Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tóth Zoltán dr.
Tóth Zoltán dr.
Professor emeritus
toth.zoltan@mik.pte.hu
Szakmai önéletrajz

Személyi adatok:

Születési hely, év: 
Budapest, 1941. febr. 25

Legmagasabb iskolai végzettségei, tudományos fokozata:

Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség: 
Okl. építészmérnök, 1965, 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 
Városépítési-városgazdasági szakmérnök, BME, 1970.
Közigazgatási szakvizsga, 2000.

tudományos fokozat 
Kandidátus, (műszaki-építészet tudományok),1985.
 „Folytonosság és komplexitás a települések térbeli fejlődésében” MTA Tudományos Minősítő Bzottság
PhD, 1997. BME.

Idegen nyelvtudás:

 Középfokú állami nyelvvizsga orosz és olasz nyelvből, de olaszul folyékonyan beszél és tolmácsol, beszél még francia nyelven és csak olvas németül

Eddigi munkahelyek, beosztással:

 

Jelentősebb szakmai utak:

 Tanulmányutak: Olaszország, Lengyelország, Mongólia, Franciaország, Portugália, USA, 
Konferenciák: A Conseil Européen des Urbanistes képviseletében évi gyakorisággal részvétel az EU tagországok urbanisztikai szervezeteinek konferenciáin, különböző európai színhelyeken (Athén, Venezia, Bruxelles, Milano, Antwerpen, Valladolid, Paris, Lisszabon, Bled, Prága Barcelona, Bergen)
A Török Építész Kamara meghívására 2007-ben részvétel és előadás konferenciájukon Ankarában

Kutatási területei:

 

Díjak, kitüntetések:

 A Magyar műemlékvédelemért díj – 1991
Pécs város műszaki díja – 1996  
Pro Régió díj – 2002
Főépítészi életmű díj - 2007

Oktatási tevékenység:

 

Eddigi oktatói tevékenység 

o Oktatás a Cagliari Egyetemen, a Velencei Egyetemen (IUAV) olasz nyelven az oktatói mobilitás keretében
az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása
o Településrendezési tervezési munkák folyamatosan a T.Z. Terv Bt. keretein belül
o Oktatott tárgyak:
Települési ismeretek,
Terület és településfejlesztés
Településtervezés I.
Településtervezés II
Technika-filozófia
Építészettörténet
Település és építészettörténet>szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)

1. Építészet-városépítészet – hagyományok és modernizáció, Ponte-Press, Pécs, 2003. (162. old,)
2. Településtervezés I. (szerk.) Pécsi Tudományegyetem, 2003. (177 old,) Hübner Mátyással és Gömöry Jánossal közösen.
3. A városi karták könyve, Ponte-Press, Pécs, 2004. (242 old.)
4. Településtervezés II. (szerk) Pécsi Tudományegyetem, 2005. (284 old, old,) Hübner Mátyással közösen.
5. Az épített örökség védelme. (Egyetemi jegyzet) PTE Műszaki Kar. 2007.
6. Településtervezés III. (szerk.) Médium Kft. Pécs, 2009. Hübner Mátyással közösen

Tudományos közéleti tevékenység:

 

Publikációk

Publikációk:

ÖNÁLLÓ KÖTETEK

1. A város évezredei. TIT Baranya megyei szervezete, Pécs, 1982.
2. A területi tervezés rendszere és fogalomtára. Alpok – Adria, Pécs, 1993.
3. Általános ismeretek a településekről – a települések megismerése. (Főiskolai jegyzet), PMMF, Pécs, 1996.
4. A települések világa. Ponte Press, Pécs, 1997, 2001, 2006.
5. Építészet – városépítészet, hagyományok és modernizáció. Ponte Press, Pécs, 2001, 2002.
6. Műszaki jellegű urbanisztikai felsőoktatás. MUT, Budapest, 2003.
7. Településtervezés I. Szerk. (Hübner Mátyással és Gömöry Jánossal). Pécsi Tudományegyetem, 2003.
8. A városi karták könyve, Ponte-Press, Pécs, 2004.
9. Településtervezés II. Szerk. (Hübner Mátyással) Ponte Press Pécs, 2006.
10. Az épített örökség védelme. (Egyetemi jegyzet) PTE Műszaki Kar. 2007.
11. Településtervezés III. Szerk. (Hübner Mátyással) Médium Kft. Pécs, 2009.
 
IDEGEN NYELVEKEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK

1. The Educational Centre at Pécs. Second Dutch Hungarian Seminar on School building Rotterdam, 1978.
2. La préservation des quartiers historiques, rapport sur l’Italie. UNESCO – ICOMOS, Paris, 1982.
3. Riabilitazione del nucleo urbano di Pécs. Restauro, Napoli, 77-78/1985.
4. Baranya, Siklós a történelemben. (egy időben szlovénül, németül, olaszul, horvátul, angolul) In: Második közös jelentés a történelmi településközpontokról. Alpok – Adria, Mladinska Kniga, Ljubljana, 1984.
5. From The „Charter of Athens” to the 21.st century. Ministory of Environnenet, Physical planning and Public Works, Athen, 1988. 
6. Situation der Planerverbande in Europa – Stadtplanung in Ungarn. Plauerin, Berlin, 2/1999.
 
GYÜJTEMÉNYES KÖTETEKBEN MEGJELENT  ÖNÁLLÓ FEJEZETEK

1. Az építészet 40 éve Baranyában. In: Változó Baranya, 1985.
2. A településfejlesztés építészeti vonatkozásai Baranya megyében. In: Tudásunkkal Baranyáért. METESZ Pécs, 1988.
3. Alkalmazkodás és továbbfejlesztés, a települési környezeti értékek kezelése. In: A Ház. ÉTK. Bp. 1988.
4. Az Urbanisták Európai Tanácsának (CEU) deklarációja. In: Urbanisztika, MUT, 1991. november.
5. A területi főépítészek szerepe a területfejlesztésben és a környezetvédelemben. In: Környezetvédelmi Információs Klub, 1993 
6. Szemléletváltás a városfejlesztésben és várostervezésben. In: V. Bajai Építészeti Triennalé előadásainak gyűjteménye. Baja, 1994.
7. A föld alatti és föld feletti város. In: Internationales Stadteforum, Graz, 1994.
8. Szabályozottság és változatosság. In: A jövő körvonalai, MUT, 1998.
9. Pécs jelenkori építészete. In: Pécsi kortárs építészet 1980-1998. Dél-Dunántúli Építész Kamara, 1998. 
10. A régi és az új Athéni Karta. In: A Magyar Építész Kamara évkönyve ’98.
11. A környezet és az épület kapcsolatát szabályozó normákról. In: Könyv az építészetről, JPTE University Press, Pécs, 1999.
12. In menoriam József Dénes. In: Könyv az építészetről, JPTE University Press, Pécs, 1999.
13. Hagyomány és modernizáció a rurális térségek építészetében. In: Népi építészeti örökség, Tusnád, 1999.
14. Gondolatok a tolnai építészek kiállítása kapcsán. In: Tolna megyei építészet, Építész Kamara, Szeklszárd, 1999.
15. A vidék épített környezeti fejlődése. In: Urbanisztika 2000, Akadémiai Kiadó, Bp. 1999.
16. Településrendezés, településtervezés. In: Építész tervezők aktuális kézikönyve, Verlag Dashöfer, Bp. 1999.
17. Településkörnyezet – az épített környezet. In: Magyarország település-környezete, Magyarország az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia, 2000.
18. Az építés szabályozása és a vállalkozás. In: Építészet és vállalkozás. A VI. Bajai Építészeti Triennalé, Baja, 2000.
19. Az épített örökség integrált védelmének települési vonatkozásai. In: Az épített örökség integrált védelme, Transylvania Trust, Tusnád, 2001.
20. Városi környezetminőség, fenntarthatóság és településrendezés. In: Múlt, jelen, jövő, PTE, Pécs, 2002.
21. Fenntartható, élhető települési környezetünk. In: Vissza vagy hova – útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon, Tertia Kiadó, Bp. 2002.
22. A hagyomány és a modernizáció építészeti, városépítészeti kérdései. In: Történeti épületek felújításának kompatibilitási kérdései, Transylvania Trust, Tusnád, 2003.
23. Országos védelem – helyi védelem, azonosságok és különbözőségek. A XXI. Országos Műemléki Konferencia, Szeged, 2001. OMF, 2004.
24. Pécs belvárosának átalakulása. In: A történeti központok átalakulásának társadalmi hatásai, MTA, Bp. 2007.
 

SZAKMAI FOYÓIRATOKBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK
 
1. Adalékok a dalmáciai városépítés történetéhez. Tankönyvkiadó, Bp. 1966.
2. Struktúra és építészet. MÉSZ Dél-dunántúli Csoport információs kiadványa. Pécs,1969.
3. Épületismertetés. Magyar Építőművészet 1970/4.sz.
4. A folyamattervezés lehetősége. MÉSZ Dél-dunántúli Csoport információs kiadványa. Pécs, 1970.
5. Urbanisztika és építészet Lengyelországban. Magyar Építőművészet, 1973. 1. szám.
6. Új vonások, módszerek a városrendezési tervek készítésében. Állam és Igazgatás, Bp.1975. 1. szám.
7. Megjegyzések a Soleri fordításokhoz. MÉSZ Urbanisztikai Bizottsága sokszorosított kiadványa, Bp. 1975.
8. Beszélgetés Pécs városépítészetéről. Városépítés, 1976/3. sz.
9. A Pécs, Siklósi városrész zöldterületi rendszere. Zöldterület-gazdálkodási Konferencia kiadványa, ÉTK. 1978.
10. Falusi települések fejlesztésének és rendezésének műemléki szempontjai. Műemléki Nyári Egyetem, Eger, OMF és Heves megyei TIT kiadványa, 1979.
11. Történeti városközpontok rekonstrukciójának politikája és gyakorlata Olaszországban. Területrendezés, 1979/1. sz..
12. A II. Dél-dunántúli építészeti kiállítás, 1978. Magyar Építőművészet, 1979/2.sz.
13. Új épület Komló központjában. Magyar Építőművészet, 1979/4.sz.
14. A városrendezési szakember képzésről. Városépítés, 1980/1.sz.
15. Hozzászólás a IV. Országos Városépítési Tanácskozáson. Városépítés, 198/4.sz.
16. A magyarországi falusi települések fejlesztési kérdései. Településtudományi Közlemények, Bp. 1982.
17. Megismételt beszélgetés a főépítészek helyzetéről. Városépítés, 1983/1.sz.
18. A telekgazdálkodás és a településfejlesztés, rendezés összefüggései Baranya megye községeiben. Településfejlesztés 1983/2.sz.
19. A magánerős lakásépítés építészeti, környezetformálási tapasztalatai Baranya megyében I. Műszaki tervezés, 1984/10.
20. A magánerős lakásépítés építészeti, környezetformálási tapasztalatai Baranya megyében II. Műszaki tervezés, 1984/11
21. A megyei főépítészi gyakorlat és továbbfejlesztésének lehetőségei. Építésügyi Szemle, 1985/11.sz.
22. „La citta socialista” könyvismertetés. Városépítés 1985/6.sz.
23. Építészeti Triennalé, Baja, 1985. Magántervezők tájékoztatója, 1986. április.
24. Lakásépítés Pécs történeti belvárosában I. Magántervezők tájékoztatója, 1986. szept.
25. Lakásépítés Pécs történeti belvárosában II. Magántervezők tájékoztatója, 1986. okt.
26. Építészet és városrendezés Baranyában. Magyar Építőipar, 1987.
27. Település léptékű értékvédelem Baranya megyében. Műemlékvédelem, 1987/2.sz.
28. Organikus jegyek a települések térbeli fejlesztésében I. Városépítés 1987//4.sz.
29. Organikus jegyek a települések térbeli fejlesztésében II. Városépítés 1987//5.sz.
30. A folytonosság szerepe a települések térbeli fejlesztésében. Városépítés, 1987/6.sz.
31. A megyei főépítészi munka és a műszaki tervezés kapcsolata. Műszaki tervezés, 1987/5.sz.
32. A területrendezés problémái, ahogyan Pécsről látszódnak 1988 tavaszán. Településfejlesztés, 1988/2.sz.
33. Pécs építészetéről. Magyar Építőművészet, 1989/6.sz.
34. Számvetés és kilábalás – gondolatok a településügy múltjáról és mai feladatairól. Építésügyi Szemle, 1991/4.sz.
35. A fejlődésükben megrekedt aprófalvas területek fejlesztési problémái. Építésügyi Szemle, 1991/8:sz.
36. Településügy az átformálódó világban. Településfejlesztés, 1991/1.sz.
37. Merre is az az Európa. Építésügyi Szemle, 1993/5-6.sz.
38. Az urbanizációs munkák és a területek értéknövekedése közti összefüggések kezelhetőségéről. Falu, város, régió, 1995/1-2.sz.
39. Az építés ügye, ahogyan 1995 elején egy területi főépítészi iroda nézőpontjából látszik. Műszaki Tervezés, 1995/2.sz.
40. Amerikai tapasztalatok. Építésügyi Szemle 1995/4.sz.
41. Képeslap Amerikából. Falu, város, régió, 1995/7-8.sz.
42. Az építésügy helyi szabályozása. Autonómia, 1996 jan./febr.
43. A múlandóság tárgyai, dekonstruktivista tendenciák a magyar építő- és képzőművészetben. Új művészet 1996.dec.
44. Az urbanisták feladatairól az EU urbanistáinak megközelítéseiben. Falu, város, régió, 1998/3-4.sz.
45. Ajánlások az európai városok fejlesztéséhez. Önkorkép, 1998 június.
46. Portugália az Európai Unióban. Építésügyi Szemle, 1998/6.sz.
47. Beszámoló az Urbanisták Európai Tanácsának ECTP/CEU Antwerpenben tartott közgyűléséről. Urbanisztika, 1999/6.sz.
48. Az urbanisztikai oktatás dilemmái. Falu, város, régió, 1999/5.sz.
49. Az építésügyi igazgatás helyzete és korszerűsítésének koncepció-vázlata. Építésügyi Szemle, 2000/1.sz.
50. Az önálló állami építsügyi igazgatás megteremthetősége. Építésügyi Igazgatás, 200/3.sz.
51. Egy korszerű ház. Alaprajz, 2000.okt.
52. Az építőanyagok szerepe az építészeti formálásban. Árkád, 2001. április.
53. Ybl Miklós díj településtervezésért, Zambó Terézia. Magyar Építőművészet, 2001/5.sz.
54. Beszámoló a Területi Főépítészi Irodák olaszországi tanulmányútjáról. Építésügyi Szemle, 2002/4.sz.
55. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés települési szinten. Építési Piac, 2003.dec.
56. A pécsi Széchenyi tér – tervpályázat után és engedélyezési terv előtt. Örökség, 2008. szeptember.
 
KUTATÁSI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, TANULMÁNYOK, KÉZIRATOK.
 
1. Folytonosság és komplexitás a települések térbeli fejlesztésében. Kandidátusi
disszertáció, 1984.
2. A településrendezési tervezés és az építészeti tervezés kölcsönhatásai. ÉVM megbízás,
MÉSZ munkacsoport tagjaként.
3. A felsőfokú funkciókat ellátó intézmények várostestbeni elhelyezkedésének településszerkezeti kérdései. TS-2, 1987.
4. Baranya megyei települések a falusi turizmusban. MTESZ, 1990.
5. Az építészet és a műemlékvédelem helye és szerepe a pécsi kulturális értékek nemzetköziesítésében. MTA-RKK, 1990.
6. A településeken belűl várható fejlődési tendenciák. OTKA, 1991.
7. A jelenlegi adminisztratív szabályozás, valamint a tervezési gyakorlat eredményeinek értékelése. OTKA, 1991.
8. A terület és településfejlesztésről szóló törvény indokoltsága és lehetséges tartalma az építészet és az építésügyi igazgatás oldaláról. KTM, 1991.
9. Módszertani Útmutató az önkormányzatoknak a falusi turizmus fejlesztéséhez. BM,1991.
10. A rendezési tervezés és az építési hatósági munkaszerepe a településfejlesztésben, MTA – RKK, 1992. 
11. Az aktív beavatkozások lehetőségei és feltételei (Az urbanizációhatása és következményei városi környezetben) OTKA-1392, 1993.
12. A városodás és várossá nyilvánítás egyes feltételei. Magyar Közigazgatási Intézet, 1993.
13. A t.elepülés-szerkezet és változásának sajátosságai. Kutatás vezetés .OTKA 1/3 1993.
14. Az urbanizáció hatása és következményei Pécs város fejlődésében, a városközpontban és a város külső negyedeiben. OTKA 1392, 1994.
15. A területi tervezés mint a szabályozás eszköe, a településrendezés új koncepciója.. MTA – RKK, 1996.
16. Az urbanisztikai oktatás dilemmái – a települési szint urbanisztikai kezelésének ismeretanyaga. JPTE, 1997.
17. Változások, folyamatok az ország településeiben. (Hübner Mátyással közösen) VÁTI, 1997.
18. A fenntarthatóság és a városi környezetminőség javításának hazai lehetőségei. A Herman Ottó terv tematikus előtanulmánya. Környezetvédelmi Minisztérium. 2001.
19. A településtudományok hosszú távú kutatási koncepciója (Hübner Mátyással közösen) Pécsi Tudományegyetem Műszaki Kara, 2004.
 
NAPILAPOKBAN ÉS NEM ÉPÍTÉSZETI PERIODIKÁKBAN MEGJELENT SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK
 
1. A Dél-Dunántúli Építészeti kiállítás. Jelenkor, 1969.11.sz.
2. Napjaink architektúrája és a képzőművészet. Dunántúli Napló, 1971.ápr.25.
3. Könyv Finta Jőzsefről és mai építészetünkről. Népszava, 1979. máj.18.
4. A város évezredei. 12 részletes sorozat, Népszava, 1980 ápr.26-tól hetenként aug.9-ig.
5. Budapesti séták térben és időben. Népszava,1981.jan.13.
6. Értékeink becsülése. Népszava, 1981.márc.3.
7. Hagyomány és korszerűség. Népszava, 1981. ápr.7.
8. Építészeti kalauz – modernizálódó fővárosunk. Népszava, 1981.máj.10.
9. Műemlékvédelem a településfejlesztésben. Dunántúli Napló, 1985.juli.5.
10. Életforma, értékrend és építészet. Népszava, 1981.aug.2.
11. Gropius mérlege a modern építészetről. Népszava, 1982.
12. Megőrizni Pécsvárad jellegét. Dunántúli Napló, 1984. jún.9.
13.  Építészet üvegházban. Népszava, 1984. dec.7.
14. Tudós esszék a városról. Népszava, 1986. febr.26.
15. Táguló értékhatárunk. Népszava, 1987.jan.13. 
16. Gondolatok a Pécsett tartott XIV. Országos Műemléki Konferencia kapcsán. Baranyai Művelődés, 1987.2-3.
17. A mai építészet védelmében. Élet és Irodalom, 1988. febr.19.
18. Egy ház sohasem lehet demagóg. Dunántúli Napló, 1988. juli.2.
19. Helyi értékek az építészeti kultúrában. Honismeret, 1990.5-6.sz.
20. Mi mindig csak folytatunk valamit. Köztársaság, 1982. szept.18.
21. Jó tanácsok ingatlan vásárlóknak. Tető alatt, 1996./1.sz.
22. Az épületek környezeti kapcsolata. Tető alatt, 1996. nov.

Meghirdetett témák

Hagyomány és modernizáció

  •  Modernizáció az építészettörténet periódusaiban
  •  Modernizáció napjainkban a történeti városrészekben, additív értéknövelés és hagyományőrzés
  • Új épületek környezeti illeszkedése a történeti környezetben, tömegek, homlokzati felületek
  • Történeti terek modernizációja

 
Történeti városok köztereinek tipológiája, fejlődéstörténete és jelenkori modernizációja

  • Társadalmi, gazdasági, politikai háttér
  • Közterek típusai
  •  Konkrét európai példák elemzése
  • Hazai történeti tereink típusai
  • Hazai történeti tereink elemzése, fejlődéstörténetük
  • Jelenkori fejlesztések, pozitív és negatív példák