Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szabó Éva dr.
Szabó Éva dr.
nyugalmazott egyetemi docens
szabo.eva@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:

Dr. Szabó Éva DLA

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

Breuer Marcell Doktori Iskola - DLA,  habilitáció, 2008.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, MBA közgazdasági szakokleveles menedzser, 1997.

Svájci Építőmesterek Szövetsége, SBV / AZ Sursee - építőmester, felnőttoktatási referens, 1993.

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, okleveles építészmérnök, 1976.

Idegen nyelvtudás:

 német felsőfok, angol középfok, orosz - beszéd, olvasás, francia - kezdő szint

Eddigi munkahelyek, beosztással:

2017- PTE MIK EFOP 3.4.3 szakmai vezető
2015-2018 Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Építészeti és Várostervezési Tanszék, egyetemi docens
2007-2015 Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Urbanisztika Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens,
2007-2014 Pollack Mérnök- és Építész-továbbképző Központ - vezető
2009-2013 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar – Oktatási dékánhelyettes
2004-2007 Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság, műszaki menedzser (ROP)
1998-2007 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék, mb. tanszékvezető
1985-1998 Janus Pannonius Tudományegyetem Polack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, főiskolai adjunktus
1984-1985 Országos Műemléki Felügyelőség, Pécsi Kirendeltség
1976-1984  Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék, főiskolai tanársegéd

Jelentősebb szakmai utak:

 1993-94 Svájc, Sursee, 8 + 4 hónapos továbbképzés

Kutatási területei:

Műemlék-helyreállítások tervezése, megvalósítási folyamat lebonyolítása,
Építési jog, mérnöketika
Településrehabilitáció

Díjak, kitüntetések:

Miniszteri Dícséret 1981, Pollack Mihály Emlékplakett Ezüst fokozat, Aranykatedra Díj 2013, Az Év Mérnöke (BMMK 2008), Miniszteri Elismerés (BM) 2013, 2015, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2014), Miniszteri elismerő oklevél (2016), A BMMK Aranygyűrűs Mérnöke (2018), Építészetért elismerő Oklevél -A szászvári vár műemlékegyüttes tervezéséért (DDÉK 2019), Kardos Andor Díj (MMK Építési Tagozat szakmai díja 2020), Zielinski Szilárd Díj (MMK 2021)

Oktatási tevékenység:

Szerkezettervezés, Alkalmazott informatika, Települési értékvédelem, Településrehabilitáció, Mérnöketika, Az empirikus kutatás kvalitatív és kvantitatív módszerei

Tudományos közéleti tevékenység:

MMK Építési Tagozat - elnökségi tag, MMK Etikai és Fegyelmi Bizottság - tag, BMMK - Elnökségi tag, BMMK Építési szakcsoport - elnök,

MÉSZ, DDÉK, PAB, Magyar Építésügyi Platform - Eljárások, Infokommunkiáció fókuszterület

Publikációk

Könyvek:

 • Lovra Éva, Szabó Éva, Tóth Zoltán: The Knowledge-Creation Potential of Pécs, In: Szerk.: Augusto Cusinato, Szerk.: Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos Knowledge-creating Milieus in Europe: Firms, Cities, Territories. Berlin; New York: Springer, 2015. pp. 307-340.

 • Mersits Ildikó, Szabó Éva: Településarculati Kézikönyvek és Településképi Rendeletek (Mánfa, Somogyhatvan, Sósvertike, Drávaiványi, Kákics, Marócsa, Okorág) 2017-2019


Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

 •  Ways of Increasing Property Values in Degraded Urban Areas: Projects Implemented in Pécs, Hungary (Éva Szabó – Zoltán Tóth, Rome, Conference (41. Meeting of Ce.S.E.T. 2011)
 • Sikerek-Kudarcok-Tapasztalatok (Gondolatok a pécsi városfejlesztési projektről) Francia-Magyar Operatív Városfejlesztési Szeminárium, Pécs 2011.
 • „Diploma után” az első építettkörnyezetmérnök-asszisztens hallgatók (Felsőfokú szakképzés a középfok szabályainak hálójában), ÉTE 2010
 • The Building Project Management is a Scarce Job – the MSc Level Training is Necessary! Dr. Hajdú Miklós – Dr. Kondor Tamás– Dr. Kukai Tibor – Dr. Szabó Éva, ÉTE 2010
 • Megvalósult hazai és franciaországi településfejlesztési példák településrehabilitációs aspektusai, Dr. Bede István – Dr. Szabó Éva, Debrecen II. Települési környezet konferencia 2009
 • A pécsi Cella Septichora építésének sajátosságai, ÉTE 2009 Építésmenedzsment és technológia konferencia, Dr. Szabó Éva
 • The answer of postgraduate engineer education programs to the challenges of our times,  ICEE/ICEER 2009 Korea, Dr. Éva Szabó
 • Further Training for Engineers at the Pollack Mihály Faculty of Engineering of the University of Pécs Back to the Future / Further Training Back in the “Alma Mater”  University of Pecs ICEE 2008 Dr. Éva Szabó, Dr. Tibor Kukai

Egyetemi jegyzetek:

 •  A magyar városrehabilitációs gyakorlat – esettanulmányok (Mérnöktovábbképzés, távoktatásos segédlet) 2008
 • Műszaki ellenőr képzés számára oktatási segédanyag készítése (Épületfelújítás témakör) 2001
 • Építőmester képzés - Építéstechnológia tárgyhoz tantárgyi segédlet, jegyzet készítése (Fa és acélszerkezetek, Épületfelújítás, Műemlékvédelem) 2001
 • Építőmester képzés - Építéstechnológia tárgyhoz tantárgyi segédlet, jegyzet készítése (Fa és acélszerkezetek)
 • Építőmester képzés - Építéstechnológia tárgyhoz tantárgyi segédlet, jegyzet készítése (Épületfelújítás)
 • Építőmester képzés - Építéstechnológia tárgyhoz tantárgyi segédlet, jegyzet készítése (Műemlékvédelem)
 • Műszaki ellenőr képzés számára oktatási segédanyag készítése (Épületfelújítás témakör)
Meghirdetett témák

Menedzsment eszközök és projekt szemlélet az örökségvédelem megvalósulási folyamatában.
Napjainkra megváltozott az örökségvédelem finanszírozásának lehetősége, az állam nem tudja a nagyberuházások finanszírozást vállalni. Azok a projektek remélhetnek teljes helyreállítást lehetővé tevő pályázati támogatást, amelyek komplex szemléletű, a környezetvédelem és a fenntartható üzemeltetés szempontjait figyelembe vevő, a vizualitást és attraktivitást is előtérbe helyező, az örökségvédelem szabályait betartó, a hitelességet megőrző, kivitelezhető tervekkel rendelkeznek. A tervező karmestere kell, hogy legyen a helyreállításnak, a teljes projekt megvalósításának, irányítania kell a különböző érdekekkel, habitussal, szemlélettel rendelkező csoportokból álló beruházó - tervező – kivitelező teamet saját építészeti - művészi céljainak elérése érdekében.