Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Vajda József Prof. Dr.
Vajda József Prof. Dr.
Főiskolai tanár
vajdaj@mik.pte.hu
Publikációk
Könyvek/könyvrészletek:

Der Einfluss von Gitterbnder auf das Strömungsverhalten des isothermen, warmen und freien Zuluftstrahles und dessen wrmephysiologische Wirkung, Kandidátusi disszertáció, Drezdai Műszaki Egyetem, 1996.

 

Ein Beitrag zur Technikgeschichte des Theaters (in Graz) In: Fellner und Helmer, Die Architekten der Illusion, Theaterbau und Bühnenbild in Europa, Stadtmuseum Graz, Graz, 1999.

 

Verbesserung der Sekundaerluftversorgung von Holzkamine diurch ein Venturi Rohr, in: VDI Berichte 1750, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2003. 493.-496.

 

Jelentősebb lektorált folyóiratcikkek és konferenciák:

Mesterséges szellőzéssel ellátott zárt tér sebességmezejének meghatározása, 11. Fűtés-, Lég- és Klímatechnikai Konferencia, Budapest, 1988.

 

Módszerek utólagosan hőszigetelt épületek központi fűtőberendezéseinek beszabályozására, VI. Országos Épületfelújítási Konferencia,  Budapest, 1988.

 

Matematyczna metoda modelowa predkoáci zamknietego pomieszozenia wyposazonego w sztuczne napowietrzanie, IX. Műszaki-tudományos Konferencia, Krakkó, 1988.

 

Mathematische Abbildung des Strömungsbildes der Einblasekonstruktionen, VIII. Klímatechnikai Konferencia, Gdansk, 1989.

 

Gázipari szaküzemmérnökképzés a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, társszerző: Pálfi Miklós, Országos Gázkonferencia, Balatonszéplak, 1989.

 

Mathematical Modelling of the Velocity Field of a Closed Room with an Artificial Airing,  "CLIMA 2000" Épületgépészeti Világkongresszus, Szarajevo, 1989.

 

Vorausbestimmung von Strömungsvorgngen in klimatisierten Rumen, Nemzetközi Fűtés- és Klímatechnikai Konferencia, Wroclaw-Szklarska Poreba, 1990.

 

Computergestützte Berechnung der Strahlungskennwerten von Infrarot-Gasstrahlern, VIII. Épületgépészeti Kollokvium, Drezda, 1991.

 

Gázüzemű infravörös sugárzó fűtések magyarországi alkalmazásáról, társszerzők: Dr. Bánhidi László és dr.  Barcsik József, Nemzetközi Gázkonferencia, Balatonszéplak, 1991.

 

Egyes peremfeltételek meghatározása teremlégáramlások numerikus számításához 12.  Fűtés-, Lég- és Klímatechnikai Konferencia, Budapest, 1993.

 

A metrological specification of certain boundary conditions for the numerical calculation of room ventilations, "Clima 2000" Épületgépészeti Világkongresszus, London, 1993.

 

Comparison of the jet ventilation and the displacement ventilation in heat physiologic aspect, "Healthy Buildings 94" Nemzetközi Konferencia, Budapest, 1994.

 

Teremlégáramlások numerikus számítása, a peremfeltételek analízise, Jubileumi Tudományos Ülésszak, JPTE PMMFK, Pécs, 1995.

 

Gondolatok a zárt terek méretezési elveiről, a központi fűtési és/vagy klímaberendezések megválasztásáról, 13. Fűtés-, Lég- és Klímatechnikai Konferencia, Budapest, 1997.

 

Air/Water Heat Pump Combided with a Storage Tank, Applicable for Both Heating and Cooling Purposes, Gépészet '98 Konferencia, Budapest, 1998. május 28-29., 785-789. old.

 

Auslegung von Heizanlagen in hochgedmmten Gebuden, Heizung Lüftung/Klima Haustechnik, 1998/4.

 

Vernderung im Verhltnis von Heizarbeit zur Umwlzarbeit, Heizung Lüftung/Klima Haustechnik, 1998/9.

 

Zur Zukunft der Zentralheizungstechnik, Heizung Lüftung/Klima Haustechnik, 1999/2.

 

Ein neuer Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Lüftungs- und Heizanlagen, Heizung Lüftung/Klima Haustechnik, 51. évf.  2000/2. 48-51. old.

 

Ein Beitrag zur Gesichte des Opernhauses Graz, Jubileumi Tudományos Ülésszak, PTE, PMMFK, Pécs, 2000. június, 165-169. old.

 

Warum einmal die konventionelle statische Heizung durch die Luftheizung abgelöst werden soll? Gép, LII. évf. 2001/1-2. 55-57. old.

 

Az abszorpciós hűtőgépek működési elve, alapvető számítási összefüggései és méretezési diagramjai, Műszaki Kiadványok, VI: évfolyam 66. szám, 2001. április, 33-36. old.

 

AIROSET-L-rendszer: a paneles lakóépületek energia-megtakarításának egyik módja (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), Gépgyártás, 49. évf. 2001/4. szám, 25-28. old.

 

A fatüzelésű kandallók szekunder-levegő ellátásának újszerű megoldása, 14. Fűtés- és Légtechnikai Konferencia, Budapest, 2001. november 9.

 

Low-Capacity Absorption Refrigerators, „CLIMA 2000” Épületgépészeti Világkongresszus, Nápoly, 2001. szept. 15-18. 161. old. 

 

 Helyiséghűtési eljárások a műszaki életben, és egy újszerű abszorpciós hűtőgép kifejlesztésének gondolatmenete, Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs-Szekszárd, 2002. március 4.-8., 116. old.

 

Passivhaeuser in südeuropaeischen Laendern, (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), 7. Internationale Passivhaustagung, Hamburg, 2003. február 21.-22. 689-692. old.

 

A passzívházak teljes energiaellátása geotermikus alapokon, (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs, 2003. március 3.-7., 39.-42. old.

 

Erfahrungen bei der Planung unseres ersten Passivhauses, (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), 8. Europaeische Passivhaustagung, Krems, 2004. április 16-17., 591-596. old.

 

Current Questions of Determining the Radiation Asymmetry, (társszerzők: Vajdáné Frohner Ilona, Dr. Bánhidi László, Dr. Láng Eszter), 13. Nemzetközi Épületgépészeti és Hőkörnyezeti Konferencia, Temesvár, 2004. április 22-23., 30-39. old.

 

Számítási eljárás fűtött épületek energetikailag optimális hőszigetelési vastagságának meghatározására, Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia 2005, Pécs, 2005. május 18-20. (megjelent CD-n)

 

Hőszigetelt falszerkezetek energetikailag optimális kialakítása, 17. Fűtés és Légtechnikai Konferencia, Budapest, 2005. május 26. (megjelent CD-n)

 

A padlóba betárolt hőenergia számítása (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), 17. Fűtés és Légtechnikai Konferencia, Budapest, 2005. május 26. (megjelent CD-n)

 

Optimierung des Gesamtenergiebedarfs der Luftförderung bei Passivhaeusern, (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), 9. Internationale Passivhaustagung, Ludwigshafen, 2005. április 29-30., 683-684. old.

 

Beschreibung der Speicherfaehigkeit von Fussböden, (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), Lüftung/Klima Heizung/Sanitaer Gebaeudetechnik, 56. évf. 2005/9. 75-78. old.

 

Modelling the Heat Storage of Floors by Using the Kraft Number, „CLIMA 2005” Épületgépészeti Világkongresszus, Lausanne, 2005. okt. 9-12. (megjelent CD-n)

 

Ein Beitrag zur Bestimmung der inneren und äußeren Wärmeübergangskoeffizienten von Außenwänden (társszerző: Vajdáné Frohner Ilona), Gesundheits-Ingenieur, 127. évfolyam, 2006/1. 10-14. old.

 

A hőátszármaztatás kétdimenziós matematikai modelljének, és a változó peremfeltételeknek kitett épületszerkezetek hőátbocsátási modelljének kidolgozása, kutatási zárójelentés a T 038336 számú OTKA kutatáshoz, (társszerzők: Vajdáné Frohner Ilona, Dr. Perjésiné Dr. Hámori Ildikó), 2006. március

 

Biogas und Kraft-Waerme-Kopplung in Ungarn, 6. FKS-Symposium, Braunschweig, 2006. május 17-18. (megjelent CD-n)

 

Instationaeres mathematisches Modell der Waermeleitung durch mehrsichtige Waende, 10. Internationale Passivhaustagung, Hannover, 2006. május 19-20., 619-620. old.

 

 Calculating the Heat Transfer of Wall Structures in Non-stationary Cases, „CLIMA 2007” Épületgépészeti Világkongresszus, Helsinki, 2007. június 10.-14.   (megjelent CD-n)

 

 

Egyetemi jegyzetek:

Folyadékok és gázok mechanikája (példatár), társszerző: Dr. Bagány Mihály, műszaki főiskolai jegyzet, Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét, 1998.