLAGE OF ART AND DESIGN (Beihai, Kína). '2+4 Program' kihelyezett építész előkészítő Kínában,  2019. június 29. - július 03.

2019. június

Changing Cities IV “Architectural Design and Technology in the Context of Energy and Environmental Issues”  a Department of Planning and Regional Development,  University of Thessaly szervezésében, együttműködve a Technical University of Crete & Regional Authority of Crete Under the Aegis of The Greek Ministry of Environment and Energy-vel (Chania, Kréta, Görögország) https://changingcities.prd.uth.gr/cc/ Meghívott előadó és hozzászóló. 2019. június 24-29.

2019. május

ARCC 2019 International Conference (Architectural Research Center Consortium, Texas Tech University, Lubbock, TX) a Ryerson University (Toronto, Kanada) szervezésében. A téma: "The Future of Praxis: Applied Research as a Bridge Between Theory and Practice",  2019. május 29. - június 01.

2019. május

Kihelyezett felvételi vizsgák vezetése a PTE MIK építész képzéseire Beihai- és Wuhan (Kína) városokban zajló a PTE MIK külső képzési programjain. 2019. május 22-25.

2019. május

"Lighting Systems - Urbanisztkai Léptékű Világítási Rendszerek" fórum Tsinghua University (Peking, Kína) látogatás és egyeztetés a PTE MIK és BMDI küldöttjeként közös kutatási területekről 'városi világítás' témában. 2019. május 20.

2019. április

“Technical Universities: Integration with European and World Education Systems”  VIII. Nemzetközi Konferencia (Khalasnikov Technical University, Izsevszk, Oroszország) a PTE MIK képviselőjeként. 2019. április 23-24.

2019. április

'EXPRES' 11. nemzetközi Symposium 'megújuló energia, 'energiahatékonyság', energiabiztonság' témákban, és PhD hallgatói fórum (Szerbia, Szabadka), a PTE MIK képviselőjeként. 2019. április 11-13.

2018. december

EAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting in Zagreb (University of Zagreb, Faculty of Architecture, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zágráb, Horvátország).  Téma: Posztgraduális programok/oktatás (PhD programmes/education), Építészeti folyóiratok (periodicals), tudománytámogatás (Advocacy)  Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként, 2018. december 08-09.

2018. november

HUBEI UNIVERSITY (Wuhan, Kína). '1+2 Program' kihelyezett műszaki előkészítő Kínában,  2018. november 26-30.

2018. október

BEIHAI COLLAGE OF ART AND DESIGN (Beihai, Kína). '2+4 Program' kihelyezett építészeti előkészítő Kínában, 2018. október 08-12.

2018. május

2018 INNOVATION FORUM FOR MAYORS OF INTERNATIONAL SISTER CITIES OF CHENGDU (Chengdu, Kína), Részvétel a PTE delegáltjaként, a PTE képviseletében. 2018. május 16-20.

2018. május

INVITED TUTOR at  'COLLABORATIVE WORKSHOP AT THE TEXAS TECH SEVILLE CENTER'. Téma: 'Imagineering Emotions' , a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés. Résztvevők: Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Magyarország), Texas Tech University (Lubbock, Texas, USA), KIIT University (Bibaneshwar, India). helyszín: Sevilla, Spanyolország, 2016. május 20-26.

2018. április

HABITAT LAB VISITING - SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT. (Milánó, Olaszország) - Vállalati kapcsolat és prototípus-épület bejárás, 2018. április 23-24.

2018. április

DZEMAL BIJEDIC TUDOMÁNYEGYETEM (Mostar, Bosznia), és MOSTARI TUDOMÁNYEGYETEM (Mostar, Bosznia). PTE  képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2018. április 19-20.

2018. november

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) Rektori szintű delegált, 2018. március 24-28.

2018. február

CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Peking, Kína), és Pingyao UNESCO falu (Kína). PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2018. február 24. - március 01.

2017. szeptember

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) és TEXAS TECH UNIVERSITY (Lubbock, Texas, USA). Akadémiai látogatás a PTE Külügyi Igazgatóság szervezésében, egyeztetés a közeljövőben várható közös projektekről, illetve kapcsolatfelvétel, 2017. szeptember 06-13.

2017. április

CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Peking, Kína), és Yantai University, (Yantai, Kína), Beihai College of Art and Design (Beihai, Kína). PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2017. április 24. - május 03.

2017. április

"3D Project PTE" - Berlin, Németország, 'Ottobock Sciece Center'

2017. február

Zenicai, Szarajevói és Tuzlai Tudományegyetemek (Bosznia- Hercegovina)  - a Pécsi Tudományegyetem delegációjának tagjaként, a PTE Rektora, Pécs MJV és Magyarország Nagykövetsége Szarajevó szervezésében. Egyeztetések nemzetközi akadémiai együttműködésekről. 2017. február 23-25.

2017. január

EAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting in Praha (Prága) (Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.), Prága, Csehország.  Téma: Posztgraduális programok/oktatás (PhD programmes/education), Építészeti folyóiratok (periodicals), tudománytámogatás (Advocacy)  Részvétel a tanácskozáson PTE MIK küldöttjeként, 2017. január 10-11.

2016. november

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) PTE MIK delegált, közös akkreditáció, 2016. november 11-16.

2016. október

EAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting in Ljubljana (Ljubljana, Szlovénia), Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 2016. október 13-14.

2016. augusztus

The EAAE (European Association for Architectural Education) Annual Conference 'For Example Delt: A case study discussed in the context of institutional profile(s) and the future of architectural education' & The EAAE General Assembly (University of Delft, Faculty of Architecture, Delft, Hollandia). Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 2016. szeptember 01-02.

2016. június

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Peking, Kína, Central Academy of Fine Arts) 2016. június

2016. június

CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) Peking, Kína, GENGDAN INSTITUTE  (Peking, Kína) és BEIHAI COLLAGE OF ART AND DESIGN (Beihai, Kína). '2+4 Program' kihelyezett műszaki előkészítő Kínában, 2016. június 20-24.

2016. május

'PTE Stipendium Hungaricum Scholarship Entry Exam' (Amman, Jordan) felsőoktatási szakmai képviselet az ösztöndíjprogramban, találkozók a hazai külképviseleten és a Jordán Oktatási Minisztériummal egyetemi szintű delegáltként, 2016. május 22-24.

2016. április

SKVC (Centre of Quality Assesment in Higher Education) nemzetközi felsőoktatási auditor az építészképzésben (Litvánia), 2016. április 13-18.

2015. december

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA) és UNIVERSITY OF FLORIDA (Gainswille, Florida, USA). Akadémiai látogatás a PTE Külügyi Igazgatóság szervezésében, egyeztetés a közeljövőben várható közös projektekről, illetve kapcsolatfelvétel, 2016. november 29. - december 03.

2015. november

CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS (CAFA) (Beijing, China), és SHANDONG NORMAL UNIVERSITY Ji Nan, (Shandong, Kína). PTE MIK képviselet, akadémiai egyeztetések, illetve együttműködési paraméterek meghatározása, 2015. november 10-15.

2015. augusztus

EAAE – ENHSA (The European Association for Architectural Education - The European Network of Heads of Schools of Architecture) ’18th Meeting - Perspectives of Architectural Education’ (Milánó, Olaszország). Részvétel a PTE MIK küldöttjeként, 2015. augusztus 28-29.

2015. augusztus

‘BRAZIL ROADSHOW’ a Campus Hungary szervezésében a hazai felsőoktatást  képviselve, és a PTE nemzetközi portfolioját népszerűsítve. Universidade de São Paulo (USP) SP., Universidade Estadual Paulista (UNESP) SP., Universidade Católica de Brasília (UCB) Braziliaváros, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Florianópolis, (Brazília)  2015. augusztus 02-16.

2015. július

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER (Denver, Colorado, USA). Delegációvezető a PTE Műszaki Kar küldöttjeként, informatikus és építőmérnöki oktatókkal . Akadémiai együttműködések, 2015. július 01-16.

2015. június

NANJING AUDIT UNIVERSITY (Nanjing, Kína) és SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Shanghai, Kína). A PTE delegációja tagjaként a műszaki képzések képviseletében. Angol nyelvű előadás ’Focus on Engineering’ címmel, 2015. június 23-30.

2015. április

ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ABET) SYMPOSIUM, (Atlanta, Georgia, USA) a PTE Műszaki és Informatikai Karának delegáltjaként, 2015. április

2015. március

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Peking, Kína, Central Academy of Fine Arts), 2015. március

2015. március

'SECOND INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION' (Amman, Jordánia). ’Második Nemzetközi Felsőoktatási Konferencia és Kiállítás 2015, Jordánia’ . A Campus Hungary szervezésével részvétel és közreműködés a magyar delegáció tagjaként a Pécsi Tudományegyetem és a hazai felsőoktatás akadémiai programjainak képviselőjeként, 2015. március

2015. január

UNIVERSITY OF SANTO TOMAS MANILA and UNIVERSITY OF SAN CARLOS CEBU (Fülőp-szigetek). Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként, 2015. január 16-24.

2015. január

KALINGA INSTITUTE of TECHNOLOGY UNIVERSITY (Bhubaneswar, Odisha, India). Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként. Architecture and Engineering - Plenáris előadás, KIIT University, KIIT-MSU-PTE Meeting, 2015. január 2-13.

2014. december

UNIVERSITÁ degli STUDI di FERRARA (Olaszország),  Felsőoktatási kapcsolatfelvétel a PMMIK kiküldöttjeként ’Inspired by Nowdays’ előadás az USF nemzetközi építészeti doktori iskolájában.

2014. augusztus

European Heads of European Schools (ENHSA- EAAE) ’17th Meeting Perspectives of Architectural Education’, Chania, Kréta, Görögország. Részvétel a PTE PMMIK küldöttjeként.

 

What Next? – After the Digital.’ Session 3. Architecture Edication After the Digital’ Felkért előadó

2014. szeptember

Subotica Technical University of Novi Sad, Szerbia, Szabadka, ’IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics’. Részvétel az eseményen a PTE PMMIK küldöttjeként

2014. május

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), 2014. május

2014. május

The Faculty of Education Sciences University of Shkodra ’Luigj Gurakuqi’ Shkodër, Albánia. A PMMIK kiküldöttjeként, intézményközi együttműködések.

2014. május

University for Business and Technology Pristhina, Kosovo. A PMMIK kiküldöttjeként, építészeti hallgatói kiállítás kurátoraként. A PMMIK hallgatói jelenléte a UBT kiállításán.

2014. március

University for Business and Technology Prishtina, Kosovo. A PMMIK kiküldöttjeként.

 

Focus on Architecture! előadás a UBT hallgatóinak.

2014. március

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, Peking, Kína, Central Academy of Fine Arts

2013. november

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Colégio Santo Américo, Casa Húngara, Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Cidade Universitária Sao Pauo, illetve State University of Rio de Janeiron, Word Science Fórum, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazília. Szakmai kapcsolatfelvétel a  PMMIK kiküldöttjeként.

2013. szeptember

Central Academy of Fine Arts, Beijing, Cina. China National Arts and Crafts Group, China Arts Architecture Design & Research Institute. Szakmai kapcsolatfelvétel a  PMMIK kiküldöttjeként.

2013

World Science Forum, Rio de Janeiro, Brazília – regisztrált résztvevő

2013

‘Days of ORIS’ Conference, Zagráb, Horvátország - regisztrált résztvevő

 

 

PUBLIKÁCIÓK, KIÁLLÍTÁSOK, WORKSHOPOK:

 

2023

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” című projekt keretében Várpalotán a Thury-vár (8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.) konferenciatermében (Thury terem) megrendezésre kerülő helyi és területi identitás erősítését célzó rendezvény. Előadás címe: A helyi építészeti értékek és társadalmi értékek közötti összefüggések. 2023. november 10.

2023

Egyetemi kutatástámogató podcast - PTE Tudásközpont, Fekete Rita
https://kalauz.lib.pte.hu/lakni-mindig-kell-beszelgetes-medvegy-gabriella-epitesszel-a-pte-muszaki-es-informatikai-kar-dekanjaval/#more-2641
2023. október 16.

2023

TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése c. program keretében a "Bakony a mi otthonunk" projektben előadás a Veszprém Vármegyei Önkormányzat felkérésére (Porván a Szépalma Hotel & Ménesbirtok) Előadás címe: Lokális építészeti értékek generációs metszetben 2023. szeptember 9.

2023

UIA - International Union of Architects at the UIA World Congress of Architects CPH 2023 by the UIA Architectural Education Comission and the UNESCO - UIA Validation Council, 2023 július 7., Koppenhága - Dánia, helyszín: Bella Center - B3 M1-2 13:45 - 15:15 https://www.uia-architectes.org/en/calendar/architectural-education-for-a-sustainable-future/, az esemény elnöke és házigazdája Asharaf M. Salama and Marilys Nepomechie. Előadók: Dr. Mohammad S. Arar (egyetemi docens, Ajman University, UAE), Dr. MEDVEGY Gabriella (egyetemi tanár, dékán PTE MIK, Magyarország), N. Papatya Seckin (egyetemi tanár, Mimar Sinan University of Fine Arts, Törökkország)

2023

1st European GREEN Conference EGC 2023, 2023. május 23-26., Vodice, Horvátország. Plenáris előadás: FOCUS ON CONTEMPORARY NORMALS IN ARCHITECTURE AND LIVEABILITY RESEARCH BY DESIGN https://iaesp.org/https-iaesp-org-egc-plenary-speakers-madvegy/  Dr. BACHMANN Bálinttal. 2023. május 24.

2023

7th Lecture Series event on "Trends in European Structures and Architecture"  2023 április 7., 9.00-12.00. Előadás címe: TRENDS in EUROPEAN STRUCTURES and ARCHITECTURE
‚NEW BUILDINGS FOR NEW TASKS’. Előadás helyszíne: Auraria campus Tivoli 440/540 (Adirondacks), Denver, Dr. BACHMANN Bálinttal.

2022

EXPO 2020 Dubai / Workplace Well-Being Networking Globinar keretében "Building well-being at work - How to design well working space?" címmel online, angol nyelvű előadás. Szerzők: Dr. Medvegy Gabriella, Dr. Borsos Ágnes és Dr. Bachmann Bálint. Helyszín:  Egyesült Arab Emitátus, Dubai, Magyar Pavilon, az esemény kurátora az AMKA Conselling Ltd. 2022. február 01,11:00 - 12:00.

2021

'City for Tomorrow Conference 2021 CAFA' keretében keynote speaker: "International Front Trends of Urban Renewal / The Sensitive City" c. előadás. Online, nemzetközi konferencia, az előadás nyelve angol. Szervező: China Central Academy of Fine Arts. 2021. december  20.

2021

EXPO 2020 Dubai / Women's World Majlis session keretében meghívott résztvevő a "From City to Village: Ensuring access to resources in both urban and rural settings" kerekasztal beszélgetésben. Az előadás nyelve: angol, az esemény kurátora Ms. Emilija Stojmenova Duh (University of Ljubljana). Helyszín: UAE, Dubai, Women's Pavilion, 2021. november 01. 15:00 - 16:30.

2021

EXPO 2020 Dubai / Pre-Expo Urban and Rural Development Week / World Majlis session - Made for People -  Making Liveable and Loveable Public Spaces (online, az előadás nyelve angol) Bemutatott projekt a hazai Szervezők válogatása után: HUNGARIAN NEST+, (David Ojoval és Juhász Hajnalkával), 2021. november 04. 11:25. https://www.expo2020dubai.com/en/expo-talks/-/media/d58047015563479f9e14785bc11e392a.ashx

2020

New Normal / New City Life' 2020 International Urban Space Design Workshop (online) a Hubei University of Technology, School of Arts and Design (Wuhan, China), BINUS University, School of Design (Jakarta, Indonézia), PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építész Szakmai Intézet, ENSA University, École Nationale Supérieure d'Art de Dijon (Dijon, France) részvételével. Kinevezett oktató és műhelymentor. https://www.flickr.com/photos/engineering_pecs/albums/72157716757639888

2020

The Sustainable Construction of the Old Community in Beijing No.72 of Tianqiao an Example - Xue KANG, Yufang ZHOU, Gabriella MEDVEGY. 'Keeping up with Technologies to Act Responsively in Urban Environment at '7Th International Academic Conference on Places and Technologies', Absztraktok könyve. (Szerkesztők: Aleksandra Djukic, Aleksandra Krstic- Furundzic, Eva Vanista Lazarevic, Milena Vukmirovic). Kiadó: University of Belgrade, Faculty of Architecture. Kiadás helye, éve: Belgrád 2020. ISBN: 978-86-7924-199-3. 20. oldal. Teljes dokumentum: https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2020/12/PT2020_Book-of-Abstracts.pdf

2020

Human Comfort in Artificial Place - RAMOS González, Nicolas, Gabriella MEDVEGY, Ágnes BORSOS, Erzsébet Szeréna ZOLTÁN, Gábor GAZDAG, Noori POOYA,. 'Keeping up with Technologies to Act Responsively in Urban Environment at '7Th International Academic Conference on Places and Technologies', Absztraktok könyve. (Szerkesztők: Aleksandra Djukic, Aleksandra Krstic- Furundzic, Eva Vanista Lazarevic, Milena Vukmirovic). Kiadó: University of Belgrade, Faculty of Architecture. Kiadás helye és éve: Belgrád 2020. ISBN: 978-86-7924-199-3. 71. oldal. Teljes dokumentum: https://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2020/12/PT2020_Book-of-Abstracts.pdf

2019

Refurbished Curricula for Architects' Education both in Content and Environment (case study) - Gabriella MEDVEGY, Bálint BACHMANN, Gábor VERES, Ágnes BORSOS, Donát RÉTFALVI, a CHANGING CITIES / Spatial, Design, Landscape and Socioeconomic Dimensions nemzetközi konferencián. Az 'Architectural Design and Theory in the Context on Energy and Environmental Issues' szekcióban. Angol nyelvű előadás és lektorált absztrakt. Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities IV: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. pp: 317.
Chania, Kréta, Görögország, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly. Laboraty of Urban Morphology and Design -  2019. június 24-29.
ISSN: 2654-0460, ISBN: 978-618-84403-0-2. Szerkesztő: Professor Aspa Gospodini, University of Thessaly

2019

Istambalay: A mobile Vending Cart, portable Shelter for the Homeless - Danilo RAVINA, Rowel Ray SHIH (CEBU, The Philippines), Gabriella MEDVEGY: POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES. DOI: 10.1556/606.2018.13.3.,Vol. 13, No. 3, pp. 3–9 (2019), www.akademia.com) Print ISSN: 1788-1994 Online HU ISSN 1788–1994

2018

SZEKCIÓVEZETÉS az 'ARCHITECTURAL DESIGN AND PROCESS' nemzetközi konferencián: 5th International Academic Conference - Places and Technologies 2018 Keeping up with Technologies to Adapt Cities for Future Challenges, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrád, Szerbia, 2018. április 27.

2018

CREATING THE EASTERN CAMPUS CONCEPT AT THE UNIVERSITY OF PÉCS - CONNECTED THE FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS - PAÁRI, Péter (PTE), MEDVEGY Gabriella (PTE), BACHMANN Bálint (PTE) -5th International Academic Conference - Places and Technologies 2018 Keeping up with Technologies to Adapt Cities for Future Challenges, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrád, Szerbia, 2018. április 26-27., Megjelent: Conference Book. 461-467. oldal, Kiadta: Belgrade University, Faculty of Architecture, 2018, Szerbia, ISBN 978-86-7924-199-3, COBISS.SR-ID 262556428, 711.4.01(082)(0.034.2), 711.4:005.591.6(082)(0.034.2), http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2018/11/Book_of_Proceedings_PT2018.pdf

2018

MEGHÍVOTT OKTATÓ - 'COLLABORATIVE WORKSHOP AT THE TEXAS TECH SEVILLE CENTER'. Téma: 'Imagineering Emotions' , a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés. Résztvevők: Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Magyarország), Texas Tech University (Lubbock, Texas, USA), KIIT University (Bibaneshwar, India). helyszín: Sevilla, Spanyolország, 2016. május 20-26.

2018

Community Architecture: The Use of Participatory Design in the Development of Community Housing Project in The Phipippines - Danilo RAVINA, Rowel Ray SHIH (CEBU, The Philippines), Gabriella MEDVEGY: POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES. DOI: 10.1556/606.2018.13.2.20 Vol. 13, No. 2, pp. 207–218 (2018), www.akademiai.com) Print ISSN: 1788-1994 Online HU ISSN 1788–1994

2017

Spatial layout of the functions in Kulla - Gabriella Medvegy, Mimoza Sylejmani (Kosovo), Lulzim Beqiri (Kosovo), POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 12:(1) pp. 159-170. (2017) Print ISSN: 1788-1994 Online ISSN: 1788-3911

2017

Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy). Kurátorok: FUSZ György DLA, NÉMET Pál DLA

 

Bemutatott alkotások:

 

< ''MIK É81_G56' (2017)

 

< ''UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC) (2017)

 

< ''SKILL LABOR' Szimulációs Központ (2017)

 

< ''VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET (2016)

 

< ''650 LAKÁS TAMÁSI (2016)

 

< 'SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG (2016)

2017

Kme202 / A Közelítés Művészeti Egyesület kiterjesztett jubileumi kiállítása, NICK Galéria, Pécs, Király utca 1. Hungary. Pécs, 2017 december 17.-2017 március 01. Válogatott mű.

 

Bemutatott alkotások:

 

< Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008.)

2017

CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017). Kurátor: Bachmann Bálint DLA

 

Bemutatott alkotások:

 

< ''MIK É81_G56' (2017)

 

< ''UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC) (2017)

 

< ''SKILL LABOR' Szimulációs Központ (2017)

 

< ''VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET (2016)

 

< ''650 LAKÁS TAMÁSI (2016)

 

< 'SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG (2016)

2017

Metropolitan State University of Denver and University of Pécs Future plans of the academic collaboration -  BALOGH, Zsuzsa (USA), MEDVEGY Gabriella  -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 20. oldal, Kiadta: PTE MIK 2017. ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

Concepts for university developments, focusing on Campus of Rókus str., Pécs, Hungary - TÁRNOKI István, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella, VERES Gábor és SIKE Ildikó  -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04.  Megjelent: Abstract Book. 128. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

Research and Education: The Renewed Medical Campus of Pécs -GREG András, KOKAS Balázs, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04.  Megjelent: Abstract Book. 45. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

The unifying role of the University Business Center (UBC) Campus - PAÁRI Péter, MEDVEGY Gabriella és BACHMANN Bálint -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 103. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture' 2017. november

2017

The Development of the ’Western Campus’ ÉG 81-56 - SIKE Ildikó, TÁRNOKI István, PAÁRI Péter, GREG András, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella és HUTTER Ákos (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 118. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

Assisting simulation teaching method with architectural tools - GREG András, MEDVEGY Gabriella, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, PERÉNYI László és JAKAB Zsófia (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 46. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Pécs), Aug 2017

2017

SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION UNIVERSITY DEVELOPMENT AND ARCHITECTURE' A 13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpóziumon 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04.

2016

INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 2016. november 14. Válogatta: Prof. Akbarali Thobhani

 

Bemutatott alkotás:

 

< 'PTE MVP  MIK 'C Épület' (2016)

 

< MIK NOÉ (2016)

2016

SESSION CHAIR / / SZEKCIÓVEZETÉS AT SESSION ARCHITECTURE 12. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 03-04.

2016

LET'S MEET VASARELY, Dr Borsos Ágnes, Dr Gyergyák János és Dr Medvegy Gabriella 12. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 03-04, Megjelent: Abstract Book. 21. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2016, ISBN: 978-963-429-094-0

2016

DEVELOPMENT of THE CONCEPT of COLLECTIVE HOUSING in KOSOVO, Sylejmani, Mimoza (Koszovó) és Dr Medvegy Gabriella 12. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2016, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2016. november 03-04, Megjelent: Abstract Book. 112. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2016, ISBN: 978-963-429-094-0

2016

INVITED TUTOR at CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), 2016. június

2016

LAKÓFORMÁK, LAKÓHÁZ ÉPÍTÉS GENERÁCIÓS METSZETBEN, Dr Medvegy Gabriella  "Fogyasztás és Generációk" II. Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium - Fogyasztás és generációk, PTE KTK, Pécs, Hungary, 2016. május 12., Plenáris felvezető előadó. Az esemény programja és az előadás felvétele: http://ktk.pte.hu/kiemelt-programok/fogyasztas-interdiszciplinaris-szimpozium/ii-fogyasztas-interdiszciplinaris. https://www.youtube.com/watch?v=ICHZeZkpCx)

2015

SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION URBAN DESIGN', 11. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2015, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Magyarország, 2015. október 19-20

2015

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER and UNIVERSITY OF PÉCS ACADEMIC COLLABORATION, Dr Balogh, Zsuzsa (USA) és Dr Medvegy Gabriella, 11. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2015,  Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Pécs, Megjelent: Abstract Book. 34. oldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2015, ISBN: 978-963-642-876-1, 2015. október 19-20.

2015

INVITED TUTOR / FELKÉRT TÉMAVEZETŐ: CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), 2015. március

2015

WHAT NEXT - CONCLUSIONS, POSSIBLY COOPERATION in HIGHER EDUCATION and RESEARCH in ARCHITECTURE, Dr Medvegy Gabriella 2015. március 11. találkozó a Kínából és az USÁ-ból érkező vendégekkel és a Kar  képviselőivel – Felkért előadó, PTE MIK, Pécs

2015

ARCHITECTURE AND ITS AFTERLIFE - GREEN URBANITY, Dr Medvegy Gabriella – Places and Technologies 2015’ “Keeping up with Technologies to  make Healthy Places: Book of Conference Proceedings" kötetében (Nova Gorica, Slovenia), 2015.06.18-2015.06.19. Ljubljana: Narodna in Univerzitetna Knjiznica, 2015. pp. 347-352. (ISBN:978-961-6823-71-5) szerk: Alenka Fikfak, 2015. június 18-19. Előadás angol nyelven.

2015

ARCHITECTURE and ENGINEERING, Dr Medvegy Gabriella, Plenáris előadás, KIIT University, KIIT-MSU-PTE Meeting,(Bubhaneswar, Odisha, India),   2015. január 02-13.

2014

INSPIRED by NOWDAYS (University degli Studi di Ferrara, Italy), előadás az 'International PhD Architecture and Urban Planning IDAUP' nemzetközi építészeti doktori iskolában, 2014. december

2014

ARCHITECTURAL SPACE-TRANSITIONS of the FLOOR PLAN of DESIGN PROJECT'S, Dr Medvegy Gabriella, ICRAE 2014 – 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future” (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 2014. május 30-31., Előadás angol nyelven.

2014

CONCEPTUAL RESIDENTIAL BUILDING DESIGN and POSSIBLY RESULTS, Dr Medvegy Gabriella, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XIX. – International Scientific Conference, Romania, Kolozsvárt (Cluj Napoca). A teljes konferenciakötet online elérhető: http://eda.eme.ro/handle/10598/28187, ISSN: 2067-6 808, 2014. március 20-21.

2014

SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS: 'SESSION ARCHITEURAL DESIGN', ICRAE 2014 – 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future” (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 2014. május 30-31.

2014

INVITED TUTOR / FELKÉRT TÉMAVEZETŐ: CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP, a PTE MIK küldöttjeként képviselet és témavezetés (Beijing, China, Central Academy of Fine Arts), 2014. május

2014

ARCHITECTURE EDUCATION AFTER THE DIGTAL, Dr Medvegy Gabriella, EAAE – ENHSA (The European Association for Architectural Education - The European Network of Heads of Schools of Architecture) ’17th Meeting Perspectives of Architectural Education’ (Chania, Crete, Greeceland) What Next? – After the Digital.’ Session 3., Felkért előadó. 2014. augusztus 31. 09:00-13.00.

2014

EXPERIENCES ON THE TIMELINE OF ARCHITECTURE - Parallel Contemporary Design by the Manifesto of the Modernism’ Dr Medvegy Gabriella, 41st ICOHTEC Symposium, 2014, „Technology in Times of Transition” (Brasov, Romania). 157-167. oldal. Előadás angol nyelven. A kötet digitális elérhetősége: http://www.icohtec.org/brasov2014/files/technology-in-times-of-transition-icohtec-2014-brasov-romania.pdf. CNCSIS kód: 201, ISBN: 978-606-19-0382-5 (nyomtatott példány), ISBN: 978-606-19-0391 (CD formátum) Kiadó: Transilvania University of Brasov, Romania. Szerzők: Sławomir Łotysz, Elena Helerea, Társszerzők: Marina Cionca, Bíborka Bartha Acreditat, 2014. július 29. - augusztus 02.

2014

EVOLUTION of LIVING SPACES, Dr Medvegy Gabriella, 10. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2014, PTE PMMIK, Pécs. Megjelent: Abstract Book. 80. Oldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2014, ISBN: 978-963-7298-56-1, 2014. október 20-21. Előadás angol nyelven.

2014

RESIDENTIAL BUILDING DESIGN EXPERIENCES, Dr Medvegy Gabriella, 10. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2014, PTE PMMIK, Pécs. Megjelent: Abstract Book. 81. ldal, Kiadta: Pollack Press Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2014, ISBN: 978-963-7298-56-1, 2014. október 21-22. Előadás angol nyelven.

2014

EGY LAKÁS EVOLÚCIÓJA PÉCSETT, Dr Medvegy Gabriella, megjelenés dátuma: 2014. május 16., közlés helye: http://epiteszforum.hu/egy-lakas-evolucioja-pecsen , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X

2014

„MILD HOME és ECO GREEN VILLAGE” posztgraduális tervpályázat, részvétel 2 doktorandusz hallgatóval (Szatlóczki Dóra Lilla és Farkas Petra) doktori témavezetőként. Kiíró: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék és Tatabánya Önkormányzata

2014

Kutatók Éjszakája Pécs - műhelybeszélgetés moderátora. A Pécsi Tudományegyetem és Tempus Közalapítvány szervezésében, Pécs, Magyarország, 2014. szeptember 26. PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Médianegyed Egyesület, 'Spontán emlékművek: a kockaház' című műhelykiállítás megnyitója a re:public galériában (Pécs, Zsolnay Negyed, E-25), lletve Katharina Roters Hungarian Cubes – szubverzív ornamentikák a szocializmusban (Park Books, 2014) című könyvének bemutatója. A beszélgetés résztvevői: Katharina Roters képzőművész, Somogyi Krisztina építészkritikus, Szijártó Zsolt kultúrakutató és Szolnoki József.
A beszélgetés moderátora: Medvegy Gabriella építész.

2014

‘DesignPécs - Bemutatkozik Dél Designja' a Design Hét Budapest 2014 program keretében. Kiállítás és szakmai programok a Nádor Galériában. Pécs, Magyarország. A fő kiállítás társkurátora, koncepciófelelős. 2014. 10. 03 - 12.

2014

SESSION CHAIR / SZEKCIÓVEZETÉS:  III: Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia / 3RD 'INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE', Pécs, Magyarország, 2014. április 15 - 17. http://nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/files/Konferenciak/Felhivas_IDK2014.pdf

2013

PUEBLO LAKÓHÁZAK ÚJ-MEXIKÓBAN, Dr Medvegy Gabriella, megjelenés dátuma: 2013. szeptember 17., közlés helye:  http://epiteszforum.hu/pueblo-lakohazak-uj-mexikoban, felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X

2013

PAKSI TULIPÁNOS LAKÓHÁZAK - AZ ATOMERŐMŰ LAKÓTELEPÉNEK TÖRTÉNETE, hallgatói TDK dolgozat, részvétel tutorként. A dolgozatot készítették: Friedrich Ivett Éva, és Sárközi Réka, Osztatlan Építészmérnöki MSc szakos hallgatók. A TDK dolgozat bemutatása: 2013. november 27. szerda, 14.00 7624 Pécs, Rókus u. 2. K013 terem

2013

KÓDOKBÓL ÖSSZEÁLLT BELSŐ TÉR - PANNON VOLÁN ÜGYFÉLCENTRUM PÉCS, Megjelent: Alaprajz Építészeti Folyóirat, 2013, február- március szám, 18-24. oldal (Felelős szerkesztő: Csanády Pál, Kiadó: Springler Media Magyarország Kft., ISSN: 1417-6939)

 

Bemutatott alkotás:

 

<  Pécs, Pannon Volán Ügyfélcentrum (2011)

2013

World Science Forum, Rio de Janeiro, Brazília – regsiztrált résztvevő

2013

‘Days of ORIS’ Conference, Zagráb, Horvátország- regsiztrált résztvevő

2012

JUNIOR PRIMA DÍJ 'Építőművészet' kategóriában. Művészetek Palotája, Budapest, Magyarország, 2012. október 31. Zsűritagok: Gazdag Imre, a TriGranit Zrt. építész főmérnöke által vezette zsűri - Finta József építész, Zoboki Gábor építész, Sáros László a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke és Noll Tamás a Magyar Építész Kamara elnöke. http://www.primaprimissima.hu/junior-prima-eddigi-dijazottak/, https://hu.wikipedia.org/wiki/Junior_Prima_díj

 

A díj kapcsán pályázati anyagban legjelentősebbnek jelölt alkotások:

 

<  Pannon Volán Ügyfélcentrum Pécs (2011)

 

< Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)

 

< Miskolctapolca Turisztikai Fejlesztése (2012)

 

< Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója – Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei (2005)

 

< Pestszentlőrinc Óvodacentrum (2010)

2012

Breuer Marcell Doktori Iskola / Marcel Breuer Doctoral School ’06-’11 (könyvfejezet) Szerző: Zoltán Bachman, Bálint Bachmann, 148-157 oldal. ISBN 9789633030523

2011

PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása  Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, Petőfi Sándor utca 5.. Budapest, Magyarország. Csoportos kiállítás. Megjelenés ideje: 2011.07.28.-2011.09.11.

 

Bemutatott alkotás:

 

< Kozármisleny Városközpont -  Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)

2011

PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása  Helyszín: NAGYGALÉRIA, Pécs, Széchenyi tér, Magyarország. Csoportos kiállítás. Megjelenés ideje: 2011.

 

Bemutatott alkotás:

 

< Kozármisleny Városközpont -  Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)

2010

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület aula. Budapest, Magyarország. 2010. december

 

Bemutatott alkotás:

 

< Kozármisleny Városközpont -  Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)

2010

KÖZ_TÉR_KÖZ - PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA_ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATOK ÉS KÖZTÉRFELÚJÍTÁSOK, Könyv, Könyvfejezet. Szerző: Somogyi  Krisztina, Felleős Kiadó: Hungarofeszt Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Budapest, Magyarország, ISBN: 978-963-8872-47-0

 

Bemutatott alkotások:

 

<  Pécs- Kelet központi területeinek megújítása nyílt tervpályázat a “Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” projekt keretében, 3. díjat nyert pályamű (2008)

2009

Farsang Barbara cikke fiatal alkotókkal foglalkozó rovatban, megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft a Nemzeti Kiválóság Program támogatásával, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában)  ISBN: ISSN: 1418 -5229

 

Bemutatott alkotások:

 

< Kozármisleny Városközpont -  Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny (2008)

 

< Lakóház Magyarürögben, Pécs - családi ház bővítés (2007)

 

< Többlakásos lakóépület üzletekkel, Pécs, Garay utca (2008)

2009

ZeitZug/TimeTrain kiállítás a berlini Collegium Hungaricumban, Helyszín: Collegium Hungaricum, Berlin, Németország. Csoportos kiállítás.

 

Bemutatott alkotások:

 

< Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója – Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei (2005)

 

< Komló város belvárosi rehabilitációja (2005)

2008

„Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás -  Pécs 2010 Menedzsment Központ, Mária utca, Pécs, Hungary, (2008. 10.)

 

Bemutatott alkotás:

 

<  Pécs- Kelet központi területeinek megújítása - 3. díjas pályamű

2008

PÉCS- EKF városrész közterületeinek megújítása  Pécs ÁRKÁD Bevásárlóközpont, Pécs, Magyarország (a "Pécs- Indóház tér és környéke rendezése", és „Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" tervpályázat pályaműveiből kiállítás (Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11.), 2008. október 20-30.

 

Bemutatott alkotás:

 

<  Pécs- Kelet központi területeinek megújítása - 3. díjas pályamű

2008

„Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja” országos ötletpályázat 2008” megvételt nyert pályamű

2008

Zöldfelületi- közterületi arculati koncepció készítése Kiskunmajsa város számára - a munkát és a folyamatot számos helyi fórumon publikálta a városvezetés és a helyi civilek

2007

"Pécs-Tettye városrész közterület megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás -  Pécs 2010 Menedzsment Központ, Mária utca, Pécs, Hungary, (2007. november 30. - 2007. december 30.) (Tervzsűri: Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Nemes Zoltán, az NFÜ delegáltja, Böjte Tibor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium delegáltja, Gajdos István, a Magyar Építészkamara delegáltja, Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke
Weiler Árpád okleveles műemléki szakmérnök, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Dr. Tóth Zoltán, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke, Guttmann Szabolcs Nagyszeben főépítésze, Jankovics Tibor okleveles építészmérnök
Bagoly Attila szakmai titkár, Pécs MJV főépítésze, további szakértők: Dr. Illés Judit jogi szakértő - hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Gonda Tibor PMJV alpolgármestere, Dr. Schmidt József, a Közbiztonsági tanács delegáltja, Gáspár Gabriella önkormányzati képviselő, Kővári János önkormányzati képviselő, Mindum Károly önkormányzati képviselő, Hegyi Dóra művészettörténész, kurátor
Szokolai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség delegáltja)

 

Bemutatott alkotás:

 

<  Pécs-Tettye városrész közterület megújítása - pályamunka (Veres Gáborral)

2007

„Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola bővítése” – kritikai írás -

2007

„Ercsi mentőállomás”- kritikai írás-

2007

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében civil ötletpályázat nyertes pályamunkáinak bemutatója a „CODE Csoport” tagjaként; Pécs, Konferenciaközpont

2006

Nagyatád belváros rendezés pályázat nyertes munkái, megvételt nyert mű; Nagyatád

2005

„33 tabló, 33 kiállító” – a PTE PMMK Mesteriskola kiállítása, Pécs


ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK, ALKOTÁSOK:

2023

PTE 100' CENTENÁRIUMI PAVILON - koncepcióterv (2023). A Pécsi Tudományegyetem 'Centenáriumi Év' ünnepségsorozat kapcsán létrehozandó pavilon terve a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére. (Dr. Veres Gábor, Dr. Medvegy Gabriella, Kotnyek Zsófia, Bosnyák Dániel, Dr. Perényi László. Látványtervek: Csabai Bence). Helyszín: Vasvári Pál u. 4, Pécs, PTE Rektori Hivatal.

2023

MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM és MŰEMLÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT' gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkciónak ellátására szolgáló épületegyüttes tervezése' tárgyú kétfordulós építészeti tervpályázat. Megvételt nyert pályamű (2023). Kiíró: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága. Alkotótársak: Medvegy Gabriella, Borsos Ágnes, Veres Gábor, Bachmann Bálint, Gyergyák János (Lovig Dalma, Jurdik Sarolta, Kovács Attila, Kotnyek Zsófia, Bosnyák Dániel, Varga Dániel, Kalkán Dóra, Varga Konrád, Bittner Zsófia, Demirci Ezgi Su). Helyszín: Budapest, Városligeti fasor.

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< ÉPÍTÉSZFÓRUM,  megjelenés dátuma: 2024. január 01., közlés helye: https://epiteszforum.hu/a-bachman-bachmann-epitesz-iroda-au-room-epitesz-muhely-es-medvegy-gabriella-kozos-terve-a-magyar-epiteszeti-kozpont-es-muzeum-palyazatan., azonosító: HU ISSN 1586-409X

 

< OCTOGON, megjenés dátum: 2024. február 08.

2021

'TRANZIT HÁZ KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT' – országos nyílt építészeti tervpályázat, első díjat nyert pályamű (2021)
Az egykori Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete műemléki védelem alatt álló székházának teljeskörű felújítására meghirdetett tervpályázat, a Kommentár alapítvány kiírásában. (Dr. Bachmann Bálint, Szamosközi Imre, Dr. Németh István, Dr. Medvegy Gabriella, Dr. Veres Gábor, Ritter Dániel, Mikolics Roland, Dr. Kokas Balázs, Kortnyik Zsófia, Bosnyák Dániel, Major Róbert, Molnár Eszter, Vígh Szabolcs) Helyszín: Budapest, Puskin utca 4.

2021

Pécsi Tudományegyetem TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS PARK Nyár utcai tömb fejlesztésének I. üteme Koncepció és engedélyezési terve (Dr. Medvegy Gabriella, Dr. Borsos Ágnes, Dr. Kokas Balázs, Dr. Bachmann Bálint, Szamosközi Imre, Dr. Kukai Tibor, Lovig Dalma, Jurdik Sarolta, Rácz Tamás, Patyi Szabolcs, Novák Balázs). Helyszín: Nyár utca, Pécs, Magyarország.

2020

CIBE - Pécsi Tudományegyetem Nyugati- Campus Fejlesztés és Center for Biomedical Engineering & Innovation épület. Tanulmányterv a Pécsi Tudományegyetem Tématerületi Kiválóság Programjában 'Biomedical Engineering Projekt' keretén belül (TUDFO/51757-1/2019-ITM) (Dr. Medvegy Gabriella, Dr. Veres Gábor, Dr. Rétfalvi Donát, Dr. Kokas Balázs, Rácz Tamás és Dr. Kukai Tibor) Pécs, Magyarország. Koncepcióterv és egyetemi stratégiába emelhető javaslatok.

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale - Kiállítás 'Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale keretében). A 'New Normal - New Cities' c. tematika kurátora: Ms. Tao (Válogatott résztvevők: Pécsi Tudományegyetem, Hungary; School of Arts & Design of Hubei University of Technology, Wuhan, China; Binus University , Jakarta, Indonasia; Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, France  - 2021. 11. 01 - 12. Helyszín: Hanyang District, Wuhan, China. Szervező: Wuhan Design Industry Promotion Centre, Wuhan, China.

2017

'MIK É81_G56' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Dr Veres Gáborral, Sike Ildikóval, Greg Andrással, Paári Péterrel, Kokas Balázzsal és Tárnoki Istvánnal) Pécs, Magyarország. Koncepcióterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2017. 05. 03-án 10.00 Pécs, Városháza

 

< 'Kancellária Hírlevél (2017 11)

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 71.

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Rome, Italy)

 

< Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale - Kiállítás 'Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale keretében). A 'New Normal - New Cities' c. tematika kurátora: Ms. Tao (Válogatott résztvevők: Pécsi Tudományegyetem, Magyarország; School of Arts & Design of Hubei University of Technology, Wuhan, Kína; Binus University, Jakarta, Indonézia; Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, Franciaország  - 2021. november 01 - 12. Helyszín: Hanyang District, Wuhan, China. Szervező: Wuhan Design Industry Promotion Centre, Wuhan, China.

 

< The Development of the ’Western Campus’ ÉG 81-56 - SIKE Ildikó, TÁRNOKI István, PAÁRI Péter, GREG András, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 118. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Szimpóziumon: 'Session University Development and Architecture'

2017

'UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC)' -Építészeti tervezés felelős tervezőként  a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE KTK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével és Dr Németh Istvánnal), Pécs, Hungary. Koncepcióterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2017. május 03-án 10.00 Pécs, Városháza

 

< 'Kancellária Hírlevél (2017 11)

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 73.

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Róma, Olaszország)

 

< The unifying role of the University Business Center (UBC) Campus - PAÁRI Péter, MEDVEGY Gabriella and BACHMANN Bálint (Hungary) - )-  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04.  Megjelent: Abstract Book. 103. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Szimpóziumon: 'Session University Development and Architecture'November 2017

 

< Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale - Kiállítás 'Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale keretében). A 'New Normal - New Cities' c. tematika kurátora: Ms. Tao (Válogatott résztvevők: Pécsi Tudományegyetem, Hungary; School of Arts & Design of Hubei University of Technology, Wuhan, Kína; Binus University , Jakarta, Indonézia; Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, Franciaország  - 2021. november 01 - 12. Helyszín: Hanyang District, Wuhan, Kína. Szervező: Wuhan Design Industry Promotion Centre, Wuhan, Kína.

2017

'SKILL LABOR' Szimulációs Központ - Koncepcióterv és Belsőépítészeti kiviteli terv, társtervezőként (Dr Perényi Lászlóval, Greg Andrással, Kokas Balázzsal, Dr Veres Gáborral, Dr Bachmann Bálinttal, Jakab Zsófiával) (Pécs, Magyarország)

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Róma, Olaszország)

 

< Assisting simulation teaching method with architectural tools - GREG András, MEDVEGY Gabriella, KOKAS Balázs, VERES Gábor, BACHMANN Bálint, PERÉNYI László and JAKAB Zsófia (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04. Megjelent: Abstract Book. 46. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

2016

'UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC)' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában vezető tervezőként a PTE KTK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Paári Péterrel), Pécs, Magyarország

2016

'VÍRUS ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és 'Ajánlattételi Terv' a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában társtervezőként a PTE ÁOK új oktatási épülete, környezetrendezése és meglévő épületének átalakítása kapcsán Dr Bachmann Bálinttal, Dr Hutter Ákossal, Szamosközi Imrével, Greg Andrással, Kokas Balázzsal, Patyi Szabolccsal, Tárnoki Istvánnal, Paári Péterrel, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2016. szeptember 26-án 10.00 Pécs, Városháza

 

< 'UNIV Pécs Magazin (Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Főszerkesztő: Harka Éva, Sokszorosítja: General Nyomda Kft., ISSN 1586-1767) http://univpecs.com/print. 2017, angol nyelvű szám, oldal: 70.

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Róma, Olaszország)

 

< Research and Education: The Renewed Medical Campus of Pécs -GREG András, KOKAS Balázs, BACHMANN Bálint, MEDVEGY Gabriella and HUTTER Ákos (Hungary) -  13. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2017, PTE MIK, Pécs, 2017. november 03-04., Megjelent: Abstract Book. 45. oldal, Kiadta: Pollack Press Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, 2017, ISBN: 978-963-642-780-1, (https://phdsymp.mik.pte.hu/abstract-book-1), bemutatva a Symposiumon: 'Session University Development and Architecture'

 

< Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale - Kiállítás 'Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale keretében). A 'New Normal - New Cities' c. tematika kurátora: Ms. Tao (Válogatott résztvevők: Pécsi Tudományegyetem, Magyarország; School of Arts & Design of Hubei University of Technology, Wuhan, Kína; Binus University, Jakarta, Indonézia; Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, Franciaország  - 2021. november 01 - 12. Helyszín: Hanyang District, Wuhan, Kína. Szervező: Wuhan Design Industry Promotion Centre, Wuhan, Kína.

2016

'650 LAKÁS TAMÁSI' - Tanulmányterv, Társtervezőként (Dr Veres Gáborral, Greg Andrással, Sike Ildikóval, Nagy Mártonnal, Jakab Zsófiával)

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017.augusztus 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Róma, Olaszország)

2016

'MIK NOÉ' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével, Németh Istvánnal), Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< 'Pécs Megyei Jogú Város Tervtanácsa 2016. szeptember 26-án 10.00 Pécs, Városháza

 

< 'Kancellária Hírlevél (2016 12)

 

<  'INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 2016. november 14.

2016

PTE MVP  MIK 'C Épület' - Építészeti tervezés felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK oktatási épülete rekonstrukciója kapcsán (Dr Bachmann Bálinttal, Szamosközi Imrével, Patyi Szabolccsal), Pécs, Hungary

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

<  'INTERNATIONLIZATION EXPERIENCES OF DEVELOPING HIGHER EDUCATION - FROM THE PRACTICE OF UNIVERSITY OF PÉCS, FACULTY OF ENGINEERING, EU, Dr Medvegy Gabriella - in Admin Building 360 Seminar Room, Auraria Campus, MSU Denver (Colorado, USA). Nyilvános előadás és diszkusszió, 2016. november 14.

2016

PTE MVP NOÉ és MIK 'C Épület' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány építész felelős tervezőként a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE MIK új oktatási épülete kapcsán (Tárnoki Istvánnal), Pécs, Magyarország

2016

'PTE MVP Damjanich' - Előkészítő megvalósíthatósági tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában felelős tervezőként a PTE Damjanich utcai épülete kapcsán (Tárnoki Istvánnal), Pécs, Magyarország

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< 'Kancellária Hírlevél (2016 12)

 

< Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale - Kiállítás 'Wuhan Design Day 2021 & The Sixth Wuhan Design Biennale keretében). A 'New Normal - New Cities' c. tematika kurátora: Ms. Tao (Válogatott résztvevők: Pécsi Tudományegyetem, Magyarország; School of Arts & Design of Hubei University of Technology, Wuhan, Kína; Binus University, Jakarta, Indonézia; Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon, Franciaország  - 2021. november 01 - 12. Helyszín: Hanyang District, Wuhan, Kína. Szervező: Wuhan Design Industry Promotion Centre, Wuhan, Kína.

2016

SIKLÓS ÜGYÉSZSÉG épületének tervei, vezető tervezőként (Dr Veres Gáborral, Sike Ildikóval, Greg Andrással), Siklós, Magyarország. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< CHINA UNIVERSITY UNION 'FOUR-FOUR' WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS & 'PTE Építész Intézet 2016/2017 Oktatói Projektek Kiállítás, PTE Műszaki Kar, Aula, 2017. 08. 28. 16:00 (Pécs, Hungary) (http://www.pecsma.hu/pte/pte-nemzetkozi-kiallitast-nyitnak-a-muszaki-karon/) (https://m.pte.hu/esemeny/4x4_kinai_magyar_epiteszeti_workshop_2017)

 

< Al Passo con I Tempi - Kiállítás a Római Magyar Művészeti Akadémián (Accademia d'Ungheria in Roma)  a PTE 650 éves évfordulója alkalmából - (mostra per l'occasione del 650 anniversario della fondazone dell'Universitá degli Studi di Pécs - 2017. november 24. 19:30 Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, Róma, Olaszország)

2016

PTE ÁJK KTK B-épület belsőépítészeti átalakítás, kivitelezése - belsőépítészeti tervezés társtervezőként  (Dr Bachmann Bálinttal, Dr Füredi Balázzsal, Markovics Renátával, Patyi Szabolccsal)

2015

Lakás belsőépítészete Pécs 2015 (Pécs, Hunyadi J. u.) - Belsőépítészeti Tervezés, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

2014

„MILD HOME és ECO GREEN VILLAGE” posztgraduális tervpályázat, részvétel 2 doktorandusz hallgatóval (Szatlóczki Dóra Lilla és Farkas Petra) doktori témavezetőként. Kiíró: Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék és Tatabánya Önkormányzata

2014

Lakás belsőépítészete Pécs (Pécs, Surányi M. u.)  - Belsőépítészeti Tervezés felelős tervezőként, Pécs, Hungary

2014

Lakás belsőépítészete Pécs 2014 (Pécs, József A. u.) - Belsőépítészeti Tervezés, Pécs, Hungary. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

<  10. Iványi Miklós Nemzetközi PhD-DLA Szimpózium 2014, PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar (Pécs, Magyarország)

 

< http://epiteszforum.hu/egy-lakas-evolucioja-pecsen , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft.azonosító: HU ISSN 1586-409X

 

<  'ARCHITECTURAL SPACE-TRANSITIONS of the FLOOR PLAN of DESIGN PROJECT'S, Dr Medvegy Gabriella, ICRAE 2014 – 2nd International Conference „Research and Education Challenges Towards the Future” (Shkodra, Albania), 30-31, ISSN: 2308-0825 ID: 29, Full Book: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/11_urbanizem/2015-2016/book_of_proceedings_pu7.2015.pdf, 2014. május 30-31. Előadás angol nyelven.

2012

Miskolctapolca Turisztikai Fejlesztése nyílt építészeti tervpályázat - második díjat nyert pályamű, Miskolctapolca, Hungary – bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< ÉPÍTÉSZFÓRUM,  megjelenés dátuma: 2014.május 16., közlés helye: http://epiteszforum.hu/miskolctapolca-turisztikai-fejlesztese-bede-istvan-es-munkatarsainak-megosztott-ii-dijas-terve , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X

 

< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)

2012

Lakóház Mecsekszentkúton, Pécs - Építészeti tervezés és belsőépítészet, Pécs, Hungary Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

2011

Pannon Volán Ügyfélcentrum - belsőépítészeti komplex terv grafikákkal, teljes arculattal (Veres Gáborral és Rétfalvi Donáttal), Pécs, Magyarország - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon, illetve médiumban, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< KÓDOKBÓL ÖSSZEÁLLT BELSŐ TÉR - PANNON VOLÁN ÜGYFÉLCENTRUM PÉCS, publikáta: Alaprajz Építészeti Folyóirat, 2013, február- március szám, 18-24. oldal (Felelős szerkesztő: Csanády Pál, Kiadó: Springler Media Magyarország Kft., ISSN: 1417-6939)

 

< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)

2011

Lakóház Kiskunfélegyházán

2010

Lakóház bővítés Jászszentlászlón

2010

Pestszentlőrinc Óvodacentrum nyílt építészeti ötletpályázat (Veres Gáborral), Pestszentlőrinc, Hungary – bemutatva Pestszentlőrincen kiállítás keretében, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)

2010

Kozármisleny településközpont közterei a K.L.M.V. Csoport Építészirodával. Publikálva megjelent számos szakmai fórumon, webes felületen, kiállításon és előadáson.

2009

Lakóház a pécsi Makár tetőn

2009

Multifunkcionális Kulturális Központ - belsőépítészeti tervezés, kivtiteli tervek, (B. Soós Klára belsőépítész iparművésszel és Gaál Saroltával), Kaposvár, Magyarország, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

2009

Többlakásos lakóépület Kiskunmajsa

2009

Pécs, lakás belsőépítészete, Garay utca - Belsőépítészeti tervezés, Pécs, Hungary

2009

Kiskunmajsa, lakás belsőépítészetének tervei  - Belsőépítészeti tervezés, Pécs, Magyarország

2008

Szolgáltatóház lakásokkal és a közterületek rendezésével, Kozármisleny- Építészeti tervezés - engedélyezési tervek,  kiviteli tervek, belsőépítészet (a K.L.M.V. Csoporttal), Kozármisleny, Magyarország  - Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

<  'Kme202 / A Közelítés M. E. kiterjesztett jubileumi kiállítása, NICK Galéria, Pécs, Király utca 1. Magyarország. Pécs (2017)

 

< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában)  ISBN: ISSN: 1418 -5229

 

< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)

 

< Kiállításon bemutatott; PTE PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása  Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (2011)

 

< Kiállításon bemutatott; PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása, Helyszín: NAGYGALÉRIA, Pécs, Széchenyi tér, Magyarország (2011)

 

< Kiállításon bemutatott; PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Breuer Marcell Doktori Iskola kiállítása, Helyszín: BMGE, Központi épület aula (2010)

2008

Kozármisleny Polgármesteri Hivatal belső terei, okmányiroda, Kozármisleny, a K.L.M.V. Csoporttal

2008

Pécs, BAT Pécsi Dohánygyár irodahelyiségek belsőépítészetének tervei

2008

Pécs- Kelet központi területeinek megújítása nyílt tervpályázat a “Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” projekt keretében (Veres Gáborral), Pécs, Hungary. Harmadik díjat nyert pályamű – bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< KÖZ_TÉR_KÖZ - PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA_ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZATOK ÉS KÖZTÉRFELÚJÍTÁSOK, Könyv, Könyvfejezet (2010)

 

< „Pécs- Kelet központi területeinek megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás  -  Pécs 2010 Menedzsment Központ (2008)

 

< "PÉCS- EKF városrész közterületeinek megújítása" kiállítás,  Pécs ÁRKÁD Bevásárlóközpont, 2008. október 20-30.

 

< ÉPÍTÉSZFÓRUM,  megjelenés dátuma: 2008. október 07., közlés helye: http://epiteszforum.hu/pecs-kelet-kozponti-teruleteinek-megujitasa3 , felelős kiadó: Építészfórum Kiadói Kft., szerkesztőség: 1063 Budapest, Szondi u. 76., azonosító: HU ISSN 1586-409X

 

< "Pécs Európa Kulturális Fővárosa városrész közterületeinek megújítása valamint a Pécs-Kelet központi területeinek megújítása tárgyú építészeti tervpályázatok díjnyertes és nem díjazott pályázati anyagainak nyilvános bemutatója és vitája", Magyar Építész Kamara (MÉK) Építészek Háza Kós Károly kiállítóterem (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.). 2008. november 17-én 15.00

2008

Többlakásos lakóépület üzletekkel, Pécs, Garay utca - Építészeti tervezés - vázlatterv és építési enegedélyezési tervezés, (Veres Gáborral), Pécs, Magyarország, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft a Nemzeti Kiválóság Program támogatásával, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában)  ISBN: ISSN: 1418 -5229

2008

Zöldfelületi- közterületi arculati koncepció készítése Kiskunmajsa város számára - közterületi tervezés, a város szabályozási tervébe emelt javaslatok. A projekt során a kísérlet bemutatásra került több civil és szakmai fórumon, ahol a társadalmi kommunikáció elindítása volt a cél. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

2007

Pécs Tettye városrész közterület megújítása -  nyílt tervpályázat a “Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” projekt keretében (Veres Gáborral), Pécs, Magyarország – bemutatva helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< "Pécs-Tettye városrész közterület megújítása" nyílt tervpályázat - Eredményhirdetés és Kiállítás -  Pécs 2010 Menedzsment Központ, Pécs 2010 Menedzsment Központ, (2007. november 30. - 2007. december 30.)

2007

Zalakaros gyógyfürdő-város ötletpályázat (Veres Gáborral), megvételt nyert pályamű – bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon. Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

2007

Lakóház Magyarürögben, Pécs - családi ház bővítés. Építészeti és belsőépítészeti tervezés.Pécs, Hungary,  Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< publikálva megjelent az OCTOGON architecture & design magazin, 2009/6 számában, (Kiadó: Verdigo Publishing Kft, Főszerkesztő: Bojár Iván András, Farsang Barbara rovatában)  ISBN: ISSN: 1418 -5229

2007

Bányászati Múzeum Komló, koncepcióterv- Veres Gáborral.

2006

Pécs, Delta étterem átalakítása, építészeti- belsőépítészeti tervezés Schrancz Mihállyal

2006

Győr, Cellini ékszerüzlet belsőépítészeti tervezés

2006

Kozármislenyi Polgármesteri Hivatal kültereinek és belsőépítészetének tervezése a K.L.M.V. Csoporttal – publikálva az Építészfórumon

2006

Szentendre Park Tábor környezetrendezése, hasznosítása, nyílt tervpályázat

2006

Nagyatád központi területeinek rendezése tervpályázat, második díjat nyert pályamű - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon

2006

Nyári Pál utcai budapesti nyílt országos tervpályázat társasház tervezésére Veres Gáborral - bemutatva helyi kiállításokon

2005

Komló város belvárosi rehabilitációja - vonalas infrastrukturális létesítmények- megvalósíthatósági tanulmányterv (Bachman Zoltánnal, Hübner Mátyással, Veres Gáborral, illetve ROP pályázat a DDRF Rt.-vel) a város szabályozási tervébe emelt javaslatok, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< ZeitZug/TimeTrain kiállítás, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország (2009)

2005

Pécsi UNESCO- Ókeresztény temetőegyüttes rekonstrukciója – Apáca utcai 8- 14. helyszínek bemutatóterei - rekonstrukció- építészeti- műemléki tervezés, engedélyezési terv (Bachman Zoltánnal), Pécs, Hungary - bemutatva számos szakmai webes fórumon, blogon és helyi kiállításokon és médiumokban, Elérhető: http://www.coroflot.com/gabriellamedvegy

 

Nyilvánosság előtt bemutatva:

 

< Junior Príma Díj 'Építőművészet' kategóriában (2012)

 

< ZeitZug/TimeTrain kiállítás, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország (2009)

2005

Játszótér, Szajk, a K.L.M.V. Csoporttal

2005

Nagydorog Művelődési Központ versenyterve

2003

Spanyolország, Sevilla, irodaépület  Parque Technológico de la Cartuja- design- és belsőépítészeti tervezés az AYESA-val

2003

Donana spanyolországi nemzeti park központi épületegyüttes ötletterve az AYESA val

2002-től

számos lakóház, épület a kiskunmajsai Szálas Építészirodával

 

SZAKMAI- KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:

2023

'Ranolder' országos építészeti tervpályázat - szavazati joggal rendelkező zsűritag. Kiíró: Ranolder János Vagyonkezelő Igazgatóság

2022-től

Minden építés alapja” Betonpályázat - zsűritag. Kiíró:  Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ)

2021-től

Média Építészeti Díja 'Belsőépítészeti különdíj' felkért zsűritagja

2021-től

Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) tagja

2021-től

A Duális Képzési Tanács Tagja. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterének megbízásából, a Magyar Rektori Konferencia delegáltjaként (megbízás: IFVEF/35708-31/2021-ITM)

2020-tól

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. "GENERON napelemes betoncserép, a jövő energiája már a jelenben" pályázat - zsűritag

2020-tól

A PTE Művészeti és Műszaki Doktori Tanácsának (MMDT) elnöke

2019-től

Hungarikum Bizottság (2021. évi XXX. törvény), Természeti és Épített Környezet Szakbizottság. Elnök.

2018-tól

Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB), Műszaki Szakbizottság tagja

2018-tól

Magyar Rektori Konferencia (MRK) Műszaki Szakbizottság tagja, jelenleg társelnöke

2018-tól

Nemzetközi szervezőbizottság tagja a rendszeres konferencián: 12th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources and Efficiency (EXPRES). Szabadka, Szerbia

2018-tól

Member of International Advisory Committee - PLIN Conferences, Osijek, Criatia, , https://konferencija-plin.unisb.hr/home/

2018-tól

POLLACK PERIODICA, Member of Editorial Team, https://submit.akademiai.com/pollack/index.php/pollack/about/editorialTeam

2018-tól

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Doktori Bizottságának tagja

2018-tól

A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Bizottságának tagja

2018-tól

A Pécsi Tudományegyetem Nagykövete

2017-től

A Pécsi Tudományegyetem Építész Szakmai Intézete és a Beihai College of Art and Design (Kína) közös 2 éves építőművészeti képzésének, a ’PÉCS CLASS Program' -nak Operatív Működtető Testületi tagja.

2017-től

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Művészeti és Művészettudományi Szekció bíráló bizottsági tag

2017-tól

A Pécsi Tudományegyetem szenátora

2017-2018

Interreg - ISD Uni projekt - projektvezető (horvát -magyar regionális szintű nemzetközi kutatás az építészet területén, integrált területfejlesztési stratégiák készítése), a PTE, Baranya Megyei Kormányhivatal, illetve a Universitiy Center Varaždin (Horvátország) konzorciumában (HUH/1601/4.1.1/0001)

2016-tól

Az "Európai Építész Képzőhelyek Szövetsége" által szervezett, és a posztgraduális szintű építészképzések fejlesztésének közös, európai szempontrendszerének kialakítását célzó csoport PTE MIK delegáltja a reguláris tanácskozásokon EAAE (European Association for Architectural Education) Research Academy (RA) Meeting

2016-2018

A Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Program Képzésfejlesztési Bizottság (PTE MVP KFB) kari delegáltja

2016-tól

Diplomazsűri bíráló bizottsági elnök a reguláris diplomavédéseken a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építész programjain

2016-tól

SKVC (Centre of Quality Assesment in Higher Education) nemzetközi felsőoktatási auditor az építészképzésben (Lithuania), 18-13 April 2016

2015

Baranya Megyei Területi Tervtanács Tagja

2015-től

China Building Decoration Association' tagja. tagszám: 010 88389050

2015-től

Rendszeres szekcióvezető a 'PhD & DLA Symposium' rendezvényeken, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának szervezésében

2014-től

PTE Egyetemi Külügyi Bizottság tagja

2014-től

Az 'Európai Építész Képzőhelyek Vezetőinek Meeting"-jein a PTE építész képzéseinek képviselője a reguláris meetingeken és választmányokon / European Heads of European Schools (ENHSA) (European Association for Architectural Education) EAAE

2014-2015

A Pécsi Tudományegyetem 'PTE 650 Projekt' Projektirányító Bizottságának tagja

2014-től

A Nemzetközi Építészeti és Várostervezési PhD Doktori Iskola (International Doctoral School of Architecture and Urban Planning ) akadémiai döntéshozó testületének tagja a POLIS University (Albánia), University of Malta (Málta), Slovak University of Technology (Pozsony, Szlovákia), University of Ferrara (Ferrara, Olaszország)  és Pécsi Tudományegyetem részvételével.

2013-tól

Rendszeres felkérés tudományos cikk lektorálására tudományos folyóiratban - Pollack Periodica, Akadémiai Kiadó

2013-tól

Az építészhallgatók programok közötti átjárhatóságot koordináló akadémiai irányító bizottság tagja a Pécsi Tudományegyetem és a School of Urban Construction and Safety Engineering, Shanghai Institutre of Technology, Shanghai,  Kína közös építőművészeti programjában

2012-től

Rendszeres bizottsági tag építész tervzsűrikben a Pécsi Tudományegyetem Építész Szakmai Intézetének diplomavédéseiben

2011-2014

Tolna Város építészeti tervtanácsának tagja

2010-2013

Óbánya Község építészeti tervtanácsának tagja

2009-től

PTE PMMK Oktatási Bizottság tagja

2009-től

PTE PMMK Tanulmányi Bizottság tagja

2008-tól

MTA köztestületi tagság

2008-tól

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Építészeti Munkabizottság

2007-től

Magyar Építészkamara tagja (Tagszám: 02-0670), korlátlan tervezési jogosultsággal.

2005

IAESTE Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete kari oktatói segítője

2003-2005

IAESTE Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete kari vezetője

2001-2003

PTE PMMK Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottságának vezetője

 

Publikációk

 

A publikációk teljes listája elérhető a Magyar Tudományos Akadémia honlapján: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013279  

2022 

 

  1.  

Borsos, Ágnes ✉ ; Zoltán, Erzsébet Szeréna ; Cakó, Balázs ; Medvegy, Gabriella ; Girán, János 

A Creative Concept to empower office workers addressing work-related health risks. 

HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 37 : 3 Paper: daac064 (2022) 

DOI WoS Scopus PubMed 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

 

  

2021 

  

  1.  

Bachmann, Bálint ; Szamosközi, Imre ; Németh, István ; Medvegy, Gabriella ; Veres, Gábor ; Ritter, Dániel ; Mikolics, Roland ; Kokas, Balázs ; Major, Róbert ; Molnár, Eszter et al. 

Kapocs múlt és jelen között: Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ (Műemléki épület teljeskörű felújítása építészeti tervpályázat) 

Budapest, Puskin u. 4. 2021 

Kép (Alkotás) | Művészeti 

 

  

  1.  

Borsos, Ágnes ✉ ; Zoltán, Erzsébet S. ; Pozsgai, Éva ; Cakó, Balázs ; Medvegy, Gabriella ; Girán, János 

The Comfort Map—A Possible Tool for Increasing Personal Comfort in Office Workplaces 

BUILDINGS 11 : 6 Paper: 233 , 14 p. (2021) 

DOI WoS Scopus 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

2020 

  

  1.  

Medvegy, Gabriella ; Kokas, Balázs ; Lovig, Dalma ; Jurdik, Sarolta ; Borsos, Ágnes 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar ÉMI térsorának iroda és labortérré alakítása: Koncepció és kiviteli terv 

Pécs, Magyarország 2020 - 2021 

Kép (Alkotás) | Művészeti 

 

  

  1.  

Gabriella, Medvegy 

A New Building for a New Task Architecture Studio É81: Constructions for a Changing Student Attitude 

In: P., Szűcs Julianna; Bachmann, Erzsébet (szerk.) Pécs építészete : Tegnapelőtt, tegnap, ma, holnap. Architecture in Pécs. Yesteryear, yesterday, Today and Tomorrow 

Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2020) pp. 249-255. , 7 p. 

Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos 

 

  

  1.  

Borsos, Ágnes ✉ ; Hendrix, Thimea ; Lovig, Dalma ; Sadoud, Nesma ; Zoltán, Erzsébet Szeréna ; Medvegy, Gabriella ; Bachmann, Erzsébet 

Lounge Designs for the Budapest Office of a Multinational Company 

INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN & NATURE AND ECODYNAMICS 15 : 4 pp. 455-463. , 9 p. (2020) 

DOI Scopus Egyéb URL 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

 

  

  1.  

Kokas, Balázs ; Balogh, Jeno ; Borsos, Agnes ; Medvegy, Gabriella ; Bachmann, Bálint 

Harmonization of Structural and Functional Lifespans of Prefabricated Residential Buildings 

INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN & NATURE AND ECODYNAMICS 15 : 2 pp. 161-165. , 5 p. (2020) 

DOI Scopus Egyéb URL 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

2019 

  

  1.  

KOKAS, BALÁZS ; BALOGH, JENO ; BORSOS, ÁGNES ; MEDVEGY, GABRIELLA ; BACHMANN, BÁLINT 

STRUCTURAL ADAPTABILITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS: SUSTAINABLE CONCEPTS IN HUNGARIAN HOUSING 

WIT TRANSACTIONS ON ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 238 pp. 593-600. , 8 p. (2019) 

DOI Scopus Egyéb URL 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

2018 

  

  1.  

Sylejmani, Mimoza ; Medvegy, Gabriella 

Multi-family apartments constructed between 1947 and 2017 in kosovo 

POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 13 : 1 pp. 193-202. , 10 p. (2018) 

DOI REAL Scopus 

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos 

2017 

  

  1.  

Medvegy, Gabriella ; Bachmann, Bálint ; Szamosközi, Imre ; Németh, István 

UNIVERSITY BUSINESS CENTER (UBC): a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjában a PTE KTK új oktatási épülete kapcsán (Koncepcióterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv Építészeti tervezés felelős tervezőként) 

Pécs, Rákóczi U.80. 2017 

Tér (Alkotás) | Művészeti 

Meghirdetett témák
Aktuális témakiírás: A város új definícója - az urbanizáció után / New Wish of the City - After Urbanism!