Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Településüzemeltető szakmérnök / szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a településüzemeltetés speciális szakterületei számára képzett szakmérnökök/szakemberek kibocsátása, akik a települések működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik. A tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi őket, hogy a települések, vagy a kisebb régiók érdekében a különböző szakterületek szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – levelező – költségtérítéses – 3 félév

A Szakmérnök képzésre alapképzésben, agrár-műszaki, gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki, mezőgazdasági, bio-, környezet- és vegyészmérnöki, építőmérnöki, műszaki földtudományi, építészmérnök, ipari termék-és formatervező mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, villamos- és energetikai mérnöki, műszaki menedzser, műszaki szakoktató képzési ágak valamelyikén szerzett mérnöki végzettséggel rendelkezőket várunk.

A Szakember képzésben bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 

A képzettség hasznosítási területei
 • Az önkormányzatok számára a településfejlesztési és rendezési tervekkel összhangban a településüzemeltetés és fejlesztése műszaki problémáinak megfogalmazása, a műszaki döntések előkészítése.
 • A települések működtetésében és fejlesztésében szerepet játszó szakmai szervezetek közötti műszaki koordináció megvalósítása.
 • A településeken a műszaki szakigazgatási feladatok önálló elvégzése.
 • Az önkormányzati kommunális szolgáltató vállalatoknál a műszaki vezetői feladatkörök ellátása.
 • A település működésével kapcsolatos szolgáltatások műszaki feladatainak irányítása.
 • A területfejlesztést szolgáló műszaki projektek vezetési feladatainak ellátása.
 • A környezettechnikai kérdések megoldásában mérnöki feladatok ellátása.
 • A regionális problémák megoldásában az alkotó szakmai közreműködése.
 • A hulladékok és a melléktermékek újrahasznosítási technológiáinak fejlesztése, a technológiát megvalósító üzemek műszaki vezetése.
 • A települések térinformatikai rendszerének fejlesztése és működtetése.
 • A hivatásos szakemberekkel együttműködve a katasztrófa elhárítási és a műszaki-mentési folyamatok koordinálása, irányítása. A katasztrófa elhárítási tervek kidolgozása.
Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
Környezetmérnök Tanszék
tanszékvezető
+36 72 503 650/23965
kanita@mik.pte.hu

dr. KISS Tibor
Környezetmérnök Tanszék
szakfelelős
+36 72 503 650/23969
korny@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak