Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prof. Dr. Orbán Zoltán PhD habil.
Prof. Dr. Orbán Zoltán PhD habil.
Egyetemi tanár
orban.zoltan@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

személyes adatok

Név: Prof. Dr. Orbán Zoltán

Születési hely, idő: Dombóvár, 1970.09.29.

Állampolgárság: magyar

E-mail: orban.zoltan@mik.pte.hu

 

SZAKKÉPZettség

1994

Okleveles építőmérnök

Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar (okl. száma:33/1994, minősítése: kiváló)

2002

Építési Műszaki Ellenőr

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Vasúti hídépítési és fenntartási műszaki ellenőr (okl. száma: 434/96/2002)

2022

Történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakmérnök

PTE Műszaki és Informatikai Kar (okl. száma: MIK 177/2022, minősítése: kitűnő)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZATok, címek

2015

Habilitált doktor (Dr. habil)

Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola

(oklevél száma: PTE 54/2015/habil)

2010

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Pécsi Tudományegyetem, külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása (határozat száma: RH/1536-3/2010)

2009

Műszaki Tudomány Kandidátusa (C.Sc.)

Izhevsk Technical University, Oroszország (okl. száma: ДКН No107868)

 

NYELVISMERET

1997

Angol - Cambridge Certificate in Advanced English

(1997, Ref. No. 97C176475005)

1996

Orosz - ’C’ típusú állami középfokú nyelvvizsga (1996, sz.:0 012/96)

1987

Angol - ’C’ típusú állami középfokú nyelvvizsga (1987, sz.:Á 000497)

 

JELENLEGI Munkahely, beosztás

2018 -

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

Beosztás, munkakör: egyetemi tanár, intézetigazgató

 

KORÁBBI MunkahelyEK, BEOSZTÁS

1999 -

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

2015 – 2018

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet, Építőmérnök Tanszék

Beosztás, munkakör: egyetemi docens, mb. tanszékvezető

2005 - 2015

Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

Beosztás, munkakör: egyetemi adjunktus, 2014-től mb. tanszékvezető

1999 - 2005

Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

Beosztás, munkakör: m.á. egyetemi tanársegéd

1999 – 2013

MÁV Magyar Államvasútak Zrt. Területi Központ Pécs

Beosztás, munkakör: Híd-és alépítményi szakértő mérnök, területi hídszakértő

1994 – 1998

BME Építőmérnöki Kar - Vasbetonszerkezetek Tanszék

Beosztás, munkakör: tudományos ösztöndíjas, oktató

 

KÜLFÖLDI ösztöndíjak, KÜLFÖLDI KUTATÓMUNKA

1997. febr. - 1997. dec.

Building Research Establishment, Garston, Anglia

Tevékenység: TEMPUS JEP 11236-96 projekt keretében tudományos kutatómunka

2008-2009

Izhevsk Technical University, Oroszország

Tevékenység: Kutatómunka (évente 3 alkalommal 2 hét).

2014. aug. –2015. jan.

Metropolitan State University of Denver, USA

Tevékenység: Oktatói és kutatói mobilitás programban: oktatás, tud. kutatómunka

 

KUTATÓCSOPORT ALAPÍTÁS, VEZETÉS

2011-

PTE SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS ANALÍZISE KUTATÓCSOPORT

Kutatási területek

Mérnöki létesítmények megbízhatóságának és élettartamának megállapítása diagnosztikával támogatott valószínűségelméleti módszerekkel; Tégla- és kő anyagú boltozott hídszerkezetek diagnosztikája és rehabilitációja; Történeti építmények tartószerkezeteinek állapotvizsgálata roncsolásmentes diagnosztikai módszerekkel; Újrahasznosított betonok; Nukleáris létesítmények tartószerkezeti biztonsága; Építmények monitoring vizsgálata műholdradar interferometriával (InSAR).

Honlap

www.structuraldiagnostics.eu

 

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK tagsága, vezetése

2003

UIC Nemzetközi Vasútegylet ’State-of-the Art and Best Practice for Masonry Arch Bridges’ nemzetközi kutatási projekt vezetője

2004-2008

UIC Nemzetközi Vasútegylet ’Improving Assessment, Optimisation of Maintenance and Development of Database for Masonry Arch Bridges’ nemzetközi kutatási projekt vezetője, 14 nemzetközi partner.

2011–2012

Hungary – Croatia Cross-border cooperation programme, IPA HISTORICAL STRUCTURES nemzetközi kutatási projekt vezetője.

2011–2014

MAINLINE EU FP7 Nemzetközi kutatási konzorcium résztvevője, a hidak monitoringjával foglalkozó 4.sz. munkacsomag egyik vezetője.

2011–2015

UIC Nemzetközi Vasútegylet ’AMAB - Assessment of Masonry Arch Bridges’ nemzetközi kutatási projekt vezetője, 10 nemzetközi partner.

2012–2015

EPSRC - Ultimate and Permissible Limit State Behaviour of Soil Filled Masonry Arch Bridges c. kutatási projekt tagja, vezető: University of Sheffield, UK.

2019–

EPSRC Project: Exploiting the Resilience of Masonry Arch Bridge Infrastructure c. kutatási projekt tanácsadó testületének tagja, vezető: University of Sheffield, UK.

 

Szakmai, közéleti tevékenység

2023-

Paksi Atomerőmű Zrt. További Üzemidő-hosszabbítás - Kiemelt Projekt Építészeti Szakértői Testület tagja

2021-

MTA PAB Építőmérnöki és Infrastruktúra munkabizottság vezetője

2020-

MTA PAB Műszaki Szakbizottság tagja

2018-

A PTE Műszaki és Informatikai Kar Vezetőség tagja

2018-

A PTE Műszaki és Informatikai Kar Tudományos Bizottság tagja

2014-

A PTE MIK Kari Tanács tagja

2014-

The Masonry Society (USA) tagja

2009-2012

az OSZZSD (Vasutak Együttműködési Szervezete) Vasúti Infrastruktúra Bizottság tagja, www.osjd.org

2004-2020

Az MTA-PAB Közlekedési Munkabizottság tagja

2003-

Magyar Mérnöki Kamara tagja, 2018-tól küldöttségi tag

1998-

A fib (Fédération Internationale de Béton) Magyar Tagozatának tagja

 

TEVÉKENYSÉG NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

2022-

IOM3 Institute of Materials, Minerals and Mining (UK) tagja

2019-

EPSRC Project (UK): Exploiting the Resilience of Masonry Arch Bridge Infrastructure c. projekt (vezető: University of Sheffield) tanácsadó testületének tagja

2007-

IABMAS ’International Association for Bridge Maintenance and Safety’ tagja

2000-2014

UIC Nemzetközi Vasútegylet (Párizs) ’Mérnöki Szerkezetek Szakértői Bizottság’ tagja, 2003-2008, valamint 2012-2015 között nemzetközi munkacsoport vezető

2009–2012

Az OSZZSD (Vasutak Együttműködési Szervezete, Varsó) Vasúti Infrastruktúra Bizottság delegált tagja, a tégla- és kő falazatú hidak diagnosztikájával foglalkozó munkacsoport vezetője.

 

SZAKÉRTŐI, TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOK

Magyar Mérnöki Kamara

reg. sz.: MMK 02- 02-0902,  02-51580

Szakértői jogosultságok

SZÉS1 - Tartószerkezeti szakértés

SZÉS11 - Építőanyag-ipari szakértés

SZÉS12 - Hídszerkezeti szakértés

NSZ-7. – Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő

Tervezői jogosultságok

HT - Hídszerkezeti tervezés

T - Tartószerkezeti tervezés

KÉ-K - Közúti építmények tervezése

KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése

Műszaki ellenőr

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése

Felelős műszaki vezető

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

 

Országos Atomenergetikai Hivatal

reg. sz.: OAH – 2020-06048-0002/2020

Szakértői jogosultságok

AT-ÉMSZ-T-0332 – építészeti-műszaki szakértés tartószerkezeti szakterület

AT-ÉMSZ-ÉSZ-0332 - építészeti-műszaki szakértés épületszerkezeti szakterület

 

5 KIEMELT TERVEZŐI, SZAKÉRTŐI MUNKA

2021

A Bátaapáti Nukleáris Hulladéktároló I-K3 tárolókamra műszaki gátként szolgáló vasbeton medencéjének tartószerkezeti állapotvizsgálata, TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY

2021

A Budapest, CITADELLA és SZABADSÁG-SZOBOR műemlék építmények általános tartószerkezeti állapotvizsgálata, DIAGNOSZTIKAI ÉS TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY

2020

A Szegedi Vízmű Zrt. Rókusi víztorony állapotvizsgálata roncsolásmentes diagnosztikai és InSAR távmonitoring módszerrel, DIAGNOSZTIKAI, ANYAGVIZSGÁLATI ÉS TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY

2020

A MÁV Zrt. Győr – Veszprém vasútvonal 656/7 és 659/60 szelvényeiben lévő Rátóti műemlék völgyhidak alépítményeinek diagnosztikai vizsgálata és felújítási terve, DIAGNOSZTIKAI SZAKVÉLEMÉNY és FELÚJÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

2018

A Kaposvár, Csíky Gergely Színház bővítése, műemléki épületrészének felújítása, ANYAGVIZSGÁLATI ÉS TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY ill. SZERKEZET MEGERŐSÍTÉSI ÉS JAVÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

 

PUBLIKÁCIÓK, MŰSZAKI ALKOTÁSOK:

MTMT adatbázis alapján: 203 tudományos közlemény, 143 alkotás

ORCID: 0000-0002-9721-6216

Meghirdetett témák

- Történeti építmények tartószerkezeteinek állapotvizsgálata diagnosztikai módszerek felhasználásával. Történeti építmények tartószerkezeti biztonsága.

- Mérnöki építmények monitoring vizsgálata műholdradar interferometria (InSAR) és roncsolásmentes diagnosztikai eljárások kombinált alkalmazásával.

- Újrahasznosított adalékanyagból készített betonok.

- Tégla- és kőboltozatú hidak állapot értékelése és romlási folyamatainak elemzése roncsolásmentes módszerek segítségével.

- 3D nyomtatással előállított beton termékek fejlesztése.